fbpx

חוק איסור הלבנת הון

בשנת 2000 נולד במדינת ישראל, בעקבות המאבק ארוך השנים בהלבנת הון חוק איסור הלבנת הון. הגדרת המושג "הלבנת הון" בדבר חקיקה זה מכסה כל עסקה שמתבצעת באמצעות כספים שמקורם בפעילות עבריינית לסוגיה או מתבצעת לשם הסוואת מקורם הפלילי. מטרתו של החוק לאיסור הלבנת הון, הינה להוביל להחרמתו של ההון השחור לטובת המדינה ולרווחתם של כלל אזרחיה שומרי החוק.

 

מדוע נדרש בכלל חוק הלבנת הון?

הצורך בתקנות איסור הלבנת הון נובע משאיפת המחוקק להקטין את היקף פעילותם של גורמים עברייניים במדינת ישראל, שפעילות בהון שחור מאפשרת את המשך קיומם. החוק לאיסור הלבנת הון מגדיר מנגנוני אכיפה שיאפשרו את צמצום מעשי הלבנת ההון בארץ, באופן שיהפוך את הפעילות העבריינית בכללותה לפחות משתלמת.

 

כיצד חוק איסור הלבנת הון תורם בפועל להפחתת ההון השחור?

בעקבות חקיקתו של חוק איסור הלבנת הון, חלה חובה לדווח על כל עסקה שמתבצעת במדינת ישראל. לשם כך, כל אחד מהבנקים בארץ חייב בדיווח על כלל הפעילות הפיננסית העוברת דרכו, ועשויה לשמש כערוץ לטשטוש חילופי כספים בלתי חוקיים.

 

חשיבותו של חוק איסור הלבנת הון לצמצום הפשיעה בישראל

ההון השחור הוא כאמור המנוע הכלכלי של רבים מארגוני הפשיעה בארץ. כספים אלו למעשה תומכים בהמשך פעילותם הפלילית של משפחות וארגוני פשע, ובכללה: עבירות רצח, עבירות סמים, עבירות רכוש, עבירות זנות, עבירות סחר בבני אדם, עבירות הימורים, עבירות סחיטה ואיומים, וכן פעולות טרור.

למותר לציין כי פעילות עבריינית זו מסכנת את כלל אזרחי המדינה ופוגעת באיכות חייהם של אזרחים שומרי חוק. לכן מיגור תופעת ההון השחור הוא בגדר אינטרס של כלל האוכלוסייה שומרת החוק בישראל.

תרומתו של חוק איסור הלבנת הון לצמצום הפשיעה בישראל, היא בכך שהוא מאפשר להטיל על מי שיורשעו בביצוע עבירות הלבנת הון, עונשים כבדים במיוחד. באופן זה, שואף המחוקק לייצר רתיעה מובנית בקרב עבריינים בארץ מפני מעורבות בביצוע הלבנת כספים.

 

על הלבנת הון כעבירה פלילית לכל דבר ועניין

למרות שבעבר המושג "הלבנת הון" עלה לרוב בהקשר לכספים שהושגו במסגרת פעילות בלתי חוקית, כיום גם כספים שהושגו כשלעצמם באופן חוקי ולגיטימי, אך לא דווחו כראוי לרשויות המיסים, נחשבים כהון שחור. חשוב לדעת כי בין שמדובר על הלבנת הון שהושג באמצעים פליליים ובין שמדובר על הלבנת כספים באמצעות עבירות מס, עסקינן בעבירות פליליות מן המניין, שהרשעה בהן גוררת עונשי מאסר וקנסות, כמוגדר בחוק העונשין.

חוק איסור הלבנת הון
חוק איסור הלבנת הון

העונשים הקבועים בחוק איסור הלבנת הון

חוק איסור הלבנת הון מגדיר כמה סוגים של פעולות בהון שחור הנחשבות כעבירה פלילית שעונשה נע בין חמש עד עשר שנות מאסר בפועל. מטרת הענישה המחמירה הינה לבטא את עמדת המחוקק כנגד הלבנת כספים, ואת שאיפתו למגר את התופעה כדרך לצמצם את היקף פעילות הפשע המאורגן בישראל.

חשוב לדעת כי העונשים הקבועים בחוק לאיסור הלבנת הון אינם באים להחליף את העונש המושת על העבריין בגין ביצועה של עבירת המקור שבאמצעותה הושג ההון השחור. עונשים אלו מתווספים אל העונש על עבירות המקור ולעיתים הם אף כבדים ממנו.

 

העונש על שימוש ברכוש אסור על פי חוק איסור הלבנת הון

"עשיית פעולה ברכוש אסור" – זוהי עבירת הלבנת ההון העיקרית המטופלת בחוק איסור הלבנת ההון, תחת סעיף 3 א'. סעיף זה מתייחס לפעולות של העברת כסף או רכוש שהושגו באמצעים פליליים (באופן ישיר או עקיף) אל חזקתו של צד שלישי לשם טשטוש מקורם של הכספים או הרכוש, מסלולם, ייעוד הכספים, ואת זהותם של בעלי הזכויות בהם.

לדוגמא, הטמעת כספי הימורים, כספים שהושגו דרך מסחר בסמים, או כסף מזויף בשוק ההון. אותן העבירות ששימשו להשגת ההון השחור נקראות בחוק נגד הלבנת הון "עבירות מקור" ורשימת העבירות הללו מופיעה בתוספת לחוק. אדם שהורשע בסעיף זה צפוי לעונש מאסר של עד 10 שנים ו / או קנס כספי כבד.

 

חילוט רכוש על פי חוק איסור הלבנת הון

החוק לאיסור הלבנת הון מאפשר לבצע חילוט של רכוש אשר הופק בדרכים פליליות או שימש לביצוע עבירות פליליות. חילוט פירושו הפקעת הרכוש מידי העבריין והעברתו לחזקת המדינה. מן הראוי לציין כי החילוט כשלעצמו, אינו בא להחליף את עונש המאסר או הקנס הצפויים לעבריין שיורשע בהלבנת כספים, אלא מתווסף אליהם. חילוט הרכוש עשוי להתבצע במסגרת הליכים פליליים או אזרחיים.

 

התנאי להרשעה בעבירות הלבנת הון

בחוק לאיסור הלבנת הון מכונות העבירות שתמכו בעשיית הכסף השחור בכינוי "עבירות מקור". אף שעבירות אלו נחשבות כעבירה פלילית מכל בחינה שהיא, מבחינה משפטית גרידא, הרשעה של נאשם בעבירות הלבנת הון, אינה מחייבת השגת הוכחה לביצוע עבירות המקור ככלי לעשיית ההון השחור. הלבנת הון נחשבת כיום כעבירה פלילית כשלעצמה, וככזו היא ניתנת לטיפול משפטי בהליך פלילי נפרד.

 

חוק איסור הלבנת הון סיכום

היה ונקלעתם למצב בו הועלו כנגדכם חשדות הקושרים אתכם לביצוע עבירות מס או עבירות הלבנת הון, מהרו ופנו ללא דיחוי אל עורך דין חקירות מס, לשם התייעצות משפטית מיידית.

זקוקים לסיוע של עורך דין בנושא חוק איסור הלבנת הון? משרד עו"ד דני אורדן לשירותכם. לחצו כאן לתיאום שיחת ייעוץ ראשונית ללא התחייבות!

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי: