fbpx

עורך דין הפרת אמונים

עבירת הפרת האמונים היא אחת מהעבירות הייחודיות ביותר בספר החוקים הישראלי, ובניגוד לנהוג לחשוב – היא אינה רלוונטית רק לשרים ולחברי כנסת. אז מהי הפרת אמונים? מהו תפקידו של עורך דין הפרת אמונים? על כל זאת ועוד במאמר שלפניכם.

מהי הפרת אמונים?

כמובן שלפני שאפשר לפנות ולדבר על עורך דין הפרת אמונים יש להקדיש מספר מילים למהותה של העבירה.

עבירת הפרת האמונים מופיעה בסעיף 284 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן: חוק העונשין), וזוהי לשונה:

"עובד הציבור העושה במילוי תפקידו מעשה מרמה או הפרת אמונים הפוגע בציבור, אף אם לא היה במעשה משום עבירה אילו נעשה כנגד יחיד, דינו – מאסר שלוש שנים".

אם כן, ניתן לראות מנוסחו של הסעיף שמדובר בעבירה עמומה שקשה לצייר את גדריה. למעשה, ללא מתן דוגמאות ממשיות כמעט ובלתי ניתן להבין אילו התנהגויות נכנסות בגדר העבירה ואילו לא.

 

הפרת אמונים ועיקרון החוקיות

עמימותה של עבירת הפרת האמונים הובילה לביקורת רבה עליה במשך השנים, שכן עמימות שכזאת בחוק העונשין מנוגדת לעיקרון החוקיות הפלילי, שהוא אחד מן העקרונות הבסיסיים ביותר בתחום משפט זה.

עיקרון החוקיות הפלילי קובע כי מותר לו לאדם לעשות כל מה שלא נאסר עליו בחוק, מבלי שהוא יהיה חשוף לסנקציות פליליות בגין אותה פעולה.

מעיקרון זה נגזר באופן ישיר הצורך בבהירות בהגדרתן של עבירות פליליות, וזאת כדי שלא יהיה מצב בו אדם יואשם בעבירה פלילית על בסיסה של פרשנות שאינה ברורה מאליה.

כאמור, עבירת הפרת האמונים איננה משתלבת היטב עם עיקרון החוקיות, אך למרות זאת מגמתה של הפסיקה בשנים האחרונות היא להרחיבה ולהכניס בתוכה מקרים שונים ומגוונים.

כך למשל בעוד שבעבר נהגו להאשים בעבירה זו רק עובדי ציבור מדרג משני, כמו למשל עובדי משרד ממשלתי או חברה ממשלתית, היום השימוש בה נעשה נפוץ במיוחד גם כנגד נבחרי ציבור כמו שרים, ראשי ממשלה או חברי כנסת.

 

הנאשמים הפוטנציאליים בעבירת הפרת אמונים

על פי חוק העונשין, על מנת שיוגש כתב אישום כנגד אדם בגין עבירת הפרת אמונים צריכים להתקיים מספר תנאים:

 

תנאי ראשון – עובד ציבור

כפי שנאמר לעיל, עבירת הפרת האמונים איננה רלוונטית רק לנבחרי ציבור, אלא לכל עובד ציבור באשר הוא. הגדרה זו כוללת בתוכה עובדים רבים במשק הישראלי, שנחשבים לעובדי מדינה.

 

תנאי שני – מעשה מרמה או הפרת אמונים

התנאי השני להתקיימותה של העבירה הוא שאותו עובד ציבור ביצע מעשה של מרמה או הפרת אמונים.

כאמור לעיל, קשה להגדיר במדויק מה נחשב למעשה כזה, ולכן ניתן מספר דוגמאות: שימוש במידע שהגיע אל עובד הציבור מתוקף תפקידו לצרכים אישיים, קבלת החלטה מקצועית שמעורבים בה אינטרסים אישיים, ועוד.

ההגדרה היחידה שמציע לנו החוק למעשה מרמה או הפרת אמונים היא שמדובר במעשה שייתכן שאילו היה נעשה כלפי אדם פרטי הוא לא היה נחשב כעבירה, הגדרה שכמובן רק מסבכת אותנו יותר.

 

תנאי שלישי – פגיעה בציבור

התנאי השלישי הוא פגיעה בציבור, כך שמדובר בעבירה שנקראת בעגה המקצועית "עבירת תוצאה". גם כאן קשה כמובן להגדיר מה נחשבת פגיעה בציבור, והאם זו חייבת להיות פגיעה ממשית, פיזית או כלכלית או שמספיקה למשל פגיעה רעיונית.

חשוב לציין בהקשר זה שעבירת הפרת אמונים איננה עבירת כוונה, כלומר לא נדרשת כוונה מיוחדת של העובר אותה לפגוע בציבור או לבצע עבירה, וכך גם עובדי ציבור שפעלו בתום לב מוחלט עשויים למצוא את עצמם מואשמים בה.

 

מתי נזדקק לשירותיו של עורך דין הפרת אמונים?

כפי שניתן להבין, עמימותה של עבירת הפרת האמונים רק מגבירה את הצורך בייעוץ משפטי בנוגע אליה, שכן מקריאה פשוטה של חוק העונשין בהחלט לא ניתן לגזור נורמות התנהגות לעובדי ציבור על מנת להימנע ממנה לחלוטין.

אם כן, את שירותי הייעוץ המשפטי של עורך דין הפרת אמונים ניתן לחלק לשניים:

 

חלק אחד – שירותי ייעוץ

החלק האחד הוא שירותי ייעוץ, שנעשים על דרך הכלל לכתחילה, כלומר לפני שנעשה המעשה. שירותים אלו חשובים במיוחד עבור עובדי ציבור שחשוב להם לשמור על ניקיון כפיהם ולהימנע מהסתבכות עם מערכת אכיפת החוק.

למעשה, מומלץ לכל עובד ציבור בתחילת דרכו להיעזר בשירותי הייעוץ הללו של עורך דין הפרת אמונים, ובכך לצמצם דרמטית את האפשרות שיעבור עבירה של הפרת אמונים מבלי דעת.

כמובן שהדבר מומלץ במיוחד כאשר עובד הציבור עומד בפני ביצוע של מעשה קונקרטי, אשר לגביו ישנה התלבטות האם ביצוע שלו יהווה הפרת אמונים.

 

חלק שני – שירותי ייצוג

החלק השני של השירותים אותם מציע עורך דין הפרת אמונים הם כמובן שירותי הייצוג. שירותי הייצוג הם שירותים שניתנים בדיעבד, כלומר לעובד ציבור שכבר עשה מעשה וכבר החלו כנגדו בהליכי אכיפה כלשהם.

כאשר אלו השירותים הנדרשים מעורך הדין מומלץ מאוד לפנות אליו כבר עם היוודעו של עובד הציבור אל ההליכים הללו, שכן למעורבותו של עורך הדין בכל שלביו של ההליך עשויות להיות השלכות משמעותיות על האופן בו הוא יתנהל בהמשך ועל תוצאותיו.

שירותי הייצוג של עורך דין חשובים כמובן בכל הליך פלילי, אך החשיבות אף גדלה כאשר מדובר בהליך פלילי בגין עבירה של הפרת אמונים בשל עמימותה.

אחרי הכל העמימות יכולה לשחק גם לידיו של הנאשם, אם יהיה מי שידע לייצג אותו כמו שצריך.

 

זקוקים לשירותיו של עורך דין הפרת אמונים? משרד עו"ד אורדן כאן בשבילכם.

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי: