fbpx

כתב אישום מהעירייה – מה עושים עם זה?

הוגש כנגדכם כתב אישום מטעם העיריה או הרשות המקומית? חשוב שתדעו מהן זכויותיכם בהליך המשפטי וכיצד הוא עומד להתנהל. במדריך זה נסביר את כל מה שחשוב לדעת כשמקבלים כתב אישום מהעירייה – מה עושים עם זה? למה ניתן לצפות? וממי אפשר לקבל סיוע משפטי בהקשר הזה. שווה לקרוא – כל התשובות בהמשך.

איך מקבלים כתב אישום מהעירייה – מה עושים עם זה והיכן זה מטופל?

כתב האישום מהעירייה מגיע בדואר רשום לכתובת הרשומה של הנאשם, בצירוף טופס הזמנה לדיון בבית משפט השלום, הכולל תאריך, שעה, שם השופט וכתובת בית המשפט שהדיון ייערך בהם. אם קיבלתם מכתב כזה, דעו כי אתם רשאים להיות מיוצגים בדיון על ידי עורך דין.

לא כדאי להתעלם מהזימון לדין משום שבמידה ולא תטרחו להתייצב לדיון בבית המשפט, גזר דינכם עלול להינתן בהעדרכם  מבלי שתוכלו להציג את הצד שלכם ולהגן על עצמכם – מה שמכונה בעגה המשפטית: מתן "גזר דין בהעדר הגנה".

היה ומדובר בעבירה קלה יחסית כדוגמת עבירת קנס, עלול בית המשפט להיעתר לבקשת הרשות התובעת אתכם, לפסוק קנס כפול כנגדכם, תחת הטענה שאי הגעתכם לדיון בבית המשפט, הסב לרשות המקומית נזקים נוספים ובזבז מזמנה ומזמנו של בית המשפט. במצב כזה ישלח לביתכם פסק הדין ובהמשך, ככל שלא ישולם – יועבר להליכי גביה בהוצאה לפועל, בדומה לכל קנס אחר.

 

האם ניתן להגיש ערעור על מתן גזר דין בהעדר הגנה?

אם בית המשפט פסק כנגדכם בכתב האישום שהגישה נגדכם העירייה או הרשות המקומית, וזאת משום שנעדרתם מן הדיון – עדיין תוכלו להגיש לבית המשפט בקשה לביטול גזר הדין בטווח של 30 ימים ממועד קבלת ההחלטה. יחד עם זאת, על מנת שבקשתכם תתקבל, תידרשו לספק תימוכין לכך שהעדרותכם מהדיון התרחשה בנסיבות מוצדקות ולהוכיח כי במידה וההחלטה לא תתבטל, יגרם לכם עיוות דין.

כתב אישום מהעירייה - מה עושים עם זה?
כתב אישום מהעירייה – מה עושים עם זה?

מה קורה כאשר הנאשם איננו מתייצב לדיון בעבירות עירוניות חמורות?

כאשר עסקינן בעבירה מורכבת או קשה יותר, שבה אין אפשרות לתביעה לדרוש מתן פסק דין במידה והנאשם לא התייצב לדיון, בית המשפט יידרש לקבוע עבור הדיון מועד חדש ולזמן אליו את הנאשם בעזרת צו הבאה. צו זה מועבר לטיפולה של משטרת ישראל ומאפשר לה לעצור את הנאשם ולהביא אותו לתחנת משטרה.

במצב כזה, יידרש הנאשם לשלם ערובה, שגובהה יקבע בידי בית המשפט במסגרת צו ההבאה, והוא יוכל לקבל אותה בחזרה רק אחרי שיופיע לדיון בכתב האישום שהוגש כנגדו על ידי הרשות המקומית או העירייה.

 

נאשמתם בעבירות עירוניות? הכירו את זכויותיכם

היה וזומנתם לדין בגין אישומים בעבירות עירוניות שלכאורה ביצעתם, יש כמה זכויות השמורות לכם על פי חוק, שחשוב שתהיו מודעים אליהן:

  1. טרום הדיון הראשון שנקרא "דיון ההקראה", אתם רשאים לפנות אל משרד התובע העירוני בבקשה לקבלת עותק מחומרי החקירה, בצירוף רשימה של כלל המסמכים שברשות התביעה. אולם אין אחידות דעים בסוגיה אילו מסמכים נחשבים בהכרח כחומרי חקירה ומה צריך להיכלל ברשימת החומרים שהתביעה מציגה לנתבע. לכן כדאי להסתייע בעורך דין שיוכל לסייע במימוש זכויותיכם המלאות בהקשר זה.
  2. במסגרת הדיון הראשוני (דיון ההקראה) אתם רשאים להציג לבית המשפט טענות מקדמיות כמו טענה להתיישנות התביעה או לטעון לקיומם של פגמים בכתב האישום שהוגש כנגדכם, שעשויים להצדיק את פסילת התביעה על הסף או הפחתה מסעיפי האישום המיוחסים לכם.
  3. במעמד דיון ההוכחות (הדיון השני), הנאשם רשאי לתשאל את עדי התביעה וכן להטיל ספק במוצגים או הראיות שהתביעה הציגה ובעדי התביעה, על מנת לערער על אמינותם ולהפריך את הטענות שהועלו בידי התביעה.

 

למה ניתן לצפות במסגרת הליך הטיפול בכתב האישום שהעירייה הגישה?

בדיון ההקראה, אחרי שהנאשם מציג את הטענות המקדמיות שלו, באם ישנן כאלו, עליו לומר האם הוא מסכים להודות בעובדות שהוצגו בכתב התביעה או כופר באשמה. חשוב לדעת שהנאשם מצופה להתייחס לכל טענה שהוצגה בכתב התביעה בנפרד, ולא להגיב לכתב התביעה בכללותו.

נאשם שסבור כי באמתחתו טענות שמצדיקות את זיכויו בדין, יוכל לפרט אותן באופן תמציתי במסגרת דיון ההקראה. אולם ניתן להניח כי הכרעה בהקשר זה לא תימסר בו במקום.

 

מה צפוי לי במסגרת דיון ההוכחות הראשוני בכתב האישום העירוני?

לאחר דיון ההקראה, בית המשפט קובע מועד עבור דיון ההוכחות הראשוני, שנקרא "פרשת התביעה". בדיון זה העירייה התובעת או הרשות המקומית, נדרשות להציג את כלל הראיות והעדים המוכיחים את טענותיה כלפי הנאשם, כפי שנפרשו במסגרת כתב האישום. במקרים מסוימים, פרשת התביעה מטופלת לאורך יותר מדיון יחיד, בהתאם לכמות העדים והראיות שהתביעה נדרשת להציג ובגורמים נוספים המאריכים את התהליך.

מאחר ועסקינן בעבירות עירוניות, במרבית ההליכים המשפטיים, עדי התביעה יהיו פקחים או עובדי ציבור. אלו יהיה רשאים להסתמך על מסמכי התביעה כדי להציג את גרסתה ואי שליטה בעובדות או שכחת פרטים הנוגעים למקרה הנדון, לא בהכרח יובילו לפסילת עדותם.

עם תום דיוני ההוכחות הללו, לנאשם תינתן האפשרות לטעון טענה שנקראת "אין להשיב לאשמה" שפירושה היא שלדעתו התביעה לא הוכיחה כלל ועיקר את הטענות שהוצגו בכתב האישום שהגישה. במידה ובית המשפט ישתכנע שלטענה זו יש בסיס, הנאשם יזוכה מן העבירה מבלי שיידרש לקיים שלב הוכחות נגדי.

 

איך מתגוננים כנגד כתב אישום מהעירייה? על הליך ההוכחות הנגדי

נאשם שלא יטען טענה של "אין להשיב לאשמה" או שטענתו זו תידחה על ידי הערכאה השופטת, יזומן לדיון הוכחות נוסף, שנקרא בעגה המשפטית "פרשת הגנה". בדיון זה יצטרף הנאשם להציג ראיות ועדים מטעמו שיתמכו בטענת חפותו. מאחר ומדובר על הליך פלילי באופיו, במידה והנאשם יצליח להוכיח בשלב זה את קיומו של ספק סביר באמיתות טענות הרשות המקומית התובעת – הדבר יהיה מספיק על מנת להביא לזיכויו בדין.

 

מה קורה בשלב הסיכומים של התביעה העירונית?

עם תום דיוני ההוכחות בפרשת ההגנה של הנאשם, התביעה תגיע אל שלב הסיכומים. במרבית המקרים הסיכומים מתבצעים בעל-פה ובאותו הדיון שבו פרשת ההגנה תמה. אולם לעתים בהתאם לבקשת הצדדים, או לחילופין – ביוזמתו של בית המשפט, הצדדים מורשים להגיש בכתב את סיכומיהם, במועד מאוחר מכך.

מששלב הסיכומים בא אל סיומו, ייקבע תאריך לדיון שבו תינתן הכרעת הדין על ידי השופט. במידה ובית המשפט יחליט לזכות את הנאשם מכל סעיפי האישום שיוחסו לו, ההליך המשפטי יסתיים במעמד זה. אולם במידה ובית המשפט יחליט להרשיע את הנאשם באחד או יותר מסעיפי האישום, הוא יזומן לעוד דיון הידוע כשלב הטיעונים לעונש, כפי שנפרט להלן.

 

על שלב הטיעונים לעונש בתביעות מטעם העירייה כנגד תושבים

לדיון הטיעונים לעונש, שני הצדדים נדרשים להגיע עם טענות שיצדיקו את בקשתם לפסוק לנאשם שהורשע עונש מקל או מחמיר. זוהי הסיטואציה היחידה בה להיסטוריית העבירות של הנאשם יינתן משקל במידה והנושא יוצג לבית המשפט בתור טיעון המצדיק מתן עונש מחמיר יחסית.

לצורך העניין, נאשם שהורשע בעבר בעבירות דומות לזו שבגינה הוא הועמד לדין במשפט הנתון, עלול להתמודד עם טענה מצד התובעת, לכך שיש לפסוק כנגדו עונש חמור, לאור ההיסטוריה העבריינית שלו. זהו המקום של הנאשם להציג לבית המשפט אסמכתאות שיעידו על קיומן של נסיבות אישיות, כלכליות או אחרות, המצדיקות התחשבות מבית המשפט ופסיקת עונש מקל.

 

למה חשוב לפנות לסיוע משפטי בהקשר להתמודדות עם כתבי אישום מהעירייה?

אף על פי שכתב אישום מהעירייה עוסק בעבירות עירוניות שהעונש בצידן הוא לא עונש מאסר – מדובר עדיין בהליך משפטי ממושך ועמוס בדיונים, שעצם התארכותו כמו גם תוצאותיו, עלולים לפגוע כלכלית באופן חמור בנאשם.

על מנת להתמודד באופן יעיל עם ההליך, דרושה הבנה במשפט פלילי ודיני ראיות כאחד, לצד התמחות בתיקי עבירות עירוניות ובכלל זה – גם עבירות תכנון ובניה או עבירות הנוגעות לרישוי עסקים. במקומות אלו בדיוק, עורך דין רשויות מקומיות מנוסה, הוא הכתובת.

 

ממי ניתן לקבל סיוע משפטי מקצועי בהקשר לאישומים מהרשות המקומית או העירייה?

משרד עו"ד דני אורדן בהנהלת דני אורדן – עו"ד, רו"ח וכלכלן, מסייע מזה כ- 30 שנים ליחידים ובעלי עסקים המתמודדים עם כתבי אישום מרשויות מקומיות. עורך דין אורדן מספק ללקוחותיו ייעוץ משפטי איכותי לצד ייצוג משפטי בערכאות המשפטיות, הציבוריות והמנהליות, בין שמדובר בעיריות, רשויות מקומיות, רשות המסים, בנקים ועוד. משרדנו ישמח להעמיד גם לרשותכם סיוע משפטי ברמה הגבוהה ביותר בכל מחלוקת עם הרשויות, גופים כלכליים או משרדים ממשלתיים.

זקוקים להכוונה אישית בהתנהלות מול הרשות המקומית? אל תדחו את הנושא למועד בו יהיה מאוחר מדי – פנו למשרדנו כבר היום והגנו על זכויותיכם!

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי: