fbpx

ייעוץ בדיני מס

כמעט כל מדינה בעולם, מטילה מיסים שונים על האזרחים והתושבים העובדים ומתפרנסים בה. רק מדינות מעטות אינן מטילות מיסים.

המדינות שהאזרחים שלהן או מי שעובדים בתחומן פטורים באופן מלא או חלקי מתשלומי מיסים הן מדינות נפט עשירות, או כאלה המשמשות כמקלטי מס לגופים ולבעלי הון עשירים.

אחד המיסים החשובים ביותר כמעט בכל המדינות בעולם ובכלל זה מדינת ישראל, הוא מס הכנסה. ואולם לצד המס הזה יש מיסים אחרים, שהמטרה שלהם להגדיל את הכנסות המדינה על ההון שמייצרים אנשים פרטיים וגופים עסקיים שונים. עם זאת, לעיתים יש למיסים גם מטרות שונות, כפי שיוסבר בהמשך. 

במדינת ישראל המיסים שגובה המדינה נמנים עם הגבוהים בעולם, אף שיש מקומות שבהם המיסים גבוהים יותר. נוסף על כך, מערכת המיסוי בישראל היא מורכבת למדיי. על מנת לשלם את המס הנכון מצד אחד ולהימנע מתשלום מס מיותר או כפל מס, נעזרים הן אנשים פרטיים והן גופים עסקיים שונים במומחים לנושא ייעוץ בדיני מס.

אילו סוגי מיסים קיימים במדינת ישראל ובכלל? מה ההיגיון העומד מאחורי הצורך בשירותי ייעוץ בדיני מס? איך יכולה היכרות מעמיקה עם דיני מיסים, לסייע לאדם יחיד, עוסק או בעל חברה, להקטין את תשלומי המס שלו למדינת ישראל? מה ההבדל בין ייעוץ בדיני מס לבין ניסיון להתחמק מתשלומי מיסים, או להקטין את התשלום באמצעים בלתי חוקיים ובאמצעות פעולות לא לגיטימיות? איך לבחור עורך דין המתמחה בדיני מיסים? בשורות הבאות נשיב לשאלות הללו בהרחבה.

 

 

סוגים שונים של מיסים הקיימים במדינת ישראל

גם מי שאינו מצוי ברזי המיסים, מבין ויודע כי מדינת ישראל מטילה על האזרחים שלה ועל הגופים העסקיים הפועלים בתחומה, מגוון רחב של מיסים. בגדול, ניתן לחלק את המיסים הללו לכמה סוגים. שני סוגי המס העיקריים הם מיסים ישירים ומיסים עקיפים. המס הישיר, מוטל על ההכנסה ברוטו של אדם יחיד או על הרווח הנקי של עוסק, לפי מדרגות הכנסה קבועות מראש. ככל שההכנסה גבוהה יותר, כך המיסים יהיו גבוהים יותר. חברה בע"מ, מנגד, תשלם מס קבוע של 25 אחוזים מן הרווחים שלה, והבעלים שלה ישלמו מס נוסף בעת ביצוע הליך של חלוקת רווחים.

הסוג השני של מיסים הינו מיסים עקיפים – מס המוטל על מוצרים או שירותים שונים. במדינת ישראל, המס העקיף המוכר והידוע ביותר הינו מס ערך מוסף (מע"מ) – המס המוטל על עליית הערך של מוצר החל משלב שבו המוצר הוא חומר גלם, עבור בתהליך העיבוד והייצור שלו וכלה במכירה של המוצר לצרכן הסופי, שהוא זה המשלם למעשה את כל המס.
העיקרון של מס עקיף, גורס שככל שהשימוש במוצר שעליו מוטל מס כזה הוא גבוה, כך המס שישולם על ידי הצרכן יהיה גבוה.

סוג נוסף של מיסים הם מיסים המוטלים על רכוש, ובעיקר נדל"ן, ועל כל הליך המבוצע בו או על מעבר שלו בין בעלים שונים. ייעוץ בדיני מס מסייע הן לבעלי עסקים והן לאזרחים שהם בעלי הון, לנווט את תשלומי המס ולהקטין אותם עד למינימום האפשרי.

 

 

לאילו מטרות נועדו המיסים שאנו משלמים למדינה?

המטרה העיקרית והחשובה ביותר של גביית מיסים, הן במדינת ישראל והן בכל מקום אחר בעולם, הינה לספק למדינה עצמה את הכלים שיאפשרו לה להתנהל בצורה הטובה ביותר שניתן. המיסים שכמעט כל אזרח במדינת ישראל משלם, בצורה כזאת או אחרת, מאפשרים למדינה להעניק לכלל האזרחים והתושבים המתגוררים בה שירותי חינוך, הגנה על הרכוש (משטרה) והגנה על החיים באמצעות הצבא.

הזכות לחינוך, לביטחון אישי ולביטחון הרכוש הן זכויות בסיסיות והמיסים מאפשרים למדינת ישראל לתחזק את הגופים האחראים עליהם ולשלם לממלאי התפקידים השונים בהם. אף שכל אזרח במדינת ישראל משלם גם מס בריאות, חלק גדול מתקציב הבריאות עדיין מגיע מתקציב המדינה עצמו.

מטרה לא פחות חשובה שעשויה להיות למיסים ספציפיים, הינה הגנה על האזרח מעצמו. דוגמה טובה לכך הם מיסים המוטלים על סיגריות ומוצרי טבק למיניהם, המוגדרים כמסרטנים וגורמי מחלות. זאת, בתקווה שהמס הגבוה ירתיע ולו חלק מהמשתמשים מפני שימוש או צריכה שלהם. הנושא מורכב יותר, אבל מהאמור לעיל אפשר להבין את הקווים העיקריים שלו.

