fbpx

החוק בנושא מיסוי בינלאומי

כידוע, במרבית מדינות העולם נדרשים האזרחים לשלם מיסים שונים, המתקיימים גם עבור אנשים פרטיים, באותה מידה שהם מתקיימים עבור גורמים מסחריים.

חברות שיש להן סניפים או פעילות כלכלית בחו"ל נדרשות לתשלומי מס בשתי המדינות במקביל. דבר זה מחייב את החברה לגייס לעזרתה עורך דין מס הכנסה בקיא מאוד לגבי החוק בנושא מיסוי בינלאומי.

עולם המיסים הוא מורכב, מסועף ובדרך כלל קשה להבנה. התנהלות כלכלית שגויה מצידה של החברה עשויה לגרום לה לבעיות מבחינת המיסים, להפר את חובותיה כלפי החבות במס והתשלומים במועד, או אפילו לייצר מצב של כפל מס ותשלומים גבוהים בהרבה ממה שהיה עליה לשלם.

המיסוי הבינלאומי נועד לפתור חלק גדול מהבעיות הללו, לאור התהליכים של צמצום הפערים העסקיים הגלובליים בשנים האחרונות והעובדה שיותר ויותר חברות מהדקות את קשריהן עם חברות, לקוחות וצרכנים במדינות אחרות וזקוקות לתחשיבי מיסים שונים.

יחד עם זאת יש לשים לב שאמנם חוקים לגבי מיסוי בינלאומי נועדו במידת מה להקל על החברה, אך אינם פוטרים אותה בשום מקרה מתשלום מיסים כחוק ומתשלומי פיגורים וקנסות בגין איחורים או פערים בדיווח.

 

תכנון מס אפקטיבי: רק באמצעות עורך דין מס הכנסה

עורך דין להיבטי מיסים המסייע לחברה, יכול להביא אותה להצלחה ורווחה כלכלית בשל תחשיב מיסויי נכון. הבקיאות, הידע והניסיון המקצועי שמביא איתו עורך הדין הם חשובים מאוד, מאחר שעליו להתמצא לא רק בחוקי המס הבינלאומיים, אלא גם לעמוד על הדקויות הרלוונטיות של אותה מדינה ולהבין כיצד אמורה החברה להיערך לתשלומי המיסים שלה ולהיערך אסטרטגית לאור הוצאותיה.

לכן מומלץ עוד לפני שמתחילה הפעילות הכלכלית בחו"ל, לקבל ייעוץ מטעם עורך דין אורדן ומשרדו, הנחשבים למומחים משפטיים מובילים במיוחד בתחום זה ועשויים להביא לחיסכון משמעותי בשל תכנון מס יעיל ומקצועי במיוחד.

מיסוי בינלאומי נועד במידה מסוימת להפחית את גובה המיסים המשולם, אך השלכותיו הן רבות משקל. למשל במצבים של מיזוג בין חברה ישראלית לבינלאומית, קיימת חבות במס על שני הצדדים שעשויה לגרום לעתים אפילו למצב של ביטול המיזוג בשל מהלך בלתי משתלם.

כך לדוגמה – אם החברה הנרכשת מקבלת אליה גם רכישה של קניין רוחני או פטנט, עליה לשלם עליו אחוז מס מסוים בנוסף לגובה הרכישה שבוצעה. אם החברה הרוכשת "נוגסת" בנכסים מטעמה של הנרכשת, עליה כמובן לשלם עליהם את מס הרכישה באותה מדינה ולדווח לרשויות המס בישראל, על מנת לשלם את החבות השנתית שלה לפי מצב ההון והנכסים הקיימים.

מובן שקיים גם מצב שבו חברה מבצעת רילוקיישן לשם המיזוג או אפילו לצורך ביצוע אקזיט בבוא הזמן, מה שעדיין מחייב בתשלומי מס למדינת ישראל אם כי התחשיב משתנה על פי מיקומם הפעילות הקבוע של החברה.

 

מיסוי בינלאומי: מדינות העולם מהדקות את הקשר

בתחום המיסוי הבינלאומי כמו בהיבטים פיננסיים נוספים, קבעו ביניהן מדינות שעיקרן נמצאות בחברות ב-OECD חוקים ומוסכמויות אחידים על מנת לאפשר את הזרימה הרעיונית והכלכלית בין מדינות. מעבר לאמנות וההסכמים השונים כפי שמיד נציג, קיים גם שיתוף פעולה ענף לגבי הדיווח מטעם הבנקים והרשויות בכל מדינה לגבי הפעילות של החברות והעסקים הפעילים אצלן, שמועבר למדינת המקור.

באופן זה מצמצמות מדינות העולם באופן משמעותי את תופעת ההון השחור ועבירות כמו העלמות מס והשמטת הכנסות ומבקרות היטב את הפעולות החריגות בחשבון. על כן חשוב להזהיר כי כל התחמקות מתשלומי מיסים או ביצוע עבירות מס בחו"ל הינם מעשים פסולים שעשויים לגרור ענישה פלילית כבדה בישראל ואפילו להביא למצב של חיסול העסקים באותה מדינה (חותמת שחורה או העמדה לדין פלילי גם באותה מדינה).

אם נקלעתם למצב של תסבוכת מול רשות המיסים מכל סיבה שהיא – פנו מיד למשרדנו על מנת לקבל ייעוץ וליווי בכל סוגיה נדרשת.

החוק בנושא מיסוי בינלאומי
החוק בנושא מיסוי בינלאומיv

 

אמנות בינלאומיות למניעת כפל מס

ישראל היא אחת ממדינות רבות החתומות על אמנה למניעת כפל מס. זהו סוג של הסכם שבו כל מי שיש לו נכסים והכנסות והוא בעל זיקה לשתי מדינות יקבל תחשיב מס אחיד, ללא צורך בתשלום על כך פעמיים. כמו כן כוללות המדינות חילופי מידע לגבי היבטי מס.

על פי האמנה, העדיפות היא לדין הפנימי של המדינה בה מתקיימת פעילות. אם האמנה מקלה לעומת הדין הפנימי בהקשר למס, יחולו ההוראות של האמנה. אם האמנה מחמירה לעומת הדין הפנימי, יחולו הוראות הדין הפנימי.

כיצד מתבצע תחשיב המיסים על פי האמנה? הדבר נקבע הענקת הסמכות למיסוי בלעדי עבור אחת המדינות – בדרך כלל תהיה זו המדינה שבה נצברה ההכנסה, כאשר המדינה השנייה תקבל "זכות מיסוי שיורית". במילים אחרות, המדינה בעלת זכות מיסוי שיורית תדרוש במס בעבור ההכנסה מהפעילות העסקית, אך היא תהיה האחראית למניעת כפל המס על ידי מתן ניכוי או זיכוי, לאור המס שכבר שולם במדינה הראשונה.

 

הימנעות משחיקת בסיס מס ותופעת מקלטי המס

ארגון ה-OECD שבו חברה ישראל יזם לאחרונה תוכנית חדשה ליצירת תכנוני מס הוגנים, במטרה למנוע מצבים שבהם חלים שחיקת בסיס מס והסטה של הרווחים למדינות המשמשות כמקלטי מס. זאת בייחוד לאור המצב שבו קיימת כלכלה דיגיטלית רחבה שגרמה לפערים בחקיקת המס ולניצול המצב מטעם עסקנים רבים.

הרעיון הוא שימוש במכשיר מולטילטרלי (MLI) שנועד לגשר על הפערים באמנות המס הישנות ולקבוע הוראות חדשות לגבי נושאים כגון: החזקת מקרקעין דרך ישויות, טיפול בישויות שקופות, טיפול במוסדות קבע, חלוקת דיבידנדים, שווי העברה, הסכמות, בוררות, מניעת ניצול לרעה של האמנה ועוד. נכון להיום, חתומות על הסכם זה מעל ל-90 מדינות.

 

אמנות חילופי מידע

צעד נוסף במניעת כפל המס נועד לאפשר מצב של חילופים הדדיים של ידע ורעיונות, תוך החלת חוקי מס מתאימים. הסיבה לכך היא התלות של רשויות המס בעסקים שעניינם הוא הידע והקניין ולאו דווקא במוצרים מוחשיים שניתן לגלם על פי ערכם היצרני.

לחילופי המידע והשלכותיהם במס יש מספר אמנות קיימות:

אמנה מולטילטרלית המספקת סיוע בגבייה תוך ביצוע ביקורות מס מעת לעת בפעילות בשתי המדינות ובקרה על העברת מסמכים.

אמנת FATCA – אמנה בין ישראל וארה"ב לגבי הזרמה הדדית של אינפורמציה בנוגע להכנסות ומצבי חשבון של עסקים. החוק תקף לעסקים אמריקאים בישראל ולעסקים ישראליים בארה"ב, לבעלי גרין קארד או תושבים בעלי אזרחות כפולה, מחזיקי חשבונות פיננסיים וכד'.

אמנת CRS – אמנה בעלת תקן קבוע ואחיד שתפקח על יתרות והכנסות במוסדות פיננסיים מטעם ארגון ה-OECD. על פי הוראות האמנה, המידע ייאסף מהגופים הפיננסיים ויעבור לרשות המס של אותה מדינה. ממנה המידע יעבור בדו"ח שנתי אל מדינת המוצא.

אמנת BEPS – אמנה שמטרתה היא למנוע מתאגידים מצב של תשלומי מיסים בעקבות שחיקת בסיס המס תוך איסוף המידע והניתוח, עם אופציה לפעול באחת מ-15 דרכים מול הרשויות כדי לבצע תכנון מס ריאלי, הוגן וכחוק. המטרה היא להבטיח שהרווח ימוסה במדינה שבה מבוצעת הפעילות הכלכלית תוך צמצום המחלוקת לגבי נושא מיסוי בינלאומי.

צרו קשר ואנו נדאג לכם לפתרון הטוב ביותר!

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
פקודת מס הכנסה

פקודת מס הכנסה הינה החקיקה בישראל שנועדה להסדיר את הליך גביית המס בגין הכנסותיהם של יחידים וחברות, והעברתו למדינה. מהי בדיוק פקודת מס הכנסה? איך

קרא עוד »
חוק מס ערך מוסף – מע"מ

בתאריך ה – 1.7.1976, שלושה ימים לפני מבצע אנטבה המפורסם, נכנס לתוקף במדינת ישראל חוק המע"מ. זאת, בהמשך לחוקים דומים שהתקיימו באותה העת בכמה מדינות

קרא עוד »
עבירות מע"מ מהותיות

חוק המע"מ אשר נחקק באמצע שנות השבעים של המאה הקודמת, הוא אחד החוקים המשמעותיים ביותר שנחקקו במדינת ישראל בתחום המיסוי. אחד הדברים שהופכים את המע"מ

קרא עוד »
מהו מיסוי הייטק

על מנת להבין מהו מיסוי הייטק, יש להבין מהו מיסוי חברות – אותו מס יחסי שחברות ותאגידים נדרשים לשלם על פי החוק. מס החברות כולל

קרא עוד »