fbpx

תביעת לשון הרע על רשות עירונית

תביעת לשון הרע על רשות עירונית היא תביעה שלא קל לזכות בה. כל תביעת לשון הרע מאתגרת את בית המשפט. כשמדובר ברשות עירונית, לא פשוט להגדיר אילו הליכים נחשבים ללשון הרע. עם זאת, לשון הרע המתפרסם על ידי רשות שלטונית כל שהיא, ובכלל זה רשות עירונית, הוא עוול חברתי, ומהווה הפרה של החוק.

חוק איסור לשון הרע

על פי הקבוע בחוק איסור לשון הרע (תשכ"ה, 1965) לשון הרע הוא כל דבר שפרסומו עלול –

  1. "להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג…
  2. לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו;
  3. לפגוע באדם במשרתו… בעסקו, במשלח ידו או במקצועו;"
  4. "לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו, נטייתו המינית או מוגבלותו".

 

פרסום של כל דבר כזה עלול להוות עבירה על חוק איסור לשון הרע. אלא שזה לא פשוט כל כך! לא תמיד ניתן לקבוע במדויק מהו פרסום, והאם דבר מסוים הוא אכן משפיל או מבזה. בנוסף, לעתים החוק מתנגש בחופש הביטוי.

 

חוק החסינות החדש

חשוב להפריד בין רשות עירונית לבין חברי העירייה או המועצה המקומית. על פי חוק החסינות החדש, הם נכללים בעובדי הרשויות השלטוניות הזכאים לחסינות, ממש כמו חברי כנסת וממשלה. לכן התבטאות פומבית שלהם לא תיחשב בדרך כלל כלשון הרע. פרסום של דבר גנאי על ידי הרשות העירונית עצמה זה כבר משהו שונה. כאן יש אפשרות סבירה לזכות בתביעה.

 

הסיכויים של תביעות לשון הרע

במרבית המקרים, תביעות לשון הרע אינן מתקבלות על ידי בית המשפט. במקרים אלו, התובע נאלץ פעמים רבות לשלם פיצויים לנתבע. אך במקרים בהם ניתן להוכיח כי רשות עירונית פרסמה לשון הרע על אדם, יש מספר פרמטרים שאותם צריך להוכיח כדי להגדיל את הסיכוי שהתביעה אכן תתקבל.

 

מה צריך להוכיח בתביעת לשון הרע?

  1. ההתבטאות נתפסת בציבור כפוגעת בשמו הטוב של התובע. לכן, התבטאות המוצגת כעובדה סובייקטיבית שונה מהתבטאות המוצגת כדעה אובייקטיבית, שכן עובדה נתפסת כמידע אמין יותר. התבטאות נתפסת כפוגעת על פי מבחן האדם הסביר: האם כל אדם סביר היה נפגע ממנה? רמת הפגיעה נקבעת גם על פי ההקשר בו נאמרו הדברים. דעה של בעל מקצוע שנאמרה כחלק מעבודתו שונה מדעה של אדם שכל מטרתו הייתה לפגוע או לבזות.
  2. הנזק הנגרם לאדם כתוצאה מלשון הרע – האם לתובע נגרם נזק כתוצאה מהדברים? בית המשפט מתייחס גם להיקף הנזק, ולרמת החומרה שלו. הנזק יכול להתבטא בעבודה, במשפחה ובחיי החברה של התובע. את כל אלו נדרש להוכיח.
  3. הפרסום על כל נסיבותיו – כדי שלשון הרע ייחשב לעבירה פלילית, על הדברים להגיע לידי יותר מאדם אחד, זולת האדם הנפגע. בית המשפט יתייחס גם לבמת הפרסום, להתנהגותו של המפרסם לאחר הפרסום, ועוד.
תביעת לשון הרע על רשות עירונית
תביעת לשון הרע על רשות עירונית

למה אנשים נוטים להימנע מתביעות לשון הרע?

פעמים רבות, אנשים נמנעים מלהגיש תביעה בגין לשון הרע. זה רווח במיוחד במקרים בהם קשה להוכיח כי נגרם נזק. זה רלוונטי במיוחד כשמדובר בתביעת לשון הרע על רשות עירונית: האם ביצוע סנקציות מסוימות הוא בבחינת נזק? קיים חשש כי התביעה תידחה, ואז יהיה על התובע לשלם לנתבע הוצאות משפט.

