fbpx

תכנון מס

תכנון מס: הדרך לשלם פחות – כחוק!

את עיקרון תכנון המס ניתן להבין על ידי הדוגמא הבאה: אתם נוהגים ברכבכם ברחוב מרכזי בתוך העיר ובנתיב הימני.

בשוליים מכוניות חונות עד אפס מקום ואתם מצליחים לזהות במרחק לא רב, רכב שעומד על הנתיב הימני ומעלה נוסעים. אתם יודעים שעליכם לעבור כעת לנתיב השמאלי כדי להמשיך בנסיעה, אלא שהוא אינו פנוי. על כן הדרך היחידה להמשך נסיעה חלקה ובטוחה תהיה לעצור לפני אותה מכונית, להמתין שהנתיב השמאלי יתפנה ורק אז לסטות אליו ולהמשיך בנסיעה.

עיקרון זה המכונה בפי מורי הנהיגה "תכנון נסיעה", מקביל לביצוע תכנון מס: אתם רואים את המשך הדרך, מזהים את כלל האפשרויות שברשותכם, בוחרים בזו שנכונה יותר במסגרת החוק וממשיכים בדרככם בדרך בלתי מסוכנת וחפה מעבירות.

 

ההבדל בין תכנון מס להעלמת מס

דיני המיסים במדינת ישראל מעניקים תוקף חוקי לתכנון מס, כאשר במסגרתו ניתן לבצע מימוש הפסדים לפני תום שנת המס הנוכחית, להקדים או לאחר במכוון הוצאות שונות בהתאם לרווחים העסקיים, לנהל את הציוד והנכסים באופן שבו מתקבלים זיכויים וניכויים אפשריים ועוד.

לעומת זאת, העלמת מס המכונה גם "התחמקות ממס", הינה בלתי חוקית ובמסגרתה נאסרות פעולות כגון: הסתרת דיווח על הון ונכסים, רישום הכנסות שנצברו "לכאורה" במדינה זרה, רישום בעלים זר במקלט מס וכו'.

על כן, תכנון מס נכון, יהא זה שבמסגרתו מתבצעות פעולות שנתיות מסוימות, שיובילו אתכם בתום שנת המס לחבות התשלום האפשרית הנמוכה ביותר עבורכם ובמסגרת החוק. חשוב לציין כי לא מדובר בהתחמקות מתשלום מס (השתמטות או הימנעות ממס) דרך ניצול פרצות המצויות בחוק ונקיטת סיכון בעבירה פלילית כתוצאה מכך, דבר העלול לגרום לנאשם לשכור את שירותיו של עורך דין פלילי) אלא בעמידה אישית בתקנות לגיטימיות שנקבעו על ידי רשות המיסים ומשרד האוצר, לצורך הסדרת המס ובאופן שיאפשר לבעלי העסקים לייצר דיווח שקוף, אמין ואף משתלם לכיסו של המדווח.

 

תכנון מס אפקטיבי או אגרסיבי?

כדי למנוע מצבים בהם תכנון המס הופך מדיווח לפעילות בלתי חוקית, דורשת רשות המס לדווח על פעולות תכנון מס מסוימות בהודעה מראש: ויתור על חוב למכר קרוב בשיעור של 1 מיליון ₪ לפחות, רכישת שליטה בחברה בשיעור של 50% ומעלה, צפי הפסדים של למעלה מ-3 מיליון ₪. פעולות אלו נבדקות היטב על ידי רשות המיסים מחשש לניצול לרעה של אמנות מס, פרשנות שגויה של החוק או תכנון לקבל "מקלט מס" במדינה המאפשרת זאת. כך למשל, חברת "פרומדיקו" שפעלה תחת תאגיד "טבע", ביצעה בעבר דיווח כוזב על תכנון המס שלה, דבר שהעמיד את יו"ר חברת טבע לשעבר בפני שופט מחוזי. לפיכך מומלץ לבצע כל תכנון מס בליווי עורך דין מיסים מומחה ומנוסה בתחום המיסוי, שיסייע לכם להתוות תכנון מס אפקטיבי וחוקי.

 

שיטות לתכנון מס אפקטיבי בהתאם לתרחישים עסקיים

ישנן שתי שיטות אפשריות לדיווח על הפעילות העסקית למס הכנסה, בהתאם לעיסוקכם בפועל:

דיווח על בסיס מצטבר – צבירת הכנסות והוצאות בתקופת הפעילות ודיווח כולל המתבצע בדיעבד. סוג דיווח זה מתאים ליצרנים ומוכרנים, עבודה מול ספקי מוצרים וכד'. כאשר לנישום נצברו חובות מאת לקוחות שטרם שילמו לו (או שניסו לשלם והתשלום לא כובד), הוא יוכל להכיר בהן כהוצאה עסקית ולקבל עבורן החזר מע"מ וזאת בתנאי שיוכיח כי נקט במהלך שנת המס בפעולות חוקיות נדרשות לשם גביית התשלום. הדבר תקף גם לניהול תביעות משפטיות בנוגע לעסקי הנישום, בגינן ניתן במקרים מסוימים לדרוש החזר על הוצאות התביעה.

דיווח על בסיס מזומן – רישום הכנסות והוצאות בעת ביצוע חילופי הכספים. סוג דיווח זה מתאים לבעלי מקצועות חופשיים שאין בהם מלאי וסחורות. שיטה זו מאפשרת תמרון כספי גבוה יותר, שכן חלק מההוצאות מתבצעות מוקדם יותר מתזמון ההכנסות למשל: ביצוע עבודות תיקונים ואחזקה, השתלמויות, שכר טרחה לעורך דין או רואה חשבון וכד'. גם עובדים הפועלים למשל בתחום הפיננסי ומנויים לשם כך על עיתון כלכלי, יכולים להכיר בכך כהוצאה.

במצב של הפסדים או הכנסות נמוכות לקראת סוף שנת המס (חודש דצמבר), מומלץ דווקא להקדים את ההכנסות (כלומר, לדרוש תשלום מוקדם) ולדחות את ההוצאות, על מנת לאפשר ניצול מיטבי של הטבות מס אפשריות על הסכום שהתקבל, שלא ניתן להעביר או להעתיק לשנה הבאה בשום מקרה.

 

רכישת ציוד חדש ומכירת הציוד הישן

לתזמון רכישת ציוד חדש לבית העסק אין כל השפעה על תשלום המס השנתי, שכן התחשיב מתבצע באופן כולל בנוגע לשימוש בציוד העסקי. אך למרות זאת, כדאי למכור ציוד ישן ובלוי שעלול לגרום להפסדים כתוצאה משימוש העסק בו ולפני תום שנת המס. במקרה זה, מומלץ לבצע רכישה חדשה כנגד קבלת הרווח ממכירת הציוד הישן ובכך לאפשר קיזוז יחסי במס.

תכנון מס
תכנון מס

 

ניהול מלאי

ספירת המלאי השנתית משפיעה באופן ישיר על הרווחיות העסקית של העסק לשנת המס הנוכחית. יש לבדוק את המלאי וטיבו ולנסות להיפטר מפריטים שהעסק מתקשה לייצר מהם הכנסות עד לסוף שנת המס, או להשוות את מחירם למחיר השוק הסטנדרטי ובכך לצמצם את החבות. רשתות האופנה הגדולות למשל פועלות בדרך זו, כאשר עם כניסתו של חודש דצמבר (החודש האחרון לשנת המס הנוכחית), מתבצעים סיילים ומבצעים רבים על פריטים שעוד נותרו במלאי. הדבר מאפשר לחברה למכור במחיר הנמוך ביותר, להיפטר מ"המלאי המת" ולזכות בשווי מלאי גבוה יותר, בהתאם לפריטים החדשים המוצגים במלאי, עם תחילתה של שנת המס החדשה. יש להציג אישור בכתב לפקיד השומה על ביצוע ספירת המלאי עד 31.12, אלא אם כן הספירה הינה כמותית בלבד וניתן יהיה להאריך את מועד הספירה.

 

עצמאיים בעלי קופות גמל, ביטוחי חיים וקרנות השתלמות

עצמאיים ובני זוגם זכאים להטבות מס בשל הפקדות לקופת הגמל וביטוח החיים. ההטבות מתבצעות באופן שבו מתקבלת הפחתה בתשלום המס השנתי, כאשר עצמאים מעל גיל חמישים זוכים אף להפחתות ולהטבות גדולות יותר. ההמלצה לפיכך היא להשלים את כלל התשלומים עד לתקרות המס כדי ליהנות מהפחתות מקסימליות. באשר לקרנות השתלמות, ניתן להשקיע עד 7% מההכנסות השנתיות ובכך לקבל את הסכום באופן חד פעמי כפטור מס.

 

תרומות

המדינה מבקשת לעודד תרומות למוסדות ציבוריים וקרנות לאומיות המאושרות על ידי משרד האוצר. תרומות שסכומן הינו גבוה מ-180 ₪, יזוכו ב-35% מסך התרומה עצמה, בתנאי וסכום התרומה איננו גבוה יותר מתקרת המס לתשלום באותה השנה.

 

ארגון מחדש כחברה או עוסק עצמאי

המבנה העסקי שבתוכו פועל העסק שלכם, יכול לזכות אתכם בהפחתה מסוימת במס. אם הכנסות העסק גדלות, כדאי לשקול הפיכה מעוסק פטור לעוסק מורשה או לחברה בע"מ ובכך לחסוך את תשלום מס ההכנסה והביטוח הלאומי, אך גם לזכות בהטבות כמו מכירה וקנייה של נכסים ומניות.

 

תכנון מס לשכירים

גם שכירים החייבים במס יכולים לקבל מענקים והטבות על התשלום השנתי. העובד השכיר יכול לתכנן מראש את צפי השתכרותו לחודשים הבאים ולהגיש דיווח למס הכנסה בבקשה לקבלת החזרי מס, זיכויים או ניכויים במצבים של יציאה לחופשת לידה, החלפת עבודה ואף מצבי תשלום קיימים כמו תשלומי מזונות, ילדים שלומדים במוסדות מיוחדים, הפקדות לקופת גמל/ פנסיה/ קרן השתלמות/ ביטוח חיים ועוד.

צרו קשר ואנו נדאג לכם לפתרון הטוב ביותר!

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
תכנון מס הוא תהליך לגיטימי שבו אנשים ועסקים משתמשים באסטרטגיות וטכניקות שונות כדי למזער את חבות המס שלהם בגבולות החוק. זה כולל דיווח על הוצאות מוכרות, השגת הכרה בהפסדים וייעול הטיפול בניכויים והזיכויים. מנגד, הימנעות ממס, המכונה גם "העלמת מס", כרוכה בפעולות בלתי חוקיות להתחמקות ממסים, כגון הסתרת הכנסה, שימוש במקלטי מס או מסירת מידע כוזב לרשויות המס. תכנון מס הוא חוקי ורשות המסים אף מעודדת אותו, בעוד שהימנעות ממס אינה חוקית ועלולה להוביל לתוצאות חמורות, לרבות אישומים פליליים.
כדי למנוע מעבר מתכנון מס לגיטימי לטריטוריה של פעולות בלתי חוקיות, רשות המסים עשויה לדרוש דיווח על פעילויות תכנון מס מסוימות מראש. זה כולל פעולות כמו ויתור על חובות מעל רף מסוים לקרובים, רכישת נתח שליטה בחברה העולה על 50% או דיווחים על צפי להפסדים החורגים משלושה מיליוני שקלים. פעילויות מדווחות אלו נבדקות מקרוב על ידי רשות המסים כדי לוודא שהן עומדות באמנות המס והחוק, וכדי למנוע ניסיונות להעלמת מס. עבודה עם עורך דין מס מנוסה במהלך תכנון מס יכולה לעזור להבטיח שהאסטרטגיות המופעלות הן יעילות ובגבולות החוקיים.
קיימות שתי שיטות לדיווח על פעילות עסקית לצורכי מס הכנסה, בהתאם לאופי העסק: דיווח על בסיס מצטבר: שיטה זו כוללת צבירת הכנסות והוצאות על פני תקופת הפעילות ודיווח עליהן בדיעבד. זה מתאים לעסקים כמו יצרנים ומוכרים. היא מאפשרת להכיר בהוצאות מסוימות, כמו חובות מלקוחות שלא שילמו, כהוצאות עסקיות ואפשר לתבוע עבורן החזר מע"מ. דיווח על בסיס מזומן: שיטה זו מתעדת הכנסות והוצאות במועד העברת התקבולים בפועל. זה מתאים לפרילנסרים ועסקים ללא מלאי. גישה זו מספקת גמישות פיננסית רבה יותר שכן ניתן להכיר בהוצאות מסוימות מוקדם יותר ממועד קבלת ההכנסה. בשתי השיטות, תזמון קפדני של דיווחי הכנסות והוצאות לקראת סוף שנת המס, יכול לייעל את מימוש הטבות המס והניכויים, ולהבטיח שומת מס נוחה יותר.
עורך דין גילוי מרצון

עורך דין גילוי מרצון: גלו מיוזמתכם או שיגלו עליכם אחת לזמן מה, מתעורר הצורך בקרב גופים מדיניים שונים לפצוח ב"מבצעי יושר" על מנת לקדם תהליכים

קרא עוד »
עורך דין מע"מ בגבעת שמואל

מבחינת החוק בישראל, עבירות מע"מ הן עבירות פליליות לכל דבר ועניין. בהתאם לכך, גם העונשים בצידן נוטים להיות חמורים. אדם שהורשע בעבירות מע"מ עלול להידרש

קרא עוד »
עורך דין מע"מ בבני ברק

עבירות במע"מ נחשבות כעבירות פליליות לכל דבר ועניין, שהענישה בצידן היא מחמירה. אדם המורשע בעבירת מע"מ עלול למצוא את עצמו נדרש לתשלום קנס כספי כבד

קרא עוד »
תקנות מס הכנסה

תקנות מס הכנסה הינן הוראות מחייבות החלות על אזרחי מדינת ישראל, שלא בהכרח נחקקו על ידי הרשות המחוקקת עצמה אלא תוקנו על ידי גורמים מקצועיים

קרא עוד »