fbpx

רישום פיקטיבי של הוצאות עסקיות

ניהול נכון של עסק, פירושו איזון נכון בין ההוצאות של העסק לבין ההכנסות שלו. הרווח של העסק נמדד בהפרש שבין ההכנסות של העסק מהפעילות העסקית שלו, לבין ההוצאות שלו במהלך אותה הפעילות.

עם זאת, כל בעל עסק מבין ויודע שככל שהרווח הנקי בסוף השנה הוא גבוה יותר, כך תשלומי המס שיחולו על העסק יהיו גבוהים יותר.

על מנת להפחית את הרווחים, צריך כל בעל עסק לצרף לדוחות הכספיים שלו חשבוניות המעידות על ההוצאות השונות בעסק שמטרתן היתה לסייע ביצירת ההכנסות של העסק. שכן זה המבחן האמיתי – רק הוצאות שאפשר להוכיח שהן מסייעות ליצירת ההכנסות של העסק, יכולות להתקזז עם שורת הרווח ולהפחית את חבות המס של הנישום.

אולם למרבה  הצער, התופעה של רישום פיקטיבי של הוצאות עסקיות במטרה להקטין את תשלומי המס קיימת, וגורמים שונים בתחום הגבייה והאכיפה בישראל טוענים שהתופעה הזאת רק הולכת ומתרחבת. איך בדיוק נמדדים הרווחים של העסק, ומה ההבדל בין רווח גולמי לרווח הנקי שלו? מהן בעצם הוצאות עסקיות ואיך הן מתבטאות בסיכומו של עניין בקביעת הרווח הנקי של העסק? מהו רישום פיקטיבי של הוצאות עסקיות ולמה העברה הזאת היא כל כך חמורה? איך יכול עורך דין המתמחה בנושא מיסים, לסייע לבעל עסק הנחשד בהפקה של חשבוניות פיקטיביות? כל התשובות בהמשך – לקרוא ולשמור.

 

 

איך נמדדת הרווחיות של העסק

לכאורה, הדרך הפשוטה ביותר להגדיר את הרווחיות של העסק היא להפחית את שורת ההוצאות משורת ההכנסות. הסכום שנותר, הוא למעשה הרווח של העסק. ואולם אם סכום שורת ההוצאות במאזן גבוה יותר – סימן שהעסק מפסיד ויש לבחון היטב את הכדאיות של המשך הפעילות שלו.

למעשה, ישנם שני אומדנים עיקריים לעסק. האומדן הראשון הוא הרווח הגולמי של העסק. מדובר ברווח שנוצר מהפעילות העסקית הישירה של העסק בתחום הפעילות שלו. המדידה של הרווח הזה פשוטה – מלאי הפתיחה של העסק, בתוספת הרכישות שלו ובהפחתה של מלאי הסגירה, יוצרים את הרווח הגולמי של העסק.

בשלב הבא, מפחיתים מהרווח הגולמי את ההוצאות השונות הכרוכות בתפעול השוטף של העסק – כוח אדם, הוצאות משרדיות, הוצאות מכירה ועוד כיוצא באלה, הוצאות שבאופן אוטומטי מקטינות את הרווח של העסק. הרווח שנותר לאחר ניכוי כל ההוצאות, הוא למעשה הרווח הנקי אשר תשלומי המס שייקבעו עבור העסק מבוססים עליו.

 

 

רישום פיקטיבי של הוצאות עסקיות – לשם מה?

רישום פיקטיבי של הוצאות עסקיות יכול, במקרים מסוימים, לגרום לכך שהן הרווח הגולמי והן הרווח הנקי של העסק יקטנו מאוד, ובכך יקטן הסכום שיהיה בסיס לחישוב המס שהעסק ישלם בסופו של דבר – כפי שנפרט בהמשך. זאת, כמובן, בהנחה שהתרמית לא תתגלה. אבל למגינת ליבם של בעלי עסקים רבים, פעמים רבות קורה שהתרמית אכן נחשפת, הספרים של העסק נפסלים והמס שהם משלמים בסיכומו של עניין הוא גבוה מאוד.

רישום פיקטיבי של הוצאות עסקיות
רישום פיקטיבי של הוצאות עסקיות

 

מהן הוצאות עסקיות ואיך רישום פיקטיבי של הוצאות עסקיות מקטין אותן

הוצאות עסקיות הן הוצאות שהעסק הוציא, במטרה לייצר את הרווחים שלו. הוצאות עסקיות מתקיימות בשני מישורים: המישור הראשון נוגע ליצירת הרווח הגולמי של העסק ונוגעות בעיקר לרכישת המלאי – קרי הסחורות שהעסק מתעתד לשווק אותן במסגרת הפעילות העסקית.

כאשר מדובר בעסק יצרני, יש שלב מוקדם יותר של רכישת חומרי גלם שמהם מיוצרת הסחורה, והוספת ההוצאות בגין תהליך הייצור עד ליצירת המוצרים שיהפכו למלאי של העסק. בשלב הזה אפשר לכאורה להעמיס הוצאות בגין רכישות חומרי גלם שלא היו ולא נבראו, אבל פקיד שומה ערני יכול לעלות על זה בקלות, במיוחד אם הוא מכיר את התחום ויודע את ערך המלאי הסופי שניתן להפיק מכמות מסוימת של חומרי גלם.

בשלב הבא, מכניסים מנהלי החשבונות של העסק למאזן את ההוצאות השונות שלא נוגעות במישרין למלאי – כוח אדם, הובלה, הוצאות אחסון, חשמל ועוד מגוון רחב של הוצאות אפשריות. לצורך העניין, עשוי גם חשבון אש"ל של המנכ"ל להתווסף על ההוצאות.

אם בעל העסק מצליח להוכיח שכל ההוצאות אכן בוצעו במטרה לייצר את ההכנסות של העסק, הרי זה משובח. אחרת, פקיד השומה עלול לגרוע סכומים מסוימים ולהחליט שההכנסה החייבת במס היא גבוהה יותר מזאת שציין בעל העסק בדוחות שלו.

 

 

רישום פיקטיבי של הוצאות עסקיות ואיך הוא מתבצע

רישום פיקטיבי של הוצאות עסקיות הוא לכאורה מצב שבו בעל העסק או מי מטעמו, כולל בשורת ההוצאות חשבוניות עבור שירותים שלא באמת סופקו לעסק. זה יכול להיות שירותי  הובלה, שירותי אחסנה וכל דבר שאפשר להעלות על הדעת ובלבד שאפשר לקשור את ההוצאה בדרך כזאת או אחרת לפעילות העסקית.

המצב הזה הוא בעייתי ובעל עסק שנתפס בקלקלתו עלול לספוג קנסות כבדים, תשלומי מס הכנסה מוגדלים ואפילו עונש מאסר בפועל. רישום פיקטיבי של הוצאות עסקיות יכול להיות גם ייחוס של הוצאות פרטיות של בעל העסק, לעסק עצמו – כגון רכישת דלק, חומרי ניקוי, מוצרים משרדיים ועוד.

 

 

רישום פיקטיבי של הוצאות עסקיות שבוצע בתום לב

לעומת רישום פיקטיבי של הוצאות עסקיות שבוצע ביוזמת בעלי העסק, יש מקרים שבהם רישום כזה מתרחש פשוט בגלל רשלנות או חוסר מקצועיות, הן של בעל העסק והן של מנהלי החשבונות שלו. כך למשל, יכול להיות שהעסק מקבל חשבונית על שירות שהוא אכן צרך, אבל מי שהוציא את החשבונית הוא עסק שאין לו אישור ניכוי מס במקור או אישור ניהול ספרים, שלא לדבר על העדר רישום במע"מ.

בהעדר אישור כזה אסור למעשה למוציא החשבונית לפעול ולא מתאפשר לעסק להזדכות על מס תשומות. מבחינת הרשויות, גם מצב כזה הוא באשמת העסק עצמו. זאת, כיוון שעל העסק מוטלת החובה לבדוק את הספקים שלו בין אם מדובר בספקי שירות, מוצרים או חומרי גלם.

 

 

חובת הבדיקה היא על בעל עסק

עד לפני כשני עשורים, בדיקה כזאת היתה בעייתית. נכון להיום, אפשר למצוא את הנתונים באתר של רשות המיסים ולתבוע מכל ספק לספק את כל האישורים הנדרשים לפני שהוא מקבל את התשלום עבור השירות שהוא נתן לעסק. בעיה אחרת יכולה להתעורר אם ספק אחד העניק שירות לעסק, אבל את החשבונית עבור השירות הוציא ספק אחר. גם כאן, חובת הבדיקה חלה על בעל העסק והוא עלול לשאת בהשלכות אם מתברר שמדובר בחשבונית פיקטיבית.

 

 

על חשיבות הייעוץ המשפטי במקרים של חשד בעבירת רישום פיקטיבי של הוצאות עסקיות

עורך דין מיסים המתמחה בנושא של רישום פיקטיבי של הוצאות עסקיות, עשוי לבטל את רוע הגזירה אם הוא מצליח להוכיח שבעל העסק ביצע מבחינתו את כל הבדיקות האפשריות, ולא היה יכול לדעת שמדובר בחשבונית פיקטיבית. כבר היו דברים מעולם, ובתי משפט בטלו קנסות ועיצומים כספיים כנגד בעלי עסק שהצליחו להוכיח תום לב בביצוע העסקה מצד אחד, ושביצעו את כל הבדיקות שיש ביכולתם לבצע מצד שני, בטרם אישרו את החשבונית הפיקטיבית.

אם יש לכם עניין להעמיק את ההבנה שלכם בנושא, ואם יש לכם צורך בשירותיו הטובים של עורך דין פלילי או עורך דין מיסים המתמחה בתחום העסקי בכלל ובתחום רישום פיקטיבי של הוצאות עסקיות בפרט, פנו בהקדם להתייעצות משפטית ראשונית ללא התחייבות, על מנת ללמוד כיצד ניתן לסייע לעסק שלכם לבצע בקרת נזקים ולשוב לפעילות סדירה בהקדם.

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
תקנות מס ערך מוסף

באמצע שנות השבעים של המאה הקודמת, נכנס לתוקפו חוק חדש במדינת ישראל. החוק האמור הוא חוק מס ערך מוסף, אשר מוכר יותר דווקא בכינוי הרווח

קרא עוד »
עורך דין מע"מ 

מס ערך מוסף (מע"מ) הוטל במדינת ישראל החל מאמצע שנות השבעים של המאה הקודמת. זאת, לאחר דיונים ממושכים ותהליך הכנה שנמשך תקופה ארוכה. מאז, הפך

קרא עוד »
מהו מיסוי הייטק

על מנת להבין מהו מיסוי הייטק, יש להבין מהו מיסוי חברות – אותו מס יחסי שחברות ותאגידים נדרשים לשלם על פי החוק. מס החברות כולל

קרא עוד »
עורך דין עבירות מס 

אחת העבירות הנפוצות ביותר, אם לא הנפוצה ביותר בעולם העסקים והכלכלה, הינה עבירת המס. בכל מדינה מתוקנת, תשלומי המס נועדו לממן את הפעילות השוטפת של

קרא עוד »