fbpx

חברת ארנק

גביית מיסים הוא הדרך העיקרית של כל מדינה בכלל, ועל אחת כמה וכמה של מדינה  מתוקנת, להשגת מימון וכספים אשר מסייעים לה לשמור על מנהל תקין ולהעניק לאזרחים את השירותים החיוניים הדרושים להם.

ככל שמצבה של המדינה משתפר וככל שהמנהל התקין יישמר, המדינה תוכל להעניק שירותים נוספים ולהפוך למקום שטוב לגור בו.

עם זאת, במדינה שבה המיסוי הוא פרוגרסיבי, שזה אומר שאחוזי המס מההכנסה גדלים ככל שההכנסה עולה, יש רבים המחפשים את כל הדרכים החוקיות האפשריות להפחית מעצמם את נטל המס. הקמת חברת ארנק היתה עד לא מכבר אחת הדרכים היותר פופולריות שעמדה בפני בעלי הכנסות גבוהות במיוחד ואפשרה להם להקטין את נטל המס ולהותיר בידם אחוז גבוה יותר מההכנסות שהם יצרו בעמל רב. אלה, בנוסף להכנסות אשר נוצרו כתוצאה מריביות, רווחי הון או דיבידנדים שהם קיבלו עבור השקעות שהם ביצעו.

מה זה בעצם חברת ארנק? מה היו היתרונות של חברות מהסוג הזה, עד לשנת 2017? אילו יתרונות ניתן להפיק גם כעת מהפעלה של חברת ארנק? בשורות להלן נעסוק בנושא מעניין, אשר מי שההכנסה שלו גבוהה באופן משמעותי מן הממוצע, כדאי לו להכיר.

 

חברת ארנק – מה זה בעצם

חברת ארנק היא חברה בע"מ שהוקמה על ידי מי שהוא בעל מקצוע או שהעיסוק שלו מניב לו הכנסות גבוהות הרבה יותר מהממוצע. המטרה של חברת ארנק היא להקטין את תשלומי המס על ההכנסה, שיכולים להגיע לאחוזים ניכרים ממנה, בהתאם למדרגת המס הנקבעת מעת לעת על ידי הרשויות. הדרך להקטנת תשלומי המס היא פשוטה – הקמת חברה בע"מ, אשר היא בעצמה תוציא חשבונית ללקוח עבור השירות שהוא קיבל.

מנגד, אותה חברה שהוציאה את החשבונית ללקוח, תשלם לבעל החברה שסיפק למעשה את השירות ללקוח, שכר. זאת, כיוון שהוא יהיה רשום להלכה ולמעשה כעובד של החברה. ההיגיון של הקמת חברת ארנק מתבסס על העובדה שהמיסוי שגובה המדינה מחברה בע"מ על רווחים גבוהים, הוא נמוך באופן משמעותי מהמס שהמדינה גובה מאדם פרטי או מעוסק מורשה, המגיע לאותה ההכנסה ממש. כיוון שכך, עלו הצורך והרעיון להקים חברה ש"תתווך" בין מקבל השירות לנותן השירות.

 

חברת ארנק – איך זה עובד בפועל?

נותן השירות, שהוא לכאורה עובד שכיר בחברת הארנק, מקבל שכר ואפילו תלוש משכורת.
את הסכום החייב בשיעור מס גבוה, יכול הבעלים למשוך באמצעות חלוקת רווחים. באופן זה, גם אם נותן השירות ימשוך את הסכומים שהצטברו באופן הזה וישלם על משיכת הרווחים מס הכנסה, המס שישלם עדיין יהיה נמוך מזה שהוא היה משלם אילו גבה את הכסף כשכיר או כעצמאי – קרי עוסק מורשה.

