fbpx

עבירת שוחד

עבירת שוחד מתייחסת לקבלת שוחד של עובד ציבור על ידי גורם בעל אינטרס. זו נחשבת לאחת מהעבירות החמורות שיכול לבצע איש ציבור, כיוון שמדובר בניגוד אינטרסים, מעילה באמון הציבור ומעשי שחיתות. במקרה של עבירות שוחד תרצו לקבל את הייצוג המשפטי הטוב ביותר, בשל כובד העיברה. מאמר זה יספק מידע מקיף על עבירת שוחד.

עבירת שוחד – מהי

מושגים בסיסיים להבנת עבירת שוחד

לצורך הבנת המושג "עבירת שוחד" ומשמעותו יש להתייחס תחילה למונחים המשפטיים הבסיסיים:

 • נותן השוחד – הינו כל תאגיד או אדם אשר נותן טובת הנאה לאיש ציבור בכדי להשתמש בכוחו של זה לטובותיו האישיות.
 • עובד ציבור – מקבל השוחד הינו איש ציבור שמטרת תפקידו הינה לתת שירות ציבורי, לרבות תאגיד המספק שירות ציבורי.
 • שוחד – טובת הנאה כפסית או מדידה בכסף, אשר ניתנת למקבל השוחד.
 • שחיתות – חוסר מוסר נדרש בעת מילוי תפקיד ציבורי משמעותי.
 • מעילה באמון הציבור – מדובר על פגיעה קשה באמון של הציבור כלפי בעל התפקיד מקבל השוחד.

 

הגדרת עבירת שוחד

עבירת שוחד מוגדרת על ידי המחוקק הישראלי כקבלה של כל טובת הנאה לשם פעולה ובה אינטרס אישי של אדם או של גוף, הנוגדת את האינטרס הציבורי, ושבגינה השתמש מקבל השוחד בכח או השפעה במסגרת תפקידו בכדי לרצות את נותן השוחד. עבית השוחד כוללת בתוכה שחיתות.

 

שחיתות – מהי

ההגדרת המילונית העברית למושג שחיתות הינה "קלקול, השחתה, ניוון מוסרי ושחיתות המידות". בהגדרתה הרחבה, שחיתות מיוחסת למעילה באמון הציבור על ידי איש בתפקיד ציבורי בכיר. מדובר על מידות לקויות של טוהר רוחני, או סטייה מעקרונות המוסר הבסיסי, העומדות בפני כל אדם ובפרט בפני מקבל ההחלטות הציבורי.

לפיכך, שיפוט לקוי או מכוון, שהחורג משמעותית מעמדת המוסר אשר יש בו מכדי לפגוע בציבור, תוך שירות האינטרס האישי של נושא התפקיד הציבורי. לרוב, שחיתות תמצא סביב עניינים פוליטיים של כספי הציבור ושל העדפת מגזר מסויים על אחר (שאינה עומדת בקריטריונים של חוקי הפוליטיקה). שחיתות אם כן, הנה חלק אינהרנטי מעבירת שוחד, ולא ניתן לדבר על זו ללא זו.

 

עבירת שוחד במעשה

עצם השוחד הינו עבירה במעשה. עבירה במעשה מוגדרת בחוק הפלילי כביצוע מעשה אשר מביא לתוצאות לפי עצם העניין. כמו כן, שוחד אשר משולם בגין ביצוע מעשה אקטיבי של נושא התפקיד, כדי שיבצע פעולה לקידום האינטרס של המשלם, הינה עבירת שוחד במעשה.

 

עבירת שוחד במחדל

תשלום השוחד עצמו הוא מעשה, אולם פעמים רבות התשלום ניתן בכדי שבעל הכח "יעלים עין" מביצוע העבירה. לפיכך, מדובר על עבירת שוחד במחדל. מחדל מוגדר כהמנעות מעשייה. במקרה זה, אי מניעה של פעולה למען האינטרס האישי של משלם השוחד.

עבירת שוחד
עבירת שוחד

טובות הנאה נוספות בעבירת שוחד

עבירת שוחד מוגדרת ככזו אם קיבל עובד הציבור טובת הנאה, אשר לפי ההגדרה לעיל הינה כרוכרה בכסף או מתנה או הטבה בגדר שניתן למדוד בכסף. עם זאת, ישנם סייגים, אשר גם הם נמצאים בחוק לצורך העניין כנמנים על טובת הנאה בעבירת שוחד:

סוג ההטבה פירוט הנוגעים בדבר לשם העבירה
תשלום כספי תשלום כספי בכל גובה של סכום (לרוב מדובר על סכומים גדולים מאוד ועד סכומי עתק). לרבות הלבנת הון לטובת מקבל השוחד בעל האינטרס

מקבל השוחד

קוף שלישי/ אדם נוסף המסייע בהלבנת הון

קבלת קיצבה חודשית קבלת קיצבה חודשית למשך זמן ארוך. יכולה להיות מובטחת לעתיד. בעל האינטרס

מקבל השוחד

קבלת מתנות מתנות מדידות בשווי כספי בעל האינטרס

מקבל השוחד

לעיתים תאגיד המעביר את המתנות

שוחד מיני מדובר על כל מגע מיני, לרבות קיום יחסי מין המובטחים על ידי בעל האינטרס למקבל השירות, או שנשכרו מגוף חיצוני למקבל השירות בעל האינטרס

מקבל השוחד

גוף שלישי בעסקי הזנות (לעיתים לא ייחשב לצורך העברת השוחד).

"דאגה" לקרוב משפחה ההטבה ניתנת לקרוב משפחה של מקבל ההטבה כגון ילד או בן זוג. מקבל ההטבה יכול לקבל סכום כספי, להיות מקודם בתפקיד או להתקבל לעבודה נחשקת. בעל האינטרס

הדמות הציבורית

קרוב משפחה

התאגיד המעסיק

דאגה לאינטרס אישי מילוי אינטרס אישי של עובד הציבור, בתחומים שונים – בין אם דאגה למשפחה, לקידום אישי, למגורים או לבריאות בעל האינטרס

מקבל השוחד

סביבה קרובה (לעיתים)

דוף מספק שירות (במידה וקיים)

שימוש בנכסים או ברכוש קבלת היתר לשימוש ברכושו של בעל האינטרס (כמו טיסות במטוס פרטי, חופשה במלון שבבעלותו וכו'). בעל האינטרס

מקבל השוחד

הנחה משמעותית הנחה משמעותית בעת ביצוע עסקה או בתשלומים קיימים בעל האינטרס

מקבל השוחד

גוף שלישי/ תאגיד מבצע העסקה

הגדלת כוחו של מקבל השוחד הגדלת כוחו של מקבל השוחד, בין אם על ידי קידום בתפקיד, הגדלת התפקיד, מתן ייעוץ אסטרטגי עקיף, הגדלת ציבור הבוחרים. בעל האינטרס

מקבל השוחד

גוף שלישי- כמו יועץ אסטרטגי, איש יח"צ וכו'.

 

העונש המצוי בחוק העונשין

חוe העונשין הישראלי, מספק הגדרה לעבירת שוחד במרמה. בנוסף לכך הוא מגדיר את העונש המצוי בחוק לצורך זה. הוא מבדיל בעונש בחוק עבור מקבל השוחד ועבור נותן השוחד.

 

עונש למקבל השוחד

לצורך זה, חוק העונשים מגדיר את מקבל השוחד כאיש ציבור אשר מעל בתפקידו למען טובת הנאה. העונש המצוי בחוק הינו:

 • מאסר עד עשר שנים
 • קנס, המוגדר כאחד מהשלושה, לפי הגבוה מביניהם:
 • קנס שגובהו פי ארבעה משווי טובת ההנאה
 • קנס שגובהו פי חמישה  (או פי עשרה במקרה של תאגיד), מקנסות שניתן להטיל על בעל דין פלילי, בסכומים של בין 14,000 – 75,000 ש"ח.

 

עונש לבעל האינטרס

העונש הניתן בחוק לבעל אינטרס אשר משלם שוחד למען ביצוע עבירה על ידי איש ציבור:

 • מאסר עד שבע שנים
 • קנס כספי כמתואר לעיל, עבור מקבל השוחד.

 

פרשת אריה דרעי

לצערנו המשפט הישראלי, ידע לא מעט מעשי שחיתות ופרשיות קבלת שוחד על ידי אנשים ציבור שרים וראשי ממשלה בעשורים האחרונים. אחת הפרשות המפורסמת הקשורה בעבירת שוחד, הינה הפרשה של אריה דרעי.

 

רקע

אריה דרעי כיהן כשר בכיר בממשלה ויו"ר מפלגת ש"ס. בשנת 1993 הוגש נגדו כתב אישום הטוען לעבירת שוחד. הטענה הייתה לקבלת שוחד, מרמה והפרת אמונים. עוד נטען בכתב התביעה, כי ביצע עבירות מס בשווי של מליוני שקלים, כחלק מכך היה שותף להלבנת הון. עוד מוסיף התובע, בראשות היועץ המשפטי לממשלה, כי אינו נמצא כעד אמין, עת שמסר עדות שקר ושיבש הליכי משפט. כתב התביעה מאגד תחתיו מספר פרשיות להן היה שותף השר, והסתבכויות שונות אל מול רשויות החוק.

 

ענישה

דרעי נמצא אשם על ידי המחוקק ונידון לשלוש שנות מאסר על ידי בית המשפט העליון. הוא אולץ להתפטר מתפקידו כשר או להיות מודח. דרעי סיים את  תקופת ריצוי המאסר ונבחר שנית בבחירות, כיום מכהן כשר. מדינת ישראל היא המדינה השנייה בעולם, אחרי הודו, שמאפשרת לשר שנמצא אשם בשוחד ופלילים לחזור לכהן בממשלה.

 

ייצוג משפטי בעבירת שוחד

האשמה בעבירת שוחד הינה האשמה קשה, כשהמשפט שלה עשוי להיות ארוך, קשה ומורכב. פנו לעו"ד אורדן לקבלת הייצוד המשפטי הטוב ביותר, עם נסיון מבוסס של שנים. השירות שלנו נותן ייעוץ משפטי וליווי צמוד לאורך התהליך, טוב הוצאת המיטב מכתב התביעה. פנו אלינו.

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי: