fbpx

ערעורים בתיקי מיסים

ד' "חטף" מהשופטת עונש כבד במיוחד: מאסר בפועל למשך 9 חודשים, מאסר על תנאי לשנה אחת נוספת (לתקופה של 3 שנים) וקנס על סך 100,000 ₪.

השופטת האשימה אותו בחתירה תחת הכלכלה של חברה מתוקנת ולא בכדי. הוא הורשע בחמש עבירות שונות, כולן נוגעות לעניין השמטת הכנסות בסך של למעלה משני מיליון שקלים במזיד ובמרמה כאשר לחובתו עבר של לא פחות מ-35 הרשעות קודמות של סחיטה, עושק, זיוף, תחבולה ועבירות חמורות נוספות הקשורות לסדר הדין הפלילי. ד' מצידו פנה לערעור: הוא טען על ידי עורך דינו כי העונש שקיבל מופרז וכי נסיבותיו האישיות קשות מאוד. הוא שב והביע חרטה על מעשיו והודיע כי הוא נוטל על כך אחריות מלאה. השופטים מצדם טענו כי גזר הדין קיבל הינו מאוזן ואפילו לא חמור מספיק ועל כן הערעור נדחה.

כבר דובר בשנים האחרונות לא מעט על מגמת הענישה המחמירה בעבירות מס, כאשר הגישה של בתי המשפט מבוססת על הרתעה ולא משאירה הרבה "אוויר" להפחתה בענישה והמתקת עונשים. רק במקרים מסוימים ונדירים מאוד מתרחש זיכוי מלא על בסיס טענת תום הלב או שמתבצעת התחשבות בנסיבות חייו של נאשם מסוים ובעקבותיה מתרחשת הפחתה בעונש, כמו למשל בתיקה של ורד, אם לארבעה מהמרכז ובעלת חברת הסעות, שהואשמה בהעלמת מיסים וזכתה לעונש מקל מאוד הכולל קנס של 15,000 ₪ בלבד וללא מאסר בפועל. אך בכל הנוגע לערעורים על הענישה הקיימת, נראה כי ערכאות גבוהות יותר מקפידות באופן כללי שלא להתערב יתר על המידה בפסקי הדין שכבר בוצעו ומעדיפות לדחות ערעורים רבים הנוגעים לעבירות מס.

 

"עד לעליון אני אגיע!"

לא פעם קורה מצב שבו אנשים שהואשמו בעבירות מס מבטיחים לעצמם כי הם עומדים להשיג לעצמם צדק מוחלט ודורשים לערער על גזר הדין שנקבע להם. כל פעולה שכזו חשוב לומר, היא פועל יוצא של גלגולים רבים: מבחינה אזרחית – החבות במס נקבעת על ידי פקיד השומה במס הכנסה, כאשר אם הנאשום מטיל ספק בסכום וטוען כי הוא מוגזם או שאינו משקף כראוי את המציאות, הוא יכול לערער בפני מנהל הרשות. אם התשובות שיקבל לא יספקו אותו, יוכל להגיש ערר לבית המשפט המחוזי ופסק הדין שיינתן בו, יוכל לאפשר לנישום להגיש בקשת ערעור לבית המשפט העליון. מבחינה פלילית – אם הוגש כתב אישום כנגד הנישום, אזי הגלגול הראשון נפתח כבר בבית משפט השלום בסמוך למקום מגוריו של הנאשם כאשר על גזר הדין ניתן לערער בבית המשפט המחוזי ולאחר מכן במידת הצורך בבית המשפט העליון. המדינה מצידה יכולה לערער באותו האופן, כאשר חל מצב שבו היא איננה מסתפקת בגזר הדין אותו הטיל השופט. במצב שבו המדינה מערערת כך מסתבר, קיים אחוז גבוה מאוד של קבלת הערעורים, הרבה יותר מאחוז קבלת הערעורים בקרב הנאשמים עצמם, מה שמלמד כמובן על התייצבות של מערכת המשפט פעמים רבות יותר לצד המדינה ומתוך מטרה משותפת.

 

כמה פרטים חשובים על ערעורים

הערעור הפלילי מאפשר לשני הצדדים בדיון (הנאשם והתביעה) להביע אי שביעות רצון מגזר הדין שנפסק על ידי השופט. כל צד יכול לערער על ההחלטה שניתנה תוך 45 ימים ממתן גזר הדין, כאשר הוא יכול להיות על הכרעת הדין – האם הנאשם אכן אשם או לא ויכול להיות גם על גזר הדין עצמו – מקל מאוד או חמור מידי. הערעור יכול להתבסס גם על סמך סעיף מסוים שבלתי אפשרי לביצוע (למשל כניסה למאסר בפועל) או בקשה כלשהי בנוגע לגזר הדין שנמסר (הפחתת הקנס). הערעור לעולם נמסר לערכאה הגבוהה יותר והיא זו שמחליטה בסופו של דבר האם לפתוח תיק ערעור ולקבוע תאריך לדין או האם לדחות את בקשת הערעור על הסף. במקרים מסוימים מחליט בית המשפט כי אין מקום לפתיחת הליך ערעור וכי איו כל טעם לדון בפסיקה שניתנה בערכאה הקודמת ובמצב כזה יסרב לערעור עוד בטרם הדיון. על מנת להימנע ממצב זה, חשוב להיעזר בעורך דין הבקיא בתחום המיסים שינמק עבורכם את הבקשה כראוי ויביא לכך שבית המשפט ישתכנע בפתיחת התיק וקביעת מועד לדיון.

תנאי קריטי שחשוב מאוד לדעת, הוא שערעור איננו דוחה את תחילת ביצוע העונש. אם פסק השופט למשל מאסר בפועל לנאשם מסוים הבוחר להגיש ערעור, הוא כבר יתחיל לרצות את תקופת המאסר במקביל להגשת הבקשה לערעור וקביעת מועד הדיון. במקרים מסוימים ומנומקים היטב מטעם בא כוחו של הנאשם, ניתן להגיש בקשה לעיכוב הליכים שבמידה ותאושר, יהיה ניתן לעצור את הפעלת גזר הדין עד לדיון.

ערעורים בתיקי מיסים
ערעורים בתיקי מיסים

 

איך מתבצע הדיון בערעור?

בהנחה והדיון המקורי בכתב האישום נוהל בבית משפט השלום, הערעור כבר יועבר לטיפולו של בית המשפט המחוזי. לצורך הדיון בתיק נדרשת תמיד נוכחותם המלאה של הנאשם יחד עם עורך דינו וייתכן ותתקיים בין השניים פגישת תיאום והדרכה לקראת הדיון. משרדו של עורך דין אורדן יוכל להכין את הנאשם היטב לקראת הערעור, לגבש מולו את האסטרטגיה ולהבהיר לו את מהלך העניינים והשאלות שעשוי השופט לשאול. מתוך ניסיון של שנים רבות בייצוג משפטי בעבירות מס, יכול עורך דין אורדן לאבחן כבר מראש את סיכויי הצלחת הערעור, תוך שהוא מכיר היטב את נטיית השופטים וכיצד לפנות אל ליבם באופן מנומק, מסודר ומשכנע.

בדיון עצמו, מקבל כל צד הזדמנות להשמיע את טיעוניו. הדיון ייפתח בסקירת בקשת הערעור (בין אם מצד התביעה ובין אם מצד הנאשם) הכולל בתוכו את השתלשלות נסיבות העבירה ואת תקציר האירועים המשפטיים והעונש. לאחר מכן ישמיעו הצדדים את הטיעונים והשופט יקבע את החלטתו לכאן או לכאן: האם להתחשב בנאשם ולבצע הפחתה בעונש או לבטל את הסעיף נשוא הערעור? או שמא להתחשב בתביעה ולהגדיל את היקף העונש לשם הרתעה או מיצוי דין הוגן וראוי יותר עם הנאשם? בחלק מהמקרים ייתכן והשופט/ת יביעו חוסר הצדקה להתערבות בכתב האישום ועל כן ידחו מכל וכל את טענות המערערים, כפי שקרה במקרה של ד".

 

ערעורי מס אזרחיים

אמנם ערעורים הם חלק מסוים בהליך המשפטי, אך ניתן לקיים אותם בשלב הראשוני גם מול גופים ציבוריים שונים. כאשר נישום חולק על החלטה מסוימת של רשות המיסים בעניינו, הוא רשאי להגיש השגה למנהל הרשות ועליו יהיה לבחון שוב את הדברים. כך למשל ניתן להגיש השגות על שומה מסוימת לעניין גובה התשלום בסוגיה מסוימת או החלטה שלא להעניק החזר מס בסוגיה אחרת. אם ההחלטה שניתנה מטעם המנהל איננה מקובלת על הנישום, הוא יכול לערער לבית המשפט המחוזי על כך. נושאי ערעור מקובלים מתמקדים לרוב בפסילת ספרים, שומת תשומות, הטלת כפל מס או קנס בגין אי ניהול ספרים תקין וכד'. משרד עורך דין אורדן יכול לפעול למען נישומים גם בסוגיה זו, כאשר הוא מסייע לכל אדם להגיש באופן מסודר ועל פי דרישות הרשות את ההשגה תוך ניסוח טענותיו, לזרז קבלת התשובה ולפעול למען ערעור מתאים במידת הצורך, אם התשובה שנתקבלה איננה מוצדקת מספיק או מניחה את הדעת.

צרו קשר ואנו נדאג לכם לפתרון הטוב ביותר!

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
עורך דין גילוי מרצון

עורך דין גילוי מרצון: גלו מיוזמתכם או שיגלו עליכם אחת לזמן מה, מתעורר הצורך בקרב גופים מדיניים שונים לפצוח ב"מבצעי יושר" על מנת לקדם תהליכים

קרא עוד »
עורך דין העלמת מס

מקנס שיחסל אתכם סופית ועד מאסר ממושך: מה צפוי לאדם שמעלים מיסים? עשרות תיקי העלמות מס בשווי מאות אלפי ועד מיליוני שקלים מנוהלים מידי שנה

קרא עוד »
פקודת מס הכנסה

פקודת מס הכנסה הינה החקיקה בישראל שנועדה להסדיר את הליך גביית המס בגין הכנסותיהם של יחידים וחברות, והעברתו למדינה. מהי בדיוק פקודת מס הכנסה? איך

קרא עוד »
הפחתת ארנונה לעסקים

אם אתם בעלי עסק עצמאי בישראל ונטל תשלומי הארנונה מכביד עליכם, ודאי תשמחו לגלות כי ישנה אפשרות של הפחתת ארנונה לעסקים, הזמינה בהינתן עמידה בתנאים

קרא עוד »