ייעוץ בדיני מס, בעיקר לגופים עסקיים, מאפשר להם לפעול על פי התקנות וחוקי המס השונים, ועם זאת להפחית באופן משמעותי את תשלומי המס השנתיים שלהם.

ייעוץ בדיני מס
ייעוץ בדיני מס

 

ייעוץ בדיני מס, העלמת מס וההבדלים ביניהם

מדינת ישראל הוקמה לפני יותר משבעים שנה, ועם השנים, התפתח מנגנון מיסוי מורכב שקשה מאוד לנהל אותו וקשה עוד יותר לעקוב אחרי ההתנהלות שלו. זאת ועוד – האפשרות שניתנה לגורמים מקצועיים להתקין תקנות ולהעניק להן מעמד של חוקים עם כל המשתמע מכך, מאפשר לרשויות המס את הדינמיות שבעזרתה הן יכולטת לבצע התאמה למציאות המשתנה.

מנגד, אי ידיעה של תקנות חדשות עלולה לגרום לכך שאזרח או בעל עסק ישלם מס שאותו לא היה אמור לשלם. הסבך הכמעט בלתי ניתן להתרה של חוקים ותקנות שנוצר עם השנים, הפך את מנגנון גביית המיסים לכזה שמאוד קשה לעקוב אחריו. איש מקצוע המתמחה בתחום ייעוץ בדיני מס, בין אם זה עורך דין מיסים ובין אם מדובר ברואה חשבון או יועץ מס, מכיר את כלל הנהלים, התקנות והחוקים השונים העוסקים במיסים.

איש מקצוע בתחום גם מתעדכן באופן קבוע בשינויים המתרחשים בו, ולו הקטנים ביותר. בהתאם לכך, הוא יכול לנווט את בעל העסק השוכר את השירותים שלו איך לפעול על מנת להקטין את תשלומי המס בהם הוא חייב. לדוגמה – הגדלת ההוצאות הלגיטימיות של העסק, מה שמקטין את הרווח הנקי שלו ואיתו, כמובן, את המס שיוטל עליו לשלם. עם זאת, עורך דין או מומחה בתחום ייעוץ בדיני מס. לעולם לא יסייע ללקוח שלו להעלים מיסים בצורה לא חוקית, כגון קבלת תמורה לעבודה ללא חשבונית או שימוש בחשבוניות פיקטיביות להגדלת ההוצאות, הקטנת הרווחים והקטנה של חבות המס.

 

 

איך בוחרים עורך דין ייעוץ בדיני מס

כפי שאפשר להבין מן האמור לעיל, ייעוץ בדיני מס עשוי לחסוך עבור אנשים פרטיים ובעלי עסקים בפרט סכומי כסף גדולים, שאחרת היו עוברים לקופת האוצר בלי שבהכרח תהיה לכך הצדקה. אמנם חשוב להזכיר כי משרד האוצר נוהג בהגינות ומחזיר תשלומי מס מיותרים, לאחר הגשת דוחות שנתיים. גם אזרחים שאינם דווקא בעלי עסקים ומגישים דו"ח שנתי, נהנים במקרים רבים מהחזרי מס.

עם זאת, העדר הבנה בתחום מונעת מבעל העסק לדעת שהוא שילם יותר מדי, וממילא אם לא הגיש דו"ח מסודר הוא לא יקבל החזר. לפיכך, בחירת עורך דין איכותי בתחום ייעוץ בדיני מס היא למעשה בגדר חובה עבור כל בעל עסק. כאמור לעיל, עורך הדין צריך להיות מנוסה, להכיר היטב את כל החוקים והתקנות בתחום המיסוי ולדעת איך להשתמש בהם במטרה להפחית את תשלומי המס של הלקוח שלו.

אם יש לכם רצון ועניין להעמיק את הידיעות וההבנה שלכם בתחום המיסים ואם יש לכם צורך בשירותיו של עורך דין מיומן המתמחה בתחום ייעוץ בדיני מס, הדבר הנכון ביותר לעשות הוא ליצור קשר איתנו כבר כעת ולתאם התייעצות ראשונית ללא התחייבות.

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
ערעור בתביעות מס

כל בעל עסק במדינת ישראל משלם סכומים גבוהים יחסית למס הכנסה על הרווחים שלו הנובעים מהפעילות העסקית השוטפת שלו במהלך שנת המס שלגביה הוגש הדו"ח.

קרא עוד »
תקנות מס הכנסה

תקנות מס הכנסה הינן הוראות מחייבות החלות על אזרחי מדינת ישראל, שלא בהכרח נחקקו על ידי הרשות המחוקקת עצמה אלא תוקנו על ידי גורמים מקצועיים

קרא עוד »
עורך דין מע"מ 

מס ערך מוסף (מע"מ) הוטל במדינת ישראל החל מאמצע שנות השבעים של המאה הקודמת. זאת, לאחר דיונים ממושכים ותהליך הכנה שנמשך תקופה ארוכה. מאז, הפך

קרא עוד »
עורך דין מע"מ בבני ברק

עבירות במע"מ נחשבות כעבירות פליליות לכל דבר ועניין, שהענישה בצידן היא מחמירה. אדם המורשע בעבירת מע"מ עלול למצוא את עצמו נדרש לתשלום קנס כספי כבד

קרא עוד »