fbpx

מתי ניתן לקבל פטור מארנונה על נכס נטוש?

נכסי מקרקעין נטושים נחשבים במקרים רבים למפגע סביבתי ואסתטי, המהווה סכנה בטיחותית ותברואתית. במדריך שלפניכם נסביר מתי ניתן לקבל פטור מארנונה על נכס נטוש ולמשך כמה זמן ניתן להשיג פטור כזה מהרשות המקומית או העירייה.

שאלת המיליון: מתי ניתן לקבל פטור מארנונה על נכס נטוש?

בחודש יוני בשנת 2021 מבקר המדינה קבע שנכסים נטושים במדינת ישראל סובלים מהזנחת הרשויות המקומיות, באופן שהופך אותם למפגע תברואתי חברתי ובטיחותי. הדבר מתרחש חרף העובדה שכללי גביית הארנונה בגין נכסי מקרקעין שאינם נמצאים בשימוש, עודכנו במטרה לעודד את הרשויות המקומיות והמדינה להשמיש אותם.

בהינתן מצב זה, עולה השאלה המתבקשת שמעסיקה בעלי נכסים רבים: מה מעמדם של הנכסים הללו בראי החוק וכמה ארנונה בעליהם מצופים לשלם בגינם? מאחר ובאופן עקרוני, מדובר בסוגיה שטרם הוסדרה באופן גורף במסגרת החקיקה בישראל, לכל רשות מקומית ישנו המנדט לקבוע את שיעורי החיוב בארנונה שתגבה מבעליהם של נכסים כאלו הממוקמים בתחומה.

יחד עם זאת, הניסיון מלמד כי מרבית הרשויות המקומיות בארץ מקנות פטור חלקי מארנונה על נכסים נטושים או פטור של 100% התקף למשך עד 6 חודשים בכל תקופת הבעלות בנכס. אחרי שהנכס מועבר לידי צד שלישי במסגרת עסקת מכירה פרטית או כהעברה ללא תמורה, תקופת הבעלות על הנכס מתאפסת וכך יכול בעליו החדשים לקבל את הפטור מארנונה בעצמו.

 

לאיזה פרק זמן אפשר לקבל את הפטור מארנונה על נכסים נטושים?

ברוב המקרים, פטור מלא מארנונה בשיעור של 100% הנחה לנכסים נטושים, ניתן לקבל מהרשות המקומית למשך תקופה מצטברת של עד חצי שנה, במקטעים בני חודש בכל מימוש. קיימות רשויות מקומיות המציעות הנחה חלקית בנוסף לכך לתקופת המשך, אך הדבר משתנה מרשות לרשות.

ההבדלים נובעים מן העובדה שקביעת משך ההנחה תלויה בשיקול דעתה האוטונומי של כל אחת מן הרשויות המקומיות בנפרד, כנגזרת של מדיניות גביית הארנונה שלה.

מתי ניתן לקבל פטור מארנונה על נכס נטוש?
מתי ניתן לקבל פטור מארנונה על נכס נטוש?

מה שיעור הפטור מארנונה על נכס נטוש שאפשר לקבל?

ככלל, החוק מקנה לרשויות המקומיות אפשרות לקבוע הנחות על תשלומי ארנונה, בהתאם לשיקול דעתן, באופן הבא:

שיעור הפטור מארנונה משך הזכאות
100 אחוז עד חצי שנה
עד 66.66 אחוז בין החודש השביעי לחודש השניים עשר
עד 50 אחוז בין החודש השלושה עשר לחודש השלושים ושישה

 

האם הזכאות לפטור מתשלום ארנונה תקפה גם לנכס ריק המצוי בתהליך שיפוץ?

החוק בארץ אינו מקנה זכאות לקבלת פטורים מארנונה לנכסים הנמצאים בתהליכי שיפוץ. קבלת פטור לנכס בשיפוץ מקורה בפטור לנכסים שאינם ראויים לשימוש. במקרה בו מדובר על נכס שעובר שיפוץ יסודי, ניתן יהיה לקבל בגינו פטור מארנונה. היקפו של השיפוץ שמאפשר את קבלתו של פטור כזה, נקבע על ידי כל רשות מקומית בנפרד בהתאם לשיקול דעת, אחרי שפקח מטעמה מבקר בנכס.

יחד עם זאת, חשוב להביא בחשבון את העובדה שלרוב הרשויות המקומיות מתעקשות להעניק את הפטור אך ורק מהמועד שבו החל השיפוץ בנכס ולא מתקופת ההיערכות לשיפוצים, שבמקרים רבים נוטה להתארך. פטור זה מוענק בעקבות הודעה מסודרת על השיפוץ בלבד.

 

אז כיצד ניתן לקבל פטור מארנונה לנכס ריק?

כדי לממש את הזכאות לפטור מארנונה בגין נכס נטוש או הרוס, תידרשו להגיש לרשות המקומית שהנכס ממוקם בתחומיה, בקשה מסודרת. כחלק מהגשתה, תידרשו למלא טופס ייעודי שנקרא בקשה לקבלת פטור מארנונה בגין נכס נטוש. הנחה על תשלומי הארנונה במידה וקבלתה תאושר, תינתן לכם רק מהמועד שבו מסרתם את ההודעה על היותו של הנכס ריק לרשות המקומית בכתב.

היינו, נדיר שהרשויות המקומיות מאפשרים לקבל את ההנחה הזו רטרואקטיבית. זאת ועוד – הן נוהגות לשלוח פקח מטעמן לנכס הנטוש בכדי לאמת את הטענה להיותו ריק לחלוטין ובמטרה לבדוק מה מצבו של הנכס בפועל (האם הוא נכס ראוי לשימוש או שלא – כפי שנפרט בהמשך). בהתאם לזאת, קריטי לוודא כי הנכס ריק מחפצים ורהיטים. שכן, אם אלו יתגלו בו בביקורת של הרשות, אתם עשויים לאבד את זכאותכם לקבלת הפטור מהארנונה.

חשוב גם לדעת כי חלק מהרשויות המקומיות מעניקות את הפטור רק בדיעבד, אחרי שפקח מטעמן הגיע מספר פעמים לבחון את הנכס, במטרה לוודא כי לא בוצעו בו שינויים לאורך כל התקופה המדוברת. לצורך העניין, הרשות המקומית מעוניינת לוודא כי הנכס לא עבר איכלוס בתקופה שבה ניתנה עבורו הנחת ארנונה ושלא הוסב לשימוש כמחסן שמאוחסנים בו חפצים.

 

מה קורה אחרי שמגישים את הבקשה לפטור מארנונה לנכס נטוש?

אחרי שמגישים את הבקשה למתן פטור מארנונה לנכס הנטוש, הרשות כאמור שולחת לנכס פקח מטעמה שמגיע לשם כדי לבחון את מצבו – קרי, האם מדובר בנכס ראוי לשימוש או נכס שאיננו ראוי לשימוש.

 

מהו נכס ראוי לשימוש וכיצד הדבר רלוונטי לקבלת הפטור מארנונה?

נכס ראוי לשימוש הוא נכס שניתן להתגורר בו, לקיים בו פעילות מסחרית, לאחסן בו מיטלטלין וכיוצא באלו. במקרה שפקח הרשות המקומית מזהה כי מדובר בנכס שמצבו נופל תחת קטגוריה זו באחד או יותר מן הפרמטרים הנ"ל, ייתכן מאוד שהרשות המקומית לא תאשר את הנחת הארנונה המבוקשת, או תחדש את גביית הארנונה לפי התעריף המקורי עבור הנכס, כדי לדרבן את בעליו לפעול לאכלוסו.

לעומת זאת, נכס שאיננו ראוי לשימוש, הוא נכס שאין אפשרות להשתמש בו לכל אחד מן הצרכים הנ"ל ובהתאם לכך – ניתן יהיה בסבירות גבוהה לקבל בגינו את הפטור המיוחל לתקופה מוגדרת מראש. לתשומת לבכם: היה ואתם חפצים בקבלת הנחה על הארנונה לנכס ריק שבבעלותכם, כדאי שלא להתעכב עם הגשת טופס הבקשה, משום שהרשויות המקומיות נוטות לא להתייחס לבקשות להנחה עבור פרק הזמן שקדם להגשת הבקשה בפועל.

 

הדרך היעילה לקבלת פטור מארנונה על נכס נטוש – סיכום

קבלת פטור מארנונה על נכס נטוש, שלא בשונה מכל עניין אחר בקשור בתחום המיסוי המוניציפלי, עשויה להתגלות כמשימה מורכבת מן הצפוי כאשר ניגשים לתהליך בפועל. הדרך היעילה ביותר להשגת פטור מסוג זה בגין הנכס שלכם, היא להסתייע בעזרתו של עורך דין מומחה להגשת בקשות לפטור מארנונה.

עורך דין דני אורדן, סייע זה מכבר לבעלי נכסים רבים ברחבי הארץ להשיג הנחות על תשלומי הארנונה שלהם. נשמח לפעול גם למיצוי זכויותיכם מול הרשות המקומית ולהשגת ההוזלה המרבית המגיעה לכם על פי החוק.

לייעוץ אישי על קבלת פטור מתשלום ארנונה – פנו למשרדנו בהקדם!

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
סוגי עבירות מס הכנסה

כיום במדינת ישראל קיימים מספר סוגים של עבירות מס הכנסה, וכמו שבטח יצא לכם לשמוע אי ידיעת החוק אינה פוטרת מעונש. לכן כל אדם שמתכנן

קרא עוד »
עורך דין מע"מ 

מס ערך מוסף (מע"מ) הוטל במדינת ישראל החל מאמצע שנות השבעים של המאה הקודמת. זאת, לאחר דיונים ממושכים ותהליך הכנה שנמשך תקופה ארוכה. מאז, הפך

קרא עוד »
ייעוץ בדיני מס

כמעט כל מדינה בעולם, מטילה מיסים שונים על האזרחים והתושבים העובדים ומתפרנסים בה. רק מדינות מעטות אינן מטילות מיסים. המדינות שהאזרחים שלהן או מי שעובדים

קרא עוד »
תביעות נגד מע"מ

רשות המסים היא הרשות המופקדת על גביית המיסים במדינת ישראל. גביית המיסים כוללת גם את נושא גביית מס ערך מוסף, מה שעד לפני כשנתיים היה

קרא עוד »