fbpx

רישום כוזב במסמכי תאגיד

בידיעות שונות המופיעות מעת לעת בתקשורת ועוסקות באירועים מתחום המשפט, נזכר המונח המשפטי "רישום כוזב במסמכי תאגיד". בדרך כלל מדובר בהאשמות המוגשות נגד בעלי תפקידים בחברות גדולות ובעסקים, שביצעו עבירה מהסוג האמור לעיל.

המונח המדובר נשמע תמים ובלתי מזיק לכאורה, אבל מאחוריו עומדת קשת רחבה של עבירות, חלקן מהותיות מאוד, אשר המטרה שלהן למנוע מתאגיד או גוף עסקי למלא את התפקיד המיועד לו בצורה הטובה ביותר.

במקרים רבים, רישום כוזב במסמכי תאגיד נועד לשם השגת הטבה כלכלית או כספית למבצע העבירה או למי מטעמו, שלא בצדק ושלא על פי דין. עם זאת, יש מקרים שבהם הרישום הכוזב כאמור נועד להשגת מטרות אחרות.

כל מי שנאשם בסעיף של רישום כוזב במסמכי תאגיד, חייב לשכור את שירותיו של עורך דין מיסים המתמחה בתחום. זאת, הן מפאת חומרת העבירה והעונש שבצידה והן מפאת היותה עבירה פלילית, שעצם ההרשעה בה עלול להשפיע על המשך הקריירה המקצועית של הנאשם, אם יורשע בה. כיצד עבירת רישום כוזב במסמכי תאגיד מתבצעת? מי יכול לבצע עבירה מסוג זה? וכיצד יכול עורך דין המתמחה בתחום, להעניק ללקוח ששכר את שירותיו את ההגנה הטובה ביותר האפשרית?
כדאי לקרוא – כל התשובות בשורות להלן.

 

 

מה זה בעצם תאגיד מבחינת החוק בישראל?

מבחינת החוק בישראל תאגיד הינו גוף אשר במסגרתו מאוגדים אדם יחיד או מספר פרטים לכלל ישות משפטית עצמאית עם יעדים משלה, שפעילותה מופרדת מבחינה משפטית מן הפעילות של בעליה, עובדיה וחבריה. הישות המשפטית הזאת שנקראת 'תאגיד' יכולה לבצע פעולות שונות גם במישור הכלכלי – היא יכולה לרכוש סחורות, להקים מפעל, להקים רשת מכירות ארצית ולמכור את המוצרים שיוצרו על ידי אנשים העובדים אצלה. היא יכולה לשכור או לפטר עובדים ובעלי תפקידים, ולהעניק להם סמכויות הנוגעות לענייניה.

לצורך העניין, למשל, נחשבת חברה בע"מ ליישות משפטית שהיא נפרדת מזאת של הבעלים שלה. גם ההתייחסות של רשויות המס לישות המשפטית היא נפרדת מהיחס לבעלים שלה. למעשה, זאת המשמעות של ההפרדה הקיימת בין העסק לבין בעל העסק, כפי שנהוג בבעלות על חברה בע"מ.

עם הסוגים השונים של תאגידים, נוסף על חברה בע"מ כאמור לעיל, ניתן למנות בין השאר שותפות, עמותה וכן אגודה שיתופית. המשותף לכל התאגידים הללו היא שהעובדים והשותפים בהם אמורים לנהל אותם בצורה תקינה, ולעשות את כלל הפעולות הנדרשות לשם כך. רישום כוזב במסמכי תאגיד הוא רישום כל פרט המנוגד לתפיסה הזאת. עורך דין ורואה חשבון המייצגים את התאגיד, אמונים על מניעת מצב שבו מתבצע רישום כוזב במסמכי תאגיד. עם זאת, במקרים רבים הפעולות הללו עוברות מתחת לרדאר ומתגלות רק באיחור רב.

 

 

מה זה רישום כוזב במסמכי תאגיד

רישום כוזב במסמכי תאגיד הינה פעולה של רישום פרט שגוי במסמכי התאגיד, כאשר הרישום התבצע במזיד ויש לו כוונה לרמות את השותפים העסקיים של התאגיד עצמו. אף שרבים מתייחסים אל רישום כוזב במסמכי תאגיד כאל רישום חשבונאי דווקא, או לחילופין הימנעות מרישום חשבונאי – חשבונית או קבלה, למשל, האמת היא שמדובר במושג רחב בהרבה. רישום כוזב במסמכי תאגיד יכול להתייחס להצעת מחיר הכוללת שירות שהעסק לא מספק, במטרה לזכות במכרז.

דוגמה נוספת של רישום כוזב במסמכי תאגיד יכולה להיות הימנעות מרישום פרט חשוב בהסכם שהתאגיד חותם עם שותף עסקי, למשל, חברת בנייה הנמנעת מליידע את השותפים להסכם שנחתם בינה לבין רוכשי נכס, בעובדה שלכספים המופקדים בחשבונות שלה אין ערבויות ואין לה ליווי בנקאי, למרות שקיימת הבטחה בעל פה לליווי כזה. למען הסר ספק – אין חובה שהמסמך שבגינו הועלתה אשמה בגין רישום כוזב יהיה מסמך רשמי. דוגמה טובה לכך יכול להיות עלון שנועד למשוך לקוחות חדשים, המבטיח להם הבטחות שהתאגיד אינו יכול, ואין בכוונתו לקיים.