 

המספרים מאחורי חברת ארנק

ההבדל העיקרי, כאמור, בין חברת ארנק לבין עוסק מורשה או שכיר, טמון בעובדה שתשלומי המס בחברת ארנק לעולם לא יעברו את סך עשרים וחמישה האחוזים מהרווחים, גם כשמדובר ברווחים של מיליוני שקלים בשנה. מנגד, המיסוי של שכיר או עוסק מורשה מתחיל אמנם במס של עשרה אחוזים, שממנו מנכים את נקודות הזיכוי, אבל בהכנסות הגבוהות יכול להגיע לכדי חמישים אחוזים. בנוסף, גם עובד שכיר וגם עוסק פטור או עוסק מורשה, חייבים בתשלום אחוזים מההכנסה לטובת מס בריאות וכן הפרשה לטובת ביטוח לאומי. מדובר בהוצאה נוספת בגובה של עשרה אחוזים לכל הפחות מההכנסה.

על מנת לחסוך בתשלומי המס, הועסקו בעלי שכר גבוה באופן הבא: את התמורה לעבודה שלהם עד לסכום בגובה של 14,580 ₪ לחודש (לפי מדרגות המס נכון לשנת 2020), הם קיבלו בצורת שכר רגיל ששולם, כמובן, על ידי החברה. זאת, כיוון שהמס המרבי כאן הוא עשרים אחוזים – פחות ממס החברות. ואולם תמורת כל שקל מעל הסכום הזה, בצעו משיכה על חשבון חלוקת רווחים שחייבה אותם לשלם עשרים וחמישה אחוזים מס, לעומת שלושים ואחד אחוזים מס הכנסה ויותר כשכירים. גם אם מוסיפים לכך את המס ששולם תמורת חלוקת רווחים, עדיין בסיכומו של עניין בעלי חברת ארנק שלמו הרבה פחות מיסים.

בונוס נוסף – אותם בעלי חברת ארנק, גם לא חויבו לשלם ביטוח לאומי וביטוח רפואי, וגם לא להפריש מהסכום הזה לטובת קרן פנסיה. בחשבון פשוט, אפשר לראות שהקמת חברת ארנק חסכה למי שהקים אותה תשלומי מס בסכום של עשרות אלפי שקלים בשנה, ואפילו מאות אלפים בכפוף לגובה הרווחים של החברה.

חברת ארנק
חברת ארנק

 

חברת ארנק וחלוקה מושכלת של ההכנסות

היתרונות שמנינו לעיל, הם רק חלק מן התועלות של הפעלת חברת ארנק. בתור שכיר, תשלומי מס הכנסה מועברים לרשויות בכל חודש. אבל חברת ארנק משלמת מיסים רק לאחר הגשת הדוחות, ורק תמורת הרווח הנקי שגם אותו אפשר, כמובן, להקטין באמצעות הגדלת ההוצאות. כיוון שכך, יכול הבעלים של חברת ארנק להשתמש ברווחים הקיימים בעסק ולמנף אותם ליצירת רווחים נוספים – באמצעות השקעה בניירות ערך, למשל.

 

חברת ארנק והשינויים ביחס של הרשויות

החל משנת 2017, ביטלו לכאורה רשויות המס את היתרון של חברת ארנק. נכון להיום, הרשויות אינן מכירות בהפרדה (שבמקרה של חברת ארנק היא מלאכותית) בין העסק לבעל העסק. המשמעות היא שרשויות המס מחייבות את בעל החברה לנכות מס על הרווחים בדומה למצב אצל עובדים שכירים או עוסקים מורשים.

רשויות המס קבעו שאם שבעים אחוזים או יותר מההכנסות של חברה מסוימת נוצרו על ידי עובד יחיד, או אז החברה תוגדר כחברת ארנק וישולמו תמורת הרווחים מיסים כאילו מדובר בעוסק מורשה. נכון לשנת 2020 עדיין יש חברות מהסוג הזה, אבל המעקב של רשויות המס אחרי הפעילות שלהן הוא צמוד יותר. עדיין, בעל החברה והנהנה היחיד או העיקרי מההכנסות שלה יכול להימנע מלשלם ביטוח לאומי וביטוח רפואי, אבל מס ההכנסה יהיה גבוה ויהפוך את כל העסקה לבלתי משתלמת עבורו בעליל.

