fbpx

תקנות מס הכנסה

תקנות מס הכנסה הינן הוראות מחייבות החלות על אזרחי מדינת ישראל, שלא בהכרח נחקקו על ידי הרשות המחוקקת עצמה אלא תוקנו על ידי גורמים מקצועיים במשרד האוצר. 

מה בדיוק ההבדל בין חוקים לבין תקנות? מהו השוני בין תקנות מס הכנסה לבין פקודת מס הכנסה והשינויים שהוכנסו בה מעת לעת? מי בדיוק אחראי על ניסוח תקנות מס הכנסה, הפיכה שלהן למחייבות ואכיפת היישום שלהן בשטח? בשורות להלן נרחיב את היריעה בנושא שמרבית האזרחים בישראל אינם מודעים לו אך חשוב להכירו כדי להימנע מתסבוכות מיותרות עם שלטונות המס. 

 

חוקים, תקנות ומה שביניהם

הרשות המחוקקת בישראל, שהיא הכנסת, אחראית על החקיקה במדינת ישראל, החל ביוזמת החקיקה ועד לרגע שהצעת החוק נרשמת בספרים והופכת לחוק מחייב. הצעת חוק שיזם חבר כנסת נדונה בוועדות הכנסת ועוברת שלוש קריאות, כאשר בכל פעם עשוי החוק לעבור שינויים, תיקונים והתאמות. משעבר חוק כלשהו בקריאה שלישית, הוא הופך לחוק מחייב, שנכנס לתוקף לאחר שנחתם על ידי ראש הממשלה, יושב ראש הכנסת והשר הממונה על המשרד האחראי על יישום החוק בפועל. החוק מפורסם ברשומות, ומאותו הרגע הוא הופך לחוק מחייב. ואולם בחלק ניכר מהמקרים, החוק איננו ברור כל צרכו ואיננו מסביר בצורה מפורטת את כל הדקויות השונות העוסקות ביישום שלו הלכה למעשה. על מנת להשלים את החוק ולהפיח בו חיים מתקן המשרד הרלוונטי תקנות שונות, שהמטרה שלהן היא להעביר את החוק מן המישור האבסטרקטי למישור המעשי.

 

מדוע יש צורך בתקנות בנוסף לחוקי המס הקיימים?

כאמור, לא אחת קורה שעל מנת ליישם את החוק בצורה מוצלחת, חייב המשרד הרלוונטי להתקין תקנות מפורטות שישלימו אותו ויעסקו בנושאים שהמחוקק לא חשב עליהם, או שלא באו לידי ביטוי בחקיקה המקורית עצמה, ולפיכך החוק איננו מכסה את כל האספקטים של הבעיה בה הוא מנסה לטפל. על פי אותה אמת מידה אפשר לומר שפקודת מס הכנסה אינה מכסה את האספקטים השונים של הנושא ברזולוציה מספקת, תוך שימת לב לפרטים הקטנים. לפיכך ישבו הגורמים המקצועיים במשרד האוצר ותקנו את תקנות מס הכנסה. המטרה של התקנות האלה היא להוריד את החוק ממרומי מגדל השן החוקתי אל קרקע המציאות ולאפשר לגורמי הביצוע ולגורמי האכיפה כאחד, לאכוף את החוק וליישם אותו בצורה הטובה ביותר האפשרית.

 

תקנות מס הכנסה והורדת החוק למישור הביצועי

כאמור, תקנות מס הכנסה נועדו להוריד את פקודת מס הכנסה אל קרקע המציאות. התקנות הללו מפרטות מצבים שונים שנוצרו בעבר או שעשויים להיווצר במהלך האינטראקציה בין רשויות המס לנישומים, הן אנשים פרטיים והן בעלי עסקים. הן מציינות במפורש מצבים שונים אשר פקודת מס הכנסה לא עוסקת בהם, אבל יחד עם זאת אפשר להבין ממנה מה נדרש לעשות במצבים מסוימים. דוגמה של תקנות מס הכנסה, הוא הנושא של תגמול בעד שירות מילואים המעוגן בתקנות ולאו דווקא בחקיקה הראשית. זאת, מהסיבה הפשוטה שבעת שנכנסה הפקודה לתוקף, כלל לא היה צבא ישראלי, לא כל שכן אנשי מילואים. התקנות עוסקות בתשלום עבור שירות מילואים, האופן שבו יתבצע התשלום ואילו ניכויים יש לבצע מהתשלום לפני שיועבר לחייל המילואים הזכאי לו על פי חוק. הגורמים המקצועיים מוסמכים על ידי המחוקק להתקין את התקנות, ואלה מקבלות תוקף זהה לזה של חקיקה שעברה בכנסת. בבואו להקל על מרשו במקרה של תביעה מצד רשויות המס, חייב עורך דין מס הכנסה להתייחס לתקנות ולהכיר אותן לא פחות טוב מההיכרות שלו עם החוקים עצמם.

תקנות מס הכנסה
תקנות מס הכנסה

 

מעמדן של תקנות מס הכנסה ביחס לחוק

אף שמבחינת בעל העסק או האזרח הקטן יש לתקנות מס הכנסה משקל דומה לזה של חוק, הרי שבאופן מעשי המעמד של תקנה הוא נחות מזה של חקיקה. אם תקנות מסוימות שהותקנו אינן ממלאות את הייעוד שלהן, ניתן לשנות אותן בקלות יחסית. זאת, באמצעות חקיקה שתבטל או תשנה אותן ואפילו אם מדובר בשינוי מהותי. אמנם שינויים כאלה אינם נפוצים, אבל הם מתרחשים מדי פעם בפעם. לעיתים קרובות קורה גם שההתקדמות הטכנולוגית יוצרת מצבים חדשים הדורשים התייחסות נאותה, בדרך כלל בצורת תקנות מס הכנסה ובכלל. רק במקרים שבהם יש צורך בשינויים עמוקים, עשוי להתבצע שוב תהליך של חקיקה.

 

מי אחראי על ניסוח תקנות מס הכנסה ואיך זה מתבצע

בדרך כלל, מי שאחראי על ניסוח תקנות מס הכנסה או תקנות בכל תחום אחר, הוא הגורם המקצועי הרלוונטי. התקנות מנוסחות היטב, אבל השימוש בהן עשוי לדרוש את תשומת הלב ואת הסיוע של הרשות המחוקקת. אם התקנות נצמדות לרוח החוק, הרי שאין צורך בחקיקה. לרוב, התקנת התקנות נסמכת על סעיף כלשהו בחוק העוסק בנושאים קרובים לאלה שעליהם מדברות התקנות החדשות. עם זאת, אם התקנות עצמן אינן עונות לצרכים ולדרישות החוק, הרי שבשלב הזה צריך להיות ברור לכל הצדדים שנדרשת חקיקה חדשה. היתרון הגדול של התקנות, טמון בעובדה שהאפשרות לנסח תקנות מחייבות, מונעת את הצורך בשינויי חקיקה תכופים. שינויים כאלה עשויים להיות תוצאה של שינויים טכנולוגיים המתרחשים במהירות בימינו אלה, כמו גם שינויים חברתיים או מנטאליים שיש לתת עליהם את הדעת בלי לעצור בהכרח את ההתנהלות השוטפת. אם השינויים הללו הם משמעותיים, מגיע שלב החקיקה.

 

בעיות מול מס הכנסה והצורך בהתייעצות משפטית עם עורך דין

למרות שהנושא של מס ההכנסה בכללותו נראה לכאורה משעמם ונטול מעוף, במציאות המצב שונה בתכלית. בעלי עסקים רבים עושים מאמצים ניכרים להקטין ככל האפשר את תשלומי המס. כדי להגיע לתוצאה המקווה, הם נוקטים בשיטות יצירתיות ומנסים לזקוף הוצאות שונות לחובת העסק באופן שיקטין למעשה את הרווח הנקי שבגינו משולם מס הכנסה.

תקנות מס הכנסה עוסקות בתחום האפור, שבו נכללים כלל הנושאים והמצבים אשר המחוקק לא התייחס אליהם במישרין. בתחום הזה נמצאים סוגים מגוונים של הוצאות, שספק אם הן יכולות להיות מוכרות. ככל שמתאפשר, התקנות נותנות תשובה חותכת ובלתי משתמעת לשני פנים. מרגע שניתנה תשובה מקצועית חותכת לגבי מצב כלשהו, הוא עשוי מהר מאוד להיות מנוסח בצורת תקנה.

התקנה הזאת תיושם בפעם הבאה שאנשי המקצוע יעמדו במבחנים דומים.

עורך דין מס הכנסה מתמחה בחילוץ הלקוחות שלו ממצבים בעייתיים. אמנם במרבית המקרים העניינים נסגרים בין בעל העסק לפקיד השומה, אבל יש מקרים שבהם חילוקי הדעות הם עמוקים, מה שמחייב החלטה של שופט. הפסיקה של שופט, אם היא תקדימית, עשויה להפוך במהרה לתקנת מס הכנסה מחייבת. במקרים שבהם הפסיקה יוצרת מצב תקדימי חשוב, הוא עשוי להיות כלול במערכת החוקית בתור תיקון לחוק ולא בהכרח בצורת תקנה.

 

איך לבחור עורך דין איכותי

בחלק ניכר מן המקרים, מי שנמצא בהתדיינות עם שלטונות המס על סכומים גדולים, מסתייע בשירותיו המקצועיים של עורך דין. הבחירה של עורך דין מומחה מתבצעת במגוון אמצעים.
בין האמצעים הללו ניתן לכלול המלצה על עו"ד ממכרים. אמצעי נוסף הוא חיפוש באינטרנט ובחירת עורך הדין עם ההמלצות הטובות ביותר, ואולם האמצעי שיש לשים עליו דגש הוא האמון השורר בין הצדדים והיכולת של הלקוח לסמוך על עורך הדין שלו בעיניים עצומות.

רוצים לדעת עוד? צריכים עורך דין מס הכנסה המתמחה בנושא תקנות מס הכנסה? אם זה אכן המצב, כדאי ליצור קשר בהקדם לטובת התייעצות ראשונית ובלתי מחייבת, כדי להבין מהן אפשרויות הפעולה העומדות לרשותכם.

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
מהו מיסוי הייטק

על מנת להבין מהו מיסוי הייטק, יש להבין מהו מיסוי חברות – אותו מס יחסי שחברות ותאגידים נדרשים לשלם על פי החוק. מס החברות כולל

קרא עוד »
החלטת מס מקדמית

פירמה גדולה ומוכרת בשוק ההון הקימה בשנה האחרונה חברה אחות בתחום ייעוץ המס, עמה הייתה מעוניינת בסופו של דבר להתמזג. היא חיפשה את הסעיף המתאים

קרא עוד »
השגות שומה

כפי שבטח אתם יודעים על פי מערכת המס הישראלית, כל אדם וכל עסק מתבקשים להגיש מידיי שנה דו"ח שנתי הכולל בתוכו מגוון רחב של אלמנטים

קרא עוד »
המדריך לחסכון במס הכנסה

לפתוח חסכונות ולטפח את קרנות הביטוח, לאסוף הוצאות בנוגע לרכב או פגישות קפה שבוצעו במסגרת העבודה, לעדכן את הרשויות בנוגע לשינויי סטטוס ומצבי חיים חשובים

קרא עוד »