fbpx

עבירות פליליות – עונשים

כל עבירה שמבוצעת כלפי אדם או ארגון, פוגעת בסדר החברתי, בגוף, בנפש וברכוש נחשבת לעבירה פלילית. מכאן שקשת העבירות הקיימות רחבה ביותר ובתוכה ניתן למצוא עבירות כמו רצח, אלימות ותקיפה, עבירות מין, שוחד, הימורים לא חוקיים, סחר בסמים או בנשק, סחיטה באיומים, עבירות מיסים, הונאה, נהיגה בשכרות, סרסרות, הסתה לגזענות, עבירות רכוש, עבירות זיוף ועוד – המקיפות מגוון של סוגיות, נסיבות וסיטואציות הכרוכות בהתנהגויות שונות. כאן נתמקד באספקט אחד עבירות פליליות – עונשים.

למעשה, המשפט הפלילי רואה בכל עבירה שכזו כסוג מסוים של התנהגות פסולה ושלילית האסורה בתוך החברה. על כן נאשמים בעבירות אלו יועמדו לדין פלילי כאשר המדינה היא התובעת (משטרה ומחלקת התביעות) ובאחריותה יחד עם בית המשפט, לקבוע האם העבירה שבוצעה תואמת את הגדרות החוק לסדר הדין הפלילי ולהרשיע בהתאם, או שאינה תואמת התנהגות פלילית מסיבה כלשהי ותזכה את הנאשם. לרוב הגשת כתב אישום והעמדה לדין הם כתוצאה מהתנהגות פלילית ולא מכוונה או מחשבה על ביצוע עבירה כלשהי שאיננה מגובה במעשה. בנוסף, אנשים שאינם כשירים מבחינה גילאית (קטינים), פיזית (חולים אנושים) או מנטלית (חולי נפש) לעמוד לדין, יישקלו עבורם ענישה, אכיפה ושיקום בדרכים אחרות.

 

עבירות פליליות – עונשים מסגרת הענישה

העונש על כל עבירה פלילית משתנה בהתאם לסוג העבירה שבוצעה ומסגרת ההגדרות החוקיות לגביה. היות ומדובר בדרגת עבירות חמורות מאוד, העונשים יכולים להתבטא במאסר בפועל ועד מאסר עולם, קנסות כספיים, מאסר וקנסות על תנאי, מעצרי בית ואזהרה. עבירות של גניבה בנסיבות מחמירות למשל יכולות להגיע לעשר שנות מאסר ואילו עבירה של סחר בסמים עשויה להוביל גם לעשרים שנות מאסר בפועל. על מנת להטיל עונש על העבריין הפלילי יש צורך בהרשעה, הנגזרת מהיכולת להוכיח את ביצוע המעשים על ידי אותו אדם וכן על טעמים נוספים כמו עניין לציבור. אם יודה העבריין בעבירה שביצע תוך כדי ההליך, התביעה הכללית תשקול האם יש טעם להגיע להסדר טיעון. כאשר ההודאה נמסרת עוד בשלבי החקירה המוקדמת, לפני שכתב האישום הוגש, יהיה מקום לדון גם בסגירת התיק ללא הגשת כתב אישום כלל. חשוב להדגיש כי הגשת כתב האישום הינה בכל מקרה בהחלטת המדינה ומכוח הסיכויים שלה להשיג בתיק זה הרשעה, לאור חומר הראיות הקיים.

 

ייצוג משפטי בעבירות פליליות

אדם שעומד לדין פלילי צפוי לעונשים כבדים במיוחד לרבות מאסרים ממושכים בפועל. זוהי פרקטיקת ענישה הגודעת הלכה למעשה את רצף חייו של אותו אדם והוא מנוע מלהתפרנס, לנהל חיי משפחה תקינים ולשלוט בחירותו הבסיסית לנוע לכל מקום ולשם כל כוונה שבה הוא חפץ. לא כל היושבים בכלא הינם אנשים בעלי אופי קרימינלי ומועד לפורענות וחלקם הינם אנשים נורמטיביים לחלוטין, ללא עבר של פשיעה נוספת וייתכן שחלק קטן מהם אף הואשם והורשע בסופו של דבר, על לא עוול בכפו. אחד המקרים המפורסמים ביותר הוא של עמוס ברנס, שריצה 8 וחצי שנות מאסר בגין הרצח של החיילת רחל הלר, כאשר במשפט חוזר התברר כי הוא הופלל על ידי חוקרי המשטרה, שניסו לשכך את המהומה והלחץ הציבוריים שנוצרו לאחר הרצח. מקרה מפורסם שעדיין מוטל בספק הוא פרשת רומן זדורוב שהורשע ברצח הילדה תאיר ראדה, שגם בתיקו התגלו סתירות ועיוותים שטרם התבררה לגביהם האמת המוחלטת.

לאור כל אלה, יש חשיבות גבוהה מאין כמוה לייצוג המשפטי מאת עורך דין מומחה בדין הפלילי שמכיר היטב את הגישות והמהלכים המשפטיים שתפעיל התביעה וכן את הדרך להשגת הודאה מהחשודים כבר בתוך חדר החקירה בעורמה. בנוסף, בית המשפט יכול להתחשב בנסיבות מקלות שקיימות לנאשם כמו רקע כלכלי קשה ופרנסת הבית, גיליון הרשעות נקי וכן הטלת דופי בסעיפי אישום מסוימים או התחשבות בנסיבות ואופי העבירה שבוצעה. עורך הדין מחויב לשמור על האינטרסים האישיים של הנאשם ועל כן יפעל בכל הדרכים החוקיות המקובלות על מנת לנמק את טיעוניו ונסיבותיו, להוציא את הצד אל האור ולהפחית כמה שרק אפשר את הנזק שייגרם לנאשם כתוצאה ממסגרת הענישה שתוטל עליו.

עבירות פליליות - עונשים
עבירות פליליות – עונשים

 

עבירות פליליות -עונשים מה מוגדר בחוק?

היות וסדר הדין הפלילי מכיל רשימה ארוכה מאוד של עבירות פוטנציאליות, לא ניתן לפרט את העונש המקסימלי בעבור כל אחת מהן. למרות זאת, ישנן מספר עבירות "מפתח" שלפיהן ניתן לקבל אומדן לגבי העונשים הקבועים בחוק:

החזקת סם שלא לצריכה עצמית: על פי החוק, הכמות המקסימלית לשימוש עצמי היא קנאביס וחשיש עד 15 גרם וקוקאין עד 0.3 גרם. כל מה שמעבר לכך נחשב אוטומטית לעבירת סמים בסגר גודל חמור יותר כמו סחר, הפצה, הפקה, הכנה, ייבוא וייצוא שהעונש עליהם הוא חמור מאוד ויכול להגיע גם עד 20 שנות מאסר!

תקיפת שוטר: כאשר אדם תוקף שוטר או אדם העוזר לשוטר בעת מילוי תפקידו, הוא צפוי להיכנס למאסר לתקופה של בין חודש אחד ועד 3 שנים, בהתאם לחומרה של עבירות פליליות – עונשים. כל הפעלת כוח על שוטר במישרין או בעקיפין ובניגוד להסכמה נחשבת לתקיפת שוטר.

תקיפה סתם: תקיפה שבה אדם תוקף אחר שלא כדין וללא גרימת חבלה לקורבן. עבירות פליליות – עונשים בדר"כ כוללים מאסר בפועל לתקופה של שנתיים, בהתאם לנסיבות התקיפה.

תקיפה בנסיבות מחמירות: תקיפה פיזית ואלימה חמורה, שבה נוכחים שני אנשים או יותר שחברו יחד לצורך פגיעה באדם אחר או יותר ובאופן שבו הקורבנות נפצעים ונזקקים לטיפול רפואי. סוג תקיפה זה מתייחס גם למקרים של אלימות כלפי בני זוג ובני משפחה והעונש במקרה זה הינו הכפלת העונש הנקוב בחוק. לדוגמה – אם דינה של תקיפה סתם הוא שנתיים מאסר, דהיינו צפוי הנאשם בתקיפה בנסיבות מחמירות לעונש של 4 שנות מאסר.

