fbpx

אי הנפקה של תלוש משכורת בהתאם לחוק

תלוש המשכורת הוא המסמך שבו מפרט המעסיק את כלל התשלומים שהועברו לעובד המועסק על ידו כשכיר. בנוסף, מפורטים בתלוש גם תשלומים אחרים, ניכויים והפרשות שהמעסיק ביצע בשם העובד והעביר אותם למוסדות שונים.

על המוסדות הללו ניתן למנות את המוסד לביטוח לאומי, קרן הפנסיה, קרן ההשתלמות וביטוח רפואי. בנוסף, התלוש מפרט גם את התשלומים שהועברו לטובת מס הכנסה. 

מהו בעצם תלוש משכורת ולמה הוא כל כך חשוב? מתי נדרש העובד להציג את תלושי המשכורת שלו ואיך יכול העדר תלוש משכורת לפגוע בו? מהן הסנקציות שניתן לנקוט כנגד מעביד בגין אי הנפקת תלוש משכורת בהתאם לחוק? איך יכול עובד שנפגע למצות את הזכויות שלו בהתאם לחוק ומה תפקידו של עורך דין בתהליך הזה? בשורות הבאות נעסוק בהיבטים השונים של תלוש המשכורת והחשיבות שלו לעובד. בנוסף, נעסוק בהמשך המאמר גם בסנקציות שניתן לנקוט כנגד מעביד שלא מסר לעובד את תלוש השכר שלו, וגרוע מכך – מעביד שלא הנפיק תלוש שכר עבור העובד. 

 

 

תלוש משכורת – מה זה בדיוק

תלוש משכורת הוא המסמך שבו מפרט המעביד את סך כל מרכיבי השכר ששולמו לעובד עבור תקופת העבודה המפורטת בתלוש. אף שבעבר היו נהוגים הסדרים אחרים, הרי שמזה כמה עשורים מרבית המעסיקים משלמים את השכר לעובדים שלהם אחת לחודש. על פי חוק, אין להלין את תשלום השכר לעובד מעבר לתשעה ימים. לפיכך, תשלום שכר בתאריך המאוחר מתאריך התשיעי לחודש, נחשב כהלנת שכר.

עם זאת, יש מקומות עבודה שלהם הסדרים אחרים, ובהם חודש העבודה מתחיל ומסתיים לא בהכרח בהתאם לתאריך הקלנדרי. עצם מסירת תלוש השכר לעובד, יש בה כדי להוכיח שהעובד אכן נכח במקום העבודה והשכר המצוין בתלוש אכן מגיע לו. מנגד, אי הנפקה של תלוש משכורת בהתאם לחוק מונעת מהעובד לדעת בצורה מדויקת מהם מרכיבי השכר ששולמו לו.

 

מה המשמעות של אי הנפקה של תלוש משכורת בהתאם לחוק לעובד

כאמור לעיל, תלוש המשכורת הוא המסמך המעיד על אופי היחסים של העובד ושל המעביד.
בתלוש המשכורת מציין המעביד את בסיס השכר שעל פיו משולמת המשכורת לעובד והמעמד שלו (שעתי, שבועי, חודשי). כמובן שהתלוש חייב לציין את מספר שעות העבודה של העובד ואם שולמה לו תמורה עבור שעות נוספות, פרמיות וכל תוספת אחרת, לרבות החזר נסיעות.

בנוסף, התלוש מפרט את ההפרשות השונות שביצע המעביד עבור העובד. מדובר בהפרשות המתחייבות על פי חוק וביניהן – תשלומי מס הכנסה, ביטוח בריאות וביטוח לאומי. על פי החוק, מחויב המעסיק גם להפריש עבור העובד סכומים המבטאים אחוז קבוע מהשכר לקרן הפנסיה וגם ההפרשה הזאת, הן של המעביד והן של העובד, חייבת לבוא לידי ביטוי בתלוש. אם יש הפרשות נוספות, כגון קרן השתלמות למשל, הן מופיעות גם הן בתלוש. בנוסף, אם יש ניכויי רשות שונים של העובד, גם הם צריכים להופיע בתלוש. מדובר למשל בתשלום לארגוני העובדים, הורדה עבור ארוחות ואפילו החזר הלוואה שהעובד לקח מהמעביד. 

המשמעות של אי הנפקה של תלוש משכורת בהתאם לחוק, היא שלעובד אין כל אפשרות לעקוב אחרי מה שמתרחש בחשבון השוטף שלו מול המעביד. התלוש מפרט, למשל גם את ימי החופשה ואת ימי ההבראה המצטברים ובהעדר תלוש אין לעובד מושג באשר לזכויות שנצברו לטובתו.
זאת, בנוסף להעדר האפשרות לבקר את המעביד ולוודא שהתשלום שקיבל אכן תואם לציפיות שלו, בהתאם לגובה השכר ובהתאם למספר שעות העבודה ולימי העבודה שבהם נכח בעבודה – שבתות, חגים, לילות וכיוצא באלה.

אי הנפקה של תלוש משכורת בהתאם לחוק
אי הנפקה של תלוש משכורת בהתאם לחוק

 

אי הנפקה של תלוש משכורת בהתאם לחוק והמשמעות שלה למעביד

מבחינת המעביד, אי הנפקה של תלוש משכורת בהתאם לחוק היא עבירה על החוק. העדר תלוש, פירושו שהמעביד גם לא מנכה מיסים משכרו של העובד כקבוע בחוק. זאת, בנוסף למס מעסיקים והפרשות לטובת קרן הפנסיה של העובד, כפי שהחוק קובע. אבל מעל לכל, העדר תלוש פירושו הוא שבמידה רבה, העובד המועסק אצל המעביד איננו מבוטח ומסכן הן את עצמו והן את הסביבה שלו. מעביד שאינו מנפיק תלוש שכר כחוק, עלול להסתכן בתביעה מצד העובד.

זה המקום לציין שבמקרה כזה, אם העובד מצליח להוכיח שאכן היה מועסק, יחוייב המעביד בתשלום פיצויים לעובד ללא צורך בהוכחת נזק, על סך של חמשת אלפים שקלים חדשים (5,000 ₪) עבור כל חודש עבודה שבגינו לא הונפק תלוש שכר כחוק. זאת, כמובן, בנוסף על תביעה פלילית שעלולה להיות מוגשת (ובמקרים כאלה אכן תוגש) על ידי המדינה כנגד המעסיק.

 

תלוש המשכורת והמשמעויות שלו עבור העובד השכיר

עבור עובד שכיר, לתלוש המשכורת יש משמעויות רבות. המשמעות החשובה ביותר היא עצם קיומם של יחסי עובד ומעביד עם המעסיק, מה שמאפשר לעובד לתבוע פיצויים במקרה של פיטורין ועל אחת כמה וכמה פיטורין שבוצעו שלא כדין. בנוסף, התלוש מאפשר לעובד גם לעקוב אחרי הניכויים השונים שנוכו משכרו, כולל הפרשות לקרן הפנסיה המצטברות לזכותו. עם זאת, זה המקום לציין שכל עובד חייב לבדוק כמיטב יכולתו שאכן בוצעו הפקדות בקרן הפנסיה בהתאם למה שצוין בתלוש.

שימוש נוסף בתלוש, וחשוב לא פחות בימים אלה שבהם מדינת ישראל מתמודדת עם אחוזי אבטלה גבוהים מהרגיל, הוא הצגה שלו למוסד לביטוח לאומי לצורך תביעת דמי אבטלה. לכאורה, ההפקדות של המעביד לטובת העובד אמורות להגיע למוסד הזה בלי קשר להנפקת תלוש השכר. למעשה, בכל תביעת אבטלה מתבקש העובד להמציא את תלושי השכר עבור התקופה המזכה אותו בדמי אבטלה או הבטחת הכנסה.

 

מה בין אי הנפקה של תלוש משכורת בהתאם לחוק ומניעת הטבות לעובד

על מנת לשפר את מצבם הכלכלי של אוכלוסיות מוחלשות, מעניקה מדינת ישראל מה שנקרא "מס הכנסה שלילי" – תשלומים ממס הכנסה לעובדים בעלי הכנסות נמוכות, העומדים באמות המידה שנקבעו. העדר תלוש שכר עלול למנוע מן העובד להגיש את המועמדות שלו וממילא את האפשרות לקבל הטבה כספית. בנוסף, העדר תלושים מונע מהעובד לעשות תיאום מס ולזכות להטבות ולהחזרי מס, אם הוא עבד ביותר ממשרה אחת במקביל או אם יש לו אפשרות לקבל פטור או הפחתה בתשלומי המס, מסיבות שונות.

אי הנפקה של תלוש משכורת בהתאם לחוק עלולה למנוע מהעובד את ההטבות הללו ולהפוך אותו במידה רבה לאסיר בידי המעביד, שיוכל לעשות בו כרצונו, להעסיק או לפטר אותו מבלי לשלם את המחיר הכרוך בכך. יחד עם זאת, מן הראוי לציין שעובד שמלכתחילה ביקש לעבוד ללא תלוש, עובר גם הוא עבירה על החוק ועלול להינזק עקב כך. 

 

על חשיבות הייעוץ המשפטי במקרים של אי הנפקה של תלוש משכורת כחוק

אם יש לכם צורך בסיוע של עורך דין מיסים מקצועי עם ניסיון במקרים של בעיות בהנפקת תלושי משכורת, דעו כי הגעתם למקום הנכון. הפניה להתייעצות מול עורך דין הבקיא בתחום של דיני עבודה והמיסים היא חשובה מאין כמוה, על מנת לצמצם את הפגיעה בזכויותיכם ולהגדיל את סיכויי ההצלחה שלכם בהליך המשפטי המתנהל בעניינכם. צרו קשר כבר עכשיו והמומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם. 

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
מיסוי פרסונאלי וטריטוריאלי

תשלומי המס הם סוגיה שרוב הישראלים היו מעדיפים פשוט לשכוח אותה. אלא שכתוצאה משינויים רבים שחלו (ועדיין) מתחילת שנות האלפיים בנוגע לשוק העבודה והמשק המקומי,

קרא עוד »
עורך דין מע"מ 

מס ערך מוסף (מע"מ) הוטל במדינת ישראל החל מאמצע שנות השבעים של המאה הקודמת. זאת, לאחר דיונים ממושכים ותהליך הכנה שנמשך תקופה ארוכה. מאז, הפך

קרא עוד »
עורך דין העלמת מס

מקנס שיחסל אתכם סופית ועד מאסר ממושך: מה צפוי לאדם שמעלים מיסים? עשרות תיקי העלמות מס בשווי מאות אלפי ועד מיליוני שקלים מנוהלים מידי שנה

קרא עוד »
תקנות מס הכנסה

תקנות מס הכנסה הינן הוראות מחייבות החלות על אזרחי מדינת ישראל, שלא בהכרח נחקקו על ידי הרשות המחוקקת עצמה אלא תוקנו על ידי גורמים מקצועיים

קרא עוד »