fbpx

מה גובה ריבית הפיגורים על חיובי ארנונה ברשות המקומית?

בחוק הרשויות המקומיות משנת 1980 נקבע כי לכל רשות מקומית במדינת ישראל, נתונה הסמכות לחייב תושבים בעלי חוב ארנונה בתוספת של ריבית והפרשי הצמדה. בשורות הבאות עורך דין רשויות מקומיות דני אורדן ידון בסוגיה מה גובה ריבית הפיגורים על חיובי ארנונה ברשות המקומית, מה עמדת בתי המשפט בנושא וכיצד ניתן להתמודד עם רוע הגזירה בצורה נכונה.

מהו גובה ריבית הפיגורים על חיובי ארנונה ברשות המקומית?

השאלה מה גובה ריבית הפיגורים על חיובי ארנונה ברשות המקומית, זכתה למענה במסגרת חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה) – תש"ם 1980. אולם בעוד שהחוק מאפשר לרשות המקומית לגבות מהנישום ריבית פיגורים העומדת על 0.5% בחודש) – הרי שבפועל הרשויות המקומיות נוהגות לגבות את ריבית הפיגורים בשיטת "ריבית דריבית" המגיעה ללמעלה מ- 9 אחוזים בשנה.

לשם ההשוואה גם ריבית הפיגורים המשולמת בגין עיכובים בתשלום על פי חוק פסיקת רבית והצמדה – התשכ"א 1961, היא עדיין 7.5% בשנה בלבד, נכון להיום כולל רכיב ההצמדה. למרבה הצער, ריבית גבוהה זו גורמת במקרים רבים לבעלי חובות ארנונה הנמצאים במשבר כלכלי ותזרימי באופן כללי, לסבול מקושי פיננסי חמור אף יותר.

 

על המימד העונשי בגביית ריביות על חיובי ארנונה ברשות המקומית

להבדיל מחוק פסיקת רבית והצמדה, שם תשלום הרבית מתבצע כנגד שווי הכסף ולא כרכיב עונשי, הרי שהחיוב בריבית הפיגורים בהתאם לחוק הרשויות המקומיות, מתבצע הלכה למעשה לצרכים עונשיים, דבר המתבטא בכך שהנישום מחויב בריבית על האיחור בתשלומי הארנונה, ששיעורה עולה על שווי הכסף כשלעצמו. כלומר, ברור למדי כי מדובר בגביית ריבית ביתר בתור קנס ולא לגביית ריבית המתבצעת מתוך שיקולים כלכליים גרידא.

מה גובה ריבית הפיגורים על חיובי ארנונה ברשות המקומית?
מה גובה ריבית הפיגורים על חיובי ארנונה ברשות המקומית?

האם ניתן לתבוע את העירייה על גביית ריבית דריבית כריבית פיגורים על חיובי ארנונה?

בשנת 2020 אישר בית המשפט המחוזי במחוז מרכז, חמש תובענות ייצוגיות אשר הוגשו בסוגיה זו כנגד רשויות מקומיות. במסגרת מתן פסק הדין שבקשות האישור לתובענות אושרו בו, קבעה השופטת כי בהתאם לקריאת לשון החוק כפשוטו, ניכר כי כוונת המחוקק לא הייתה לאפשר לרשויות המקומיות לגבות מתושביהן ריבית פיגורים על איחור בתשלומי ארנונה בשיטת הריבית דריבית.

עוד קבע בית המשפט, שריבית הפיגורים שאות הרשויות המקומיות גובות, מגלמת בחובה ממילא רכיב עונשי כקנס בגין העיכוב בתשלום הארנונה – טענה המגובה בעובדה ששיעור הריבית שאותה משיבות הרשויות המקומיות לתושביהן עבור תשלומי יתר, עומדת על חצי אחוז חודשי בלבד, שהם בחישוב שנתי 6 אחוזים ולא 9 (כפי שיוצא בחישוב ריבית הפיגורים בשיטת הריבית דריבית).

 

מהי עמדת בתי המשפט בנושא גביית ריבית דריבית כריבית פיגורים על חיובי ארנונה?

סוגיית שיעור ריבית הפיגורים שגובות רשויות מקומיות בישראל בגין חובות ארנונה, הגיעה לא אחת לדיון בבתי משפט מנהליים, שכן ועדות הערר לענייני ארנונה, נעדרות סמכות להכריע בנושא קביעת גובהה של ריבית הפיגורים ברשות המקומית. טענתם של התובעים במקרים הללו היתה כי לרשויות המקומיות לא אמורה להיות סמכות לגבות ריבית פיגורים בשיטה של "ריבית דריבית", אם כי רק בכפוף לקרן החוב.

בהמשך לפסיקה שהושגה בהקשר לחמשת תובענות הייצוגיות שהוגשו כנגד רשויות מקומיות במרכז בשנת 2020, המגמה השלטת כיום בבתי המשפט בארץ, הינה לעשות מאמץ לאזן בפסיקה בין האינטרסים של הנישומים החייבים לבין אלו של הרשות המקומית החפצה בגביית חובות הארנונה מתושביה. לצורך כך, בתי המשפט עושים מאמץ לשקלל את ההשפעה הנזיקית של המצב על שני הצדדים, בהתחשב בנסיבות שבהן המחלוקת נוצרה.

במסגרת זו, לא אחת בתי המשפט נוהגים לשנות את שיעור הריבית לטובתו של החייב ואף מגדילים לעשות ומבטלים כליל חובות הנעוצים ברבית הפיגורים. החלטה זו מתקבלת בכפוף לשיקול דעתו של בית המשפט על סמך ההתנהלות של הצדדים המצויים במחלוקות, בנסיבות המקרה, ובכלל זה – התנהלותן של הרשויות אל מול האזרח הקטן בהקשרי גביה.

זו מתבטאת בין היתר במשך הטיפול בתיק בוועדת הערר ושאלת קיומה של סחבת בירוקרטית בלתי מוצדקת, ביצוע חיובים באופן המעיד על העדר תום לב מצד הרשות (כמו במקרה של חיוב בתשלומי ארנונה למפרע, גבייה של תשלום ארנונה ראשון מנישום בתוספת של ריבית פיגורים וכדומה).

 

האם משתלם להגיש תביעה נגד הרשות המקומית בנושא ריבית פיגורים על חיובי ארנונה?

הפסיקה בתביעות אלו מביעה אם כן את עמדתה של מערכת המשפט בישראל כנגד השיטה שסיגלו לעצמן הרשויות המקומיות בישראל, לגביית חובות ארנונה ביתר. יש בפסיקה זו כדי לאותת לרשויות כי התנהלותן זו אינה עולה בקנה אחד עם הוראות החוק וכי הן מסכנות את עצמן בתביעות נוספות מתושביהן, שעלולות לעלות להן בסופו של דבר בסכומי כסף נכבדים שיידרשו להשיב לתושבים בגין הגבייה העודפת.

אף שבהחלט ניתן להגיש תביעות נגד רשויות מקומיות בהמשך לגביית ריבית פיגורים על חובות ארנונה, ולמרות שהסיכויים לכך שבית המשפט יפסוק כיום לטובת הנישום גדולים מבעבר חשוב גם להיות מודעים היטב לעובדה כי התמודדות עם חיוב בריבית פיגורים בגין חיוב ארנונה, בדרך של הגשת תובענה ייצוגית, היא לא עניין פשוט כלל ועיקר.

לכן במידה ונקלעתם לאי אלו מחלוקות מול העיריה או הרשות המקומית בהקשר לגביית חוב ארנונה והריביות בגינו, מוטב לפנות בהקדם לעורך דין ארנונה כדי לכלכל את צעדיכם בתבונה.

 

גובה ריבית הפיגורים על חיובי ארנונה ברשות המקומית – סיכום

גביית ריבית פיגורים על חיוב ארנונה ברשות המקומית מתבצעת במקרים רבים בשיטת ריבית דריבית, הפוגעת בתושבים החייבים. זוהי רעה חולה שלעיתים משתלם להילחם בה על ידי הגשת תביעה משפטית כנגד הרשות המקומית. משרד עו"ד ארנונה דני אורדן ליווה זה מכבר נישומים רבים בהגשת תובענות כנגד עיריות, והשיג הצלחות משמעותיות בביטול והשבת ריביות עודפות שנגבו מתושבים.

לפרטים נוספים – פנו למשרדנו כעת לקביעת שיחת ייעוץ. 

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
עורך דין גילוי מרצון

עורך דין גילוי מרצון: גלו מיוזמתכם או שיגלו עליכם אחת לזמן מה, מתעורר הצורך בקרב גופים מדיניים שונים לפצוח ב"מבצעי יושר" על מנת לקדם תהליכים

קרא עוד »
מיסוי פרסונאלי וטריטוריאלי

תשלומי המס הם סוגיה שרוב הישראלים היו מעדיפים פשוט לשכוח אותה. אלא שכתוצאה משינויים רבים שחלו (ועדיין) מתחילת שנות האלפיים בנוגע לשוק העבודה והמשק המקומי,

קרא עוד »