 

כל מה שחשוב לדעת על הקמה והפעלה של חברת ארנק בשנת 2020

כאמור, אם הרשויות מגיעות למסקנה שחברה מסוימת היא חברת ארנק, המס שייגבה ממנה יהיה זהה למס שנגבה משכיר, או מעוסק מורשה. יחד עם זאת, אם הבעלים של חברה בע"מ יכולים להוכיח שההכנסות של החברה נובעות ממגוון פעילויות, ולא רק מעבודה של בעל החברה עבור לקוח יחיד, ייתכן כי אז עדיין אפשר יהיה להמשיך לנהל את החברה על פי אמות המידה של חברת ארנק כפי שהוסברו לעיל.

לפיכך, ייתכן ששווה וכדאי להפיח בחברה הקיימת רוח חיים. משמעות העניין היא לגוון את מקורות ההכנסה של החברה, מה שיכול להעמיד אותה ברף של חברה פעילה רגילה. לחילופין, אפשר להכניס לחברה שותפים עסקיים או עובדים שיגדילו את נפח הפעילות וגם כן יגדילו את היקף העבודה עם לקוחות חדשים. הדבר יכול להביא לשני יתרונות משמעותיים – הרווחים יעלו, פשוט כיוון שהחברה תהיה פעילה יותר.  היתרון השני והחשוב יותר – בעל חברה יוכל למשוך משכורת במתכונת שהייתה נהוגה לפני שנת 2017.

 

על חשיבות הייעוץ המשפטי בהקשר של חברת ארנק

לפני שנוקטים בפעולות כדוגמת אלו שסקרנו לעיל, חשוב להתייעץ עם עורך דין מיסים מנוסה, המכיר את הנושא של חברות ארנק על בוריו. זאת, על מנת להימנע מעימות לא רצוי עם רשויות המס ולעמוד בדרישות החוק בכל מה שקשור לניהול תקין של חברה בע"מ, הגם שהמונח "חברת ארנק" כבר לא ממש נכון במצב הזה.

 

מעוניינים לדעת עוד על הנושא של חברות ארנק והאופן לעשות שימוש בפתרון הזה לצרכים עסקיים? צרו קשר כבר כעת לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני על מנת לגלות מהם הצעדים שעליכם לנקוט כדי לפעול בהתאם לדרישות החוק ובאופן שישרת את טובתכם וטובת העסק שלכם.

 

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
עבירות מע"מ מהותיות

חוק המע"מ אשר נחקק באמצע שנות השבעים של המאה הקודמת, הוא אחד החוקים המשמעותיים ביותר שנחקקו במדינת ישראל בתחום המיסוי. אחד הדברים שהופכים את המע"מ

קרא עוד »
השגות שומה

כפי שבטח אתם יודעים על פי מערכת המס הישראלית, כל אדם וכל עסק מתבקשים להגיש מידיי שנה דו"ח שנתי הכולל בתוכו מגוון רחב של אלמנטים

קרא עוד »
עורך דין מע"מ בבני ברק

עבירות במע"מ נחשבות כעבירות פליליות לכל דבר ועניין, שהענישה בצידן היא מחמירה. אדם המורשע בעבירת מע"מ עלול למצוא את עצמו נדרש לתשלום קנס כספי כבד

קרא עוד »
עורך דין גילוי מרצון

עורך דין גילוי מרצון: גלו מיוזמתכם או שיגלו עליכם אחת לזמן מה, מתעורר הצורך בקרב גופים מדיניים שונים לפצוח ב"מבצעי יושר" על מנת לקדם תהליכים

קרא עוד »