fbpx

מה העונש על סיוע למתן שוחד?

השאלה "מה העונש על סיוע למתן שוחד?" עולה כאשר אדם נחשד או נאשם בעבירת תיווך בשוחד. חשוב לדעת כי זוהי עבירה פלילית מן המניין עם השלכות משמעותיות במקרה של הרשעה. סיוע למתן שוחד, אסור בהחלט על פי החוק בישראל והוא כפוף לאותם עונשים המפורטים בחוק העונשין על קבלת שוחד. פירוש הדבר הוא שאדם שיורשע בתיווך בין נותן שוחד למקבלו, עלול לשאת בעונש של עד 10 שנות מאסר. לכן, אם אתם חשודים או מואשמים בתיווך במתן שוחד, חיוני לפנות בהקדם לייעוץ משפטי מעורך דין פלילי.

 

מה העונש על סיוע למתן שוחד לפי חוק העונשין בישראל?

חוק העונשין מגדיר אילו פעולות נחשבות כתיווך בשוחד בראי החוק ומה העונש על סיוע למתן שוחד, בזו הלשון: "המקבל כסף, שווה כסף, שירות או טובת הנאה אחרת על מנת לתת שוחד – דינו כאילו היה לוקח שוחד (10 שנות מאסר); ואין נפקא מינה אם ניתנה בעד תיווכו תמורה, לו או לאחר, ואם לאו, ואם התכוון לתת שוחד ואם לאו".

פירושו כי בישראל, אם אדם מקבל כסף, שווה ערך לכסף, שירותים, פריט יקר ערך או טובות הנאה בכוונה להעבירם כשוחד לצד שלישי, הוא פועל כמתווך בעסקת שוחד, אך ייחשב כמי שקיבל שוחד עבור עצמו.

לעניין זה חשוב לציין כי גם אם המתווך לא יקבל באופן אישי כל פיצוי בגין מעורבותו או לא יצליח להשלים את תשלום השוחד לצד השלישי, עדיין ייגזר עליו עונש כמו מי שהואשם בעבירה של קבלת שוחד. העונש על עבירות מסוג זה יכול להגיע עד 10 שנות מאסר ו/או קנסות כבדים.

מה העונש על סיוע למתן שוחד
מה העונש על סיוע למתן שוחד

 

במה מתבטאת עבירת סיוע למתן שוחד?

עבירת הסיוע למתן שוחד מהווה מעין "קדימון" למעשה השוחד עצמו, ומאפשרת את מתן וקבלת השוחד בפועל. זה יכול ללבוש צורות שונות, כמו ביצוע בירורים ראשוניים עם מקבל השוחד המיועד או מתן סיוע בהשגת כספי השוחד.

למרות שאנשים המסייעים בביצוע שוחד אינם מבצעים ישירות את פשע השוחד בעצמם, הם עדיין חשופים להשלכות משפטיות משמעותיות. העונש על סיוע לשוחד יכול להיות חמור ועלול לכלול מאסר, תפיסת נכסים, קנסות ניכרים או עבודות שירות, כפי שנפרט בהמשך.

 

מדוע העונש על סיוע למתן שוחד מחמיר כמו העונש על קבלת שוחד?

עבירות שוחד, למרות שלרוב אינן מלוות במעשי אלימות הנלווים בדרך כלל לשיטות לא חוקיות אחרות להשגת כסף, נחשבות לפשעים חמורים בפני עצמם. המחוקקים שלנו רואים בדאגה רבה את הפרקטיקה הרווחת של שוחד במחוזותינו ומטרתם לחסל תופעה מזיקה זו על ידי יישום צעדי הרתעה המרתיעים את הציבור מלהיכנע לניסיונות השוחד. כתוצאה מכך, העונשים החלים גם על אנשים שהורשעו בסיוע לשוחד, חמורים למדי.

בהתאם לכך, בניגוד להנחה שהעונש על סיוע לשוחד צריך להיות מקל יחסית, בפועל, אין זה כך. האדם המורשע עלול לעמוד בפני מאסר, עבודות שירות וקנסות גבוהים. הלכה למעשה, גם אם מישהו מנסה לקבל לידיו כסף, סחורות יקרות ערך, טובות הנאה או שירותים מתוך כוונה מפורשת לשחד אדם אחר ומבלי ליטול נתח מהם לעצמו, הוא כפוף כאמור, לעונשים המפורטים בחוק הפלילי בגין עבירות שוחד, שעלולות לגרום בפועל לעד 10 שנות מאסר בפועל

בנוסף, להימצאות אשם בעבירה של סיוע למתן שוחד, עשויות להיות גם השלכות ארוכות טווח עבור האדם שהורשע בכך, בהיבטים אישיים, מקצועיים ופיננסיים.

בהתחשב ברף הענישה הגבוה במקרים מסוג זה, מומלץ לכל מי שעומד בפני הליך פלילי בשל חשד למעורבות בסיוע למתן שוחד או בכל צורה אחרת של עבירת שוחד, לפנות בהקדם להכוונה מעורך דין פלילי ותיק. לעורך דין המתמחה בייצוג חשודים ונאשמים בעבירות סיוע למתן שוחד, יש את היכולת לפעול לצמצום העונשים הצפויים למיוצגיו במקרה של הרשעה, תוך התחשבות בנסיבות הספציפיות של המקרה.

 

לא רק עונש מאסר: הרשעה בסיוע למתן שוחד עלולה להוביל גם לחילוט רכוש ועבודות שירות

בנוסף לעונשי המאסר הקבועים לפי חוק העונשין בגין עבירות תיווך בשוחד, בית המשפט מחזיק בסמכות להטיל עונש המכונה חילוט נכסים, על יחידים שהורשעו בעבירות מסוג זה. עונש זה כרוך בתפיסה של רכוש שניתן כשוחד או שהיה מעורב בניסיון שוחד, לרבות הכסף או הסחורה שהוחלפו בתהליך.

כמו כן, לבית המשפט המטפל בתיקי עבירות תיווך בשוחד יש גם סמכות לחייב את הנאשם, שנתן שוחד או עסק בתיווך בשוחד, לשלם לאוצר המדינה את שווי ההטבות שקיבל ממעורבותו בעסקת השוחד. לדוגמה, החיוב יכול להיות בשווי מכלול הרווחים שהושגו על ידי חברה מסוימת כתוצאה מתיווך שוחד מוצלח שהוביל לשינויים רגולטוריים המקדמים את פעילותה.

 

מה העונש על סיוע למתן שוחד שבוצע בתום לב?

במצבים בהם עבירת הסיוע לשוחד בוצעה ללא כוונת זדון, באחריותו של עורך דין פלילי לפעול במרץ לביסוס חפותו של החשוד או הנאשם. אם הנאשם מאמין בתוקף בצדקתו וטוען לאי אשמתו בנוגע לעבירה המיוחסת לו, עורך דינו יבקש באופן אקטיבי להציג ראיות משכנעות התומכות בטענת חפותו. הצגת ראיות מהותיות לבית המשפט, המוכיחות כי הנאשם לא עסק בעבירת סיוע למתן שוחד ביודעין כנטען, מגדילה משמעותית את הסבירות למתן פסק דין חיובי לטובתו.

 

האם ייצוג משפטי מעורך דין פלילי יכול לתרום להמתקת העונש על סיוע למתן שוחד?

בהינתן שבית המשפט אינו נוהג להתעלם מעבירות סיוע למתן שוחד, חיוני שחשודים ונאשמים בעבירות אלו, יפנו לקבלת הדרכה של עורך דין פלילי, כדי לשמור על זכויותיהם במהלך ההליכים המשפטיים. עורך דין פלילי מנוסה יכול להשפיע על חומרת העונשים המוטלים על ידי בית המשפט הפלילי, מה שהופך את התמיכה המשפטית הכרחית במקרים אלו.

עורך דין פלילי מסייע בבניית תיק ראיות חזק התומך באינטרסים של הנאשם בסיוע לשוחד.
ככל שתיק הראיות חזק יותר וככל שהראיות המעידות על תום הלב של הנתבע בנסיבות העניין חזקות יותר, כך עולה הסבירות לצמצום הנזקים בהליך המשפטי.

הווה אומר, כאשר מבוצע סיוע למתן שוחד ללא כוונת זדון או שלא ביודעין, על עורך דין פלילי מוטלת החובה לשאוף להוכחת חפותו של החשוד או הנאשם שהוא מייצג. אם הנאשם מאמין באמת ובתמים בחפותו ומכוון להצהיר על אי מעורבותו בעבירה המיוחסת לו, עורך דינו יפעל כדי להציג ראיות התומכות בטענתו. ככל שיובאו בפני בית המשפט יותר ראיות המצביעות על כך שהנאשם לא ביצע את עבירת הסיוע לשוחד, כך גדלים הסיכויים למתן פסק דין חיובי.

 

לסיכום

אם אתם מוצאים את עצמכם נאשמים בעבירת סיוע לשוחד או נחקרים בחשד לפשע כזה, פנייה לסיוע משפטי מעורך דין פלילי מנוסה יכולה לעזור לכם לבצע בקרת נזקים מועילה החיונית במצב קשה זה. מומלץ לבחור עו"ד פלילי טוב המתמחה בתיקי סיוע למתן שוחד, כדי למקסם את סיכוייכם לפתרון מהיר ומקל.

להתייעצות בנושא עבירות סיוע למתן שוחד – פנו כעת אל משרד עו"ד דני אורדן.

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
עבירת סיוע למתן שוחד היא למעשה עבירת תיווך בשוחד, כפי שהיא מופיעה בחוק העונשין הישראלי. עבירה זו כרוכה בתפקידו המכריע של מתווך המאפשר עסקאות בין נותן השוחד למקבל השוחד. המתווך משמש כשליח ומנחה, המנצח על חילופי הטובות או ההטבות הבלתי חוקיות. בעוד שהמתווך עשוי שלא להיות מעורב ישירות במעשה השוחד בפועל, מעורבותו בתיווך בשוחד נחשבת כעבירה פלילית מובהקת. החוק מכיר בהשפעה המשמעותית שיש למתווכים בהנצחת השחיתות ומטרתו להטיל עליהם דין וחשבון בגין תפקידם לאפשר חילופי דברים בלתי חוקיים. לפיכך, לתיווך בשוחד יש השלכות משפטיות, המדגישות את חומרת העבירה ואת הצורך במאבק בשחיתות בכל הרמות.
העונש על תיווך בעבירות שוחד זהה לעונש על קבלת שוחד. העונש שנקבע על סיוע לשוחד הוא עד 10 שנות מאסר בפועל. הדבר מדגים את שאיפתו הנחרצת של המחוקק לטפל בחומרה מירבית בעבירות שבהן מעורבים מתווכים. אף על פי שהנאשם עשוי לשמש אך ורק כמתווך בעסקת השוחד, החוק אינו מקל ראש בגינוי מעשים אלו. הענישה השווה למקבלי שוחד ומסייעים למתן שוחד מדגישה את החשיבות שמייחס החוק להרתעת אנשים בישראל מלעסוק בכל צורה של שוחד, לרבות הקלה בעסקאות בלתי חוקיות אלה. בנוסף לעונשי המאסר הקבועים לפי חוק העונשין בגין עבירות תיווך בשוחד, בית המשפט מחזיק בסמכות להטיל עונש המכונה חילוט נכסים על יחידים שהורשעו בעבירות מסוג זה. לבית המשפט המטפל בתיקי עבירות תיווך בשוחד יש גם סמכות לחייב את הנאשם, לשלם לאוצר המדינה את שווי ההטבות שקיבל ממעורבותו בעסקת השוחד.
מעילה בכספים

עמי היה מנהל משמרת אהוב ומוערך באחת הרשתות הקמעונאיות הגדולות והמוכרות בישראל. אלא שלאורך שנות עבודתו, ביצע מעילה בכספים בסניף שבו עבד והואשם בגניבה בהיקף

קרא עוד »