fbpx

תביעת לשון הרע ללא הוכחת נזק

לשון הרע הינה התנסחות בעל פה או בכתב, של אדם אחד כלפי אחר, שיש בה מכדי חוסר כבוד, הקטנה, השפלה או הכפשת שם. הוצאת דיבה נכנסת תחת ההגדרה של לשון הרע. במקרים של לשון הרע, יש באפשרות האדם הנפגע להגיש תביעת לשון הרע ללא הוכחת נזק ממשי. כלומר עצם האמירה הפוגעת יש בה מכדי לתבוע.

לשון הרע – לא מדבר אלי

סיסמא זו מוכרת מאוד כיום ומטרתה היא ליצור קירוב לבבות באוכלוסיה על גווניה השונים ולמנוע הוצאת לשון הרע כלפי אדם אחר או אוכלוסיה שונה. מקורותיה מצויים במקורות היהודיים, כשהפסוק שממנו נתבע המושג, נלקח מספר ויקרא (פרק יט), גורס "לא תלך רכיל בעמך". מכאן שישנו איסור ביהדות על כל שיח שאינו הולם "מאחורי גבו" של אדם, ובוודאי מפרסום בחוצות.

 

חיים ומוות ביד הלשון

הוסיפו חז"ל לפסוק המקראי ואמרו "חיים ומוות ביד הלשון" כשהם מצביעים על כוחן של המילים בפגיעת נזק נפשי בקרב האדם שסבל מלשון הרע. אם נחזור למקורות הדתיים, יש כאן משום פגיעה באדם אך לעיתים גם במשפחתו וסביבתו, עד כדי פסילת חיתון או הגעה לאלימות פיזית. לעיתים, עלולה הפגיעה הנפשית להביא לכדי פגיעה עצמית.

 

מקרי פגיעה בעקבות הוצאת לשון הרע

פגיעה עצמית בעקבות הוצאת לשון הרע

המחוקק מכיר בכוחה של לשון הרע בכדי ליצור פגיעה נפשית משמעותית בנפש הנפגע, שיכולה להביא לידי נזק נפשי מתמשך עם מאפיינים של דכאון וחרדה ואף לגרום למקרה של פגיעה עצמית, לעיתים בלתי הפיכה.

בימינו כאשר האינטרנט חודר אל עולמו הפרטי של האדם בכל רגע נתון, קשה להתחמק מהאמירה הכתובה ומהתגובות הקשות שיכולות להופיע בעקבותיה. אם פעם יכול היה אדם להתנתק מאמירת לשון הרע (למשל ברשתות החברתיות), כיום, המצב כמעט בלתי נמנע, ומחייב את האדם להתמודד עם אמירות כאלו לאורך היממה).

 

אלימות סביבתית עקב לשון הרע

המחווקק מכיר בכוחה של לשון הרע להביא לאלימות כלפי הסביבה וכלפי האחר. אדם אשר נפגע עמוקות עקב אמירה מכפשיה כלפיו (לרוב מדובר על מקרים מתמשכים של אמירות לשון הרע), עלול לנקוט עמדה במעשה כלפי האחר. כלומר הוא עלול "לנשקום" או "להשתיק" את הפוגע באמצעים אלימים בין אם פיזיים או באיום שבעל פה.

במקרים אחרים, האלימות מופנית כלפי האדם הנפגע בשל הסתה. במקרים קיצוניים או שמקרים שבהם מדובר בהסתה כנגד אישיות משפיעה חברתית, ייתכן וגלי ההסתה עקב הוצאת לשון הרע יהיו כה חזקים, עד אשר יביאו לשנאה כלפי אותו אדם ובשל כך לפעולות אלימות כלפיו (שיכולות להשפיע על החברה באופן קיצוני).

 

ההסתה שלפני רצח רבין ז"ל

הטענה היא שלפני רצח ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל, התקיימו גלי הסתה גדולים אשר העלו את לשון הרע כלפי ראש הממשלה והמהלכים הפולטיים שלו. הפגנות ענק בקרב מתנגדים מהימין הקיצוני, הניפו שלטים ובהם אמירות קיצוניות, ותמונות אשר יוצרות השוואה בין ראש הממשלה לבין מנהיגים הנתפסים כשליליים בעולם הערבי ואף בנאציזם. הטענה היא שגלי ההסתה ובהם יצר לשון הרע באופן קיצוני, הביאו לכדי מעשה רצח פוליטי.

תביעת לשון הרע ללא הוכחת נזק
תביעת לשון הרע ללא הוכחת נזק

המקרה של דוד – אל מזרחי ז"ל

דוד – אל מזרחי ז"ל היה נער מתבגר אשר סבל מאוד מהצקות בבית הספר. לצד ההצקות המילוליות, הוא היה עד לאמירות לשון הרע מכפישות ומשפילות כלפיו ברשת החברתית. אמירות אלו והתגובות שבאו בעקבותיהן, פגעו בנפשו ובדימוי העצמי שלו. לבסוף, הפכו האמירות המבישות לבלתי נסבלות ודוד – אל שם קץ לחייו. לשון הרע שהופנתה כלפיו על לא עוול בכפו, הביאה לסיום חייו, הפגיעה הכי קשה שיש עבורו ועבור משפחתו.

 

תביעת לשון הרע ללא הוכחת נזק

תביעת לשון הרע

המחוקק מכיר בסכנה שיש בהוצאת לשון הרע כלפי אדם אחר, ומאפשר סעיף תביעה בדין פלילי כלפי האדם הפוגע. בין אם האמירות הפוגעניות ניתנות בכתב או באמירה פומבית שבעל פה, יכול הנפגע להגיש תביעת לשון הרע, גם ללא הוכחה של נזק ממשי.

 

תביעת לשון הרע ללא הוכחת נזק ממשי

הדין הפלילי מאפשר לכל נפגע לשון הרע להגיש תביעה. בשל המקרים שנזכרו לעיל ומקרים נוספיפם טרגיים, המחוקק מכיר באפשרות ההרסנית של לשון הרע ומבקש למנוע התנהגויות חריגות מבעוד מועד. יש בתביעות אלה גם מפני הרתעה ציבורית, והטרמת מניעה להוצאת לשון הרע.

כך אזהרה ציבורית "ונשמרתם לנפשותיכם". המחוקק מאפשר תביעת לשון הרע הנשקלת במלוא חומרת הדין, גם ללא הוכחת נזק ממשי. אם יוכיח הנפגע את פגיעותו הנפשית או ייתכנות לפגיעה כלכלית, פיזית או נפשית שעלולים להגרם מהתנהגות זו, יכולה התביעה להתקבל במלואה.

כמובן שבהוכחת פגיעה ממשית יחמיר הדין עם הנתבע וסיכויי התביעה גדלים, אך המחוקק מעוניין לתת את הדין טרם ההגעה לכדי תוצאות הרסניות. המחוקק רואה במלואה החומרה תביעות מסוג זה.

 

הוכחת הנזק

כיצד יוכל התובע לטעון לתביעת לשון הרע ללא הוכחת נזק? לא תמיד הדבר מתבצע בנקל. לעיתים ניצבת מילתו של הנפגע אל מול מילתו של הפוגע ללא ראייה מוצקה. פקודת הנזיקין יכולה להוות בסיס וגשר, כשהיא מגדירה את המושג "נזק" בהתאם להגדרה המשפטית והחוקית שלו. נזק מוגדר כ"אובדן חיים, אובדן נכס, אובדן נוחות או רווחה גופנית או שם טוב, או חיסור אחד מהם, וכל אובדן או חיסור כיוצאים באלה". הוכחה כי לשון הרע עלולה אף להוביל לכך יכולה לזכות בתביעת לשון הרע גם ללא הוכחת נזק.

 

תביעות לשון הרע שנידחו

חשוב להבין מתי ישנה התכנות לדחייה של תביעות לשון הרע, במקרים מסויימים. כדאי להוועץ בעורך דין בטרם הגשת תביעה כזו, ובמידה והמקרה של תביעת לשון הרע עומד בהלימה עם אחד הקריטריונים הבאים:

לשון הרע הנמצאת כדבר אמת במידה ועל אף שהאמירה פוגענית יש בה מן האמת כלפי הנפגע. כלומר אמירה המביאה מידע אמין ואמיתי על הנפגע. במיוחד תקף הדבר במקרה של דמות ציבורית אשר על אף המידע הפוגע ישנה מניעת פגיעה סביבתית או חברתית. לא ייחשב סייג זה במידה ומדובר במידע פרטי על אדם אשר אין בו מעניינו של הציבור, אלא יש בו משום כוונה לפגיעה בפרטיות.
תום הלב זהו אולי הסעיף המוכר ביותר, בו באמירת לשון הרע לא הייתה כוונת זדון כי אם תום הלב של המבצע כלפי אותו אדם.
אי הוכחת נזק במקרים שבהם לא ניתן להוכיח באופן ברור נזק קיים או ייתכנות של נזק עתידי, והפגיעה הינה סובייקטיבית דיה בעיני המתבונן.
אי קיום הוכחות במידה ואין תיעוד של אמירות לשון הרע, יקשה על התובע לבסס את תביעת לשון הרע במיוחד אם לא קיימת הוכחת נזק.

 

הוועצות בעורך דין מקצועי

במקרים של תביעת לשון הרע, כדאי להוועץ בעורך דין אשר ייצג אתכם וילווה אתכם בתהליך. כך במיוחד אם אין קיום להוכחת נזק ממשי אלא חשש מנזק עתידי. מקרים אלה מורכבים יותר. ניתן לזכות בכתב התביעה אך הדבר מצריך עורך דין מומחה. עו"ד אורדן יספק לכם שירות איכותי ומקצועי, וישיג עבורכם את כתב תביעת לשון הרע הטוב ביותר, גם ללא הוכחת נזק ממשי.

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי: