fbpx

תביעה בסדר דין מקוצר

תביעה בסדר דין מקוצר הינו הליך משפטי בו מוגשת תביעה על סכום קצב ידוע מראש, כאשר למגיש התביעה- לתובע, יש ראיה מוצקה בכתה שמוכיחה את טענתו ומציגה את גודל החוב. עד כאן אין הבדל משמעותי בין תביעה בסדר דין מקוצר לבין כל סוג תביעה כזאת או אחרת שאנו מכירים.

השוני העיקרי ומה שמאפיין את תהליך התביעה בסדר דין מקוצר הוא שלנתבע אין אפשרות טבעית להגן על עצמו אל מול השופט, אלא הוא צריך לקבל ממנו אישור להציג את הגרסה שלו למקרה. כפי שניתן להבין ולהסיק, כאשר מוגשת נגדכם תביעה בסדר דין מקוצר- ידו של התובע על העליונה והסבירות שתצאו זכאים מהליך משפטי שכזה בתור הצד הנתבע- הינו נמוך בהחלט.

 

מתי ניתן להגיש תביעה בסדר דין מקוצר?

על מנת שתוכלו להגיש תביעה בסדר דין מקוצר תצטרכו להחזיק בראיות מוצקות. חשוב להדגיש, שלא כל ראיה כזאת או אחרת (על סוגי הראיות הרלוונטיות לתביעה שכזו נרחיב בהמשך) מספקת בעיני בית המשפט כדי לאפשר לכם להגיש תביעה בסדר דין מקוצר.

תביעה בסדר דין מקוצר מעלה משמעותית את סיכויי התובע לזכות במשפט, ועל כן ישנה רשימת ראיות נורא ספציפית שמאפשרת זאת. כתב תביעה מסוג סדר דין מקוצר יהיה מנוסח בקצרה ויצורפו אליו ראיות בכתב בלבד (ראיות בכתב- חוזה, התחייבות, הלוואה וכו'). המסמכים המצורפים נדרשים להיות ערוכים ומלווים בחישוב מתמטי בסיסי ופשוט.

כמו כן, על התובע לצרף את ההסכמים הרלוונטיים לתביעה בין שני הצדדים. בניגוד לתביעות משפטיות אחרות, כאשר אדם מבצע תביעה בסדר דין מקוצר- עליו למסור לנתבע באופן אישי את כתב התביעה כנגדו. כמו כן, יועבר לידי הנתבע מכתב הזמנה לדין.

כעת נתמקד בשאלת השאלות- אילו סוגי ראיות ובאילו סוגי נושאים ניתן להגיש תביעה בסדר דין מקוצר? החוק מציין בבירור את רשימת הנושאים שמאפשרים הגשת תביעה בסדר דין מקוצר, והם:  תביעה לסכום כסף קצוב בהתבסס על חוזה או התחייבות כזו או אחרת. במקרה שכזה בית המשפט ידרוש להציג ראיה בכתב. ללא ראיה בכתב- אין אפשרות להגיש תביעה בסדר דין מקוצר בנושא.

תביעה להוצאת ופינוי המושכר משטח דירתכם. במקרה שכזה בית המשפט ידרוש להציג ראיה בכתב. כמו כן חשוב לציין כי תביעה שכזו אפשרית רק כאשר במסגרת החוזה לא נכלל הסעיף של חוק הגנת הדייר.
תביעה לסכום כסף קצוב של רשות מקומית או מטעם עירייה. במקרה שכזה אין צורך בהוספת ראיה בכתב.
תביעה לסכום כסף קצוב בהתבסס על חיוב ידוע ומוכר בחוק. גם במקרה שכזה אין בית המשפט דורש להוסיף ראיה בכתב.

תביעה בסדר דין מקוצר
תביעה בסדר דין מקוצר

 

משמעויות פסק דין מקוצר

חשוב לציין ולהזכיר כי באופן עקרוני ובהינתן הזמנה להישפט בבית משפט בתביעה מסוג דין מקוצר- אין לנתבע זכות להגיש כתב הגנה כזה או אחר. עם זאת, על מנת למצות את הדין בצורה חוקית והוגנת כלפי שני הצדדים- הנתבע מצד אחד והתובע מצד שני, רשאי הנתבע להגיש לבית המשפט בקשה אחת מתוך שלושת הבקשות הבאות:

  • דחייה על הסף של טענות התובע.
  • מחיקה או הארכת מועד או הגשת בקשת רשות להתגונן (על אף שמדובר במשפט סדר דין מקוצר).
  • הסיבה שבגינה בית המשפט אינו מקנה לנתבע זכות להגן על עצמו מלכתחילה, ורק בהנחה והנתבע מגיש בקשה שנראית מוצדקת בעיני בית המשפט, היא שתביעות בסדר דין מקוצר הינן תביעות שעיקר התוכן שלהן הוא בנושאי סילוק או אי תשלום חוב מצד הנתבע או תביעות בנושא פינוי מושכר מסיבה כזאת או אחרת- אלו נושאי תביעה שניתן להניח שהנתבע חייב תשלום ואינו עומד בו על אף שהתשלום מבוסס על חוזה או הסכמה כתובה בין שני הצדדים.

בהנחה והנתבע מעוניין להגיש אחת משלושת הבקשות שציינו לעיל (דחייה על הסף, מחיקה והארכת מועד או בקשת רשות להתגונן)- עליו להגיש את הבקשה בצורה מפורטת ומקצועית. בהנחה והבקשה אינה עומדת בקריטריונים הבסיסיים (לדוגמא- ערוכה באופן לא מקצועי) רשאי בית המשפט לדחות את הבקשה באופן אוטומטי ולמנוע מן הנתבע להציג את טענותיו בפני בית המשפט. במילים אחרות- ללא הגשת בקשה מסודרת ומפורטת כחוק- דין הנתבע ידוע מראש, והוא ייצא אשם.

חשוב להדגיש שאת בקשת הנתבע יש להגיש לבית המשפט הרלוונטי עד 30 ימים ממועד קבלת התביעה. יש לצרף לבקשת הנתבע את כלל המסמכים הרלוונטיים בנושא, ולצרף תצהיר המתאר ומפרט את גרסתו של הנתבע בהתייחס לאישומים נגדו.

לאור האמור לעיל, ומכיוון שמדובר בתביעה שטיב אופייה שונה מן התביעות המוכרות לכולנו- אנו ממליצים לכם לשכור את שירותיו של עורך דין פשיטת רגל בקיא ומנוסה בתחום. אין הכרח שכל עורך דין יידע להגיש בקשה מפורטת שתעמוד בדרישות בית המשפט (כפי שציינו בפסקה האחרונה), וכתוצאה מכך עשוי הנתבע להישאר ללא זכות להגן על עצמו.

 

התייחסות בית המשפט למקרים השונים

לאחר הגשת אחת הבקשות (דחייה על הסף, מחיקה והארכת מועד או בקשת רשות להתגונן) על ידי הנתבע ולאור כתב התביעה שהוגש על ידי הצד התובע- יחליט השופט האם התביעה מוצדקת (תביעה מוצדקת יכולה להיות אחת מבין האפשרויות שציינו קודם לכן בתחילת המאמר).

כמו כן, ייאלץ השופט לקבל החלטה האם בקשתו של הנאשם הינה רלוונטית והאם היא מאפשרת לנתבע הגנה ולו המינימאלית ביותר. בהנחה ואכן קיימת סברה כי לנתבע יש הגנה רלוונטית בעיני השופט- התביעה תהפוך לתביעה רגילה כפי שמוכר ומקובל בחוק. מן הצד השני, בהנחה והשופט יראה לנכון לא להתייחס לבקשת הנתבע- הוא יכריז ויפסוק לטובת הצד התובע במשפט.

בהנחה והנתבע אכן החליט וראה לנכון לפנות לבית המשפט באמצעות אחת הבקשות האפשריות העומדות לרשותו והוא נדחה על ידי בית המשפט- משמעות פסיקת השופט היא בדרך כלל זיכוי התובע והטלת האשמה על הנתבע. על כן, בהנחה והנתבע החליט להגיש בקשה להשמיע את גרסתו בפני השופט- אנו ממליצים לעשות זאת באמצעות עורך דין שמתמחה ומתמקצע בנושא תביעות סדר דין מקוצר.

זאת מתוך הבנה שבמידה והשופט קיבל החלטה לדחות את בקשת הנתבע- אין הנתבע יהיה רשאי להגיש בקשה חוזרת ודין המשפט נחרץ כנגדו.
חשוב לציין כי בית המשפט יכול לקבל חלקית את בקשתו של הנתבע. במקרים בהם הנתבע מודה כי הוא חייב חלק מסוים מן החוב שהוצג על ידי התובע- רשאי בית המשפט בהנחה והוא רואה לנכון, לאשר לנתבע להציג את גרסתו לנושא (בהתייחס לכך שהוא חייב רק חלק מן החוב המצוין).

במקרים בהם בית המשפט ראה לנכון משיקולים כאלה ואחרים לאפשר לנתבע להציג את גרסתו- יתקיים משפט בנושא בנוכחות שני הצדדים. מיותר לציין כי עורכי הדין שמייצגים את הצד התובע ואת הצד הנתבע יהיו נוכחים במשפט.

במהלך המשפט ינסה הצד התובע להציג ולהוכיח בפני בית המשפט שאין לתת או לאפשר לנתבע לנסות ולהתגונן מפני הטענות נגדו (התובע יחקור את הנתבע על הטענות שהציג הנתבע בפני בית המשפט והביאו לכדי שכנוע השופט). מן הצד השני, ינסה הצד הנתבע להוכיח לבית המשפט שהגנתו הינה מוצדקת ואמיתית, ויש להתחשב בה בהתאם לנסיבות האירוע.

צרו קשר ואנו נדאג לכם לפתרון הטוב ביותר!

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי: