fbpx

חקירות ודיונים במס הכנסה

חקירות ודיונים במס הכנסה הן חוויה לא נעימה, אשר גם עלולה לעלות לנו הרבה כסף ואף עלולות להסתיים בעונשים פלילים כמו מאסר או בקנסות גבוהים על הנישום. 

הדבר נובע מכך במידה שלא מתנהלים בצורה נכונה למול מס הכנסה כאשר אנו מגיעים לסיטואציות אלו, בשל חוסר ניסיון והיכרות עם הגופים הללו. 

עם זאת, ובניגוד למקרים אחרים בעלי השלכות פליליות, חוויה זו הינה יחסית נפוצה בחיים העסקיים של חברות ואנשים פרטיים רבים. שילוב נפיץ זה של השלכות חמורות לצד היותן נפוצות יחסית, מוביל לכך שאנשים וחברות עושים טעויות  אשר יכלו להימנע מהן משום שאינם מגיעים ערוכים בהכרח לסיטואציה זו.

לכן, כמענה לכך אנחנו נפרט במאמר זה אודות חקירות ודיונים במס הכנסה, המאפיינים שלהם ודגשים אשר חשוב להיות מודע אליהם על מנת שתוכלו להיות ערוכים אליהם בצורה מיטבית.

 

מהן חקירות במס הכנסה וכיצד הן מתנהלות?

בשונה מבדיקות של מס הכנסה, אותן רבים מאיתנו מכירים מקרוב, אשר מטרתן הינה לבדוק באופן עיתי או שרירותי את הכנסות אדם או חברה כלשהי, חקירות נעשות כאשר ישנן חשדות פליליות בנוגע לנישום אשר נבדק על ידי אותו פקיד שומה. הן נעשות כאשר ישנן חשדות כנגד הנישום, ופקיד השומה של מס ההכנסה פועל על מנת לברר אותן.

 

ישנן שתי צורות של חקירות במס הכנסה, אשר כל אחת מהן לרוב נמשכת מספר חודשים, והן כדלקמן:

מסלול אזרחי

במסלול זה פקיד השומה של מס ההכנסה מקבל את כלל הדיווחים הנוגעים לאדם או חברה מסוימת, ומן המסמכים עולים לו חשדות שונים לאי סדרים במסמכים שהוגשו.

בהתאם לכך, לרוב יבקש פקיד השומה כי המסמכים יוגשו בשנית באופן אשר ייתן מענה לאי הסדרים או לחוסרים אותם הפקיד מציין.

השאיפה במסלול זה היא להגיע להסכמה בין הצדדים בנוגע לדיווח הנכון וכפועל יוצא לסכומים אותם עליו לשלם.

מכאן ניתן גם להבין את הייחודיות של המסלול האזרחי. המסלול האזרחי מאפשר תיקון של המסמכים כאשר פקיד השומה סובר שישנם חוסרים או אי סדרים, זאת בניגוד למסלול הפלילי, עליו נרחיב כעת.

 

מסלול פלילי

מסלול זה נפתח כאשר ישנן חשדות לעבירות מס אשר עשה הנישום, ובהתאם לכך אין טעם לבחון את המסלול האזרחי מבחינת מס הכנסה אלא המסלול הרלוונטי הוא זה הפלילי.

חשוב להבין, המשמעות של פתיחת הליכי חקירה על ידי מס הכנסה היא כי הנישום מצוי בחקירה רשמית של רשות שלטונית. בהתאם לכך, לחוקר מס ההכנסה יש את הסמכות לבצע חיפושים ואף לבצע מעצרם במידה שיש לו את האישורים לכך

חקירות אלו מוקלטות ומצולמות לרוב והן נועדו לשמש כראיה נגד הנישום, לכן חשוב מאד להיזהר בדברים אשר נאמרים על ידכם במסגרת חקירות אלו.

טכניקות החקירה של חוקי מס הכנסה הינן מגוונת וייחודיות וכוללות מאפיינים מתוחכמים אשר נועדו לקבל מידע בנוגע להפרות אשר בוצעו על ידי הנישום. לכן, חשוב מרגע שמתחילה החקירה להיוועץ עם עורך דין המתמקצע בתחום זה אשר ידע לסייע לכם ולמנוע מכם לשגות למול החוקר.

 

מהם דיונים במס הכנסה?

דיונים במס הכנסה מתנהלים לטובת מתן הסברים ובחינת דוחות מס של שנים אשר עדיין פתוחות. הזימון לדיון נעשה לאחוז יחסית גבוה של נישומים והמוזמנים נבחרים הן באופן שרירותי לעיתים והן כאשר הם נבחרים לאחר בדיקה ראשונית על ידי מס ההכנסה אשר בוחרים בהם כתיקים המתאימים לביקורת.

הליך זה יכול להכיל בתוכו 3 שלבים, אשר כמובן במידה ומגיעים להסכמה בין הצדדים הוא יכול להיפסק בכל אחד מהם, והם כדלקמן:

קביעת השומה

קביעת השומה יכולה להיעשות בשני דרכים, או על ידי קביעת שומה עצמית אשר מאושרת על ידי פקיד מס ההכנסה או על ידי פקיד השומה בעצמו אשר מוציא שומה לפי הבנתו מן המסמכים במידה שלא קיבל את השומה שנקבעה על ידי הנישום עצמו.

חקירות ודיונים במס הכנסה
חקירות ודיונים במס הכנסה

השגה על השומה

לרוב בשלב זה יגיש הנישום השגה בנוגע לסיבה מדוע לא קיבל פקיד השומה את ההצהרה העצמית. ההשגה יכולה להוביל להסכם בין הצדדים בנוגע לשומה הנכונה ובהתאם לכך ייחתם הסכם בין הצדדים.

במידה שלא הושגה הסכמה בין הצדדים, פקיד השומה מוציא צו בהתאם לשומה אותה הוא רואה לנכון.

 

ערעור על הצו

במידה והשומה אשר נקבעה בצו על ידי פקיד מס ההכנסה לא מוסכמת על ידי הנישום, הוא יכול לערער על החלטת הפקיד לבית המשפט המחוזי.

שלב זה יכול להסתיים בהסכמה מהירה בין הצדדים ויכול להיות הליך רווי אמוציות בין הצדדים אשר יעלה כסף רב ואף יכול להיות בעל השלכות שליליות בעבור הנישום.

בהתאם לכך, חשוב מאד להתייעץ עם עורך דין המתמחה בנושאים אלו אשר ידע להכווין ולייעץ לנישום כיצד לפעול למול מס הכנסה ומדוע ישנן חוסר הסכמות בין הצדדים וכיצד ניתן לפעול למול גוף מורכב זה.

חשוב לזכור כי מרביתם של הדיונים מסתיימים בהסכמות בין פקיד השומה לנישום ולא מגיעים לבתי המשפט, טיב ההסכמות תלו באיכות רואי החשבון ועורכי הדין אשר מייעצים לכם.

שכן הם אלו אשר יודעים כיצד לשכנע את פקידי מס ההכנסה בנכונות השומה אשר הצהרתם עליה ולהסביר את ההיגיון החשבוני העומד מאחוריה.

 

עו"ד מתאים לחקירות ודיונים במס הכנסה

חקירות ודיונים במס הכנסה הינם "עוף מוזר" בעולם המשפט, הן מתנהלות על ידי פקידי השומה של מס הכנסה ולא על ידי המשטרה. הן חוסות תחת ענף יחסית נפרד של דיני המיסים אשר דורשים גם ידע חשבונאי ולא רק ידע משפטי כמו ענפים אחרים. כמו כן, הם משלבים בתוכם נתונים חשבונאים ודו"חות כספיים המאפיינים תביעות אזרחיות והשלכות פליליות ומשא מתן מול גורמים שלטוניים המאפיינים הליכים פליליים.

כמו כן, כפי שהסברנו בפרק הקודם ישנו הבדל משמעותי בין חקירה המסתיימת בהסכמת הצדדים והשלמת נתונים לבין חקירות המסתבכות ומתנהלות באופן שגוי אשר אף עלולות במקרים חמורים להסתיים במאסר או בקנסות גבוהים במיוחד.

גם בנוגע לדיונים, ישנו הבדל משמעותי בתוצאות בין נישום אשר ניהל את ההליך בליווי אנשי מקצוע אשר סייעו וליוו אותו לבין נישום אשר התנהל באופן לא מקצועי, והפערים בין השומות יכול להיות אסטרונומי, זאת מאחר שלא דיבר בשפת פקיד השומה.

בשל שילוב ייחודי של מאפיינים מגוונים אלו וההשלכות הקשות אשר יכולות להיות להן, ישנה חשיבות רבה יותר כי עורך דין המתמחה בדיני מיסים ילווה אתכם לכל אורך ההליך.

החל מהחקירות ובחינת המסמכים אשר נשלחים למס הכנסה וכלה בהכנה לדיונים למול פקיד השומה או לחלופין לחקירות.

 

סיכום והמלצות

לסיכום, חקירות במס הכנסה אינן אירוע נעים אשר אנשים רבים צריכים לעבור כאשר לפקיד השומה של מס הכנסה ישנן חשדות לאי סדרים או לעבירות מס. מרגע פתיחת החקירה יש לחוקר סמכויות נרחבות על מנת להגיע לבירור אשר אף יכול להסתיים במאסר.

דיונים של מס הכנסה הם אמצעי של מס הכנסה לקבוע את השומה אשר על הנישום לשלם בשנות מס פתוחות, אשר במסגרתן לעיתים נסתרות השומות העצמיות עליהן מדווח הנישום.

בהתאם לכך, ישנה חשיבות של ממש בכך שתיעזרו בעורך דין המתמחה בדיני מיסים החל מרגע ההודעה על החקירה או קיום הדיון ועד לסיום ההתדיינות למול מס ההכנסה.

זאת על מנת שיוכל להכין אתכם לדיונים, לחקירות, להגשת המסמכים וכיוצא בזה על מנת שההליך יסתיים במינימום נזק בעבורכם ובזמן המהיר ביותר.

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי: