fbpx

הפחתת ארנונה לעסקים

אם אתם בעלי עסק עצמאי בישראל ונטל תשלומי הארנונה מכביד עליכם, ודאי תשמחו לגלות כי ישנה אפשרות של הפחתת ארנונה לעסקים, הזמינה בהינתן עמידה בתנאים מסוימים. בשורות הבאות יסביר עורך דין רשויות מקומיות דני אורדן, מהן הדרכים שבהן תוכלו להשיג הנחה בארנונה לעסק שלכם בסבירות גבוהה וכיצד יש להגיש את הבקשה לקבלת ההקלה בתשלומי הארנונה של העסק כדי למקסם את הסיכויים לכך שבקשתכם תאושר.

מהן הדרכים שבהן ניתן להשיג הפחתת ארנונה לעסקים?

ככלל קיימות 2 דרכים עיקריות שבהן ניתן להפחית את גובה חיובי הארנונה לעסקים והן:

  1. הפחתת ארנונה לעסק על ידי שינוי סיווג
  2. הפחתת ארנונה לעסק על ידי הקטנה של שטח הנכס הרשום

 

בעל עסק רשאי להגיש לעיריה או לרשות המקומית שבה הנכס שהעסק פועל ממנו ממוקם, בקשה לשינוי כל אחד מן הפרמטרים הללו המשפיעים על גובה תשלומי הארנונה הנגבים ממנו.

 

מה ניתן לעשות אם הבקשה להפחתת ארנונה לעסקים אינה מאושרת?

חוק הרשויות המקומיות בישראל קובע כי במידה ובקשתו של בעל העסק לשינוי הסיווג או הרישום של שטח הנכס לא אושרה וחיובי הארנונה לא הופחתו כנדרש, הוא יוכל להתקדם להגשת השגה למנהל הארנונה של הרשות המקומית בתוך 90 ימים מקבלת הודעת החיוב בארנונה.

ככל שגם ההשגה איננה מאושרת, ניתן לערער לועדת הערר לענייני ארנונה בתוך 60 ימים מקבלת הודעת הדחייה של ההשגה שהוגשה. אם גם הערעור נדחה, יוכל בעל העסק להגיש ערר על כך לבית משפט מחוזי היושב כבית משפט לעניינים מנהליים, בתוך 45 ימים ממועד קבלת הודעת הדחייה למערער.

הפחתת ארנונה לעסקים
הפחתת ארנונה לעסקים

הפחתת ארנונה לעסקים באמצעות שינוי פרמטרים שמשפיעים על גובה הארנונה

כאמור, קיימים 2 פרמטרים מרכזיים שמשפיעים על גובה תשלומי הארנונה של העסק והם: סיווג הנכס שממנו העסק פועל וגודל שטחו של הנכס. ניתן לנסות להשיג הפחתת ארנונה לעסק על ידי הגשת בקשה לשינוי הפרמטרים הללו, אולם כדאי מאוד לעשות זאת באמצעות עורך דין רשויות מקומיות המתמחה במיסוי מוניציפלי.

 

הפחתת ארנונה לעסק על ידי שינוי סיווג

לכל אחת מהרשויות המקומיות במדינת ישראל, יש צו ארנונה נפרד הכולל סיווגי עסקים שונים שלכל אחד מהם תעריפי ארנונה שונים, הנקבעים כתלות בסוג השימוש בנכס. מאחר וישנן רשויות מקומיות המעוניינות לעודד בעלי עסקים מסוגים מסוימים לפעול בתחומיהן, וישנם גם עסקים העוסקים בתחומים שתקנות ההסדרים במשק קובעות עבורם תעריפי ארנונה מוזלים, שינוי סיווג העסק יכול להביא להשגת הפחתה בארנונה לעסקים בשיעורים של עשרות אחוזים ביחס לחיוב הארנונה המרבי.

מסיבה זו, כדאי לבדוק לעומק את ההוראות בצו הארנונה של הרשות המקומית בעזרת עורך דין מומחה לענייני ארנונה ולבצע התאמה ברישום סיווג העסק בהתאם לצורך (במידה והדבר אכן רלוונטי לתחום עיסוקכם, כמובן). לעסקים עם סיווג ארנונה כמו מבנה תעשיה, בית הארחה, בית תוכנה, בית מלאכה, סטודיו לאמנות, עמותה ונוספים – ישנה הזדמנות להשיג הפחתה משמעותית ביותר בתעריפי הארנונה שלהם.

 

הקטנה של שטח הנכס הרשום כדרך להפחית את חיוב הארנונה של העסק

כשבעל עסק רוצה להקטין את גודל השטח הרשום של בית עסק החייב בארנונה, הוא נדרש לפנות לטובת העניין למודד מוסמך המתמחה במדידות ארנונה. זהו גורם מקצועי שיוכל לערוך עבורכם מדידה של הנכס בהתאם לצו הארנונה המקומי, ומוטב שהדבר יתבצע במעורבות של עו"ד מנוסה לענייני ארנונה.

כדי להקטין את שטח הנכס הרשום לטובת השגת הפחתה בארנונה לעסק, עליכם להגיש להציג לרשות המקומית את המדידה שביצע המודד לשטח הנכס, כאסמכתא התומכת בטענתכם לכך שנפלה טעות במדידה שהרשות המקומית או העירייה ביצעה לגודל הנכס במקור, אשר על פיה נקבע תעריף הארנונה שאתם משלמים.

לא אחת, בהזמנת בדיקה עצמאית לשטחים הציבוריים, למתחמי השירות, לחניונים, לגג או לעסק עצמו – יכול בעל העסק עצמו להוכיח לרשות המקומית במסגרת תהליך הגשת השגה או ערר, כי בקשתו לשינוי הרישום של שטח הנכס וקבלת הנחה בארנונה בהתאם לכך, היא מוצדקת.

יחד עם זאת חשוב להיות מודעים לעובדה שעל פי תקנה 3 ב' לתקנות ההסדרים במשק, רשויות מקומיות מנועות מלתקן את רישום השטח החייב בארנונה, למעט במקרים שבהם מתברר כי נפלה טעות בחישוב שטח הנכס במקור, אך בתנאי שהטעות המדובר לא נתגלתה עקב שינוי בשיטת החישוב של השטח.

ההגבלה הזו מובילה להיווצרות חילוקי דעות רבים בין בעלי נכסים ועיריות שנשענות פעמים רבות על הטענה שמקור הפערים ברישום הם אכן בשינוי של אופן ביצוע התחשיב לשטח. ברבים מן המקרים הללו, המחלוקת מגיעה לערכאות משפטיות ומחייבת ייצוג משפטי מעורך דין ארנונה.

 

כיצד מומלץ להגיש את הבקשה לקבלת ההקלה בתשלומי הארנונה של העסק?

אף על פי שצווי הארנונה מקורם ברשויות המקומיות, הדבר אינו מבטיח כי השגת הפחתה בארנונה לעסקים תתבצע בקלות וללא מכשולים בירוקרטיים. לא זאת בלבד, אלא שהלכה למעשה הרשויות המקומיות נוטות להקשות על אישור בקשות להפחתה בתשלומי ארנונה לעסקים ונוהגות לבדוק בציציות כל בקשה, עד כדי עריכת ביקורות בבית העסק לפני שהן מאשרות שינוי סיווג למטלת הוזלת תעריף הארנונה.

לכן לפני שפונים לרשות המקומית או לעיריה בכל בקשה הנוגעת לשינוי הרישום של שטח הנכס או הסיווג, כדאי מאוד לפנות להתייעצות מקדימה עם עו"ד לענייני ארנונה כדי לפעול בצורה מחושבת ומושכלת בהגשת הבקשה. הגשת הבקשה לקבלת הקלות בתשלומי הארנונה של העסק חייבת להתבצע בחוכמה תוך מחשבה זהירה על חלוקת החלל בעסק כך שתתמוך בסיווג המבוקש לצרכי ארנונה.

יתרה מכך, העברת הטיפול בתהליך הגשת הבקשה, ההשגה ו/או הערר לידי עורך דין רשויות מקומיות מנוסה, תשפר לאין ערוך את הסיכויים לכך שההפחתה המיוחלת בתעריפי הארנונה שאתם משלמים, אכן תאושר. לא זאת בלבד, אלא שהדבר חיוני גם למניעת טעויות שעלולות להביא לתוצאה ההפוכה של שינוי ברישום השטח או הסיווג שיגדילו את תעריפי הארנונה שהרשות המקומית גובה מכם, במקום להביא להפחתתם.

 

לסיכום – הפחתת ארנונה לעסקים מתחילה בבחירת עורך דין מוניציפלי שילחם למענכם

הפחתת ארנונה לעסק בדומה לכל נושא הנוגע לתחום המיסוי המוניציפלי, היא עניין לא פשוט במישור המשפטי והבירוקרטי. על מנת לשפר את סיכוייכם להשיג את ההנחה המבוקשת בחיובי הארנונה של העסק שלכם, יש צורך להסתייע בשירותיו של עורך דין מוניציפלי מומחה הבקיא בחוקים, בתקנות ובסדרי הדין הרלוונטיים מלפני ולפנים.

הדבר האחרון בו אתם מעוניינים, הוא חלילה להגיע למצב בו במקום להוזיל את תשלומי הארנונה שלכם – עו"ד חסר ניסיון עושה לכם שירות דב וגורם להתייקרותם. משרד עו"ד דני אורדן ליווה זה מכבר בעלי עסקים רבים בישראל בתהליך להוזלת תשלומי הארנונה של העסק שלהם. נשמח לסייע גם לכם לבחון את האפשרות להפחתת ארנונה בנכס שלכם.

לפרטים נוספים על הפחתת ארנונה לעסקים או כל נושא מוניציפלי אחר – פנו כעת לעו"ד רשויות מקומיות דני אורדן.

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
סוגי עבירות מס הכנסה

כיום במדינת ישראל קיימים מספר סוגים של עבירות מס הכנסה, וכמו שבטח יצא לכם לשמוע אי ידיעת החוק אינה פוטרת מעונש. לכן כל אדם שמתכנן

קרא עוד »
חברת ארנק

גביית מיסים הוא הדרך העיקרית של כל מדינה בכלל, ועל אחת כמה וכמה של מדינה  מתוקנת, להשגת מימון וכספים אשר מסייעים לה לשמור על מנהל

קרא עוד »
פקודת מס הכנסה

פקודת מס הכנסה הינה החקיקה בישראל שנועדה להסדיר את הליך גביית המס בגין הכנסותיהם של יחידים וחברות, והעברתו למדינה. מהי בדיוק פקודת מס הכנסה? איך

קרא עוד »
מלכודות מס

על פי חוקי מדינת ישראל, בדומה למרבית המדינות המתוקנות בעולם, כרוך הביצוע של פעולות כלכליות כאלה ואחרות בתשלום מס. בדרך כלל, גובה המס והנסיבות שבהן

קרא עוד »