fbpx

עבירות מס טכניות

סעיף 117 (א) לחוק מע"מ, וכן סעיף 216 לפקודת מס הכנסה, עוסקים שניהם בעבירות מע"מ או בעבירות מס בהתאמה, אשר בוצעו על ידי בעל עסק מכל סוג שהוא –

בעל חברה בע"מ, עוסק מורשה וכן עוסק פטור, על חוק מע"מ ועל פקודת מס הכנסה. לעיתים מזומנות קורה שיש מחלוקת בין פקיד השומה לבין בעל העסק בסעיפים מסוימים, ומנגד, לעיתים קורה שבעל העסק מואשם בביצוע עבירות מס, אף שמלכתחילה לא היתה לו כוונה לבצע עבירות מהסוג הזה ובכלל.

בסעיפים שצוינו לעיל עוסק המחוקק במגוון המקרים שבהם לא עמדו הבעלים של עסק או מי שמפעילים אותו בדרישות החוק ובהנחיות הקשורות בהגשת הדוחות התקופתיים, אופן ההגשה ומועד ההגשה שלהם. עם זאת, בשורות שלהלן נתמקד דווקא בכל מה שקשור לתחום של עבירות מס טכניות ופחות במה שקשור לעבירות המס המשמעותיות יותר – עבירות מס הכנסה מהותיות. 

 

 

סוגיות שחשוב לתת עליהן את הדעת בנושא של עבירות מס טכניות

מהן בדיוק עבירות מס? מתי מגדיר המחוקק עבירות מהסוג הזה בתור עבירות מס טכניות? מהי הענישה הקבועה בחוק על ביצוע עבירות מס טכניות? איך אפשר להימנע מביצוע עבירות מס מהסוג הזה? מה אפשר לעשות כאשר הרשויות מאשימות את בעל העסק בביצוע עבירות מס טכניות, ומה התפקיד של עורך דין המתמחה בעבירות מס בהגנה על בעל העסק והפחתה או ביטול הקנסות והעיצומים הכספיים המוטלים עליו? על כך במאמר זה.

 

 

עבירות מס – מה זה בעצם

עבירות מס, ובכלל זה עבירות מס טכניות או עבירות מס מהותיות, הן פעולות המנוגדות לחוק מע"מ או לפקודת מס הכנסה, או כאלו שעניינן אי ביצוע פעולות או אי מילוי הוראות הנובעות מחוק מע"מ או מפקודת מס הכנסה. למרות הרושם שעלול להתעורר, רשויות המס במדינת ישראל אינן ממהרות להאשים בעלי חברות, בעלי עסקים, עוסקים מורשים או עוסקים פטורים בעבירות מס, בעיקר אם מדובר בביצוע עבירות מס טכניות.

 

 

כיצד מתייחסות רשויות המס בישראל לעבירות מס?

אם מדובר בטעויות שבוצעו בתום לב, בעיקר אם מדובר בטעויות בודדות ולא מהותיות, ייתכן שיוטלו עיצומים כספיים על בעל העסק וייתכן שהוא ידרש לתקן את הדוחות הכספיים שלו. עם זאת, במקרים מהסוג האמור, חזקה על רואה החשבון של העסק שיזהה אותן ויתקן אותן הרבה לפני הגשת הדוחות ולפני שהם יועברו לטיפולו של פקיד השומה האחראי.

עם זאת, אם מדובר בפעולות שגויות ובעייתיות החוזרות על עצמן ואם יש להן השפעה מהותית על דיווחי ההכנסות והרווחים נטו, ואיתה גם השפעה על גובה המס שאמור להיות משולם בסיכומו של עניין, אזי עלול בהחלט להיווצר מצב שבו ינקטו רשויות המס פעולה כנגד בעל העסק. עורך דין המתמחה בתחום של עבירות מס עשוי לגרום להפחתה משמעותית בהאשמות, ובנסיבות מסוימות אפילו לביטול שלהן.

 

 

מה זה עבירות מס טכניות

כאמור, יש מקרים שבהם עבירות מס שביצע בעל העסק או מי מטעמו המופקד על הפעילות העסקית ועל הרישום שלה, ייחשבו כעבירות מס טכניות. עבירות מהסוג הזה יכולות להיות למשל אי הגשת דוחות למס הכנסה או אי הגשת דו"ח מע"מ במועד. סוג נוסף של עבירות מס טכניות יכול להיות אי ניכוי מס במקור לספק או נותן שירותים שהיה צורך לבצע את הניכוי הזה מכל סכום שהועבר לרשותו. למען הסר ספק – לפני העברת תשלום לספק, חייבים מנהלי החשבונות של העסק לבדוק את מעמדו של ספק השירות או המוצר שניתנו לעסק ושאמור לקבל תשלום עבורם.

אתר האינטרנט של מס הכנסה מאפשר לבדוק את העניין בקלות. עם זאת, גם הספק עצמו חייב להעביר לעסק את האישורים המתאימים. יש ספקים שמגדילים לעשות, ומצרפים את האישור המעודכן על ניכוי מס במקור לכל חשבונית שהם מוציאים. סוג אחר של עבירות טכניות כהגדרתן, הינו אי הוצאת חשבונית מס ללקוח שהעביר תשלום לעסק, או איחור בהוצאת חשבונית כזאת.

בנוסף, טעויות בחישוב תשלום המע"מ, ובמיוחד אם הן חוזרות על עצמן, עשויות להימנות גם הן עם העבירות הטכניות שבעל העסק עלול לתת עליהן את הדין. אם העניינים מתפתחים לכלל הגשת אישום כנגד בעל העסק בגין עבירות כאלה, זה המקום להסתייע בעורך דין מיומן שיטפל בהאשמות הללו בצורה הנכונה ביותר.

עבירות מס טכניות
עבירות מס טכניות

 

הענישה בגין עבירות מס טכניות

על פי פקודת מס הכנסה, העונש הקבוע בחוק על עבירות מס טכניות שאין בצידן כוונה פלילית, הינה עד שנת מאסר אחת בפועל. בחלק ניכר מן המקרים, יכול עורך דין מיסים מיומן לפתור את הבעיות הללו בלי להגיע להליך משפטי, או תוך שהוא מסיים את ההליך המשפטי במהירות ובמינימום ענישה.

נקודת המוצא של כל הצדדים המעורבים, היא שלבעל העסק לא הייתה כוונה מלכתחילה לבצע עבירה, ואם אכן בוצעו עבירות מס טכניות הן בוצעו בשגגה או מפאת אי מתן תשומת לב מספקת להתנהלות השוטפת של העסק. במקרים כאלה, המטרה של הענישה ושל העיצומים הכספיים היא למנוע מבעל העסק לחזור על הטעויות הללו ולהבהיר לו שלטעויות מהסוג האמור עלול להיות מחיר כספי משמעותי.

 

 

איך להימנע מביצוע עבירות מס טכניות

אחד הגורמים המשמעותיים להצלחה של כל עסק, הוא מעקב מתמיד אחרי הפעולות המתבצעות בו ואחרי ההתנהלות הכספית שלו. ככל שבעל העסק מקדיש תשומת לב לדוחות השונים שאותם הוא חייב להגיש מעת לעת וככל שאותו בעל עסק נצמד להנחיות וממלא אחריהן כלשונן, כך הוא עשוי למנוע ביצוע של עבירות מס טכניות הן על ידיו והן על ידי עובדים המועסקים בעסק שלו.

ניהול עסק הוא עניין רציני הדורש תשומת לב מרובה מצד אחד והקפדה על הנהלים מצד שני. מובן מאליו שרואה חשבון מיומן המנהל את העניינים הפיננסיים של העסק באופן שוטף, יכול למנוע מבעל העסק לבצע עבירות מכל סוג שהוא – עבירות מס טכניות ועל אחת כמה וכמה עבירות מס מהותיות.

 

 

תפקידו של עורך דין בהקשר של עבירות מס טכניות

אם חלילה נוצר מצב שבו מאשימות הרשויות את בעל העסק בביצוע עבירות מס טכניות ובכלל, הדבר הנכון ביותר שהוא יכול לעשות במקרה הזה הוא לשכור את השירותים הטובים של עורך דין איכותי המתמחה בתחום המיסוי. עורך דין מקצועי המכיר את הנושא על בוריו, יוכל לגבש את קו ההגנה הטוב ביותר עבור בעל העסק כנגד האישומים שהועלו כנגדו.

 

 

כיצד יכול עורך דין לסייע בהליכים משפטיים סביב עבירות מס טכניות?

עורך דין המייצג אדם שנחשד או נאשם בביצוע עבירות מס טכניות, פועל ככל שביכולתו על מנת למזער את החשדות או האישומים כנגד מרשו, במטרה להימנע מפסיקה המרשיעה את בעל העסק בביצוע עבירות מס כלשהן. עם זאת, זה המקום להדגיש שהחוק מתייחס גם לעבירות מס טכניות שבוצעו בתום לב או בחוסר תשומת לב, כאל עבירות מס לכל דבר.

מכאן שהעבריין חייב לתת עליהן את הדין בכל מקרה ולשאת בעונש. המשימה הראשונה היא כמובן, להימנע ממאסר בפועל. המשימה הבאה בחשיבותו, היא להפחית ככל שניתן את העיצומים הכספיים והקנסות שיוטלו על בעל העסק באם יורשע בביצוע עבירות מס טכניות.

 

 

מה לעשות אם נחשדת או נאשמת בביצוע עבירות מס טכניות

אם רשויות המס מאשימות אותך בביצוע עבירות מס טכניות ואם יש לך עניין לטפל בהאשמות הללו בצורה מקצועית ויעילה, זהו המקום הנכון עבורך. כדאי ליצור איתנו קשר כבר כעת ואנשי המקצוע שלנו יחזרו אליך בהקדם. עורכי הדין המקצוענים שלו ילמדו את המקרה שלך לעומק וילוו אותך לאורך כל ההתדיינות עם הרשויות, על מנת למנוע פגיעה בזכויותיך ככל הניתן ולשפר את סיכוייך לסיים את ההליך המשפטי במינימום נזק עבורך.

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
עבירות מע"מ והשלכותיהן

עבירות מע"מ והשלכותיהן: העונש הצפוי וכיצד להתגונן בעלי עסקים קטנים וגדולים רבים, רואים בדין עבירת המע"מ כדין זריקת פחית בחוף הים – עבירה שטותית וזניחה,

קרא עוד »
עבירות מס מהותיות

בשנים האחרונות, רשויות המס במדינת ישראל, הגבירו באופן משמעותי את מאמצי הניטור והאכיפה כנגד מעלימי מיסים. בעקבות כך, לא מעט בעלי עסקים עצמאיים ובעליהן של

קרא עוד »
חשבוניות פיקטיביות

חשבוניות מס הן אסמכתאות לקיזוז המע"מ, בעבור כל עסקה שמתבצעת בין מוכר וקונה. בעלי עסקים רבים שמנסים בדרכים לא כשרות להשיג קיזוז בשיעור גבוה יותר,

קרא עוד »
קנס מנהלי בעבירות מס

ההתעסקות עם גופים ומוסדות ציבוריים היא לרוב אחד ה"סידורים" הטורדניים והשנואים על בני ישראל: העומס הרב, זמני ההמתנה, השירות הבלתי סימפטי וכן, גם הטיפול בקנסות

קרא עוד »
עבירות מס של שכירים

מדינת ישראל מורכבת מכמעט 90% שכירים והם כמובן מהווים רוב מכריע לשוק העבודה. כתוצאה מכך, הרי זה מובן מאליו כי תשלומי מיסים רבים מגיעים לקופת

קרא עוד »