בנוסף, בעבר בית המשפט לא ייחס חשיבות גבוהה לנפגעי לשון הרע, והפיצויים שנפסקו גם במקרים בהם התביעות אכן התקבלו, היו נמוכים.

מגמה זו השתנתה בשנים האחרונות, ובית המשפט פוסק פיצויים בסכומים שהולכים וגדלים בהדרגה. אך לא כולם מודעים לשינוי הזה. בתודעה הציבורית תביעת לשון הרע על רשות עירונית נתפסת כתהליך סבוך ומייגע, בעל סיכויי הצלחה נמוכים – ואם כבר הצלחה, זו הצלחה מזערית בלבד.

 

נפגעי לשון הרע? אל תעברו על כך בשתיקה!

חשוב לדעת: אפשר להצליח בתביעת לשון הרע, ובגדול! כדי שזה יקרה צריך פשוט להתייעץ עם עורך דין מומחה לדיני לשון הרע. הוא ידע איך להוכיח כי ההתבטאות אכן פוגעת; וכי הדברים התפרסמו בציבור. דווקא כשמדובר ברשות עירונית, בית המשפט ינקוט יחס חמור יותר לעבירה מוסרית וחוקית שלה. מדובר בגוף רשמי ומצופה ממנו לנהוג בשיא ההגינות. בנוסף, דבריה של רשות עירונית נתפסים כעובדה ולא כדעה בלבד, והנזק התודעתי שהם עלולים לגרום הוא חמור יותר. עורך דין מומחה יצליח להוכיח את כל זאת, ולהעלות את גובה הפיצויים שייפסקו לכם לסכומים המרביים.

 

דוגמאות למקרים של תביעת לשון הרע על רשות עירונית

מקרה בו התביעה נדחתה

א' הגיש תביעת לשון הרע נגד אחת העיריות במרכז. על א' הוטל הליך עיקול בגלל טעות: אחת הפקידות טעתה בין שתי חלקות, וסברה כי הוא מחזיק בחלקה X בעוד חלקתו האמיתית הייתה Y. לכן, משלא שילם את המיסים על חלקה X, הורתה הפקידה להתחיל הליכי הוצאה לפועל.

תביעתו של א' בגין לשון הרע על הרשות העירונית נדחתה. השופט תהה האם בהליך עיקול יש משום לשון הרע, ולבסוף פסק שלא.

 

מקרה בו התביעה התקבלה

ב' תבע את עיריית ירושלים, לאחר שזו שלחה אליו מכתב ובו דרישה לשלם קנסות חנייה. אמנם ב' היה חייב באמת בתשלום הקנסות, אך על המעטפה מבחוץ נכתב: התראה לפני הליכי אכיפה.

כיתוב זה מציג את ב' כמי שלא עומד בחובותיו ומוציא את שמו לרעה.

שימו לב שכיתוב על גב מעטפה מהווה פרסום של הדברים הנכתבים ולכן עבירה על חוק איסור לשון הרע. בית המשפט פסק לב' פיצוי כספי.

 

גובה הפיצוי בתביעת לשון הרע

כפי שציינו לעיל, גובה הפיצוי האפשרי בתביעות לשון הרע עלה בשנים האחרונות. על פי התיקון לסעיף 7א לחוק איסור לשון הרע, גובה הפיצוי המקסימלי בתביעת לשון הרע ללא הוכחת נזק הוא 70,000 ש"ח. אם הדברים פורסמו בכוונה לפגוע, בית המשפט עשוי לפסוק פיצוי בגובה מקסימלי של 100,000 ש"ח. כאמור, מדובר בתביעת דיבה ללא הוכחת נזק.

 

אם רשות עירונית הוציאה את שמכם רעה – אל תעברו על כך בשתיקה! פנו לעורך דין מומחה לדיני לשון הרע, והוא ימצא איך להוכיח את הפגיעה בשמכם הטוב. אפשר להצליח בתביעת לשון הרע על רשות עירונית, ולזכות בפיצוי כספי וגם בהרגשה טובה.

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי: