fbpx

מה זה חדלות פירעון?

האם נקלעתם לקשיים כלכליים ואינכם יכולים לעמוד בתשלומי החוב שלכם? הליך חדלות הפירעון והשיקום הכלכלי נועד במיוחד לסייע לחייבים במצבכם, לצאת מהמצב הזה, תוך הקפאת הליכים משפטיים נגדם ויצירת מסלול לשיקומם הכלכלי. במאמר זה נסביר בקצרה מה זה חדלות פירעון ונפרט אודות הגדרתו, מטרתו ואופן התנהלותו של הליך זה.

 

מה זה חדלות פירעון ועבור מי ההליך עשוי להיות רלוונטי?

חדלות פירעון מתרחשת כשלחייב אין יכולת לעמוד בהחזר חובותיו. זה קורה כשסך ההוצאות של החייב גדול מסך כל ההכנסות שלו, גם אם הוא יממש את כל הנכסים שיש לו. במצב זה, חייבים ונושים רבים פונים להליכי פשיטת רגל, הידועים כיום כהליכי חדלות פירעון.

הליך חדלות הפירעון והשיקום הכלכלי החליף את הליך פשיטת הרגל במסגרת רפורמה שנערכה בתחום בשנת 2018. משך ההליך קוצר באופן משמעותי וניתן דגש רב יותר לשיקומו של החייב עצמו ופחות לזכויות הנושים.

חדלות פירעון ושיקום כלכלי הוא הליך שנועד לסייע לאנשים השרויים בחובות כבדים להשתקם כלכלית ולחזור למצב תפקוד תקין מבחינה כלכלית. במסגרת הליכי חדלות הפירעון, מי שנמצא בחובות יכול להגיש בקשה לפתיחת הליך חדלות פירעון. במהלך ההליך, על המבקש יהיה לעמוד במגבלות ותנאים שונים לתקופה בת 4 שנים. אם הוא יעמוד בכל המוטל עליו, כולל ביצוע תשלומים לקופת הנשייה כפי שנקבע, הוא יקבל הפטר מחובותיו בסיום התהליך.

 

מה ההבדל בין הליך חדלות פירעון ופשיטת רגל, בעצם?

הטיפול בחייבים במדינת ישראל, הוסדר עד לפני שנים ספורות באמצעות דבר החקיקה המוכר כפקודת פשיטת הרגל. מדובר בפקודה המשלבת בין חוקים שמקורם בתקופת המנדט הבריטי, שעברה חקיקה מחודשת בשנת 1980. בשנת 2018 הוסכם על ביצוע רפורמה מקיפה בנושא, שמכוחה נולד חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, אשר נכנס לתוקף בספטמבר 2019.

 

ההבדל התפיסתי

הרציונל המרכזי ביותר שעמד מאחורי החוק החדש, היה שינוי ביחס החברה והמוסדות הפיננסיים בישראל כלפי חייבים יחידים. פשיטת רגל נחשבת כבר שנים רבות מבחינה תפיסתית כסוג של כתם על העבר הפיננסי של אדם וסיבה להסתייגות ממנו כאדם אמין ויציב כלכלית.

בשינוי המינוח הנ"ל, המדינה חתרה ליצירת טרמינולוגיה חדשה בתחום פשיטת הרגל, ולשנות את העמדה השלילית שהייתה נהוגה כלפי החייבים. זאת, כדי שהם יוכלו לסיים את תקופת חדלות הפירעון ולצאת לדרך כלכלית חדשה.

 

ההבדל המעשי

בפן המעשי, לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי ישנן מספר מטרות, שבבסיסן נמצא החזר החובות לנושים של החייב – עיקרון מרכזי שהתקיים גם בפקודת פשיטת הרגל ונשאר על כנו. אולם כעת נוספה מטרה חדשה שלא נדרשה בעבר מפושטי רגל, והיא סוגיית השיקום הכלכלי לחייבים.

שיקום כלכלי הוא למעשה הדרך שבה המדינה מתייחסת לחייבים כאל מי שמעדו וכעת מוכנים ללמוד מהטעויות שלהם ולפעול כשורה. לכן, כחלק מובנה מן התהליך, החייבים נדרשים להשתתף בתוכנית הכשרה להתנהלות כלכלית נכונה, תוך שיתוף פעולה עם הפקעת נכסיהם לצורך הגדלת קופת הנשיה והחזרת חובות מזורזת לנושים.

גם כאן, בדומה לפקודת פשיטת רגל, ממונה לחייבים נאמן שאחראי על כינוס נכסיהם, על מימוש הנכסים וחלוקתם לנושים. עם זאת, כיום לנאמן יש סמכויות רבות מבעבר, וביניהן היכולת להחליט אילו מנכסי החייב לממש כדי להגדיל את קופת הפירעון (עליו להגיש בקשה לשופט בית המשפט ובאישורו הוא יוכל למכור את הנכסים) וכן הסמכות להמליץ על מתן ההפטר ולקדם אותו לחייב שעמד כראוי בתהליך, תנאיו ומגבלותיו.

 

ההבדל התהליכי

הבדל נוסף בין חדלות פירעון לפשיטת רגל הוא באינטרס המשותף של המדינה והחייבים להביא לסיום מהיר של ההליך ולבצע חלוקה הוגנת של הכספים בין הנושים על פי סדר העדיפויות המוגדר בחוק.

סדר חלוקת הכספים בקופה (סדר הנשייה) נקבע מחדש בחקיקת חדלות הפרעון: ראשית, חובות שמקורם בשעבודים (כדוגמת חובות משכנתא), בהמשך, תשלום בגין פעולות הנאמן בהליך, כיסוי חובות בדין קדימה (תשלומי ביטוח לאומי, מיסים ועוד), חובות שעבוד צף (ערבויות, למשל לטובת קבלת מימון חוץ בנקאי), חובות כלליים ללא ריביות פיגורים (למשל, חוב לחברת הסלולר), חובות כלליים נושאי ריביות, ולבסוף – גם חובות דחויים.

כמובן, קיימים עוד שינויים ברוח החקיקה החדשה, כמו האפשרות למכירת דירות מגורים של חייבים, או התנהלות מול תאגידים חדלי פירעון, שיכולים כעת להשתקם כלכלית ולשוב לפעילותם הסדירה, או מנגד – להתפרק לחלוטין.

מה זה חדלות פירעון
מה זה חדלות פירעון

 

מול אילו גורמים הליכי חדלות פירעון מתנהלים?

גובה החובות של החייב קובע מי הגורם שיוסמך לניהול ההליך. כשסכום החובות עולה על 161,236 ש"ח, הגורם המוסמך לתת צו לפתיחת הליך חדלות פירעון הוא הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ובית משפט השלום הוא הערכאה הרלוונטית. כשסכום החובות נמוך מ- 161,236 ש"ח (נכון לשנת 2023), לשכת ההוצאה לפועל היא הרשות המוסמכת לתת צו לפתיחת הליך, והיא גם הערכאה הרלוונטית.

חדלות פירעון אינה פתרון קסם לכל תרחיש, כמובן. מדובר בתהליך מורכב ומגביל במיוחד שנמשך כ- 4 שנים לרוב. לכן לפני תחילת הליך שכזה, חשוב להיוועץ עם עורך דין מומחה בחדלות פירעון שיידע להעריך את התועלת שאפשר להפיק מההליך.

 

אילו סוגי תיקים קיימים בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי?

קיימים שני סוגים עיקריים של תיקים בהליכי חדלות פירעון:

 1. תיקי חדלות פירעון של יחידים – הליכים החלים על אנשים פרטיים כמו שכירים, עצמאים או פנסיונרים.
 2. תיקי חדלות פירעון של תאגידים – הליכים החלים על חברות, עמותות וגופים אחרים.

בשני המקרים ההליכים כוללים הגשת בקשה לבית משפט, מינוי נאמן לנכסים, הגשת תוכנית פירעון ותכנית שיקום כלכלי שבסופה ניתן הפטר לחייב מחובותיו אם עמד בתנאים.

 

5 השלבים העיקריים בהליכי חדלות הפירעון של חייבים יחידים

הליכי חדלות פירעון של חייבים יחידים מתנהלים לפי השלבים הבאים:

 1. הגשת בקשה לבית המשפט – האדם שנקלע לחדלות פירעון מגיש בקשה לפתוח בהליכים. הבקשה צריכה לכלול פרטים כמו שם החייב, סכום החובות, רשימת הנושים והסבר על הנסיבות.
 2. מתן צו פתיחת הליכים – בית המשפט בודק האם לאשר את הבקשה ונותן צו המקפיא הליכים נגד החייב.
 3. תקופת הביניים – תקופה של עד 11 חודשים שבה החייב משלם סכום חודשי לקופת הנשייה, נכסיו מכונסים ומוקפאים הליכים נגדו. במקביל, ממונה נאמן לטפל בתיק.
 4. תוכנית שיקום – בסיום תקופת הביניים, הנאמן מגיש תוכנית פירעון ושיקום כלכלי לאישור בית המשפט.
 5. קבלת הפטר – עם סיום תשלומים, החייב מקבל הפטר על יתרת חובותיו.

 

מהן ההגבלות על החייבים בהליך חדלות פירעון?

בצו לפתיחת הליכי חדלות פירעון נקבעות מספר הגבלות על החייב על פי החוק. הגבלות אלו כוללות עיכוב יציאה מן הארץ למשך כל תקופת ההשתתפות בהליך. מצד שני, הצו עוצר את כל ההליכים המשפטיים שמתנהלים נגד החייב ומסיר את הסנקציות השונות של לשכת ההוצאה לפועל, בתנאי שיש שיתוף פעולה מלא מצד החייב עם הנאמן במסגרת ההליך.

 

באיזה שלב ניתן הפטר חובות לאלתר לחייב בהליך חדלות פירעון?

במקרים בהם אדם נמצא במצב כלכלי קשה במיוחד, שבו עלויות המחיה הבסיסיות שלו גבוהות יותר ממה שהוא מרוויח, בית המשפט רשאי לתת לו הפטר חובות לאלתר. זאת, על מנת לסיים את ההליכים מבלי לדרוש מהחייב לעמוד בתנאי תשלום כלשהם. עם זאת, החייב יידרש להשתתף בקורס להתנהלות כלכלית נכונה.

 

מדוע חיוני לפנות לייעוץ משפטי כששוקלים להגיש בקשה לפתיחת הליך חדלות פירעון?

ייעוץ משפטי אם הגשת בקשה לפתיחת הליך חדלות פירעון עומדת על הפרק, ממספר סיבות:

 • הליך חדלות הפירעון הוא מורכב ומשפיע על כל תחומי החיים של הפרט או התאגיד. חשוב להבין לעומק את המשמעויות שלו לפני תחילתו.
 • עורך דין מנוסה יכול לייעץ האם כדאי בכלל לפתוח בהליך, בהתבסס על נתונים ספציפיים של המקרה.
 • עו"ד יכול לסייע בהכנת הבקשה וכל המסמכים הנלווים בצורה מקצועית ומדויקת, מה שמגדיל את הסיכויים שתאושר בבית המשפט.
 • ייעוץ מוקדם חוסך זמן וכסף בהמשך, על ידי מניעת טעויות העלולות לסבך ולהאריך את ההליך.

 

לסיכום

חדלות פירעון היא מצב שבו חייב אינו יכול לעמוד בהחזר חובותיו, מכיוון שהוצאותיו עולות על הכנסותיו. הליך חדלות הפירעון מאפשר לחייב להיכנס לתהליך שיקום כלכלי תוך כדי הקפאת ההליכים המשפטיים נגדו.

אם אתם נמצאים במצב כזה, מומלץ לפנות לייעוץ משפטי בנושא. משרד עו"ד ורו"ח אורדן ושות' מתמחה בייצוג חייבים בהליכי חדלות פירעון ויוכל לספק לכם תמונת מצב ריאלית ומקצועית לגבי האופציות העומדות בפניכם. אל תהססו ליצור עמנו קשר לייעוץ ללא התחייבות בהקדם!

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי: