fbpx

אילו טפסים צריך כדי להגיש בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי?

חייב שסך החובות שלו עומד על סכום שבין 50,000 שקלים ו – 150,000 שקלים, רשאי להגיש בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון (השלב הראשון בהליך של פשיטת רגל).על פי החוק החדש לחדלות פירעון ושיקום כלכלי, הליך זה נועד לסייע לחייבים לפרוע את חובותיהם ולשקם את עצמם מבחינה כלכלית.

במאמר שלפניכם תוכלו למצוא את רשימת הטפסים והמסמכים שדרושים כדי להגיש בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי ליחידים. אנו ממליצים לכם לרכז מראש את כל האסמכתאות ברשימה זו כדי להקל על עצמכם במילוי טופס הבקשה. לתשומת לבכם: חלק מהטפסים ברשימה הם בגדר חובה וחלק לא. תוכלו לערוך לעצמכם רשימה של הטפסים שיש ברשותכם וכך יקל עליכם למלא את הבקשה.

 

דגשים חשובים לפני הגשת בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי

כשמדובר בבקשה להליך חדלות פירעון מאוד חשוב להקפיד על הגשה של בקשה מסודרת עם כל המסמכים הרלוונטיים ולוודא מראש שכל המסמכים המוגשים מעודכנים למועד הגשת הבקשה. זאת כדי להמנע חלילה ממצב שבו בקשתכם נדחית על הסף או שהטיפול בה מעוכב על רקע פרטים ואסמכתאות חסרים.

 

היכן וכיצד ניתן להגיש את הבקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון?

את הבקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי ניתן להגיש באופן ידני או מקוון, עצמאית או בעזרת מייצג (עו"ד המתמחה בהליכי חדלות פירעון, פשיטת רגל, פירוק ו / או גביה). הגשת הבקשה כרוכה בתשלום אגרה על סך 1,600 שקלים (אם כי אנשים שהוכרו כזכאים לסיוע משפטי אינם צריכים לשלם אותה בשלב הנוכחי).

 

רשימת המסמכים הדרושים להגשת בקשה להליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי

הבסיס להליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי, הוא הגשת טופס בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון. הטופס זמין באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי תחת הכותרת "טופס בקשת יחיד" (לתשומת ליבכם: מילוי הבקשה והגשתה נעשים כיום דרך אתר הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי שבעבר כונה "הכונס הרשמי" ומשם הבקשה מנותבת אל הוצאה לפועל).

לטופס בקשת היחיד שלכם, עליכם לצרף את האסמכתאות שלהלן:

 

צילום תעודת זהות כולל ספח או דרכון

במידה והחייב אינו אזרח ישראלי – חובה.

 

מסמכי גירושין

תעודת גירושין, הסכם ממון, פסקי דין ו / או הסכם לעניין חלוקת רכוש.

 

טופס ייפוי כוח לעו"ד המייצג

על מנת שיוכל לעשות פעולות למענך.

אילו טפסים צריך כדי להגיש בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי_
אילו טפסים צריך כדי להגיש בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי_

הכנסות מעיסוק

מסמכים המרכזים את פרטי הכנסותיו של החייב / בן הזוג הרשום / ילדיו  הגרים עימו, אשר יש להם הכנסות מעבודה כשכירים או שהיתה להם הכנסה מעבודה כשכירים במהלך 5 השנים החולפות. כולל: תלושי שכר, טופסי 106, אישורים על מגבלות שמנעו מהחייבים לעבוד במשרה מלאה (במידה ועבדו במשרה חלקית).

במידה והכנסתם של הנ"ל היא ממשלח יד עצמאי – יש לספק דיווחים מרו"ח או יועץ מס על שנת הפעילות האחרונה בעסקיהם, לרבות: דוח פעילות כספית, העתקי דיווחים למע"מ ומס הכנסה, דו"ח מלאי תקופתי מפורט, דו"ח התקשרויות בחוזי עבודה והעתקי החוזים עצמם, שכיר שהחברה בבעלותו יצרף תלושי שכר וטופס 106 אחרון.

 

דוח מעסיקים מעודכן מביטוח לאומי

אם החייב אינו עובד – חובה. במקרים שהחייב אינו עובד מזה שנה או יותר חובה לצרף אישורים רפואיים אשר מעידים על מגבלה לעבוד או תצהיר חתום לסיבה בגינה החייב אינו עובד כלל.

 

הכנסות שאינן מעיסוק

מסמכים מביטוח לאומי הנוגעים לקבלת קצבאות של החייב,  בן זוגו הרשום, ילדיו הקטינים וילדיו הבגירים המתגוררים עמו, ובהם מפורטים סוג הקצבה וגובהה (למשל: קצבת סיעוד, קצבת שארים, קצבת זקנה ועוד). מקבלי פנסיה יצרפו 3 תלושי פנסיה אחרונים. הכנסות מהשכרה של נכסי נדל"ן מחייבות צירוף של העתק הסכם השכירות.

הכנסה מתשלומי מזונות מחייבת צירוף של פסק דין למזונות או הצהרה שלא ניתן פסק דין, ובנוסף הצהרה על דמי המזונות המשולמים או המתקבלים. חייבים בעלי הכנסות אחרות מחויבים לצרף אישורים המעידים על הכנסה ממקור אחר וגובהה.

 

הוצאות

ריכוז הוצאות של החייב, בן הזוג הרשום שלו, ילדיו הקטינים וילדיו הבגירים הגרים עמו:

 

  • הוצאות שכר דירה / הוצאות מגורים
  • תשלומי משכנתא
  • הוצאות טיפול בקטינים מתחת לגיל 3
  • הוצאות על צהרונים לקטינים עד גיל 9
  • החזר חובות
  • הוצאות לצרכים רפואיים חריגים
  • הוצאות תמיכה בילדים שלא גרים עם היחיד (מלבד מזונות)
  • מזונות (חובה לצרף פסק דין למזונות או הצהרה חתומה על כך שלא ניתן פסק דין מזונות ועל סכום המזונות המשולם)
  • הוצאות מסוגים אחרים
  • לא צריך לצרף אסמכתאות כנגד הוצאות מחייה וכלכלה.

 

חובות

מסמכים המפרטים את כל החובות של החייב שפתוחים בהוצאה לפועל, כולל חובות בגינם נפתחו תיקים במרכז לגביית קנסות. 

 

מסמכים של הליכי גביה והוצאה לפועל

ריכוז פרטי התביעות והליכי הגביה שהיחיד יזם או שננקטו נגדו.


ריכוז נכסים של החייב

כולל נדל"ן, ירושה, חסכונות, קרנות וכל נכס אחר בבעלותו.


תצהיר הסתבכות

יש לצרף תצהיר הסתבכות המפרט את נסיבות היווצרותו של החוב, אשר הביאו את היחיד אל מצב של חדלות פירעון, תוך התייחסות לחובות שעליהם הצהיר במסגרת הגשת הבקשה, וגם למצבו הכלכלי הנוכחי של החייב. על התצהיר להיות מאומת על ידי עורך דין. זהו מסמך חובה.


פרטים על הליכי חדלות פירעון אשר מתנהלים בעניינם של מקורבים

הורה, אח, שותף עסקי, אחר  (בהקשר לנסיבות ההסתבכות של החייב. על המסמכים לציין את סוג הקרבה, שם פרטי ושם משפחה, מספרי תעודות זהות של החייבים ומקום מגורים).

 

חלק ט' – כתב ויתור סודיות (טופס 5 א') 

על החייבים להוריד מאתר הממונה על הליכי חדלות פירעון טופס כתב ויתור סודיות, למלא לחתום ולצרף אותו לבקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי. זהו טופס חובה.

 

ובנוסף ישנה חובה להציג כתב התחייבות החייב לעמוד בהוראות הדין עם מתן צו פתיחת הליכים!

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
עורך דין חדלות פירעון

ב- 2018 נחקק חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, שנועד להחליף את פקודת פשיטת הרגל ופקודת החברות, שנחקקו אי אז בימי המנדט הבריטי. חוק זה מסדיר

קרא עוד »
תיקים חדלות פירעון

חדלות פירעון היא מצב שבו אדם או חברה אינם מסוגלים לעמוד בהתחייבויות הפיננסיות שלהם. הליכי חדלות פירעון הם הליכים משפטיים שנועדו לסייע לאנשים או לחברות

קרא עוד »