fbpx

פקודת מס הכנסה

פקודת מס הכנסה הינה החקיקה בישראל שנועדה להסדיר את הליך גביית המס בגין הכנסותיהם של יחידים וחברות, והעברתו למדינה.

מהי בדיוק פקודת מס הכנסה? איך מחושבות ההכנסות של אדם פרטי ושל עסק לצורך תשלומי מס הכנסה? אילו דרכים לגיטימיות קיימות ומאפשרות הפחתה של תשלומי המס? מתי מתעורר הצורך לשכור את שירותיו של עורך דין מס הכנסה? בשורות הבאות נרחיב את היריעה בנושא ששכירים ובעלי עסקים עצמאיים רבים נתקלים בו לעיתים קרובות, אבל מעטים מבינים כיצד להתמודד עימו בצורה נכונה. 

 

מהו מס הכנסה?

מס ההכנסה בישראל הוא המס המהווה את מקור ההכנסה המשמעותי ביותר של מדינת ישראל.
מקור הכנסה חשוב נוסף הוא המע"מ – מס הערך המוסף. מס ההכנסה, כשמו כן הוא, הינו מיסוי של אדם פרטי או בעל עסק, בגין ההכנסה שהוא ייצור במהלך תקופה מסוימת.

בדרך כלל, מחושב מס ההכנסה במונחים שנתיים. עם זאת, עובדים שכירים משלמים מס הכנסה בגין ההכנסה החודשית שלהם, תוך ששלטונות המס מאזנים מעת לעת עת תשלומי המס בעקבות שינויים תקופתיים בהכנסה של השכיר. בעלי עסקים משלמים בדרך כלל מקדמות למס הכנסה, ובסיום שנת המס ולאחר הגשת הדוחות השנתיים, משלם בעל העסק את יתרת המס. לחילופין, הוא מקבל החזר מהמקדמות ששילם , אם התברר שההכנסות החייבות במס היו נמוכות מהצפוי בהתאם לתוצאות העסקיות.

 

פקודת מס הכנסה – מה זה בעצם

פקודת מס הכנסה הינה למעשה החוק המאפשר למדינה לגבות מס על הכנסה שמייצר אדם יחיד או עסק במדינת ישראל, במהלך הפעילות העסקית. למרות השם שנשמע יומרני מעט, המעמד של פקודת מס הכנסה זהה בדיוק למעמדו של חוק מדינה. ההבדל היחיד בין פקודה לצורך העניין לבין חוק הוא סמנטי מעיקרו.

פקודת מס הכנסה, כמו גם פקודות בתחומים אחרים המוכרים בחוק הישראלי, מכונה כך כיוון שנחקקה בתקופת המנדט הבריטי, שהסתיימה בתאריך 15.05.1948.

כל חוק שנחקק לפני אותו התאריך (שהוא למעשה תאריך הקמת המדינה), ונמצא עדיין בשימוש, נחשב ל"פקודה". כל מה שנחקק לאחר מכן, נחשב כחוק. במהלך השנים חלו שינויים בפקודת מס הכנסה, אבל היא לא הוחלפה עדיין במלואה בחוק שחוקקה הכנסת.

 

איך מחושבות ההכנסות של אדם פרטי ושל עסק

כאמור, מס הכנסה הוא חלק מההכנסה של עובד שכיר ושל בעל עסק, שהמדינה נוטלת לעצמה בהתאם לגובה ההכנסה. כל שכיר ובעל עסק נקרא בעגה המקצועית "נישום" – כלומר ישות שמס הכנסה נגבה ממנה בהתאם לשומה (שומה = הערכה) של גובה ההכנסה שלו. על פי חוק, מי שאחראי על גביית מס ההכנסה מהשכירים הוא המעביד שלהם, הגובה את המס מההכנסה החודשית ומעביר אותו לשלטונות המס.

