fbpx

איך עובד תהליך גילוי מרצון אנונימי?

נוהל גילוי מרצון הוא פתרון שגיבשה רשות המסים במדינת ישראל במהלך העשורים האחרונים, על מנת לאפשר לתושבי המדינה לדווח על הכנסות שלא דווחו במועדן ושלא שולם בגינן מס הכנסה ומע"מ, מבלי שיהיו חשופים להליכים משפטיים וסנקציות בשל כך.

מבחינת רשויות המס מטרתו של מהלך זה היא לעודד נישומים לשלם את מיסיהם במלואם ובכך להגדיל את קופת המדינה. על מנת לייעל אף יותר את מאמצי הגבייה, בעשור האחרון אפשרה רשות המסים גם לבצע גילוי מרצון במסלול אנונימי. במדריך זה נסביר איך עובד תהליך גילוי מרצון אנונימי, מה יתרונותיו והאם ניתן לבחור בפתרון זה בכל מצב.

מהו הליך גילוי מרצון ואיך עובד תהליך גילוי מרצון אנונימי?

רבים מבעלי העסקים העצמאיים ומבעלי הנכסים בישראל, אינם מדווחים לרשויות המס על הכנסותיהם החייבות במס כחוק.  כחלק מהמאבק בתופעה, הוחלט ברשות המיסים לצאת במהלך שיאפשר לנישומים לדווח על ההכנסות שהועלמו מבלי לשאת בעונשים על כך. זוהי למעשה מהותו של הליך הגילוי מרצון.

כאשר מדובר בהליך גילוי מרצון אנונימי, הכוונה הינה לאפשרות של הנישום לדווח באופן יזום על הכנסותיו החסרות, רק לאחר שבדק ללא הזדהות מה יהיה שיעור המיסים שיחוייב בהם במידה ויתקדם לשלב הדיווח על ההכנסות החסרות.

משמעו כי נישומים הבוחרים בתהליך לגילוי מרצון המתבצע במסלול האנונימי, מגישים קודם כל בקשה ללא פרטים מזהים, מקבלים את שומת המס שיידרשו לשלם בגין ההכנסות החסרות, ורק לאחר מכן, ככל שיבחרו בכך, יכולים להגיש את הבקשה לגילוי מרצון הנושאת את פרטיהם המזהים.

 

האם גם תשלום חוב המס יכול להתבצע באופן אנונימי?

לא. במידה והנישום התחיל את תהליך הגילוי מרצון במסלול אנונימי, קיבל את שומת המס הצפויה לו באם ידווח בפועל על הכנסותיו ובחר שלא להתקדם בתהליך, פרטיו ישארו חסויים וההכנסות שלא דווחו לרשות המסים גם לא תדווחנה.

גם אי התייחסות מצד הנישום לשומת המס בתוך 90 ימים, תוביל לסגירת ההליך. לעומת זאת, ככל שהנישום ראה את שומת המס הצפויה ובחר להתקדם בתהליך הגילוי, כדי להשלים אותו הוא יידרש לחשוף את פרטיו לרשות המסים ולשלם את חוב המס שלו.

 

איך מגישים בקשה לגילוי מרצון אנונימי?

הגשת בקשה לגילוי מרצון באופן אנונימי, צריכה להתבצע באמצעות עורך דין מיסים מנוסה, אשר יהיה אמון על הכנת הבקשה והעברתה בצירוף האסמכתאות הרלוונטיות לסמנכ"ל בכיר במחלקת מודיעין וחקירות מס ברשות המסים.

הבקשה צריכה לכלול את כלל המסמכים הנוגעים להכנסות והוצאות בשנות המס הרלוונטיות, לרבות פירוט אודות מקורות ההכנסה, הונו ונכסיו של הנישום, ופירוט בדבר ההכנסה שלא דווחה ואומדן של שיעור המס שהנישום יידרש לשלם בגינה.

במידה וקיימת האפשרות לביצוע גילוי מרצון באופן אנונימי, הבקשה תועבר לגוף המיסוי הרלוונטי (מס הכנסה, מע"מ, המכס, מיסוי מקרקעין וכדומה), שיבדוק את פרטיה ויקבע מהי שומת המס שהנישום יידרש לשלם על ההכנסות שלא דיווח בעבר. כעת מששיעור המס ידוע לנישום, הוא יוכל להגיע להחלטה מושכלת אם ברצונו להתקדם עם תהליך הגילוי מרצון תוך הזדהות, או שלא.

 

היתרונות בהגשת בקשה לגילוי מרצון במסלול האנונימי

יתרונו המשמעותי של נוהל הגילוי מרצון, טמון בפתח שהוא מציע לנישומים שביצעו עבירות מיסים, לתקן את דיווחיהם ולשלם את חובותיהם לרשויות המס, בתמורה להתחייבות ממדינת ישראל שלא תנקוט בהליכים פליליים ובענישה כנגדם. אולם הדבר כפוף לכך שבמסגרת הגילוי מרצון הנישום יעמוד בתנאים המזכים להלן:

  • הנישום יגלה את מלוא ההכנסות החסרות וידווח בכנות ובשיתוף פעולה מלא עם רשות המסים.
  • בתיקו של הנישום לא בוצעה חקירת מס בעבר ואין לרשות המסים או לכל גורם מדיני אחר מידע המחשיד אותו בביצוע עבירות מס.
  • הנישום ישלם את מלוא שומת המס שהוטלה עליו בגין חובו במועד.

 

ליתרון הכללי שצוין לעיל בהקשר לנוהל גילוי מרצון, מצטרף גם היתרון הספציפי לנוהל גילוי מרצון במסלול אנונימי, שהוא היכולת של הנישום לבדוק מראש מה תהיה שומת המס במקרה של הגשת בקשה לגילוי מרצון, להתייעץ בנושא עם עורך דין מיסוי מנוסה ולקבל החלטה מושכלת לגבי המשך התהליך ופתרונות נוספים להם הוא עשוי להידרש להמשך התנהלותו של רשויות המס והפחתת חוב המס שעתיד לחול עליו.

 

מהו גילוי מרצון במסלול המקוצר?

תהליך סטנדרטי לגילוי מרצון, עלול להימשך חודשים ארוכים. לכן קיימת האלטרנטיבה המקוצרת, הפתוחה עבור נישומים שסכום ההצהרה שלהם נמוך מ- 2 מיליון שקלים, בנוסף לכך שההכנסה שבגינה הם מחוייבים, מגיעה עד 500,000 ש"ח. ישנם כמה תנאי סף נוספים להגשת בקשה לגילוי מרצון בהליך מקוצר:

  • הבקשה חייבת להיות כנה ומדויקת
  • לא התבצעה בגין ההכנסות המוצהרות בבקשה חקירת מס
  • המידע המדווח בהליך הגילוי מרצון לא נודע לרשות המסים קודם
  • מידע בדבר הכספים או הדיווח האמורים לא נודע ברבים או הופץ באמצעי התקשורת
  • מידע זה אינו קשור בהליכים אזרחיים או פליליים שנפתחו כנגד הנישום

 

ככל שהבקשה לגילוי מרצון אנונימי עומדת בקריטריונים שהופכים אותה מתאימה למסלול המקוצר, הגורם האזרחי האמון על הטיפול בבקשה רשאי להעבירה למסלול הזה.

 

האם ניתן לבצע גילוי מרצון במסלול אנונימי בשנת 2022?

למרבה הצער, הפעם האחרונה שבה הדבר התאפשר היתה בשנת 2019, אך מאז טרם נפתחה האפשרות מחדש על ידי רשות המסים. יחד עם זאת, מבירור שנערך עם רשות המיסים, מסתמן שהאפשרות לתהליך אנונימי לגילוי מרצון עתידה לחזור, לאור יעילותו של המהלך בפעמים הקודמות שבהן נעשה בו שימוש.

בכל מקרה, לאור העובדה שרשויות המס טרם יצאו בהצהרה פורמלית בנושא חזרת הנוהל, מומלץ להתעדכן בנושא מעת לעת עם עורך דין לענייני מיסים.

 

הצורך בייצוג משפטי בתהליך גילוי מרצון – סיכום

תהליך גילוי מרצון יכול להיות מורכב מאוד ברמה הכלכלית והמשפטית כשמדובר בסכומים גבוהים. אף  שהגשת הבקשה לגילוי מרצון אמורה להגן על הנישום מהליכים משפטיים וסנקציות עדיין נחשפים במסגרתה פרטיו האישיים של האדם שהעלים מס.

לכן חשוב להתייעץ מבעוד מועד עם עורך דין המתמחה בהליכי גילוי מרצון כדי להבין היטב את המשמעויות שעשויות להגזר מן התהליך ולהגיע אליו מוכנים. משרד עורך דין דני אורדן מתמחה בהליכי גילוי מרצון אנונימי ומזוהה וישמח לייצג אתכם מול רשויות המס כדי להבטיח שזכויותיכם תישמרנה. זקוקים למידע נוסף בנושא? אנחנו פה בשבילכם. מוזמנים לפנות אלינו!

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
עבירות מס על דירות להשקעה

הזכות לחיים ולביטחון ולשלמות הגוף יוצאת מנקודת הנחה שכל פגיעה בחייו של אדם או בשלמות גופו תיחשב למעשה פסול ובלתי מוסרי, שגם גופי הצדק וגם

קרא עוד »
עבירות מס מהותיות 

רשויות המס בישראל אמונות על גביית המיסים בישראל. גביית המיסים חשובה בכל שנה, ויש לה משנה חשיבות בשנת 2020 שבה פחתה, ככל הנראה, הפעילות העסקית

קרא עוד »
עבירות מס מהותיות

בשנים האחרונות, רשויות המס במדינת ישראל, הגבירו באופן משמעותי את מאמצי הניטור והאכיפה כנגד מעלימי מיסים. בעקבות כך, לא מעט בעלי עסקים עצמאיים ובעליהן של

קרא עוד »
עבירות מס טכניות

סעיף 117 (א) לחוק מע"מ, וכן סעיף 216 לפקודת מס הכנסה, עוסקים שניהם בעבירות מע"מ או בעבירות מס בהתאמה, אשר בוצעו על ידי בעל עסק

קרא עוד »
עבירות מע"מ והשלכותיהן

עבירות מע"מ והשלכותיהן: העונש הצפוי וכיצד להתגונן בעלי עסקים קטנים וגדולים רבים, רואים בדין עבירת המע"מ כדין זריקת פחית בחוף הים – עבירה שטותית וזניחה,

קרא עוד »