יציאה מחשבון בנק משותף

תהליך יציאה מחשבון בנק משותף הינו תהליך שמושפע ממספר גורמים בהם ניגע ונתמקד לאורך העמוד הקרוב. אך ראשית, על מנת להבין את התהליך בצורה המיטבית, נרחיב מהו בעצם חשבון בנק משותף.

חשבון בנק משותף הינו חשבון בנק שנפתח על ידי יותר מאדם אחד (בדרך כלל קורה לאחר שזוגות מתחתנים או כאשר מדובר בעסק משותף של בני משפחה) והוא מנוהל על ידי שני הגורמים.

כפי שחשבון בנק פרטי מתפקד, כך גם חשבון בנק משותף- כלל המשכורות השוטפות נכנסות לאותו חשבון בנק, כלל החיובים והעמלות יורדות מאותו חשבון בנק וכמובן כלל ההטבות הרלוונטיות נוגעות לאותו חשבון בנק משותף. חשבון בנק משותף יכול להיות כל סוג חשבון שהוא- החל מחשבון בנק קיים של אחד משני הגורמים או חשבון בנק חדש לחלוטין שנפתח למטרה זו.

פתיחת חשבון בנק משותף בעלת יתרונות רבים עבור מחזיקי החשבון. בין היתרונות הרבים תוכלו למצוא חיסכון של מאות שקלים בשנה על כלל העמלות השוטפות (עמלות משיכה, עמלות פעולה עם כרטיס אשראי ועוד) ובעיתות בהן בעלי החשבון החליטו לבקש הלוואה מן הבנק- הם בדרך כלל יהיו זכאים להלוואה בעלת עמלות וריבית נמוכה יותר מאשר בעלי חשבון עצמאי (זאת בעקבות הסכום הגדול יותר בעובר ושב).

יציאה מחשבון בנק משותף – יתרונות וחסרונות

תהליך היציאה מחשבון בנק משותף הינו תהליך שמופע ממספר פרמטרים בהם נתמקד ונרחיב בהמשך. חשוב להבין מה החסרונות בתהליך איחוד חשבונות והקמת חשבון בנק משותף- חסרונות אלו הם בדרך כלל המקור לבעיות ולרצונות לפרק את החשבון המשותף. חיסרון ראשון ובולט הינו בעת פטירת אחד מהשותפים לחשבון הבנק. כאשר אחד מהשותפים נפטר, חשבון הבנק מוקפא ללא שום התייחסות לגורמים האחרים בחשבון עד להוצאת צו ירושה של המנוח.

בשנים האחרונות אנו עדים לעלייה משמעותית במסגרת חשבונות הבנק המשותפים אשר חותמים על הסכם "אריכות ימים". במסגרת הסכם זה, במקרים שבהם אחד מן השותפים לחשבון המשותף נפטר, רשאי הגורם השני להמשיך להתנהל עם חשבון הבנק ללא שום הפרעה, ולמעשה תהליך הקפאת חשבון הבנק מתבטל. חשוב לציין שכאשר אחד מבני הזוג נפטר, בהנחה וקיימים חובות כאלה או אחרים שמיוחסים לאדם הנפטר- הם אינם נמחקים. בן הזוג שבחיים נושא בנטל החוב כמו גם ירושתו של הנפטר.

בהנחה וסך הנכסים של הנפטר עולים על גודל החוב של הנפטר- רשאי הבנק לקזז את כלל החוב מגודל הירושה, ללא שום התייחסות או אישור של באי הירושה. לעומת זאת, בהנחה והמצב הפוך- גודל הירושה הינו קטן מגודל החוב, הבנק ייאלץ למחוק גודל מסוים מן החוב ולא יוכל לתבוע את באי הירושה בתשלום שאר החוב שטרם נסגר.

חיסרון שני ומשמעותי הוא כאשר אחד מן השותפים נקלע לחובות ו/או קשיים כלכליים. בעקבות אותם חובות או קשיים כלכליים יחלו הליכי הוצאה לפועל כנגדו. במקרים בהם הוצאה לפועל מחייבת את האמור בתשלום החובות- זכות משיכת הכספים מן החשבון המשותף תלויה בזכות החתימה שנקבעה מראש. למה הכוונה ? במעמד פתיחת חשבון הבנק המשותף, חייבים השותפים לחשבון להגיע להחלטה האם זכויות החתימה הן זכויות משותפות בחשבון או האם לכל צד בחשבון יש זכות חתימה משלו, ללא קשר לצד האחר.

כאשר מדובר ביציאה מחשבון בנק משותף שזכויות החתימה בו הן משותפות- אין הצד החייב בכסף יכול לשלם את חובותיו מתוך החשבון ללא הסכמה של הצד האחר. לעומת זאת, כאשר מדובר ביציאה מחשבון בנק משותף על בסיס חתימות נפרדות, רשאי אותו אדם להשתמש בכספי החשבון המשותף כדאי לפרוע את החוב.

חיסרון שלישי ומשמעותי הינו זהה לחיסרון השני, והוא נמצא תחת כותרת "קיזוז חשבון". כאשר אחד מהשותפים לחשבון הבנק המשותף נקלע לחובות במסגרת חשבון בנק אחר שקיים ברשותו, רשאי האדם לבצע קיזוז וסגירת החוב על בסיס הכסף בחשבון הבנק המשותף- רק כאשר יש לבעל החוב את האפשרות לבצע הוראת תשלום לבנק ללא הסתמכות על הגורם השני. לעומת זאת, כאשר אין האדם רשאי להעביר הוראת תשלום בנק ללא אישור הגורם השני- רשאי הבנק להשתמש בחצי מהסכום הקיים בחשבון המשותף על מנת לסגור את החוב הקיים.

יציאה מחשבון בנק משותף
יציאה מחשבון בנק משותף

מה לעשות עם ההחלטה של יציאה מחשבון בנק משותף

מה עליכם לעשות במידה והגעתם להחלטה שאתם מעוניינים לפרק את החשבון המשותף ולהתנהל מעתה בחשבון עצמאי משלכם ? על כך נרחיב בפסקה הקרובה. כאשר זוגות בעלי חשבון משותף מגיעים לתהליכי פרידה או גירושים, סביר להניח שהם יירצו גם לפרק את החשבון המשותף הקיים ברשותם. הצעד הראשון שעליכם לבצע בעת קבלת החלטה שכזו הוא לפנות לבנק בו מנוהל החשבון המשותף ולעדכן אותו (עדיף בכתב) על מצב היחסים כרגע ולבקש שכל פעולת משיכה משמעותית או הלוואה משמעותית תאושר אך ורק בחתימה של שני הצדדים ללא יוצא מן הכלל.

מדוע הבנק נרתם לתהליכים שכאלה, הרי זה לא מתורף תפקידו לדאוג לרווחת הזוג הנפרד ? בעתיד, בהנחה ואכן יבוצעו פעולות משיכה או הלוואות כאלה ואחרות, יהיה חייב הבנק להיכנס לתהליכים משפטיים על לא עוול בכפו, ולכן הוא מעוניין להימנע מכך אם ניתן.

מקרה נוסף שאתם צריכים לקחת בחשבון הוא הוראות הקבע והחיוביים העתידיים הקיימים במסגרת חשבון הבנק המשותף שלכם. במקרים בהם הסכסוך הסתיים בצורה מכוערת או ללא הסכמה, ישנם חיוביים והוראות קבע שבוצעו טרם תהליך הפרידה, ועל הזוג להשלים את פקודת התשלום. במקרים קיצוניים בהם אין הסכמה בין בני הזוג על מי אמור לשלם ומדוע, רשאי בית המשפט להתערב ולקבוע בנושא.

לעומת זאת, ישנם לא מעט זוגות אשר נוקטים בתהליך "מזעור וסגירת קצוות אחרונים" על ידי הפקדת סכום כסף זהה (לאו דווקא סכום כסף זהה, אך רק בהנחה ובני הזוג הסכימו על כך) לחשבון הבנק המשותף על מנת לסגור את אותם חובות אחרונים. כמו כן, ישנם גם זוגות שמגיעים להחלטה בה הם ממשיכים להשאיר את החשבון המשותף עד לתאריך פירעון כלל הוראות הקבע והחיוביים העתידיים ובכך למעשה הם נמנעים ממצבים לא נעימים בהם הם צריכים להתייצב בבית המשפט ולהציג את טענותיהם לכבוד השופט.

 

עוד דרך לעצור את הבעיה

צעד נוסף שבעלי חשבון בנק משותף יכולים להשתמש בו הוא הגשת בקשה לצו מניעה. הגשת בקשה לצו מניעה מגיעה בדרך כלל כאשר אחד מן הצדדים עושה שימוש לרעה בחשבון הבנק המשותף (מנקודת מבטו של בעל החשבון השני). כצעד שמאפשר למנוע התרסקות ופגיעה כלכלית בצד השני, הוא יהיה רשאי לנקוט בהליכים משפטיים כנגד השותף לחשבון ולהגיש נגדו תביעה משפטית בכדי לקבל צו מניעה עבורו.
כאשר אדם מקבל צו מניעה לחשבון המשותף, הוא מונע ממנו להשתמש בחשבון הבנק בצורה חלקית או בצורה מלאה (על פי החלטת בית המשפט לאור נסיבות האירוע).

תהליך הגשת בקשה לצו מניעה מבוצע על ידי עורך דין בנקים שיטפל בכל תהליך הגשת התביעה. חשוב לציין שעל מנת שבית המשפט יאשר צו מניעה עבור אחד מן הצדדים בחשבון הבנק המשותף, חייב להיות לצד התובע ראיות ממשיות והוכחות חותכות לשימוש ברעה בכספי החשבון (מתוך הבנה שמדובר בפגיעה בזכות הקניין של הנתבע).

צרו קשר ואנו נדאג לכם לפתרון הטוב ביותר!

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
הגשת תביעה נגד בנק לאומי

עבודתם של עורכי דין לדיני בנקאות נחלקת לשני תחומים עיקריים – הנפוץ שבהם הוא תביעות בנקים נגד לקוחות והשני, הנפוץ פחות הוא תביעות של לקוחות

קרא עוד »
הגשת תביעה נגד בנק הפועלים

המפגש בין בנקים ללקוחות הוא מפגש רגיש במהותו. הבנקים מעניקים ללקוחות ייעוץ פיננסי – בעוד שהם בעלי עניין. הלקוחות זקוקים לשירותים שמעניקים הבנקים, אבל לא תמיד יכולים

קרא עוד »
הגשת תביעה נגד בנק ערביי ישראל

בנק ערביי ישראל, כמו בנקים רבים אחרים, הוא גוף מוסדי עם בירוקרטיה מורכבת. בנוסף על המערכת המסועפת, דרכה צריכים לקוחות הבנק לעבור עם כניסתם להסכמי התקשרות

קרא עוד »
ערבות בנקאית

ערבות מכל סוג שהיא, הינה סוג של מנגנון משפטי שמוכר על ידי רשויות החוק, שמטרתו היא הבטחת תשלום והסדרת חובות קיימים. בין סוגי הערבויות הקיימות

קרא עוד »