fbpx

העונשים על עבירות מס

מ' ור' ביצעו עבירת מס שנחשפה במשרדי החקירות של רשות המיסים באותו החודש ממש. הדומה – שניהם הואשמו בהוצאת חשבוניות פיקטיביות. השונה – על מ' הוטלו 45 חודשי מאסר בפועל, קנס בסך 70,000 ₪ ו-6 חודשי מאסר על תנאי.

על ר' הוטלו רק 18 חודשי מאסר על תנאי וחתימה על כתב התחייבות בסך 50,000 ₪.כיצד שני מקרים דומים כל כך כוללים פסקי דין שונים לגמרי? מהן הנסיבות שמשחקות לטובתו של הנאשם ומייצרות הפחתה בעונשו? וכיצד עורך דין אורדן יוכל לעזור בכך?

לא בכדי מעוגנות עבירות המס במדינת ישראל תחת הדין הפלילי, כשחלקן אף נקשרות בעבירות פליליות נוספות דוגמת צווארון לבן, הונאה ושוחד. העונשים הכבדים המצויים בחוק נועדו להביא למיצוי הדין עם העבריינים, בד בבד עם יצירת הרתעה ונימת אזהרה משמעותית עבור אחרים שעשויים לעבור עבירה דומה. רשות המיסים מקיימת קשר הדוק עם המשטרה ורשויות ציבוריות נוספות בארץ ובעולם, במטרה ללכוד אנשים שביצעו עבירות מס – דבר שהולך ומקשה על אלו המעוניינים "לכופף את החוק" ולהימנע מתשלומי מס, המנסים להגות דרכים חדשות ויצירתיות להמשך פעולתם הבלתי חוקית.

 

 

עבירות מס טכניות ומהותיות – קבוצות ענישה שונות

עבירות מס נחלקות לשני סוגים: עבירות טכניות – סוג העבירות הקל יותר, שבמסגרתו מבוצעת טעות בתום לב לענייני רישום, איחור בהגשת דוחות שנתיים או שגיאה במסירת הפרטים המדויקים למס הכנסה. עדי למשל, מטפל שיאצו מהמרכז, לא הגיש את הדו"ח השנתי שלו למס הכנסה במועד והיה עשוי לקבל מאסר בפועל למשך מספר חודשים. אך כאשר הציג עורך הדין את נסיבותיו האישיות בנוגע לאיחור וצירף הוכחות בנוגע למצבו הכלכלי, המשפחתי, גיליון הרשעותיו הקודמות שנקי מרבב ומשך הזמן שחלף מיום ביצוע העבירה – השתכנעה התביעה להמיר את כתב האישום בקנס מנהלי בלבד, ללא מאסר או תנאי ענישה נוספים.

לעומת זאת, סוג העבירות החמורות יותר המכונה עבירות מהותיות, כולל טעמים של פגיעה בציבור (בשל הסתרת תשלום לקופת המדינה המתבטא בהענקת שירותים אזרחיים) ויש בו סממנים פליליים. העלמת מס למשל שהפכה בשנים האחרונות למכת מדינה, גרמה לאנה, יועצת עסקית להיכנס למאסר בפועל למשך 4 שנים, לרבות קנס על סך 250,000 ₪. אנה הואשמה בהשמטת הכנסות שבוצעו בשיטתיות בחמש השנים האחרונות, על סך של כ-7.5 מיליון שקלים.

 

סוגי עבירות מס נפוצות ודוגמאות ענישה:

בשל הרצון להמשיך ולפעול מתחת לאפה של רשות המיסים והצורך במקוריות על מנת להימנע מתפיסה כאמור, הולכת וגדלה מידי שנה רשימת עבירות המס האפשריות. יחד עם זאת, ישנן מספר עבירות שכיחות יותר מאחרות, שהעונשים עליהן עומדים על שבע שנות מאסר בפועל, קנסות כספיים כבדים מאוד (הקנס המקסימלי לתשלום עומד על 226,000 ₪), מאסר מותנה של כחצי שנה וחתימה על כתב התחייבות בסך עשרות שקלים נוספים.

העונשים על עבירות מס
העונשים על עבירות מס

 

רישום כוזב במסמכי תאגיד

עבירה כלכלית שבעלי חברה או עמותה מבצע, כדי להשיג דבר במרמה, למעול, להטות מינוי או מכרז, לטייח עבירה קודמת או להלבין כספים. א' שהורשע בעבירה זו לצד שורת עבירות מרמה, גניבה, התחמקות מתשלום מס ותחבולה נענש ב-15 חודשי מאסר בפועל וקנס בסך 100,000 ₪.

 

אי הגשת דוחות מע"מ

עבירה נפוצה בקרב עצמאיים בעלי עוסק מורשה, הנקלעים למצב כלכלי קשה ומעדיפים לשמור בכיסם את הכספים שיועדו לתשלום המס השנתי. חומרת העבירה הביאה את בית המשפט להטיל על מ, מנהל חברת ייצור אלומיניום מאזור המרכז, 9 חודשי מאסר בפועל וקנס על סך 20,000 ₪.

 

הוצאת חשבוניות פיקטיביות

עבירה מסוכנת וחמורה שמטרתה היא לנפח את ההוצאות של העסק לכאורה ולהעלים הכנסות. תחת עבירה זו מצויה גם תופעה נוספת, לפיה החשבונית לא הונפקה על ידי מבצע העבודה בפועל, אלא על ידי אדם אחר. אדריכל מוערך שפעל בשיטה זו וגרם להשמטת הכנסות בסך 496,432, הורשע ב-7 חודשי מאסר בפועל, קנס כספי בסך 40,000 ₪ ו-12 חודשי מאסר מותנה.

 

אי הוצאת חשבונית מס

בכל מצב שבו סופקו שירות או סחורה מטעם העוסק המורשה, יש להנפיק חשבונית המשקפת את פרטי העסקה. כך יכולה רשות המיסים לפקח על העסקאות שחייבות במס וכל שגיאת דיווח מסכנת בפני אישום בשרשרת עבירות קשורות, נוסף על אי הוצאת חשבונית. כך במקרה של א' שלא הנפיק חשבוניות והעלים בשל כך 24,000 ₪. הוטלו עליו 5 חודשי מאסר בפועל וקנס בסך 25,000 ₪.

 

אי דיווח על הכנסות מחו"ל

הון ונכסים הנצברים על ידי אזרחי המדינה מעבר לים מחייבים דיווח גם לרשות המיסים בישראל. המדינה משתפת פעולה עם גורמים במערכות הבנקאות של למעלה מ-30 מדינות ומקבלת נתונים שוטפים בנוגע לזהות ישראלים בעלי חשבונות בחו"ל והיא אף מאפשרת טווח זמנים שבמסגרתו ניתן לדווח ולשלם את החבות במס ללא כל ענישה (גילוי מרצון). חוסר דיווח שכזה גרם לבית המשפט להטיל על ד', מנהל גסט האוס בתאילנד מאסר של 24 חודשים בפועל וקנס על סך 250,000 ₪.

 

הסתבכתם עם רשות המיסים? כך נוכל לסייע לכם

אם נקלעתם למצב שבו זומנתם לחקירה במשטרה או ברשות המיסים, אין להמתין עד לסיומה ויש לפנות אל עורך דין מיסים דני אורדן כבר מהרגע הראשון! בחקירה תתבקשו למסור פרטים רבים בנוגע לעבירה לכאורה ולהודות במעשים שבוצעו על ידכם תוך הצגת נתונים קיימים. החקירה שמנוהלת בתנאי לחץ כבדים, עלולה להוביל אתכם להודאה מוקדמת באשמה מבלי שיבחנו לעומק נסיבותיכם האישיות ואמיתות המידע. פעמים רבות אף מתגלה במועד מאוחר יותר, כי בוצעה העבירה בתמימות או מבלי ידיעת הנאשם על כך כי מדובר בעבירה.

מטרת הייצוג המשפטי בעבירות מס הינה להפחית בעונש הצפוי ככל שניתן וללוות חשודים ונאשמים בהליך הארוך והמאיים תוך שמירה על זכויותיהם. משרד עורכי הדין אורדן יפעל להשגת עונש מינימלי, תוך שהוא יציג בפני החוקרים או בפני בית המשפט (לאחר הגשת כתב האישום וקביעת מועד הדיון) את נסיבות החיים האישיות של הנאשם, דבר שפעמים רבות מאפשר למערכת להתחשב בנאשמים ולקבוע עונשים מקלים. בנוסף יביא עורך דין אורדן אל שולחן הדיונים את עיקרי העבירה תוך דיון מעמיק בתוכנה, בנסיבות שבהן נגרמה ובסקירת עברו הפלילי של הנאשם. גם במקרה זה ישקול בית המשפט האם יש מקום להטיל את העונשים הכבדים בחוק המגדירים 7 שנות מאסר בפועל וקנס כספי של מאות אלפי שקלים, או להסתפק בענישה קלה יותר, שתאפשר הרתעה עתידית ומיצוי הדין עם מבצע העבירה. במקרים מיוחדים בהם ניתן להוכיח כי בוצעה העבירה בתום לב או מפאת נסיבות חיים קשות של הנאשם, יוכל בית המשפט גם להסתפק בענישה מינימלית ביותר של מאסר מותנה וקנס כספי נמוך, או חתימה על כתב התחייבות בלבד.

אפשרות נוספת היא הגעה להסדר מחוץ לכותלי בית המשפט, שבמסגרתה יגיע עו"ד אורדן לעסקת טיעון מול התביעה שתאפשר הפחתה בעונש או חלופת מעצר (עבודות שירות במקום מאסר בפועל) ובמקרים מסוימים גם תשלום כופר מס – קנס כספי שישולם בתמורה למחיקת האישום הפלילי והסרת הסנקציות באופן מוחלט.

צרו קשר ואנו נדאג לכם לפתרון הטוב ביותר!

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
ניתן לסווג עבירות מס לשני סוגים: עבירות טכניות ועבירות מהותיות. עבירות טכניות נחשבות פחות חמורות ולרוב נובעות מטעויות לא מכוונות בענייני רישום, איחור בהגשת דוחות שנתיים או מסירת מידע לא מדויק לרשויות המסים. במקרים כאלה, אנשים עלולים לעמוד בפני קנסות מנהליים ללא מאסר, במיוחד אם הם יכולים לספק נימוקים תקפים, ראיות לנסיבות שבהן הטעות התרחשה ואם אין להם עבר פלילי משמעותי קודם. מנגד, עבירות מהותיות כרוכות בפעולות מכוונות להטעיית רשויות המס, הפוגעות בציבור באמצעות הסתרת תשלומים שאמורים להגיע לקופת המדינה, ולכן הן מובילות לעונשים חמורים יותר, לרבות מאסר וקנסות ניכרים.
עם עבירות המסים הנפוצות בישראל ניתן למנות: רישום כוזב במסמכי תאגיד: אנשים שמבצעים מניפולציות במסמכי חברה כדי לרמות או להשיג הטבות מס במרמה עלולים לעמוד בפני השלכות חמורות, כגון מאסר וקנסות ניכרים. אי הגשת דוחות מע"מ: עצמאים ועוסקים מורשים שלא ישלמו את המע"מ שלהם כחוק עלולים לספוג עד 9 חודשי מאסר וקנסות משמעותיים. הוצאת חשבוניות פיקטיביות: עבירה זו – מטרתה ניפוח הוצאות והעלמת מיסים, והיא עלולה להוביל למאסר בפועל למשך מספר חודשים, לצד קנסות ניכרים. אי הנפקת חשבונית מס: מי שיזלזל במתן חשבונית מס עבור סחורות או שירותים שניתנו, בנוסף להעלמת מס פוטנציאלית, עלול להישפט למספר חודשי מאסר וקנסות ניכרים. אי דיווח על הכנסות מחו"ל: אנשים שצוברים הון ונכסים בחו"ל ללא דיווח לרשויות המס בישראל עלולים לעמוד בפני תקופות ממושכות של מאסר בפועל וקנסות ניכרים, במיוחד אם לא ניצלו את נוהל הגילוי מרצון.
במקרים של עבירות טכניות, אנשים עשויים להפחית את חומרת העונשים שלהם על ידי הצגת ראיות רלוונטיות והסבר בדבר הנסיבות האישיות שלהם. לדוגמה, מי שלא מצליח להגיש את הדו"ח השנתי שלו בזמן למס הכנסה, יכול להציג ראיות לגבי מצבו הכלכלי, אחריותו המשפחתית ונסיבות מקלות נוספות שתרמו לעיכוב. על ידי כך, ייתכן שהנישום יצליח לשכנע את התביעה לבחור להטיל עליו קנס מנהלי בלבד, במקום מאסר או עונשים מחמירים אחרים. עם זאת, בעבירות מהותיות חמורות יותר, כגון העלמת מס הכרוכה בסכומי כסף גדולים, הצגת נסיבות אישיות בלבד עשויה שלא להשפיע באופן משמעותי על התוצאה.
עבירות מס טכניות

כשמדובר בעבירות מס טכניות הכוונה היא לעבירות במס הכנסה או מע"מ שעשויות היו להתבצע בתום לב וללא כוונת מכוון. למשל, אי הגשה של דוחות חודשיים

קרא עוד »
עבירות מס על דירות להשקעה

הזכות לחיים ולביטחון ולשלמות הגוף יוצאת מנקודת הנחה שכל פגיעה בחייו של אדם או בשלמות גופו תיחשב למעשה פסול ובלתי מוסרי, שגם גופי הצדק וגם

קרא עוד »
קנס מנהלי בעבירות מס

ההתעסקות עם גופים ומוסדות ציבוריים היא לרוב אחד ה"סידורים" הטורדניים והשנואים על בני ישראל: העומס הרב, זמני ההמתנה, השירות הבלתי סימפטי וכן, גם הטיפול בקנסות

קרא עוד »
עבירות מס טכניות

סעיף 117 (א) לחוק מע"מ, וכן סעיף 216 לפקודת מס הכנסה, עוסקים שניהם בעבירות מע"מ או בעבירות מס בהתאמה, אשר בוצעו על ידי בעל עסק

קרא עוד »