איומים: עבירה המתייחסת לאיום שמטרתו היא להפחיד או להכעיס אדם אחר. אם העבירה היא איום מילולי, העונש עליה הוא מאסר של עד 3 שנים. אך אם העבירה היא סחיטה באיומים כלומר, איום בפגיעה בתמורה לדבר מה, העונש הקבוע לגביו בחוק הינו 9 שנות מאסר.

אונס: עבירות מין נחשבות לחמורות במיוחד והעונש בחוק לגביהן עומד על 16-20 שנות מאסר בהתאם לנסיבות העבירה.

גניבה: תיקי גניבות וגזל יכולים להיות שונים מאוד זה מזה ולכן מסגרת הענישה רחבה מאוד – בין שלוש לעשר שנות מאסר בפועל.

עבירות מחשב: ביצוע פריצות, חשיפת פרטי משתמשים וגניבת נתונים כרוכות בהליך פלילי מורכב מאוד הקובע בין 3-5 שנות מאסר ברוב המקרים, אם כי התרחבות עולם המידע והידע המקוון מחייבת יצירה של מנגנוני הרתעה גבוהים יותר ולכן קיימים מקרים בהם צפוי העבריין גם לעשר שנות מאסר ומעלה.

 

זומנתם לחקירה או הוגש נגדכם כתב אישום? כך תפעלו:

אם נחשדתם בפעילות עבריינית פלילית או זומנתם לחקירה וטרם ידועה סיבת הזימון, התבשרתם בחקירה על עבירות פליליות – עונשים שבהם אתם חשודים לכאורה או שהוגש נגדכם כתב אישום בגין עבירה פלילית מסוימת – צרו מיד קשר עם עורך דין אורדן המומחה בדין הפלילי ובכל סוגי העבירות הפליליות על מנת שתקבלו ליווי וייצוג מתאימים והוגנים תוך שמירה על זכויותיכם המשפטיות כנאשמים וכנחקרים והבאתכם למצב של הפחתה בעונש ככל הניתן, הגעה להסדרי טיעון, סגירת תיקים ללא כתב אישום והוצאת הצדק למענכם אל האור.

צרו קשר ואנו נדאג לכם לפתרון הטוב ביותר!

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
הליך מנהלי מול הליך פלילי

הליך מנהלי מול הליך פלילי: כך רשות המיסים אוכפת ומענישה על ביצוע עבירות מס בני הזוג אבי וורד התעוררו בבהלה באישון לילה לאחר שדפיקות חזקות

קרא עוד »
קבלת דבר במרמה

לעונש על קבלת דבר במרמה ישנן שתי חומרות אפשריות: עבירה שדינה עד שלוש שנות מאסר בפועל ועבירה בנסיבות מחמירות שדינה עד חמש שנות מאסר בפועל.

קרא עוד »
הסדר טיעון: כמה למה ואיך

הסדר טיעון / עסקת טיעון הסדר טיעון (או עסקת טיעון), הוא מעין משא ומתן מנהלי מוסכם בין הנאשם לתביעה במסגרת הליך המשפט הפלילי. לאחר הגשת

קרא עוד »
העונשים על עבירה פלילית

עבירה פלילית מוגדרת בתור עבירה אשר מבוצעת כלפי ארגון או אדם מסוים, העבירה פוגעת בגוף, בנפש, ברכוש או בסדר החברתי של מי שהעבירה בוצעה כלפיו.

קרא עוד »
איך מוחקים אישום פלילי?

מה עושים כאשר מוגש נגדכם כתב אישום? האם ניתן לפעול למחיקת האישומים או חלקם? כיצד ניתן להוכיח חוסר מעורבות או חוסר עניין ציבורי לגבי איך

קרא עוד »