באשר לעסקים – כל בעל עסק מגיש בסוף שנת המס דו"ח שנתי, המסכם את ההכנסות וההוצאות שלו. בסיכומו של עניין, מס ההכנסה משולם עבור ההכנסות נטו, כלומר ההכנסות ברוטו בניכוי כלל ההוצאות של העסק, שהוא הרווח הנקי שלו. במדינת ישראל, חישוב מס ההכנסה הוא פרוגרסיבי. משמעות הדבר היא שככל שההכנסה של שכיר או עצמאי או בעל עסק היא גבוהה יותר, כך תשלומי המס יהיו גבוהים יותר. מנגד, בעלי הכנסות נמוכות לא ישלמו מס בכלל.

פקודת מס הכנסה
פקודת מס הכנסה

 

הפחתת תשלומי מס על פי פקודת מס הכנסה

כל עובד שכיר במדינת ישראל וכן כל עצמאי או בעל עסק, מחויב בתשלום מס הכנסה עבור ההכנסה שהוא ייצר במהלך שנת הכספים, המתחילה בתאריך הראשון בחודש ינואר בכל שנה ומסתיימת ביום האחרון של חדש דצמבר באותה השנה. עם זאת, במהלך השנים נקבעו סייגים לתשלומי המס וכן נקבעו תנאים המאפשרים לכל אזרח להפחית את תשלומי המס שלו לרשויות. כך למשל, זכאי כל תושב ישראל לנקודות זיכוי, המפחיתות את תשלומי המס שלו.

כל נקודת זיכוי שווה לסך של יותר ממאתיים ש"ח (219 ₪ נכון לשנת 2020). כיוון שכל אזרח זכאי ל 2.25 נקודות, הרי שסך הזיכוי החודשי שלו במס הכנסה מגיע באופן אוטומטי לסכום של 492.75 ₪ (נכון לשנת 2020). תושב נשוי שאשתו אינה עובדת זכאי לנקודות נוספות, וכך תושב ישראל שיש לו ילדים. בעל עסק זכאי להפחית הוצאות שונות מההכנסה הכוללת שהוא ייצור במהלך הפעילות העסקית שלו. ככל שההפחתה, קרי ההוצאות שהיו לו, תהיה גדולה יותר, כך ההכנסות נטו תהיינה נמוכות יותר ואיתן, כמובן, גם תשלומי המס.

 

אילו הוצאות ניתן לכלול בחישוב תשלומי המס לפי פקודת מס הכנסה

התיאור של נושא מס ההכנסה שהובא לעיל, הוא פשטני למדי. למעשה, הנושא הזה מורכב מאוד. הגדרת ההוצאות שניתן לכלול בדוחות שנתיים במטרה להפחית את תשלומי מס הכנסה היא מורכבת, ולעיתים קרובות נתונה לפרשנות. בנוסף, ההגדרה עשויה להשתנות בין סוגים שונים של עסקים. דוגמה טובה לכך היא עסק העוסק בשיווק מקררים. בעסק כזה, המקררים הם למעשה הסחורה שאותה הוא מוכר.

לפיכך, ההוצאה בגין רכישת מקרר תוכר במלואה לצורך חישוב תשלומי המס. מנגד, בעל עסק שתחום העיסוק שלו הוא מכירת ספרים, שרכש מקרר לעסק במטרה לשפר את תנאי העבודה של העובדים שלו, יזכה תמורתו רק להטבה מוגבלת, אם בכלל. הוצאות מסוימות יזכו רק להכרה מוגבלת, כגון הוצאות דלק או טיפול ברכב. ככלל, מדובר בחישוב לא פשוט הדורש מיומנות והתמחות. לפיכך, כל בעל עסק נזקק לשירותיו של מנהל חשבונות, או של רואה חשבון שגם ייצג אותו מול שלטונות המס. אנשי המקצוע הללו גם מתעדכנים באופן קבוע באשר למעמדם של מוצרים ושירותים שונים והאפשרות לכלול אותם בדוחות השנתיים של העסק.

 

החזרי מס לשכירים ולעסקים על פי פקודת מס הכנסה

בעלי חברות ועוסקים מורשים במדינת ישראל, משלמים בכל שנה מקדמות למס הכנסה.
אלה משולמות על פי ההערכה של הפעילות העסקית הצפויה. בתום שנת הכספים ולאחר הגשת הדוחות, משלים בעל העסק את תשלום המס או מקבל החזר מס, אם המקדמות היו גבוהות מדי. באשר לשכירים – אלה משלמים, כאמור, את מס ההכנסה מדי חודש בחודשו דרך תלוש השכר שלהם.

עם זאת, גם שכירים יכולים לקבל החזרי מס. ההחזרים יכולים לנבוע מעודפי גבייה, או מהצגת אישורים הגורמים להפחתת תשלומי המס ולא היו ידועים למעסיק. כך למשל שכיר שיש לו ילד הסובל מבעיות רפואיות שונות זכאי להפחתה בתשלומי המס ויקבל בסוף השנה החזר, אם הגיש דו"ח למס הכנסה. בנוסף, שכיר שהיה מובטל בחלק משנת המס ולא עבד, יהיה זכאי קרוב לוודאי להחזרי מס. היוצאים מן הכלל לצורך העניין הם עובדים שהועסקו במשרות שהשכר תמורתן נמוך ולכן לא שילמו מס הכנסה כלל. אנשים כאלה ככל הנראה לא יהיו זכאים לקבלת החזרים, גם אם יגישו דוחות מסודרים. מנגד, הם יהיו זכאים, קרוב לוודאי, למה שנקרא "מס הכנסה שלילי".

 

חילוקי דעות עם רשויות המס והצורך באיש מקצוע מיומן

כאמור, גובה תשלומי המס של כל שכיר ושל כל עצמאי, נקבע תוך לקיחה בחשבון של מגוון רחב של שיקולים. ואולם דווקא המגוון הכל כך גדול של שיקולים, יוצר לעיתים מזומנות מחלוקות בין הנישום לבין פקיד השומה הממונה על גביית מס ההכנסה שלו. אם המחלוקת היא על סכומי כסף משמעותיים, פונה בדרך כלל הנישום ושוכר עורך דין מס הכנסה מנוסה שייסע לו בהתמודדות עם רשויות המס.

אם יש לך צורך לפתור בצורה יעילה ומהירה מחלוקת מול שלטונות המס, זהו בהחלט המקום הנכון והמתאים ביותר עבורך ועבור העסק שלך. כדאי ליצור איתנו קשר בהקדם לקבלת ייעוץ וליווי משפטי מקצועי, שיסייע לך בהשגת פתרון משביע רצון למחלוקת מול מס הכנסה.

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
עבירות מס של עצמאיים

עבירות מס של עצמאיים הפכו להיות בשנים האחרונות דבר שכיח במיוחד, כאשר עצמאיים רבים מנסים את מזלם ולא מדווחים בצורה נכונה על ההכנסות לרשויות המס.

קרא עוד »
עורך דין מע"מ בגבעת שמואל

מבחינת החוק בישראל, עבירות מע"מ הן עבירות פליליות לכל דבר ועניין. בהתאם לכך, גם העונשים בצידן נוטים להיות חמורים. אדם שהורשע בעבירות מע"מ עלול להידרש

קרא עוד »
ייעוץ בדיני מס

כמעט כל מדינה בעולם, מטילה מיסים שונים על האזרחים והתושבים העובדים ומתפרנסים בה. רק מדינות מעטות אינן מטילות מיסים. המדינות שהאזרחים שלהן או מי שעובדים

קרא עוד »
עורך דין עבירות מס 

אחת העבירות הנפוצות ביותר, אם לא הנפוצה ביותר בעולם העסקים והכלכלה, הינה עבירת המס. בכל מדינה מתוקנת, תשלומי המס נועדו לממן את הפעילות השוטפת של

קרא עוד »
תביעות נגד מע"מ

רשות המסים היא הרשות המופקדת על גביית המיסים במדינת ישראל. גביית המיסים כוללת גם את נושא גביית מס ערך מוסף, מה שעד לפני כשנתיים היה

קרא עוד »