רישום כוזב במסמכי תאגיד
רישום כוזב במסמכי תאגיד

 

מסמך רשמי, מסמך לא רשמי והאשמות שאינן מגובות בכתב

כפי שכבר הוזכר לעיל, רישום כוזב במסמכי תאגיד איננו חייב להיות מסמך חשבונאי ודווקא בעניין הזה יש כיסוי טוב של החוק. הכנסת חשבוניות פיקטיביות למאזן על מנת להקטין את שורת הרווח נחשבת עבירה פלילית כשלעצמה, ואין צורך בהגדרה שלה כרישום כוזב במסמכי תאגיד על מנת למצות את הדין עם מבצע העבירה.

רישום כוזב במסמכי תאגיד הוא דווקא פעולה שבוצעה בכוונה תחילה של מבצע העבירה לרמות. כפי שכבר הוזכר לעיל, אם קיים מסמך רשמי שניתן להצביע עליו כעל חלק מההוכחות לאשמה, הדבר יכול לעזור לתביעה. אולם גם אם המסמך המדובר אבד או הושמד ויש אנשים היכולים להעיד על קיומו של המסמך, הדבר מספיק על פי רוב, כדי לבסס את ההוכחה לרישום הכוזב.

עורך דין האמון על ההגנה על אדם החשוד או נאשם בביצוע עבירה של רישום כוזב במסמכי תאגיד, צריך להיות מיומן ולזכות באמונו של הנאשם במידה שתאפשר לו לדלות את כל המידע הדרוש, על מנת שההגנה לא תפתיע אותו בדיוק עם עדויות מהסוג הזה.

 

 

רישום כוזב במסמכי תאגיד – מה המטרה של חקירות באישום הזה

במדינת חוק, הפעילות העסקית אמורה להתנהל בצורה השקופה וההוגנת ביותר האפשרית.
כאשר אדם חותם על עסקה עם אדם אחר, הוא חשוף לתביעה אם לא הזכיר במהלך המשא ומתן את קיומו של פגם מהותי במוצר או בשירות שהוא אמור לספק. זאת הסיבה, למשל, שגופים עסקיים המוכרים נכסי נדל"ן, מטילים את חובת הבדיקה של הנכס על הרוכש, ומציינים שהנכס נמכר כפי שהוא, ללא אחריות של המוכר. אותה אמת מידה נלקחת בחשבון, כאשר העסקה מבוצעת בין תאגיד אחד לתאגיד אחר, או אדם פרטי. גם כאן, התאגיד חייב לספק מידע הוגן ורלוונטי.

 

רישום כוזב במסמכי תאגיד פירושו כי העסקה נחתמה כאשר למי שחתם עליה עם התאגיד נמסר מידע שגוי, או לחילופין מידע לא שלם המונע ממנו לבחון את כל ההיבטים של העסקה שהוא חותם עליה. לכן מייחס המחוקק חשיבות רבה גם למסמכים הנלווים לעסקה. על פי החוק, רישום כוזב במסמכי תאגיד נחשב כעבירה פלילית, אשר העונש עליה הוא חמש שנות מאסר.

 

 

איך לבחור עורך דין לייצוג חשודים או נאשמים בעבירות רישום כוזב במסמכי תאגיד

כאמור, רישום כוזב במסמכי תאגיד הוא מסוג ההאשמות שעלולות להיות חמקמקות במיוחד. מצד אחד, אין חובה שהרישום עצמו יוצג ומספיק רק בקיומה של עדות לקיומו של מסמך שבו היה קיים רישום פסול, על מנת לספק בסיס מספיק להאשמה. מצד שני, החוקרים חייבים להוכיח כוונת זדון וכוונת מרמה בעצם ביצוע הרישום. עורך דין איכותי ומנוסה בתחום, יעשה ככל יכולתו על מנת למנוע אישום בסעיף של רישום כוזב במסמכי תאגיד ולנסות להוכיח שלא נפל פגם בהתנהלותם של הנאשם או הנאשמים.

הדבר החשוב ביותר בבחירת עורך הדין, הוא מידת האמון השורר בין שני הצדדים ומידת ההצלחה של עורך הדין הנבחר במקרים קודמים של האשמות דומות. אף שהניסיון של עורך הדין הוא חשוב בכל מקרה, הרי שבנושא של רישום כוזב במסמכי תאגיד הניסיון הזה חשוב על אחת כמה וכמה, לאור מורכבותם הרבה של תיקים מסוג זה.

אם יש לכם צורך בייעוץ משפטי מעורך דין בעל ניסיון בתיקי רישום כוזב במסמכי תאגיד, צרו קשר כבר כעת כדי לשפר את סיכוייכם להתמודד עם ההליך המשפטי בהצלחה.

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
עורך דין מע"מ 

מס ערך מוסף (מע"מ) הוטל במדינת ישראל החל מאמצע שנות השבעים של המאה הקודמת. זאת, לאחר דיונים ממושכים ותהליך הכנה שנמשך תקופה ארוכה. מאז, הפך

קרא עוד »
מיסוי חברות ותאגידים

חלק בלתי נפרד מקיומה של כל חברה ותאגיד הוא מיסוי: התשלום שאותו ארגון מעביר לקופת המדינה לצורך הכנסותיה ויכולתה להמשיך ולעודד את הכלכלה, הנגשת השירותים

קרא עוד »
תקנות מס הכנסה

תקנות מס הכנסה הינן הוראות מחייבות החלות על אזרחי מדינת ישראל, שלא בהכרח נחקקו על ידי הרשות המחוקקת עצמה אלא תוקנו על ידי גורמים מקצועיים

קרא עוד »
תכנון מס

תכנון מס: הדרך לשלם פחות – כחוק! את עיקרון תכנון המס ניתן להבין על ידי הדוגמא הבאה: אתם נוהגים ברכבכם ברחוב מרכזי בתוך העיר ובנתיב

קרא עוד »