fbpx

איך מגישים בקשה לחדלות פירעון ושיקום כלכלי

במאמר שלפניכם נפרט על אופן הגשת הבקשה לפתיחת הליכים של חדלות פירעון (פשיטת רגל) ושיקום כלכלי ליחיד, בהתאם לחוק חדלות פירעון החדש משנת 2019.

 

איך מגישים בקשה לחדלות פירעון לחובות נמוכים מ – 150,000 ש"ח?

כדי להגיש בקשה לחדלות פירעון, יש לשלם אגרה בסכום של 1,600 ש"ח (נכון לשנת 2020) עבור הטיפול בבקשה (על כך נרחיב בהמשך). את הבקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון מגישים להוצאה לפועל באופן עצמאי או דרך מייצג (עו"ד לענייני חדלות פירעון או פשיטות רגל). במידה ואתם מחליטים לעבוד עם מייצג, הוא כבר יגיש עבורכם את הבקשה באופן מקוון.

חייב שמגיש את הבקשה עצמאית, רשאי להגישה באופן ידני או מקוון, על פי העדפתו האישית.
שימו לב – חייבים שזכאים לסיוע משפטי אינם נדרשים לשלם את האגרה בשלב זה. האגרה תשולם במסגרת הוצאות של הליך הבקשה לחדלות פירעון, מתוך הכספים הצבורים בקופת הנשייה.
לאחר תשלום האגרה תקבלו מספר אסמכתא שאותו יש להקליד במקום המתאים לכך בטופסי הבקשה ולצרף אליה העתק מהאסמכתא.

את הגשת הבקשה מבצעים דרך אתר האינטרנט של הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (כונה בעבר "הכונס הרשמי"), שם לוחצים על "הורדת טופס בקשת יחיד". את טופס הבקשה עליכם למלא בהתאם להוראות שמפורטות בו ולוודא שכל הנתונים והמידע שסיפקתם בפנייתם, הם מדויקים ונכונים (לרבות: כתובת מייל, מספר טלפון, מספר תעודת זהות,  וכן הלאה).לאחר שתמלאו את טופס הבקשה, עליכם לשמור אותו במחשב בתור קובץ מסוג PDF.

לאחר מכן תצטרכו לפתוח את הקובץ השמור במחשב ולמלא אותו בהתאם לדרישות בטופס. חשוב ביותר לזכור לצרף לבקשה את כל המסמכים הנחוצים, ולוודא כי את הדוח על המצב הכלכלי של החייב, שמהווה חלק בלתי נפרד מן הבקשה, אתם ממלאים כהלכה. לאחר שמירת מסמך הבקשה המלא במחשבכם, עליכם לשוב לאתר הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, וללחוץ על כפתור "העלאת טופס והגשת בקשת יחיד" על מנת להעלות את הבקשה שלכם.

לשם העלאת הקובץ ושליחתו יפתח לכם דף שבו תידרשו למלא את מספר תעודת הזהות של החייב, להעלות את טופס הבקשה שמילאתם ושמור לכם במחשב (לתשומת לבכם: חשוב לוודא כי העלאת הטופס הושלמה ב – 100%), ולאחר מכן, ללחוץ על כפתור השליחה. שימו לב, כי מילוי הבקשה והגשתה נעשים באמצעות אתר הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ומשם הבקשה תנותב לטיפול ההוצאה לפועל.

איך מגישים בקשה לחדלות פירעון ושיקום כלכלי
איך מגישים בקשה לחדלות פירעון ושיקום כלכלי

 

איך מגישים בקשה לחדלות פירעון לחובות גבוהים מ – 150,000 ש"ח?

כדי להגיש בקשה לחדלות פירעון, יש לשלם אגרה בסכום של 1,600 ש"ח (נכון לשנת 2020) עבור הטיפול בבקשה (על כך נרחיב בהמשך). את הבקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון מגישים לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי באופן עצמאי או דרך מייצג (עו"ד לענייני חדלות פירעון או פשיטות רגל). במידה ואתם מחליטים לעבוד עם מייצג, הוא כבר יגיש עבורכם את הבקשה באופן מקוון.

