fbpx

איך מוחקים אישום פלילי?

מה עושים כאשר מוגש נגדכם כתב אישום? האם ניתן לפעול למחיקת האישומים או חלקם?

כיצד ניתן להוכיח חוסר מעורבות או חוסר עניין ציבורי לגבי איך מוחקים אישום פלילי מסוים? במקרים מסוימים, בנסיבות מתאימות ובהתנהלות משפטית מושכלת, יוכלו חלק מהנאשמים הפליליים לקבל מחיקה, הסרה או חזרה מאשמת המדינה מכתב האישום או ההליך בבית המשפט.

אם הוגש נגדכם כתב אישום או שאתם צפויים לעמוד בפני הגשתו, פנו כבר עכשיו אל עורך דין פלילי בכיר ומקצועי על מנת לבדוק את האפשרות לביטול כתב האישום.

עורך הדין יוכל להשפיע על הגשת כתב האישום, לשנותו או אפילו להכווין אתכם להבין איך מוחקים אישום פלילי, אם יתקיימו נסיבות מקלות על פי חוק. עורך הדין הוא הגורם היחידי בהליך הפלילי שמוסמך לדון עם התביעה לגבי חומרת העבירה ונסיבותיה, טיבו של הנאשם וההיבטים המשפטיים שכרוכים בסוגיה. בכפוף לפעולותיו למזער נזקים עתידיים ואת הכתם האיום שנוצר לאשמים בעקבות האישום הפלילי, ינסה עורך הדין לפעול גם למען מחיקת כתב האישום וביטולו, או מחיקה של חלק מסעיפי האישום הקיימים במטרה להביא לענישה מקלה.

 

איך מוחקים אישום פלילי – כתב אישום מהו?

על פי סעיף 67 לחוק סדר הדין הפלילי, כל אדם שמועמד לדין יהיה צפוי להגשת כתב אישום בעניינו לבית המשפט. בלשון החוק, מדובר ב"כתב תביעה פלילי" שהמדינה מגישה כלפי אדם שביצע (לכאורה) עבירה פלילית כלשהי וצפוי לתת על כך את הדין.

כל כתב אישום מכיל תבנית מסוימת הבנויה לאורך דף עד מספר דפים, בהתאם לנסיבות העבירה והשתלשלותה. החלק הראשון בכתב האישום יכיל תיאור מפורט של עובדות המקרה, לרבות תאריכים, שמות, מיקומים ופרטים נוספים כפי שעלה מהחקירה המשטרתית ואיסוף הראיות בשטח. לאחר מכן יופיעו הוראות החיקוק: זהו פירוט העבירות שנעברו. פירוט העבירות יכול לכלול יותר מעבירה אחת, כך שברוב המקרים יואשם אדם במספר עבירות סמוכות או קשורות, לדוגמה: אשמה בגין תקיפה בנסיבות מחמירות לצד מעשה שוד או גניבה.

בסיום המסמך יופיעו רשימת עדים מטעם התביעה שצפויים להעיד בבית המשפט. עדים אלה הם אנשים שיש להם נגיעה או מעורבות למעשה והם יכולים להיות גם בני אדם נייטרלים, כמו למשל אישה שהייתה עדה לתאונת פגע וברח וניגשה למשטרה על מנת למסור את עדותה בנושא.

בנוסף לכתב האישום שיישלח לנאשם, יתקבל גם זימון לדיון בעניינו בבית המשפט, במקום, בתאריך ובשעה ספציפיים. בעבירות חמורות שחומר הראיות לגביהן גובש מראש והנאשם כבר נמצא בעומקו של התהליך הפלילי (נחקר באזהרה, נעצר או מעוכב מעצר), סביר להניח שיופיע גם שמו של השופט בתיק. במקרים שבהם לא נדרשה מעורבות מוקדמת של הנאשם בתהליך כנגדו למעט חקירתו (למשל במצב של פריצה), סביר להניח שפרטי השופט יוכנסו תחת הגדרה של "שופט תורן".

