fbpx

תביעה נגד יועץ השקעות

אורדן עורכי דין ורואי חשבון (1987) מומחים בניהול תביעה נגד יועץ השקעות שהתרשל בתפקידו. למשרד ותק וניסיון רב בתחום ההשקעות בפאן המשפטי, תוך שילוב ידע חשבונאי מעמיק. אנו מייצגים חברות, גופים ואנשים פרטיים בתביעות כספיות בשל נזקים הנגרמים כתוצאה  מרשלנות יועצי השקעות והתנהלות לקויה.

צוות עורכי הדין ורואי החשבון במשרד פועל בכל תיק בגישה אגרסיבית ויצירתית, אשר הוכיחה עצמה בתוצאות כספיות יוצאת דופן עבור קהל לקוחותינו.

 

5 עובדות קצרות הקשורות בתהליך של תביעה נגד יועץ השקעות:

  • פעילותם של יועצי השקעות במדינת ישראל מוסדרת במפורש ב חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה – 1995. מלבד החוק הספציפי לעניין, פסיקת בתי המשפט התייחסה רבות גם לחוקים ועקרונות משפטיים הבאים ממקורות אחרים, להסדרת הנושא. כך למשל: חוק החוזים, דיני "עשיית עושר ולא במשפט", חוק הבנקאות (שירות ללקוח), ועקרונות כמו תום הלב וחובת האמון.

 

  • תנאי הסף לעיסוק בתחום ייעוץ ההשקעות הוא החזקת רשיון כחוק. אדם המציג מצג שווא כיועץ השקעות, אף אם עושה זאת בצורה "מרומזת" ולא במפורש, עובר עבירה פלילית. בנוסף, אותו אדם והגוף המעסיק אותו חשופים לתביעה אזרחית כספית.
  • על יועץ ההשקעות להתאים את הייעוץ לצרכיו האישיים של הלקוח, כלומר, לבחון את אופי הלקוח ומטרותיו – לאופי תיק ההשקעות. כך לדוגמא, מקרים בהם יועצי השקעות אשר ניצלו את הקושי המובנה וחוסר ההבנה הכללית בקרב הציבור (במיוחד בקרב האוכלוסייה המבוגרת, אך לא רק) בכדי "לדחוף" לתיק לקוחותיהם השקעות ספקולטיביות באחוז גבוה, קיבלו התייחסות מפורשת מבתי המשפט שקבעו כי התנהגות מסוג זה נוגדת את החוק ואת חובת האמון וחובתו המקצועית של היועץ כלפי הלקוח, ופסקו על השבת ההפסדים ולפעמים אף לפיצויים שונים מעבר לכך.

 

  • כאשר אדם "מן השורה" נתקל במצב בו הוא מרגיש כי נפל קורבן להתנהלות בלתי תקינה ואו רשלנית מצד היועצים והגופים אשר אמורים היו להיות אמונים ונאמנים לכספו, יימצא הוא בדרך כלל, מעבר לתחושה הקשה הנובעת מאובדן כסף רב, גם אל מול מבוי סתום אשר לא אחת נוצר במכוון. לעיתים קרובות מתגלה כי הזמינות והשירות הנפלא הניתן לפני הפקדת הכסף והחתימה על הסכם ההשקעה – נעלמו כלא היו בסבך הבירוקרטיה ש"לפתע" נוצר. אין עם מי לדבר, בטח לא לקבל חומר כתוב, ובכלל, שעות הפעילות הפכו קצרות במיוחד.

 

  • התמודדות במקרים אלו הינה אפשרית וישימה, אך מתחילה כאמור מעמדת נחיתות מובנית בצד הלקוח. על כן, אלו מחייבים טיפול נחוש, אגרסיבי, וכזה הנשען על ידע רב ובקיאות בהוראות החוק והפסיקה. טיפול נכון ומדויק בהובלת עורכי דין מנוסים שעוסקים בתהליכי תביעה נגד יועץ השקעות – הינו בעל משמעות מכרעת בעימותים מול הבנקים, בתי ההשקעות וחברות הביטוח.

התמודדות במקרים אלו הינה אפשרית וישימה, אך מתחילה כאמור מעמדת נחיתות מובנית בצד הלקוח. על כן, אלו מחייבים טיפול נחוש, אגרסיבי, וכזה הנשען על ידע רב ובקיאות בהוראות החוק והפסיקה. טיפול נכון ומדויק בהובלת עורכי דין מנוסים שעוסקים בתהליכי תביעה נגד יועץ השקעות – הינו בעל משמעות מכרעת בעימותים מול הבנקים, בתי ההשקעות וחברות הביטוח.

דעו, אינכם מיוחדים או שונים מהלקוחות הרבים להם עזרנו לקבל את הפיצוי המגיע להם מיועץ ההשקעות. אבל – גורלכם בידכם!

פעלו עכשיו! השאירו פרטים בסיסיים ותופתעו לגלות עד כמה מצבכם טוב ביחד איתנו.

 

רשלנות של יועץ השקעות – תביעה נגד יועץ השקעות

שוק ההון על נגזרותיו הרבות, הוא חלק משמעותי בכלכלת העולם המערבי, וגרם לכולנו להפוך להיות משקיעים. השקעות פיננסיות הן פעולות מורכבת, הדורשת הבנה, ניסיון ומקצועיות. ישנו שוני מהותי בין האפיקים השונים ששוק ההון מציע, ורמת המסוכנות של ההשקעה משתנה בהתאם לכך.

בנוסף לזה, לכל אחד מהמשקיעים, העדפות שונות, צרכים ומשאבים שונים, נזילות שונה של הכספים, המשפיעים על מסלולי ההשקעה שיתאימו לו. לא כל השקעה, טובה ככל שתהיה לפלוני, מתאימה גם לאלמוני.

כל אלו גרמו לכך שיועץ ההשקעות הפך לחלק חשוב ובלתי נפרד מחיינו. ממש כמו סוכן הביטוח והבנקאי האישי שלנו, יש חשיבות מכרעת לעצות ולהמלצות שהוא נותן לנו, כמו גם לדוחות ולנתונים שהוא מציג בפנינו טרם קבלת ההחלטה. מכאן גם עצות שקריות שייגרמו לכם לפתוח בתהליך של תביעה נגד יועץ השקעות.

 

כולנו משקיעים

בעבר, רק אנשים בלי ממון רב השקיעו בשוק ההון. כיום, הכספים של כולנו, החסכונות, הקופות, הקרנות ושאר הזכויות הפנסיוניות שלנו מושקעים כולם באפיקים שונים על פי המלצתו ובהתאם לניהולו של יועץ ההשקעות.

לכן, כל פעולה רשלנית של יועץ השקעות עשויה להשפיע על עתידנו הכלכלי בצורה משמעותית, הרת גורל ולעיתים בלתי הפיכה. הכספים עליהם עמלנו כל חיינו, ואלו המשמשים למחיתנו ולעתיד ילדינו, מושקעים באפיקים שונים עליהם ממליץ ומכווין אותנו יועץ ההשקעות. העובדה הזו שיועץ ההשקעות בעל השפעה כזו רבה על חיינו מאפשרת את פתיחת תהליכי תביעה נגד יועץ השקעות.

 

הסדרת העיסוק כיועץ השקעות

בראש ובראשונה חשוב לדעת כי יועץ השקעות חייב להיות בעל רישיון מטעם הרשות לניירות ערך, לאחר שעמד בחובות הלימודיים, בבחינות ובתקופת התמחות. הוא צריך להיות בגיר, אזרח או תושב ישראל, אשר לא הורשע בעבירה (מבין עבירות המפורטות בחוק). יועץ ההשקעות מתנהל ופועל מתוקף חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה – 1995.

החוק קובע כי ייעוץ השקעות הוא מתן ייעוץ לאחרים בנוגע לכדאיות של השקעה, החזקה, קניה או מכירה של ניירות ערך או של נכסים פיננסיים. בין אם הייעוץ ניתן במישרין ובין בעקיפין, וכולל ייעוץ שניתן באמצעות פרסום, בחוזרים, בחוות דעת, באמצעות הדואר, הפקסימיליה או בכל אמצעי אחר.

על מנת שהלקוח יקבל את התשואה הגבוהה ביותר על הכסף שלו, נדרש לעיתים היועץ, בעיקר כאשר הוא עובד עבור גוף מוסדי כלשהו, אך לא רק, לפעול בניגוד לאינטרס האישי שלו. לכן, אנו נתקלים לא אחת, ברשלנות או מחדל במעשיו של יועץ ההשקעות ובהמלצותיו.

תביעה נגד יועץ השקעות
תביעה נגד יועץ השקעות

מה החוק קובע לגבי עיסוקו של היועץ

החוק קובע כי היועץ צריך להכיר את רצונותיו וצרכיו של הלקוח טרם ימליץ לו על השקעה, ולהתאים אותה לכך. עוד נקבע כי היועץ חייב להציג את שלל הנתונים, הדוחות והסיכונים שכרוכים בהשקעה. כמו כן נקבע כי חלה על היועץ חובת אמון וזהירות, הוא חייב בגילוי נאות ובגילוי של מצבי ניגוד עניינים בהם הוא מצוי. יועץ ההשקעות מחויב לפעול אך ורק בהתאם להנחיותיו של הלקוח, הוא אינו רשאי לקחת החלטות עבורו. בנוסף חלה חובה לערוך הסכם בכתב עם הלקוח. החוק אף קובע את הפרטים שההסכם חייב לכלול.

