fbpx

מה הוא תהליך הערר בארנונה?

התהליך להגשת ערר על תשלום ארנונה הופך רלוונטי בנסיבות מסוימות, המוגדרות במסגרת תקנות הרשויות המקומיות משנת 1977. הוראות החוק הנ"ל מתוות את התנאים להגשת ערעורים והאופן התקין לעריכתו והגשתו של כתב הערר. בשורות הבאות נסביר בהרחבה מה הוא תהליך הערר בארנונה, מהם שלביו ואיך נגיש את כתב הערר באופן שיגדיל את סיכויי הערעור שלנו להתקבל.

מה הוא תהליך הערר בארנונה ומהם שלביו?

החוק במדינת ישראל מאפשר לבעלי נכסי מקרקעין, את הגשתו של ערעור בנוגע לתשלום ארנונה אשר נדרש מהם בגין שנה מסוימת. ראשיתו של תהליך הערר בארנונה, בהגשת ערעור ראשוני כחלק מתהליך שנקרא "הגשת השגה". את ההשגה ניתן להגיש תוך לא יותר מ- 90 ימים מן המועד שבו נמסרה לבעל הנכס בקשת התשלום מהרשות המקומית או העירייה.

ההשגה מוגשת לגורם עירוני שנקרא מנהל הארנונה או בשמו הנוסף – מנהל הגביה, בהינתן המקרים הבאים:

  1. הנכס שבעבורו בקשת התשלום לארנונה נשלחה, לא ממוקם בפועל באזור שמצויין על גבי בקשת התשלום.
  2. בבקשת התשלום נפלה טעות בסוג הנכס, בגודל הנכס או בסוג השימוש שמבוצע בו.
  3. האדם הנדרש לשלם את הארנונה בגין הנכס שמופיע בבקשת התשלום, הוא למעשה לא בעל הנכס על פי הגדרתו בפקודת העיריות.

 

החוק קובע שתשובת מנהל הגבייה (מנהל הארנונה) לגבי ההשגה שהוגשה, צריכה להתקבל תוך פרק זמן שלא יעלה על 60 ימים מהתאריך בו היא הוגשה. מרגע קבלתה של תשובה זו, באם היא אינה לשביעות רצונו של המבקש, הוא רשאי להתקדם לשלב הבא בתהליך הערעור בארנונה, והוא הגשת ערר לוועדת ערעורים של הרשות המקומית או העירייה. ניתן לעשות זאת תוך לא יותר מ- 30 ימים מן המועד בו תשובת מנהל הגבייה ניתנה למבקש.

בשלב הבא, אם בעל הנכס אינו שבע רצון מהחלטת ועדת העררים של הרשות המקומית, הוא יכול לערער גם עליה, באמצעות הגשת כתב ערר אל בית המשפט המחוזי המוסמך לדון בעניינים מנהליים ואשר העירייה או הרשות המקומית המדוברת נמצאת תחת תחום שיפוטו. גם בשלב זה, מוגבל חלון הזמן להגשת הערעור ללא יותר מ- 30 ימים מהמועד שבו ההחלטה נמסרה למערערים.

מה הוא תהליך הערר בארנונה?
מה הוא תהליך הערר בארנונה?

איך נגיש את כתב הערר באופן שיגדיל את סיכויי הערעור שלנו להתקבל?

את כתב הערר יש להגיש בתצורת כתב טענות. משמעו כי בכותרת של כתב הערר יש לציין את הפרטים של מגיש הערעור ואת הפרטים של המשיב, שבמקרה שלנו הוא מנהל הגבייה ברשות המקומית.

 

הפרטים שיש לכלול בכתב הערר

בכתב ערר המוגש כחלק מתהליך ערר בארנונה, חובה לכלול באופן מלא ומדויק את פרטי הנכס שבגינו נמסרה לכם בקשת תשלום שעליה ברצונכם לערער. פרטי הנכס המדובר (מספר הנכס, מספר חשבון הארנונה או מספר המשלם) חייבים להופיע בערעור שלכם בצורה התואמת לחלוטין את האופן שבו הם מופיעים בחשבונות הארנונה שלכם עבור אותו הנכס.

יש גם לציין את כתובת המערער המלאה והמדויקת, כך שיוכל לקבל את כל כתבי הטענות וכל ההחלטות שיתקבלו במסגרת הליך הערר.

 

הפרטים שיש לציין בגוף הערעור

בגוף כתב הערר יש לכלול את פרטי ההחלטה של מנהל הגבייה שבעניינה מוגש הערעור, ולצרף את מכתב ההחלטה כנספח לכתב הערר. בנוסף לכך, יש לנמק את הסיבה לכך שאינכם מסכימים עם החלטת מנהל הארנונה ואת בקשתכם בנושא.

למשל, אם אתם רוצים שסיווגו של הנכס שלכם ישונה לסיווג אחר, שגודלו של שטח הנכס המופיע בבקשת התשלום ישונה, ששמכם יוסר לאלתר מפרטי המחזיקים במקרקעין, ושפרטיהםו של בעלים אחרים יעודכנו תחתיכם – עליכם לציין זאת מפורשות בגוף כתב הערר שתגישו.

את כתב הערר עליכם להגיש אל ועדת העררים של הרשות המקומית בארבעה העתקים, שאחד ממוען למשיב (מנהל הגבייה / הארנונה) ועוד שלושה ממוענים לחברי ועדת הערר עצמה. תוכלו לבחור אם להגיש את כתב הערר באמצעות דואר רשום, או ישירות אל משרדי הוועדה.

 

מהם התנאים שבהם תהליך הערר בארנונה מתאפשר?

פתיחה בתהליך ערר בענייני ארנונה מול ועדת העררים ברשות המקומית, מתאפשרת אך ורק אחרי שהוגשה בידי בעל הנכס השגה למנהל הגבייה של הרשות המקומית (מנהל הארנונה) ושההליכים מול גורם זה מוצו במלואם. משמעו שרק לאחר שמנהל הארנונה סיפק לכם את החלטתו הסופית בדבר ההשגה שהגשתם לו, תוכלו להתקדם להגשת ערעור אל ועדת העררים ברשות המקומית – בהנחה ואינכם מרוצים מההחלטה שקיבל המנהל.

 

חלון הזמן המוקצב לתהליך הערעור בארנונה

חלון הזמן המוקצה לתהליך הערעור בארנונה, הוא כדלקמן:

  1. הגשת השגה – במשך עד 90 יום ממועד קבלתה של בקשת התשלום לארנונה עבור הנכס.
  2. הגשת ערר לועדת העררים ברשות המקומית – במשך עד 30 יום ממועד קבלתה של תשובת מנהל הארנונה להשגה.
  3. הגשת ערר לבית המשפט המחוזי – במשך עד 45 יום ממועד קבלתה של החלטת ועדת הערעורים לנושאי ארנונה ברשות המקומית.

האם ניתן לפתוח בתהליך ערר בארנונה ללא עזרת עורך דין?

אף שברמה העקרונית, אין כל מניעה מפתיחה בתהליך ערעור בארנונה ללא כל ליווי משפטי של עורך דין רשויות מקומיות, בהחלט חשוב לדעת מראש כי תהליך זה עלול להיות מורכב ומתמשך, וכן לכלול צורך להופיע בפני גורמים רשותיים שונים כמו גם בערכאות משפטיות, עם שלל אסמכתאות שיוכיחו את צדקתכם.

בין היתר עלול לעלות הצורך בהצגת תצהירי עדויות ובהשתתפות בדיוני הוכחות בהם ייתכן שהגורמים הרשותיים יתחקרו אתכם או שתידרשו לתחקר אותם כדי לבסס את טענותיכם כראוי. בהתאם לכל אלו, הסיוע המשפטי מעו"ד מנוסה, הוא משמעותי וחיוני ביותר להצלחתכם בתהליך הערר וקידום האינטרסים שלכם במסגרתו.

 

ממי אפשר לקבל עזרה מקצועית בתהליך ערר על חיוב ארנונה שאיננו מוצדק?

היה וקיבלתם דרישת תשלום לארנונה שאיננה מוצדקת בעיניכם, ואתם שוקלים לפתוח בתהליך לערעור עליה, במשרד עורכי דין דני אורדן, תוכלו לקבל הכוונה מקצועית משפטית לקראת התנהלותכם מול העירייה או הרשות המקומיות.

משרד עורך דין אורדן מספק ללקוחותיו סיוע וליווי משפטי ברמה הגבוהה ביותר מול עיריות ורשויות מקומיות, לרבות בועדות העררים המקומיות ובבתי המשפט. נשמח לספק גם עבורכם מענה משפטי מועיל בכל עניין וקונפליקט הנוגע למיסים והיטלים עירוניים.

זה הזמן לפנות למשרדנו לקבלת סיוע פרטני והמלצות להתנהלות יעילה מול הרשות המקומית או העירייה בנוגע לתשלומי ארנונה, או כל נושא אחר. צלצלו אלינו!

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
כללי ברזל לחקירת מס

תופעת העלמות המס במדינת ישראל איננה נעלמת או מצטמצמת עם הזמן, אלא רק משנה מפעם לפעם את פניה ומוצאת דרכים יצירתיות ומקוריות להמשיך את היקף

קרא עוד »
עורך דין העלמת מס

מקנס שיחסל אתכם סופית ועד מאסר ממושך: מה צפוי לאדם שמעלים מיסים? עשרות תיקי העלמות מס בשווי מאות אלפי ועד מיליוני שקלים מנוהלים מידי שנה

קרא עוד »
עבירות מע"מ מהותיות

חוק המע"מ אשר נחקק באמצע שנות השבעים של המאה הקודמת, הוא אחד החוקים המשמעותיים ביותר שנחקקו במדינת ישראל בתחום המיסוי. אחד הדברים שהופכים את המע"מ

קרא עוד »