חשוב לזכור שכל זימון משפטי מחייב בהופעה לבית המשפט תחת חובת ההתייצבות. אי התייצבות עשויה לגרור הוצאת צו הבאה שבעקבותיו הנאשם ייעצר, ייאסר ויובא בפני שופט.

 

תפקידו של עורך הדין הפלילי

למרות הבהלה, הלחצים והחששות מעימות מול המדינה, זכאי כל נאשם לייצוג משפטי כראות עיניו ומטעם הגורם שיבחר. עורך הדין של הנאשם יקבל אליו את כתב האישום וחומרי החקירה המשטרתיים ויבחן את נסיבות המקרה ופרטיו במטרה להצליב אותם עם גרסת הלקוח. מכיוון שחובת ההוכחה לחפות מאשמה או לאשמה מופחתת מוטלת על הצד של הנאשם, מוטל על עורך דינו למצוא את הדרך לשכנע את בית המשפט או התביעה (במסגרת הסדר טיעון) להימנע מאישום, למחוק אותו או להפחית בעונש ככל שניתן.

איך מוחקים אישום פלילי_
איך מוחקים אישום פלילי_

 

איך מוחקים אישום פלילי

לעורך הדין והנאשם, שמורה הזכות לבחון את האפשרות המשפטית לביטול כתב האישום עוד לפני שנפתח המשפט. גם במקרים שבהם בוצעה בינתיים חקירה בלבד, ניתן לבחון אפשרות להימנע מהגשת כתב אישום. הטענות לביטול האישומים צריכות להיות מוצקות ומסיבות מהותיות וחוקיות כמו חריגה מנהלים (למשל אי ביצוע שימוע או התעללות במעצר לצורך חילוץ הודאה), כשלים בראיות שנאספו (למשל במקרה של אדם שנחקר ונעצר בגין תאונת פגע וברח, המוכיח כי מספר הרכב הפוגע שרשום בחומר הראיות שייך לאדם אחר לחלוטין) וכן העניין הציבורי (למשל כאשר נתפס אדם עם 20 גרם קנאביס, שהם בסך הכל 5 גרם מעבר למותר).

התביעה המשטרתית מעוניינת להשיג הרשעות בבית המשפט לצורך אכיפת חוקי המדינה והרתעה עתידית. יחד עם זאת, היא תוכל לדון בפרטים על כך מחוץ לבית המשפט יחד עם עורך דינו של הנאשם במסגרת משא ומתן, שבו תיבחן האפשרות לחזור מכתב האישום (כלומר למחוק ולבטל אותו), או להגיע להסדר טיעון, שבו חלק מסוים מהאישומים יוסרו לחלוטין או ישתנו לסעיפים פחות חמורים. אם עורך הדין הפלילי ישכנע את התביעה לגנוז את התיק מחוסר עניין לציבור או מחמת הספק באשמתו של הנאשם, מדובר בהצלחה אידיאלית, בכל המובנים.

 

באילו מקרים ניתן לטעון למחיקת האישומים?

כבר משלב החקירה שבו מגויס עורך הדין לעזרכם, ניתן להתחיל ולפעול למען הסרת האישומים. ישנה חשיבות גבוהה לתזמון וככל שמתבצע משא ומתן מול התביעה בשלב מוקדם יותר, כך גדל הסיכוי למחיקה או הימנעות מהגשת כתב האישום בכלל. עורך הדין יציין בבקשה מנומקת ומפורטת מדוע יש להימנע מהעמדת הנחקר/ הנאשם לדין או מדוע יש לסגור את התיק. זוהי עבודה משפטית המצריכה תמרונים מהירים, חשיבה מושכלת וחריפה, יכולת מיקוח משויפת וכמובן בקיאות יוצאת מן הכלל בנוגע לחוקים ופרשנותם, לרבות שליטה מופלאה בכל פרטי המקרה.

המדינה יכולה למחוק את כתב האישום, למנוע את הגשתו או לחזור ממנו במקרים הבאים:

חוסר ראיות – מצב שבו תיק החקירה מכיל פרטים חלקיים בלבד, שאינם מספיקים לצורך העמדה לדין ואינם מעידים על הצדקה לעמוד לדין. במילים אחרות, זוהי בדיוק המהות של "חוסר עניין לציבור": החשוד/ הנאשם ביצע דבר מה, אך לא ניתן להוכיח זאת או שניתן, אך אין בכך תועלת.

חוסר אשמה פלילית – כאשר החוקרים, קצין השימוע או התביעה סוברים שמבצע העבירה לא אחראי למעשה, או שלא נמצאו ראיות שקושרות אותו לפשע הנידון. כך קרה למשל בפרשת "הנערים מקפריסין", בה חלק מהנערים אמנם שהו באותו החדר ובאותו המלון בערב האונס (שהתברר בהמשך כמפוברק), אך לא נכחו בעת המעשה עצמו.

בעיות מנהליות – מצב המבטא בעיה או חוסר כשרות בולט שעשוי לערער על אמינות התיק או התביעה, התנהלות החקירה וגביית הודאה במרמה, כשלים בתיק, בראיות או בגרסאות. במקרה לדוגמה, חזרה בה המאשימה מכתב אישום בעניינו של קטין שביצע עבירת סמים קלים, לאחר שנחשף כי ביצע את המעשה כתוצאה מכפייה והתעללות קשה וממושכת מצד תלמידים בבית ספרו.

 

קיבלתם כתב אישום בואו להבין איך מוחקים אישום פלילי ? פנו אלינו מיד!

משרד עורכי דין אורדן מתמחה מזה שנים רבות בדין הפלילי, עבירות כלכליות, צווארון לבן ומיסים. הוותק הרב של המשרד, הניסיון, המוניטין והידע שצבר לאורך השנים, הוביל למספר גבוה של ביטולי כתבי אישום ומחיקת האישום תוך שמירה על נאמנות מוחלטת ללקוח, הקפדה על זכויותיו והגינות החוק כלפיו, באופן קשוב ודיסקרטי. עורך דין פלילי אורדן ומשרדו זמין לכל לקוח ויוכל לייעץ, ללוות ולייצג את כלל החשודים והנאשמים לרבות ייצוג בחקירה, הגעה להסדרי טיעון והבאה לידי מחיקה או תיקון של כתב האישום.

צרו קשר ואנו נדאג לכם לפתרון הטוב ביותר!

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
הכנה לחקירה פלילית

הכנה לחקירה פלילית: כיצד מתמודדים עם הסיטואציה? מיכאל מגבעתיים ישב מכווץ מול החוקר בחדר החקירות. הוא הובל לשם בכוח, לאחר שהתגלתה בביתו כמות גדולה של

קרא עוד »
קבלת דבר במרמה

לעונש על קבלת דבר במרמה ישנן שתי חומרות אפשריות: עבירה שדינה עד שלוש שנות מאסר בפועל ועבירה בנסיבות מחמירות שדינה עד חמש שנות מאסר בפועל.

קרא עוד »
הסדר טיעון: כמה למה ואיך

הסדר טיעון / עסקת טיעון הסדר טיעון (או עסקת טיעון), הוא מעין משא ומתן מנהלי מוסכם בין הנאשם לתביעה במסגרת הליך המשפט הפלילי. לאחר הגשת

קרא עוד »
הליך מנהלי מול הליך פלילי

הליך מנהלי מול הליך פלילי: כך רשות המיסים אוכפת ומענישה על ביצוע עבירות מס בני הזוג אבי וורד התעוררו בבהלה באישון לילה לאחר שדפיקות חזקות

קרא עוד »
הלבנת הון | כסף שחור

הלבנת הון – עונשים, משמעויות ומה ניתן לעשות חוק איסור הלבנת הון מורכב משלוש עבירות עיקריות: שתיים מהן (רכוש שמקורו, במישרין או בעקיפין בעבירה/ רכוש

קרא עוד »