לעיתים ניווכח שהיועץ לא המליץ על ההשקעה הטובה ביותר עבור הלקוח, אלא דווקא על זו הרווחית יותר מבחינתו, כדוגמת אפיק השקעה שגובה דמי ניהול גבוהים ומפריש מהם עמלה גבוהה יותר ליועץ, במקום להמליץ ללקוח להשקיע באפיק סולידי יותר עם דמי ניהול זולים יותר, עם עמלה נמוכה יותר ליועץ, בהתאמה.

החוק מניח בבסיסו שהלקוח אינו בקיא בתחום ואינו מכיר את שוק ההון על בוריו. לכן יועץ ההשקעות צריך להיות מתווך נאמן אשר מייעץ ללקוח בהתאם לצרכיו ורצונותיו של הלקוח, ומסייע לו לבנות ולגבש מדיניות השקעה שתואמת לצרכיו ולרצונותיו של הלקוח. החוק קובע כי "בעל רישיון יתאים, ככל האפשר, את הייעוץ או את השיווק שהוא נותן ללקוחותיו או את אופי העסקאות שהוא מבצע עבורם לצרכיו ולהנחיותיו של כל לקוח, לאחר שבירר עם הלקוח את מטרות ההשקעה, את מצבו הכספי לרבות ניירות הערך והנכסים הפיננסיים שלו…" מעורבות זו של יועץ ההשקעות בצרכים, ברצונות ובאמצעים העומדים לרשות לקוחותיו הינה בסיסית לתפקידו ולמהותו כדמות המייעצת ללקוחותיה, כאשר לנגד עיניו חייבת לעמוד טובת הלקוח והצלחת ההשקעות שלו.

 

חובות נוספות החלות על יועץ ההשקעות

עוד נקבע כי יועץ השקעות חייב ליידע את הלקוח על הסיכונים הכרוכים בהשקעה כמו גם על כל העלויות והתשלומים שנלווים אליה והוא חייב לפעול בתום לב ברגע שלא ביצע דברים אלו הוא חשוף לפתיחת תביעה נגד יועץ השקעות. המחוקק הבין כי ישנה רגישות רבה בעיסוקו של יועץ ההשקעות וקבע כי חלה על היועץ חובה לבטח עצמו בביטוח אשר יכסה את חובותיו של היועץ כלפי לקוחותיו, במידה וביצע מחדל או מעשה רשלני כלפיהם וכן חלה חובת סודיות על יועץ מתוקף תפקידו.

בית המשפט קבע בעבר כי יועצי השקעות שהפרו את חובת התאמת השירות ללקוח התרשלו בתפקידם. רשלנות מצד יועץ השקעות יכולה להתבטא כבר בהפרת חובת ההתאמה הבסיסית. עת הלקוחות ביקשו השקעה ברמת סיכון נמוכה ואילו יועציי ההשקעות מלאו בטופס הבקשה את רמת הסיכון "כנמוכה-בינונית". באותה פסיקה קבע בית המשפט כי בדומה לרשלנות רפואית, בחינת הרשלנות מתמקדת בבעל המקצוע, זה שהמליץ כיצד לנהוג, ולא בלקוח. היועץ הוא בעל הידע והניסיון ולכן חלה עליו חובה מוגברת כלפי הלקוח. הפסיקה התייחסה גם לכך שהיועצים לא גילו ללקוחות את מלוא הסיכונים בהשקעה.

כמו כן, בחן בית המשפט האם היועץ פעל כפי שמצופה מיועץ השקעות סביר והאם הפר היועץ או הגוף עבורו הוא עובד, את חובת הזהירות המוטלת עליו. זהירות אשר תבטיח את טובתם של לקוחותיו. החוק קובע כי יועץ ההשקעות ינהג כפי שכל בעל רישיון "סביר" אחר היה נוהג במצבים דומים ואם לא חייב לשאת בתהליך תביעה נגד יועץ השקעות.

 

איך אדע האם אני צריך לפתוח בתביעה נגד יועץ השקעות?

כיצד נבחין האם היועץ המליץ לנו על ההשקעה הטובה ביותר עבורנו או שמא על זו הרווחית יותר עבורו? האם הציג בפנינו את כל הסיכונים? האם לקח בחשבון במסגרת המלצותיו את צרכינו ורצונותינו האישיים? האם הציג לנו את הדוחות והנתונים הידועים? האם הוצגו ללקוח אפיקי השקעה חלופים? האם הוצגו היתרונות והחסרונות של כל אפיק השקעה מוצע? האם עמד בחובת הגילוי הנאות החלה עליו? האם הציג לנו ניגודי עניינים בהם הוא עלול להימצא? האם קיבל הלקוח מידע מטעה או לא מדויק על השקעה מסוימת או על התשואה הצפויה לצמוח ממנה? האם יועץ ההשקעות פעל על פי הנחיות הלקוח?

 

אז מה עושים?

בחלוקת התפקידים, בה היועץ מייעץ, והלקוח מחליט, ההכרעה על מי מוטלת האחריות, לא פשוטה. קו דק מפריד בין רשלנות של היועץ לטעות של הלקוח בהחלטתו. כל אלו ושאלות ופעולות נוספות, עשויים להביא להחלטה של בית המשפט כי יועץ ההשקעות כשל בתפקידו והתרשל בהמלצותיו.

לכן אם הפסדת כספים רבים בשל המלצות של יועץ ההשקעות, אם משהו בתהליך עבודתו של יועץ ההשקעות לא היה כשורה, אם היועץ השמיט נתון כלשהו או לא הזהיר אותך כראוי מפני נטילת סיכון, אם לא קיבלת שירות הולם מיועץ ההשקעות או אם חלילה נשללו ממך הזכויות הקבועות בחוק, אתה מוזמן לפנות אלינו לקבלת ייעוץ מקצועי ואולי לפתוח בתהליך של תביעה נגד יועץ השקעות.

חשוב מאד לקבל ייעוץ משפטי מקצועי מעורכי דין המכירים את המערכת הפיננסית, הבנקאית ושוק ההון. עורכי דין בעלי ידע וניסיון רב שנים בניהול תיקים משפטיים מורכבים בערכאות השונות, בתחומים הללו ובאלו המשיקים להם.

 

לסיכום

אורדן – עורכי דין ורואי חשבון (1987) מייצגים בתביעות משפטיות מורכבות, וכן מספקים ליווי וייעוץ עסקי שוטף למגוון חברות, עסקים ולקוחות פרטיים בישראל – תוך הבנה וניסיון בדיני הבנקאות ובפרקטיקה החשבונאית, לרבות כתיבת חו"ד וניהול מו"מ לקבלת תנאי אשראי מיטביים. לאורך השנים ניהלנו בהצלחה מאות מערכות משא ומתן ועשרות תיקים משפטיים מול כל הבנקים.

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
על פי החוק בישראל, מתחייב כי יועץ השקעות נדרש להבין היטב את רצונותיו וצרכיו של הלקוח בטרם יציע המלצות השקעה עבורו – ולהתאים את הייעוץ לפיהם. בנוסף, על היועץ לספק מידע מקיף על ההשקעה, לרבות סיכונים ועלויות נלוות. בנוסף, חובת האמון והזהירות מחייבת את היועץ לחשוף כל ניגוד עניינים אפשרי. זאת ועוד, החוק קובע כי על היועץ לפעול לפי הנחיות הלקוח בלבד ולהתקשר עם הלקוח בהסכם בכתב תוך פירוט הפרטים החיוניים. מלבד ההתחייבויות האמורות, על יועץ השקעות חלה חובה מוחלטת לפעול בתום לב מוחלט אל מול הלקוחות שלו. יתרה מכך, החוק מכיר ברגישות העיסוק ובכך מחייב את היועצים בכיסוי ביטוחי לאפשרות של מחדלים או רשלנות. שמירה על סודיות גם היא חובה החלה על יועצי השקעות בשל תפקידם.
פעילותם של יועצי השקעות בישראל מוסדרת בהרחבה בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995. כמו כן, פסיקות בתי המשפט מתייחסות לא פעם לחוקים אחרים, כגון חוק החוזים, דיני "עשיית עושר שלא במשפט", וכן חוק הבנקאות. בנוסף לאלו, חלים על יועצי השקעות גם כללי אתיקה בסיסיים ובהם חובת תום הלב והאמון. קווים מנחים אלו מסדירים ביחד את התנהגותם ואחריותם של יועצי ההשקעות בארץ כלפי לקוחותיהם.
כדי לאמוד את הרלוונטיות של נקיטה בצעדים משפטיים כנגד יועץ השקעות, על המשקיעים להעריך אם המלצות היועץ תואמות את האינטרסים שלהם, או רווחיות יותר עבור היועץ עצמו. גורמים מרכזיים שיש לקחת בחשבון לעניין זה הם: האם היועץ הציג את כל הנתונים הרלוונטיים, חשף ניגודי עניינים וציית להוראות הלקוח. אם פעולותיו של היועץ מעידות על רשלנות או מחדל, כגון אי חשיפה מלאה של סיכונים, הטעיית הלקוח או מתן שירות לא הולם, הדבר עשוי להצדיק נקיטת צעדים משפטיים. פנייה לייעוץ מקצועי מעורך דין מנוסה בתחום הפיננסיים והבנקאות, יכולה לעזור לקבוע את שאלת קיומה של עילה להגשת תביעה.