fbpx

איך כותבים דו"ח מע"מ בצורה נכונה?

כלל העוסקים המורשים ובעלי העסקים באשר הם, נדרשים להגיד דו"ח מע"מ תקופתי לרשויות המיסים, כל חודש או חודשיים בהתאם למחזור עסקאותיהם. בעלי עסק ועוסקים מורשים רבים מתקשים בניהול דו"ח המע"מ ועלולים לסבך עצמם אם יערכו את הדו"ח בצורה לא נכונה וזאת מפאת חוסר הבנתם של החוק בפרט והמע"מ בכלל.

במאמר הבא נדבר על אילו דו"חות מע"מ נדרש להגיש, מתי וכיצד עלינו להגישם. אך לפני כן, נסביר גם קצת על מה הוא המע"מ ומה היא ההיסטוריה שלו ברמה הארצית והבינלאומית.

מהו מע"מ

מע"מ, הוא ראשי תיבות למס ערך מוסף, והוא מס עקיף המוטל על כלל העסקאות (למעט עסקאות המתבצעות באילת) כיום, שיעור המע"מ עומד על 17% במדינת ישראל. את המס הנהיגו לראשונה בשנות ה-60 בצרפת, ולאחר הנהגתו החל להתפרש המס למדינות נוספות באירופה כמו הולנד, דנמרק ובלגיה.

את שמו המס מקבל מפאת העובדה שהוא ממסה את הערך המוסף המתקבל בכל שלב בייצור מהיצרן, הסיטונאי ועד לקמעונאי. הערך המוסף הינו ההפרש בין מחיר השירות המסופק או מחיר המוצר המקורי לסך מחיר השימוש במשאבים הנגעו בתהליך ייצור המוצר או מתן השירות.

 

היסטוריית המע"מ במדינת ישראל

את חוק המע"מ הטילו בישראל לראשונה בשנת 1976 בעקבות המלצותיה של "ועדת אשר" שעסקה בסוגיה זו. שיעורו הראשוני של המס עמד על 8%, ובאוקטובר 1977 במסגרת המהפכה הכלכלית הוא הועלה ל12% ולאחר 6 שנים הוא הועלה בשנית וכמעט הכפיל את ערכו המקורי ללא פחות מ-15%.

בשנת 1985 חלה עליה נוספת של המס ל17% ולאחר חוסר יציבות של שנים בהן המס השתנה בין 15%-18% הוחלט להציב את מס הערך המוסף ב-17% בשנת 2015 וכיום, 5 שנים אחרי, המע"מ נשאר על קנו.

איך כותבים דו"ח מע"מ בצורה נכונה?
איך כותבים דו"ח מע"מ בצורה נכונה?

 

אילו סוגים של דו"חות מע"מ קיימים?

ישנם 3 סוגים של דו"חות מע"מ הקיימים כיום ובהם נתרכז לעת עתה. דו"חות המע"מ התקופתיים הינם דו"חות המדווחים על תשלום המע"מ אשר גבה בעל העסק מלקוחותיו, והפער שנוצר כתוצאה מתשלום המע"מ של בעל העסק בעת קניית המוצרים אותם מכר. להלן 3 סוגי הדו"חות התקופתיים אותם תתבקשו להגיש בנוגע לתשלום או החזרי המע"מ, מסודרים בטבלה הכוללת דוגמאות:

מתי נגיש את הדו"ח דוגמא
דו"ח לתשלום במידה וסכום המע"מ שגבה בעל העסק גבה מלקוחותיו והעביר לרשות המיסים גבוהה מסכום המע"מ ששילם עבור רכישת המוצרים להלן. בעל עסק גבה מלקוחותיו מע"מ בסך של 30,000 שקלים. ובאותו החודש שילם בעל העסק סכום של 25,000 שקלים בגין קניית המוצרים אותם מכר לאחר מכן ללקוחותיו. במצב כזה קיים פער של 5,000 שקלים בין הסכומים אותם יידרש בעל העסק לשלם לרשות המיסים.
דו"ח להחזר במידה וסכום המע"מ שגבה בעל העסק מלקוחותיו נמוך מהסכום אותו שילם בעל העסק לרשות המיסים עבור רכישת המוצרים להלן. בעל העסק גבה מלקוחותיו מע"מ בסך של 25,000 שקלים. ובאותו החודש שילם בעל העסק סכום של 30,000 שקלים בגין קניית המוצרים שלאחר מכן מכר ללקוחותיו במצב כזה קיים פער של 5,000 שקלים בין הסכומים. את הסכום הזה רשאי בעל העסק לקבל כהחזר מרשויות המיסים.
דו"ח אפס במידה ואין פער כלל בין תשלום המע"מ של בעל העסק לתשלום המע"מ המתקבל על ידי בעל העסק, או במקרים בהם לא נעשו עסקאות רכישת מוצרים של בעל העסק או של רכישת מוצרים מבעל העסק, וקורה מצב בו בעל העסק לא משלם מע"מ כלל. בעל עסק בתקופת הקורונה שסגר את דלתותיו כתוצאה מסגירת המשק, ולא רכש או נרכשו ממנו מוצרים המחויבים בתשלום מע"מ, בעל העסק יידרש להגיש דו"ח אפס לרשויות המיסים.

 

הגשת הדו"חות להלן

מועד הדיווח

את הגשת דו"חות המע"מ נצטרך להגיש בתקופה של 1-2 חודשים, לא יאוחר מ- 15 יום לאחר תום תקופת הדיווח. כלומר, עד ה-15 לחודש לאותה תקופת דיווח. להלן סכומי מחזורי העסקאות:

1,535,000 ומטה – עסקים שמחזור עסקאותיהם לא עולות על 1,535,000 יידרשו להגיש את דו"ח המע"מ התקופתי פעם בחודשיים, ולדווח על 2 החודשים הקודמים. כלומר, אם מדובר בדו"ח מע"מ האמור להיות מוגש בחודש אפריל, הדו"ח יפרט על עסקאות בין התאריכים 1.2- 30.3.

1,535,000 ומעלה – עסקים שמחזור עסקאותיהם עולות כל 1,535,000 יידרשו להגיש את דו"ח המע"מ התקופתי פעם בחודש, ולדווח על החודש הקודם. כלומר, במידה ומדובר בדו"ח מע"מ הדרוש להגשה בחודש מאי, הדו"ח יפרט על עסקאות שהתבצעו בין התאריכים 1.5- 30.5.

 

אופן הדיווח

על פי האתר של רשות המיסים, קיימות כמה דרכים להגשת הדו"ח, אשר נבדלות לפי סוג הדו"ח והסכום עליו נרצה לדווח. להלן השיטות השונות:

  • דו"ח לתשלום – לקוחות הנדרשים בתשלום פער במס יוכלו לעשות זאת, לאחר שהסדירו זאת מול הסניף בבנק, ישירות מול הבנקים הבאים: בנק לאומי, מזרחי טפחות, דיסקונט ומרכנתי דיסקונט. את הדו"ח ניתן להגיש ולשלם גם דרך אתר המיסים, וזאת לאחר שיצאו בתהליך ניסיוני שמטרתו להקל על בעלי העסקים בתשלום והגשת דו"ח המע"מ.
  • דו"ח החזר – גם את דו"ח ההחזר תוכלו לעשות דרך הבנקים המצוינים לעיל, כל עוד סכום ההחזר לא יעלה על 18,103 שקלים. דו"ח זה יוכל להיות מוגש גם הוא דרך האתר של רשויות המיסים או דרך אחד מסניפי בנק הדואר בצירוף השוברים בפנקס הדיווח.
  • דו"ח אפס – את דו"ח האפס ניתן להגיד באמצעות באופן מקוון באתר רשויות המיסים, או באופן ידני באחד מסניפי בנק הדואר.

 

לסיכום

במאמר לעיל סקרנו את חוק המע"מ, גילינו מתי הוא החל לראשונה בעולם בכלל ובארץ בפרט. לאחר מכן שמנו דברים על דיוקם והבאנו דוגמאות בטבלה מסודרת שתעזור לנו להבין אילו דו"חות נדרש להגיש ו ואף ציינו מתי נדרש להגיש דו"חות אלה, ובאיזה אופנים נוכל להגישם לרשויות המיסים.

כאשר אתם מנהלים דו"חות מע"מ, על אף הסדר שעשינו בדבר, הדרך הטובה ביותר היא להיוועץ בעורך דין לענייני מיסים או ברואה חשבון על מנת להימנע מטעויות כמה שאפשר.

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי: