חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי – פסקי דין

נקלעתם לחובות? מישהו אחר חייב לכם כספים? זה הזמן להכיר את החוק החדש שמטפל במקרים של פשיטת רגל: חוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי. החוק החדש אושר בספטמבר 2019, ומטרתו להגדיר את התנאים שבהם אנשים שהגיעו למצב של חוסר יכולת לעמוד בהתחייבויותיהם הכספיות, יכולים לקבל הפטר על החובות שלהם לפתוח דף חדש בחיים הכלכליים שלהם.
אבל איך זה אמור לעבוד במידה ונגד החייב כבר הוגשו תביעות או ננקטו הליכי גביה? ומה יעלה בגורל כספיהם של הנושים? במאמר שלפניכם נדון בפסקי דין בהקשר של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

 

מהו חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי?

בהתאם לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי – התשע"ח 2018, חייבים שסכום החוב שלהם אינו חורג מסכום של 150,455 שקלים, יכולים כעת להגיש בקשה לפתיחת הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי בהוצאה לפועל. חוק זה נועד למעשה להקל על יחידים (אנשים פרטיים) שנקלעו לחובות לשקם את עצמם מבחינה כלכלית, מבלי להיות חשופים להליכי גביה ותביעות מצד הנושים. במקביל בא חוק חדלות פירעון להקל גם על הנושים לקבל לידיהם שיעור גבוה יותר מהכספים שחייבים להם.

 

מהו התקדים שחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי מייצר?

רפורמת חדלות פירעון ושיקום כלכלי מציגה שינוי מהותי באופן בו טיפלה החקיקה במדינת ישראל בבעלי החובות עד כה. יש כאן הכרה באפשרות שאנשים אינם בהכרח אשמים בתסבוכת הכלכלית אליה הם נקלעו ושעל המדינה להכיר באחריותה לדאוג לשיקום הכלכלי של אותם אנשים לא פחות מאשר לגבייה.

 

למי מותר להגיש בקשה לפתיחת הליך חדלות פרעון ושיקום כלכלי?

הגורמים שמורשים להגיש בקשה לפתיחה של הליכי חדלות פירעון הינם:
החייב עצמו (היחיד), הנושים, או היועמ"ש. על מנת שהבקשה להכרה בחדלות פירעון תהיה בתוקף, על החייב היחיד להוכיח כי הוא עומד באחת מן הדרישות הבאות:

1. לחייב יש נכסים או עסקים בישראל במועד הגשת הבקשה להליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

2. החייב הוא תושב ישראל וחי במדינה במועד הגשת הבקשה להליכי חדלות פירעון ליחיד או ב – 6 החודשים שקדמו להגשת הבקשה לחדלות פירעון ושיקום כלכלי.

 

מה הם תנאי הסף הנוגעים לחוב, שמאפשרים להגיש בקשה להליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי?

על מנת להגיש בקשה לפתיחת הליכי חדלות פרעון ושיקום כלכלי על מגיש הבקשה לעמוד באחד מתנאי הסף שלהלן:

  1. חייב יחיד שחובו חורג מסכום של 50,000 שקלים.
  2. חייב יחיד שחובו נמוך מסכום של 50,000 שקלים – בכפוף לנסיבות מיוחדות בלבד.
  3. נושה של יחיד שהחוב כלפיו מגיע לסכום של 75,000 שקלים ומעלה. 

 

איך מגישים בקשה לפתיחת הליכים של חדלות פירעון ושיקום כלכלי נגד חייב?

כדי להניע הליך של חדלות פירעון דרוש צו בית משפט לפתיחת הליכים.
כדי שיינתן צו כזה, על הנושים להגיש לפני הכל טופס בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון.
אל טופס הבקשה יש לצרף את האסמכתאות שלהלן:

 

  • תצהיר חתום כדין, שבו מאומתות העובדות שעליהן מבסס בעל החוב – הנושה, את הבקשה שהגיש לפתיחת הליכי חדלות פירעון נגד החייב.
  • אסמכתאות ומסמכים שמוכיחים את קיומו של חוב, לדוגמא: פסקי דין, מכתבי דרישה ו/ או אזהרה שנשלחו לחייב ותגובתו של החייב (אם נמסרה כזו).
  • במידה וננקטו הליכי גביה לפני מועד הגשת הבקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון, יש לפרט מה הם, ולפרט מדוע גביית החוב בערוצים אלו אינה מספקת.


במידה ובית המשפט יאשר את הבקשה להוצאת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון, יכנס החייב לתקופת מבחן, שבמסגרתה יבחנו ויאומתו מצבו הכלכלי ואופן התנהלותו.

 

מה קורה במידה ונגד החייב כבר הוגשו תביעות או נפתחו הליכי גביה לפני ההליך?

חשוב לדעת כי הגשה של בקשה לפתיחת הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי, אינה מקפיאה אף הליך משפטי קיים וגם לא הליכי גביה פתוחים, באופן מיידי. לחייב ניתנת האפשרות להגיש בקשה לעיכוב של ההליכים עד למתן הצו לפתיחת הליכים מטעם הגורמים המטפלים בהליכי חדלות הפירעון – ההוצאה לפועל, בית המשפט, המרכז לגביית קנסות וכדומה. חשוב להכיר בכך שלחייב עומדת הזכות לפנות לרשות המטפלת בהליכי חדלות הפירעון שלו ולבקש כי ינתן עבורו צו לעיכוב הליכים, עד שיאושר הצו לפתיחת ההליכים שלו. 

 

המצאת פסקי דין לממונה על הליכי חדלות פירעון במשרד המשפטים

בהתאם לתקנה 10א' לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי התשע"ט 2019, יחיד או נושה המגיש בקשה, כתב בית דין או מסמך אחר לבית המשפט, מחויב לספק העתק מהמסמך לממונה על הליכי חדלות פירעון במשרד המשפטים ללא דיחוי.

 

מה יעלה בגורל כספיהם של הנושים במסגרת הליכי חדלות פירעון?

הצו לפתיחת הליכי חדלות פירעון קובע כי לאחר תקופת המבחן ובחינת ההתנהלות הפיננסית של החייב, מבוצע הליך של כינוס נכסים שמאפשר לפרוע עד כמה שניתן את החובות של החייב מול הנושים. במקביל לכך, ממנה בית המשפט נאמן שאחראי לפקח על כך שתשלומים תקופתיים יופרשו מתוך ההכנסה השוטפת של החייב כדי להמשיך לשלם לנושים ולהקטין את החוב. 

 

קבלת סיוע מקצועי בהליכי חדלות פירעון וגביה

אם נקלעתם לחובות או שחייבים לכם כספים, אתם ודאי חשים חסרי אונים אל מול הסיטואציה בה אתם מצויים, ומבולבלים מתמיד לנוכח החוק החדש של חדלות פירעון ושיקום כלכלי. עם זאת, ניתן לפשט תהליכים על ידי פניה לקבלת סיוע מקצועי מעו"ד המתמחה בטיפול בהליכי פשיטת רגל, חדלות פירעון וכינוס נכסים, שיעזור לכם למצות את זכויותיכם בהקשר הטיפול בחובות ובכלל.
בין אם אתם בעלי חוב המתקשים בהליכי הגביה, או יחידים המסובכים בחובות, ובין אם אתם חברה חדלת פירעון שעומדת על סף פירוק, בכל אחד מהמקרים, חשוב לפנות בהקדם לקבלת ליווי מקצועי שיחסוך מכם את ההתעסקות המייגעת בביורוקרטיה וישיב את השליטה לידיכם.

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי: