fbpx

קנס מנהלי בעבירות מס

ההתעסקות עם גופים ומוסדות ציבוריים היא לרוב אחד ה"סידורים" הטורדניים והשנואים על בני ישראל:

העומס הרב, זמני ההמתנה, השירות הבלתי סימפטי וכן, גם הטיפול בקנסות לפעמים, כאשר אנו מבצעים שגיאה מול אחת הרשויות ונאלצים לטפל בה כאן ועכשיו. לזכותה של רשות המיסים ייאמר כי למרות כפי שנראה הדבר כלפי חוץ, היא שומרת על בירוקרטיה קפדנית, מאורגנת ומסודרת מאוד שכמעט דבר לא נעלם מעיניה, מה שגורם לה להתנהל באופן אפקטיבי מאוד במצבים שבהם מתבצעת עבירת מס. הרשות איננה מגלה סלחנות או פשרה בנוגע לעבירות שבוצעו כלפיה, בין אם במישור הפלילי (המשפטי) ובין אם במישור האזרחי (המנהלי). השאיפה של הרשות לאכוף ולהרתיע עברייני מס בכל אחד מהמישורים הללו, מסמיכה אותה מבחינה מדינית להטיל עונשים כבדים על מבצעי העבירות, כך שפעמים רבות יידרשו עזרתו וייצוגו של עורך דין מנוסה ביותר, המכיר היטב את נהלי הרשות ואת כל התרחישים האפשריים העומדים בפני הנישום.

 

הקנס המנהלי – ההליך ה"קל" מול הרשות

פעמים רבות קורה שאנו מזניחים את הניירת, ההגשות והסידורים התכופים. רשות המיסים מצידה, מחייבת סדר ושליטה על הקופה הציבורית ועל כן מגדירה נהלים ומועדי הגשות שעל כל עצמאי ושכיר יש לעמוד בהם ללא דיחוי. כאשר נישום מסוים חורג ממועד הגשת הדוחות השנתיים, מבצע הגשה באיחור או ממלא הצהרת הון באופן לקוי, מכיל טעויות טכניות ברישום הקבלות או הספרים העסקיים שהוגשו ועוד, מכונה הדבר "עבירה טכנית". סוג עבירות זה מול רשות המיסים יביא את הנישום לכדי ענישה מסוימת, המסתכמת פעמים רבות בקנס מנהלי. קנסות אלה יכולים להתחיל מסכום נמוך של אלפי שקלים ולטפס מעלה ככל שהעבירה שבוצעה חמורה יותר, או ככל שנדחה התשלום על ידי הנאשם ונוצר לחובתו כפל קנס. לעתים מלווה הטלת הקנס גם בחקירת מס מקדימה, כאשר נערכת למשל ביקורת פתע בעסק או בעת זימון לפקיד השומה לבירור מסוים. מאחר והקנס המנהלי נובע מחוקים השייכים למרחב הפלילי, הוא מאפשר לכל נישום להעלות את טיעוניו ביחס לעבירה שבוצעה. הנישום שעבר את עבירת המס יכול להציג בהליך מסודר את נסיבות העבירה וגרימתה לרשות המסים ולנסות להביא לביטול הקנס או הפחתתו. אם תשתכנע הרשות בצדקת דבריו של הנישום, או שתהיה סבורה כי ביצע את העבירה בתום לב, ייתכן והיא תוכל לבטל את הענישה, קרי את הקנס שהוטל.

מהצד השני של עולם האכיפה והענישה של רשות המיסים ניצבות ה"עבירות המהותיות" – אלו הן העבירות החמורות ביותר, בעלות מרכיבים פליליים שכתוצאה מהם יזומן החשוד לחקירה והוא עשוי לעמוד בפני הגשת כתב אישום וענישה קשה המורכבת ממאסר בפועל, מאסר מותנה וקנס כספי כבד מאוד. דרך הפעולה במצבים אלה היא שונה בתכלית ומצריכה התמודדות שונה ברמה המשפטית. על כן, כל תחום הענישה המנהלי המסתכם בדרך כלל בהטלת קנס כספי בלבד, נחשב לקל יותר מבין השניים ובמידת מה אפילו מחמיר פחות, כלפי אנשים שבסך הכל שגו בבירוקרטיה מול הרשות.

קנס מנהלי בעבירות מס
קנס מנהלי בעבירות מס

 

אילו עבירות מס טכניות קיימות?

כל עבירה שבצידה קנס מנהלי, נחשבת לעבירה טכנית שרשות המיסים רואה כעבירה פחות חמורה מזו הפלילית, אך עדיין כעבירה לכל דבר ועניין, שיש להיענש עליה לטובת ההרתעה העתידית של עברייני מיסים פוטנציאליים וכן לטובת מניעת הישנות של המקרה על ידי אותו מבצע עבירה. עבירות מס טכניות נפוצות הן:

  1. אי יידוע של הרשות על פתיחת עסק, או כל שינוי במיקומו או מהותו.
  2. אי הגשת דו"חות שנתיים במועד.
  3. אי ניהול פנקסים בהתאם להוראות הרשות ופקודת המס.
  4. חוסר מילוי הצהרת הון.
  5. אי ניכוי מס במקור.
  6. אי רישום תקבולים.
  7. חוסר העברת מס שנוכה בהתאם לפקודת מס הכנסה.

לכל אחת מעבירות אלה ישנו גובה קנס מנהלי מסוים שנקבע עבורה. הסכום משתנה משנה לשנה על ידי הרשות ובהתאם למאמצי האכיפה שהיא מנסה להחיל. על כן אם ביצעתם את אחת או יותר מהעבירות הללו, הרשות כבר תדאג לנקוב מולכם בסכום שעליה לקבל.

חשוב מאוד לדעת שבמקרים מסוימים גם עבירה מנהלית תגרור הגשה של כתב אישום פלילי. הדבר קורה בעיקר במצבים שבהם נראה כי הקנס המנהלי איננו מרתיע את הנאשם והוא שב ומבצע את העבירה באופן סדרתי, או כאשר מתרחשת עבירה חמורה ומצטברת, למשל כאשר חוסר הגשת הדוחות השנתיים גורר עמו אי תשלום בסכום גבוה במיוחד. מקרה מיוחד נוסף בו "מדלגת" הרשות מראש על מתן הקנס המנהלי ופונה הישר אל הערכאה המשפטית הוא מצב שבו מבוצעת העבירה על ידי מייצג מקצועי כמו רואה חשבון, עורך דין או יועץ מס.

 

האם ניתן להתגונן מפני הטלת הקנס המנהלי?

על פי חוקי מדינת ישראל, ניתן להגיש בקשה לביטול קנסות מנהליים תוך 30 ימים מיום שניתנו. הדבר מעניק הזדמנות לנאשם להגיע במועד מסודר שתקבע הרשות ולהשמיע את הנימוקים שבגינם הוא מעוניין להביא לביטול הקנס. למשל – כאשר מצליח הנישום להוכיח כי לא עבר את העבירה כפי שנטען או בבקשה להתחשב בו מטעמי נסיבותיו האישיות. הרשות שכאמור, פועלת כגוף מסודר ומאורגן מאוד, תעריך סדר טיעונים ואופן התנהלות קפדני גם בעת מתן הנימוקים ועל כן מומלץ ביותר להתייעץ עם איש מקצוע מתחום המיסים ומהר ככל האפשר. עורך דין מיסים אורדן יוכל לשמש כבא כוחו של הנישום, לייצג אותו בדיון בנוגע לקנס המנהלי, למסור מטעמו את הטיעונים ולגבות זאת על ידי מסמכים נוספים מתאימים במידת הצורך. במהלך הדיון ייערך פרוטוקול ובו יתועדו חילופי הדברים.

כדאי לדעת שאם עד למועד הדיון הסדיר הנישום את המחדל (כלומר, טיפל בגורם הבעיה: הגיש את הדוח, תיקן ליקוי שהתגלה וכד'), תשקול הרשות ברצינות האם לוותר על הקנס ולהסתפק בסנקציה מקלה אחרת במקום זאת. הדבר בכל מקרה איננו פוטר את הנישום מלהיות נוכח בדיון ויש לקחת בחשבון כי כל היעדרות או אי הופעה לדיון יטילו עליו בכל מקרה קנס מנהלי נפרד. במקרים חריגים, תוכל הרשות לנהל שיחה טלפונית עם הנישום שתתועד במערכת, במקום להביא להתייצבותו במקום.

 

ניסיתי לבטל את הקנס ובקשתי נדחתה. איך משלמים?

את הקנס המנהלי שניתן לכם יש לשלם במלואו בתוך שישים ימים מיום המצאת ההודעה (יצוין כתאריך בחלקו העליון של המסמך). במידה והקנס לא ישולם במועד, הוא יגרור כפל קנס בשיעור של 50%, שיוגדלו ב-5% נוספים מידי חצי שנה. התעלמות מוחלטת מתשלום הקנס עשויה לגרור בעקבותיה הצטברות קריטית של חוב לתשלום, העשויה להעמיד את הנישום ה"עבריין" בפני ענישה חמורה בהרבה, כשם שהיה מתבצע בעבור תשלום כל דו"ח אחר. על פי חוקי המדינה, נאסר על תאגידים לשלם קנסות מנהליים שהוטלו על אדם יחיד, גם אם מדובר במחדל שנגרם כתוצאה מתפקודו של התאגיד עצמו. הדבר נכון גם לגבי מעסיקים וחברות וכל העובר על חוק זה דינו כדין עבירה פלילית שדינה שנת מאסר בפועל.

צרו קשר ואנו נדאג לכם לפתרון הטוב ביותר!

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
חשבוניות פיקטיביות

חשבוניות מס הן אסמכתאות לקיזוז המע"מ, בעבור כל עסקה שמתבצעת בין מוכר וקונה. בעלי עסקים רבים שמנסים בדרכים לא כשרות להשיג קיזוז בשיעור גבוה יותר,

קרא עוד »
עבירות מס על דירות להשקעה

הזכות לחיים ולביטחון ולשלמות הגוף יוצאת מנקודת הנחה שכל פגיעה בחייו של אדם או בשלמות גופו תיחשב למעשה פסול ובלתי מוסרי, שגם גופי הצדק וגם

קרא עוד »
העונשים על עבירות מס

מ' ור' ביצעו עבירת מס שנחשפה במשרדי החקירות של רשות המיסים באותו החודש ממש. הדומה – שניהם הואשמו בהוצאת חשבוניות פיקטיביות. השונה – על מ'

קרא עוד »