חייבים ללא ייצוג יכולים להגיש את הבקשה שלהם באופן מקוון או ידנית –  על פי העדפתם האישית, בסניף המחוזי של הממונה, בהתאם לכתובת שעליה הצהירו בבקשה. שימו לב – חייבים שזכאים לסיוע משפטי אינם נדרשים לשלם את האגרה בשלב זה. האגרה תשולם במסגרת הוצאות של הליך הבקשה לחדלות פירעון, מתוך הכספים הצבורים בקופת הנשייה. לאחר תשלום האגרה תקבלו מספר אסמכתא שאותו יש להקליד במקום המתאים לכך בטופסי הבקשה ולצרף אליה העתק מהאסמכתא.

את הגשת הבקשה מבצעים דרך אתר האינטרנט של הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (כונה בעבר "הכונס הרשמי"), שם לוחצים על "הורדת טופס בקשת יחיד". את טופס הבקשה (דוח על מצב כלכלי) עליכם למלא בהתאם להוראות שמפורטות בו ולוודא שכל הנתונים והמידע שסיפקתם בפנייתם, הם מדויקים ונכונים (לרבות: כתובת מייל, מספר טלפון, מספר תעודת זהות,  וכן הלאה). לאחר שתמלאו את טופס הבקשה, עליכם לשמור אותו במחשב בתור קובץ מסוג PDF. לאחר מכן תצטרכו לפתוח את הקובץ השמור במחשב ולמלא אותו בהתאם לדרישות בטופס. חשוב ביותר לזכור לצרף לבקשה את כל המסמכים הנחוצים ולוודא כי הבקשה ממולאת במלואה ובאופן תקין.

לאחר שמירת מסמך הבקשה המלא במחשבכם, עליכם לשוב לאתר הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, וללחוץ על כפתור "העלאת טופס והגשת בקשת יחיד" על מנת להעלות את הבקשה שלכם. לשם העלאת הקובץ ושליחתו יפתח לכם דף שבו תידרשו למלא את מספר תעודת הזהות של החייב, להעלות את טופס הבקשה שמילאתם ושמור לכם במחשב (לתשומת לבכם: חשוב לוודא כי העלאת הטופס הושלמה ב – 100%), ולאחר מכן, ללחוץ על כפתור השליחה.

 

מה קורה אחרי שמגישים את הבקשה לחדלות פירעון?

אחרי שתעלו את טופס הבקשה שלכם לאתר הממונה ותשלימו את שליחתו, אתם אמורים לקבל במייל הודעה אוטומטית שמאשרת לכם כי הבקשה שלכם נשלחה. כעת, המערכת הממוחשבת באתר הממונה אמורה לבצע בדיקה של הטופס כדי לוודא שהבקשה תקינה. במידה ובקשתכם תימצא תקינה, תקבלו למייל שסיפקתם הודעה שתאשר שבקשתכם נקלטה במערכת עם מספר התיק שנפתח מול הממונה על הליכי חדלות פירעון.

לאחר מכן בקשתכם תיבדק באופן מסודר כדי להבטיח שהיא עומדת בתנאי הסף להוצאת צו חדלות פירעון וכי היא מכילה את כל המידע והמסמכים הדרושים להמשך טיפול. בשלב הבא, מחליט הממונה אם הבקשה תאושר ובמידה וכן, מוציא צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי. את ההחלטת הממונה תקבלו גם כן במייל.וגם כמסרון SMS. אם מסיבה כלשהי טופס הבקשה שלכם לא עבר את בדיקת התקינות בהצלחה, תקבלו למייל עדכון על כך יחד עם הנחיות כיצד להשלים את החוסרים בבקשתכם / לתקן ליקויים בה ולהגישה מחדש באופן תקין.

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
עורך דין חדלות פירעון

ב- 2018 נחקק חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, שנועד להחליף את פקודת פשיטת הרגל ופקודת החברות, שנחקקו אי אז בימי המנדט הבריטי. חוק זה מסדיר

קרא עוד »
תיקים חדלות פירעון

חדלות פירעון היא מצב שבו אדם או חברה אינם מסוגלים לעמוד בהתחייבויות הפיננסיות שלהם. הליכי חדלות פירעון הם הליכים משפטיים שנועדו לסייע לאנשים או לחברות

קרא עוד »