fbpx

עבירות מס מהותיות 

רשויות המס בישראל אמונות על גביית המיסים בישראל. גביית המיסים חשובה בכל שנה, ויש לה משנה חשיבות בשנת 2020 שבה פחתה, ככל הנראה, הפעילות העסקית בעולם בכלל ובמדינת ישראל בפרט באחוזים ניכרים בעקבות מגפת הקורונה.

זאת, לעומת עלייה משמעותית באחוזי האבטלה ובמספר העצמאים והשכירים הסמוכים על שולחנה של המדינה. המובטלים החדשים, בין אם מדובר בעובדים שיצאו לחופשה ללא תשלום ממקום העבודה (חל"ת) ובין אם פוטרו, מקבלים ממדינת ישראל קצבאות המסייעות להם להתגבר על המשבר הכלכלי. באופן כללי, גביית המיסים בישראל מתנהלת כסדרה. עם זאת, מעת לעת מגלות רשויות האכיפה בישראל עוסקים מורשים ובעלי עסקים וחברות המבצעים עבירות מס למיניהן, כאשר חלק מהן הן עבירות מס מהותיות. בנושא זה נעסוק בהרחבה בשורות הבאות.

 

 

סוגיות שחשוב להכיר בהקשר של עבירות מס מהותיות

במאמר שלפניכם נרחיב את היריעה בנושא עבירות המס ונסביר את ההבדלים בין עבירות מס מהותיות לבין עבירות מס טכניות. למען הסר ספק נציין כבר בנקודה הזאת, שהן עבירות מס מהותיות והן עבירות מס טכניות הן עבירות על החוק שיש בצידן ענישה, לעיתים ענישה מחמירה מאוד. עם זאת, במקום שבו לא נמצאה כוונת זדון, מצא לנכון המחוקק לאפשר הקלה בעונשים המוטלים על העבריינים. זאת, בניגוד למה שאפשר לצפות במקרה של עבירות מס מהותיות.

מהן בדיוק עבירות מס? מה ההבדל בין סוגי עבירות המס ומהן עבירות מס מהותיות? כיצד מאפשרות שיטות חקירה מודרניות ושימוש בטכנולוגיות מתקדמות לסייע באיתור עברייני מס? מהם ההבדלים בין הענישה הצפויה בגין עבירות מס מהותיות לבין הענישה בעקבות עבירות מס טכניות? מה התפקיד של עורך דין המתמחה בתחום הזה ואין הוא יכול לסייע לבעל עסק הנאשם בעבירות מס להימנע מענישה מחמירה? המשיכו לקרוא ותגלו.

 

 

עבירות מס – מה זה בעצם

ההגדה הכללית ביותר של עבירות מס הכנסה, גורסת כי עבירות מס הן עבירות המבוצעות על ידי אדם פרטי, עוסק מורשה או בעל עסק או בעל חברה, הגורמות לכך שהמס שישולם על ידם בסיכומו של עניין למדינה יהיה נמוך מהמס שהם היו אמורים לשלם על פי חוק אילולא בוצעה העבירה. בדרך כלל נזכרות עבירות מס בהקשר של בעלי עסקים אשר אינם משלמים מיסים כנדרש או נוקטים באמצעים שיקטינו לכאורה את תשלומי המס. אולם גם כאשר אדם מועסק ללא תלוש שכר ובלא שנוכו עבורו כל ההוצאות הנדרשות ממעסיק כלפי עובד שכיר, הוא נחשב לעבריין מס וכמוהו גם האדם או בעל העסק המעסיק אותו.

 

 

עבירות מס מהותיות לעומת עבירות מס טכניות

ככלל, כל עבירת מס נחשבת לעבירה משמעותית והענישה בגין עבירה מהסוג הזה עלולה להיות מחמירה. עם זאת, המחוקק מצא לנכון, למרות הכל, לחלק את עבירות המס לעבירות טכניות ועבירות מהותיות. עבירות טכניות הן עבירות שעיקרן נובע מהעדר תשומת לב מספקת לניהול ספרי החשבונות, עבירות מס מהותיות, מנגד, הן עבירות שמהן עולה חשש כבד לקיומה של כוונת מכוון בביצוע העבירה. בהמשך המאמר נתמקד בעיקר בביצוע עבירות מס מהותיות.

 

 

איך מזהים ביצוע עבירות מס מהותיות

מאז הוחל בהטלת מס המתבסס על גובה הרווחים, החלו הרשויות בביצוע חקירות שנועדו למנוע העלמת הכנסות והעלמת מיסים. אולם עם השנים השתנו שיטות החקירה באופן מהותי. אמנם עדיין יש מקום לביקורי הפתע של חוקרי המס בעסק ולפעולות יזומות אחרות, אבל נכון לכתיבת שורות אלה, הולכת הטכנולוגיה המודרנית ותופסת מקום של כבוד כאמצעי עיקרי בדרך לגילוי עבירות מס מהותיות ובכלל.

 

 

האם ניתן לזהות עבירות מס מהותיות בכלים טכנולוגיים?

אמצעים טכנולוגיים מתקדמים מאפשרים ניהול מסדי נתונים וניתוח שלהם באופן שמאפשר למומחים לגזור מהם מסקנות מרחיקות לכת. גם הצלבת נתונים בין לקוחות וספקים שניתן לבצע אותה היום בצורה ממוחשבת, מאפשרת לממונים על האכיפה והגבייה לחשוף בקלות יחסית חשבוניות פיקטיביות ודרכים אחרות להעלמה או הקטנה של הכנסות. אמצעים טכנולוגיים מאפשרים, למשל, לנתח נתוני רכישה של חומרי גלם ולתרגם אותם לכמות מוגדרת של מוצרים מוגמרים שניתן לייצר באמצעותם. אם מתקיים הפרש מהותי בין הצפי לבין המכירות בפועל, הדבר עלול בהחלט להביא לפתיחת חקירה כנגד העסק. אבל למרות הכל, עדיין מסתמכות רשויות המס על הרצון הכן והאמיתי של בעלי עסקים לשלם מס כחוק.

עבירות מס מהותיות 
עבירות מס מהותיות

 

מדוע בעלי עסקים בישראל מבצעים עבירות מס מהותיות?

עבירות מס מהותיות כהגדרתן הן עבירות מס שבוצעו בכוונת זדון, מתוך מטרה מוגדרת וברורה להקטין את הרווח הנקי שיצוין במאזן ובדו"ח השנתי שיועבר לידי רשויות המס. ככל שהרווח הנקי של העסק יהיה קטן יותר, כך יהיו תשלומי המס שישלם העסק למדינה נמוכים יותר. עבירות מס מהסוג הזה נחשבות לעבירות מסוג פשע, ומהותן למעשה היא גניבה מהקופה הציבורית.

 

 

סוגים של עבירות מס מהותיות

עם עבירות המס המהותיות ניתן למנות את הפעולות העברייניות כדלקמן:

 

העלמת הכנסות

ביצוע מגוון פעולות שנועדו להעלים הכנסות, כגון קבלת הכנסה על פעולה שבוצעה או סחורה שנמכרה, בלי להוציא חשבונית מס כנדרש או לחילופין תוך  הוצאת חשבונית על סכומים נמוכים משמעותית מאלה שהתקבלו בפועל.

 

 

הגשת דוחות כוזבים לרשויות המס

דו"ח כוזב הוא דו"ח שבו נעשה שימוש באמצעים פסולים, כולל הכנסת חשבוניות פיקטיביות בגין הוצאות שלא היו ולא נבראו, על מנת להקטין את שורת הרווח ויחד איתה את מס ההכנסה שבעל העסק יחויב בו בעקבות הדו"ח.
למען הסר ספק – מדינת ישראל מעודדת בעלי עסקים לנקוט בכל אמצעי חוקי שיאפשר להם להקטין את ההכנסות. עצם ההסתייעות ברואה חשבון, שיכול לסייע לעסק לבצע תכנון מס יעיל, מצביעה על המגמה הזאת. מנגד, רשויות המס מנהלות מלחמת חורמה כנגד מעלימי מס, ועל אחת כמה וכמה מי שמבצעים עבירות מס מהותיות.

 

 

הוצאת חשבוניות פיקטיביות

חשבוניות פיקטיביות עשויות לסייע לאדם או לעסק שעבורו הוצאו החשבוניות להתחמק מתשלומי מס. אם רשויות המס מזהות חשבונית כזאת הן פועלות נגד מי שהנפיק אותה ונגד מי שקיבל אותה באותה המידה.

הפעולות שהוזכרו לעיל הן רק חלק ממכלול רחב של פעולות שנמנות על עבירות מס מהותיות ועלולות להביא לענישה מחמירה כנגד מבצע העבירה. כאן המקום להזכיר גם כי סיוע למבצעי עבירה או ביצוע של עבירת הלבנת הון, נחשבות גם הן כעבירות חמורות מאותו הסוג.

 

 

הענישה הצפויה בגין עבירות מס מהותיות

המחוקק במדינת ישראל רואה בחומרה ביצוע עבירות מס בכלל, ועל אחת כמה וכמה עבירות מס מהותיות. בהתאם לכך, גם הענישה שעלול לספוג מי שהורשע בעבירות מהסוג הזה, יכולה להיום חמורה ולהגיע עד כדי 7 שנות מאסר בפועל. עם זאת, עורך דין מנוסה יכול לסייע במיתון הסנקציות שיינקטו כנגד בעל העסק.

 

 

כיצד עורך דין יכול לסייע לנאשמים בביצוע עבירות מס מהותיות

אחת המטרות ששם לעצמו המחוקק במקרים מהסוג הזה, היא הסרת המחדל ודאגה לכך שבעל העסק לא יחזור על המעשים האמורים, לא בשגגה ובוודאי שלא בכוונה תחילה. אם בעל העסק חזר בו ממעשיו והסיר את המחדל, כלומר הפסיק לנקוט בפעולות שהביצוע שלהן פגע שלא כדין בהכנסות המדינה ממיסים, הרי שבמקרה הזה יש סיכויים טובים להקלת העונש.

מכאן ואילך, כל מה שצריך עורך הדין לעשות הוא לחתור לעסקת טיעון שתוכל לחלץ את בעל העסק ממצב הביש באמצעות תשלום קנס בלבד. זה המקום לציין גם שבסיכומו של עניין, המטרה היא להשאיר את העסק חי ופעיל ולא להביא להפסקת הפעילות שלו בגלל קנסות או עיצומים כספיים בסכומים משמעותיים.

 

 

למי ניתן לפנות לקבלת סיוע משפטי בנושא של עבירות מס מהותיות?

אם יש לכם עניין לשכור את שירותיו של עורך דין המתמחה בעבירות מס, זה בהחלט המקום הנכון עבורכם. צרו קשר כעת באמצעות האתר, והמומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם להמשך התהליך.

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
עבירות מע"מ והשלכותיהן

עבירות מע"מ והשלכותיהן: העונש הצפוי וכיצד להתגונן בעלי עסקים קטנים וגדולים רבים, רואים בדין עבירת המע"מ כדין זריקת פחית בחוף הים – עבירה שטותית וזניחה,

קרא עוד »
עבירות מס על דירות להשקעה

הזכות לחיים ולביטחון ולשלמות הגוף יוצאת מנקודת הנחה שכל פגיעה בחייו של אדם או בשלמות גופו תיחשב למעשה פסול ובלתי מוסרי, שגם גופי הצדק וגם

קרא עוד »
עבירות מס מהותיות

בשנים האחרונות, רשויות המס במדינת ישראל, הגבירו באופן משמעותי את מאמצי הניטור והאכיפה כנגד מעלימי מיסים. בעקבות כך, לא מעט בעלי עסקים עצמאיים ובעליהן של

קרא עוד »