fbpx

עבירות מס מהותיות

בשנים האחרונות, רשויות המס במדינת ישראל, הגבירו באופן משמעותי את מאמצי הניטור והאכיפה כנגד מעלימי מיסים. בעקבות כך, לא מעט בעלי עסקים עצמאיים ובעליהן של חברות בע"מ, "נתפסו על חם" בביצוע עבירות מס מהותיות. במה אמורים הדברים, מה משמעות ההרשעה בביצוע עבירת מס מהותית והאם יש מה לעשות במצב כזה? כל התשובות בהמשך.

על מהותן של עבירות מס מהותיות

עבירות מס בכללותן, הן כל מקרה של חריגה מהוראות החוק הקשורות בדיווח למס הכנסה ומע"מ ומתשלום המסים שבהם הנישום חייב במלואם ובמועדם. עבירות אל נחלקות לשתי קטגוריות והן: עבירות מס טכניות ועבירות מס מהותיות.

עבירות המס המהותיות הן פעולות המבוצעות באופן מכוון לטובת הימנעות מתשלום מסים כחוק או לשם הפחתת חבות המס. בין הדוגמאות הבולטות והשכיחות לעבירות מהותיות במס הכנסה ועבירות מע"מ מהותיות, ישנן אי רישום של תקבולים בעסק, אי דיווח על הכנסות לרשות המסים, השמטת הכנסות מדוחות המס, דיווח על הוצאות מנופחות, הפקת חשבוניות פיקטיביות, ניכוי תשומות בניגוד לדין, ניכוי תשומות פיקטיביות וכיוצא באלו.

למותר לציין כי אלו הן עבירות פליליות ובהתאם לכך, הרשעה בהן גוררת לא רק סנקציות אזרחיות בדמות קנסות גבוהים מאוד אלא עלולה להביא אף לפסיקת עונשי מאסר בפועל על הנאשם המורשע.

 

עבירות מס מהותיות – הכוונה שעושה את כל ההבדל

ההבדל המהותי ביותר בין עבירות מס טכניות ועבירות מס מהותיות, גלום בכוונה שמאחורי ביצוע העבירה. כאשר אדם עומד לדין על ביצוע עבירת מס, עצם העובדה שניתן להוכיח כוונה מצידו להתחמקות מתשלום מסים כחוק שבהתקיימה הנישום פעל באופן אקטיבי כדי להטעות את רשות המסים, היא שהופכת את העבירה לעבירת מס מהותית שעונשים כבדים יותר בצידה. זאת להבדיל מעבירות מס טכניות, שבמרבית המקרים ניתן להוכיח שבסיסן בטעות ולא בכוונת זדון להעלמת מס.

הבדל משמעותי זה נלקח כמובן בחשבון בהקשרי ענישה ובהתאם לכך, עונשו של אדם בישראל שיורשע בביצוע עבירת מס מהותית בהכרח יהיה גבוה מהעונש שיוטל על מי שיורשע בעבירת מס טכנית. לכן במידה ונקראתם להגיע לחקירה ברשות המסים, זומנתם לחקירה במשטרת ישראל בגין עבירות מס מהותיות או שהוגש נגדכם כתב אישום העוסק בעבירות מיסים מהותיות, עליכם להשיג עורך דין מצוין המתמחה בתיקי עבירות מס מהותיות – ויפה שעה אחת קודם.

עבירות מס מהותיות
עבירות מס מהותיות

מהם סוגי עבירות המיסוי המהותיות העיקריים שקיימים?

עם עבירות המיסים המהותיות היותר שכיחות שנדונות בבתי המשפט בישראל, אפשר למנות את העבירות הבאות על חוקי המס:

 

אי רישום תקבולים / אי דיווח על הכנסות

כל פעולה מכוונת המתבצעת במטרה ברורה להסתיר מרשויות המס את שיעור הכנסותיו והונו האמיתי של בעל עסק או אדם פרטי בישראל – היא בבחינת עבירת מס מהותית שעונשים חמורים בצידה. לדוגמה, קבלת תשלום על מוצר או שירות שנמכרו בעסק מבלי להנפיק קבלה או חשבונית מס כמתחייב בחוק.

 

הגשת דיווחים כוזבים למס הכנסה ו/או מע"מ

דיווח כוזב לרשויות המס, משמעו דיווח הכולל מידע שגוי ומטעה לשם הפחתת נטל המסים שבהם המדווח חייב. למשל, דיווח על חשבוניות פיקטיביות שהופקו על הוצאות מפוברקות בעסק, הוא בבחינת דיווח כוזב המהווה עבירת מס מהותית. כך גם הפקת חשבוניות מס וקבלות בסכומים נמוכים באופן  משמעותי מהתמורה שנתקבלה בעסקה בפועל – זו עבירת מס מהותית.

סוגי הפעולות שצוינו מעלה הן חלק קטן בלבד מתוך מכלול הפעולות הבלתי חוקיות שאנשים פרטיים ובעלי עסקים נוהגים לבצע מתוך שאיפה להפחית מחבות המס שלהם. ככל שמדובר בדיווחים בלתי תקינים או חסרים לרשות המסים, שמאחוריהם עומד אדם שפעל בכוונה תחילה להטעות את רשויות המס, פעולות אלו ייחשבו כאמור כעבירות מס מהותיות לכל דבר ועניין, שעלולות לגרור ענישה כבדה וקשה.

בהקשר זה חשוב גם לדעת שגם סיוע להעלמת מיסים והלבנת הון, הוא בבחינת עבירת מס מהותית וחמורה מאוד שעונש כבד בצידה לגורם המסייע.

 

כיצד רשות המסים יכולה להוכיח שבוצעו עבירות מס מהותיות?

כאשר מתעורר חשד לכך שאדם או תאגיד ביצעו עבירות מס, כדי להוכיח כי מדובר בעבירות מס  מהותיות, התביעה נדרשת לבסס את הטענה למודעות מצד הנאשם למעשיו ולכוונה מצידו להתנער מתשלום מס כחוק.

 

מהם העונשים על עבירות מהותיות במס הכנסה או מע"מ?

העונשים המוטלים על עברייני מס בישראל של השנים האחרונות, הם מחמירים מבעבר. זאת מאחר ורשויות החוק שואפות לייצר רתיעה מובנית בציבור מפני ביצוען של עבירות מס בכלל ועבירות מס מהותיות בפרט. בהתאם לזאת, העונש שאדם המורשע בעבירת מס מהותית ישא בו, הוא במקרים רבים עונש מאסר בפועל, שיכול להגיע גם עד שבע שנות מאסר.

ישנם מקרים בהם ייצוג משפטי מקצועי מעורך דין המתמחה בתיקי עבירות מס, מאפשר להמיר את ההליכים הפליליים והענישה החמורה הנלווית להרשעה בהם, בהליכי כופר, אשר במסגרתם הנישום נדרש לשלם סכום כספי מוגדר כחלופה לניהול הליך פלילי על כל המשתמע ממנו. הדבר עשוי להתאפשר כתלות בשיקול דעתה של רשות המסים בכל מקרה לגופו, ותוך שאופי העבירות שבוצעו והעבריין מובאים בחשבון בקבלת ההחלטה.

 

כיצד יכול עו"ד מסים לעזור לאדם שנאשם בעבירת מס מהותית?

עורך דין מיסים טוב יחתור להמיר את ההליך הפלילי של אדם שנאשם בביצוע עבירות מס מהותיות בפעם הראשונה מאז ומעולם, בהליך כופר. היכולת לשכנע את רשות המסים בכך שזהו פתרון לגיטימי ומוצדק בנסיבות הקיימות בתיק המדובר, לאור העדר עבירות מס קודמות שהנאשם הורשע בהן ותחת הנסיבות הפרטניות לו – תלויה מאוד בכישוריו ובניסיונו המשפטי של עורך הדין בתיקים דומים.

הדבר נכון אדרבא כאשר במוקד התיק ישנן עבירות מס מהותיות בדרגת חומרה גבוהה ו/או נאשם שזוהי לא הפעם הראשונה שבה הוא עומד לדין בגין העלמת מיסים או עבירות הלבנת הון. במקרים אלו הסבירות להמרת ההליך הפלילי בהליכי כופר, קטנה משמעותית.

אולם מעורבותו של עורך דין מנוסה לענייני מיסוי יכולה בהחלט לסייע בהפחתת תקופת המאסר למינימום האפשרי, המרת המאסר בעבודות שירות במקרים מסוימים וצמצום גובה הקנסות המנהליים שיוטלו על הנאשם.

 

חוקרים אותי בחשד לביצוע עבירת מס מהותית – מה כדאי לי לעשות?

אם אתם חשודים בביצוע עבירת מס, ולבטח אם מדובר בחשד מבוסס לביצוע עבירה מהותית מול מע"מ או מס הכנסה, זה הזמן לשוחח עם עו"ד מיסים מומלץ, שיגן על האינטרסים שלכם בתהליך. עורך דין מיסים דני אורדן מתמחה במתן שירותי סיוע משפטי בתיקי עבירות מס מהותיות ועבירות מס טכניות מזה כשלושים שנים.

השירותים שמשרדנו מספק כוללים גם ייעוץ משפטי וייצוג במעצרים וחקירות, ליווי בהליכים המתנהלים בערכאות המשפטיות וסיוע בהגשת ערעורים בנוגע לקנסות מנהליים, דרישות כופר והליכי גילוי מרצון. נשמח לפעול גם למענכם. זקוקים לפרטים נוספים על עבירות מס מהותיות ואפשרויות ההתמודדות עם התוצאות המשפטיות של חשיפתן? משרד עו"ד דני אורדן לשירותכם – פנו אלינו בהקדם.

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
עבירות מע"מ והשלכותיהן

עבירות מע"מ והשלכותיהן: העונש הצפוי וכיצד להתגונן בעלי עסקים קטנים וגדולים רבים, רואים בדין עבירת המע"מ כדין זריקת פחית בחוף הים – עבירה שטותית וזניחה,

קרא עוד »
קנס מנהלי בעבירות מס

ההתעסקות עם גופים ומוסדות ציבוריים היא לרוב אחד ה"סידורים" הטורדניים והשנואים על בני ישראל: העומס הרב, זמני ההמתנה, השירות הבלתי סימפטי וכן, גם הטיפול בקנסות

קרא עוד »
חשבוניות פיקטיביות

חשבוניות מס הן אסמכתאות לקיזוז המע"מ, בעבור כל עסקה שמתבצעת בין מוכר וקונה. בעלי עסקים רבים שמנסים בדרכים לא כשרות להשיג קיזוז בשיעור גבוה יותר,

קרא עוד »
עבירות מס מהותיות 

רשויות המס בישראל אמונות על גביית המיסים בישראל. גביית המיסים חשובה בכל שנה, ויש לה משנה חשיבות בשנת 2020 שבה פחתה, ככל הנראה, הפעילות העסקית

קרא עוד »
עבירות מס טכניות

כשמדובר בעבירות מס טכניות הכוונה היא לעבירות במס הכנסה או מע"מ שעשויות היו להתבצע בתום לב וללא כוונת מכוון. למשל, אי הגשה של דוחות חודשיים

קרא עוד »