fbpx

הליך בוררות עסקית ברכישת חברה

רכישת חברה היא פעולה עסקית מורכבת ועתירת סיכונים. על כן, חשוב מאוד להסדיר את העסקה מראש באמצעות הסכם רכישה, המגדיר את תנאי העסקה, ובכלל זה את אופן פתרון הסכסוכים שעשויים להתעורר במהלך העסקה או לאחריה. במדריך זה נפרט אודות מהותו של הליך בוררות עסקית ברכישת חברה, תוך סקירת יתרונותיו על פני החלופה של הליכים משפטיים המתנהלים בערכאות, ניגע בסוגי המחלוקות העסקיות שהליך בוררות מאפשר להסדיר ונציג לכם מספר טיפים מועילים, שיסייעו לכם לכונן הסכם בוררות עסקית ברכישת חברה, שייטיב עמכם בטווח הרחוק. מומלץ לקרוא ולהכיר!

להאזנה:

 

מהו הליך בוררות עסקית ומה מייחד אותו מהליך משפטי סטנדרטי ליישוב מחלוקות עסקיות?

בוררות עסקית היא הליך משפטי אלטרנטיבי, במסגרתו שני צדדים לסכסוך מסכימים להפנות את הסכסוך לבורר או בוררים, אשר יכריעו בסכסוך בדרך של גישור או פסיקה.

בהליכי בוררות עסקית, הצדדים שולטים על הליך הבוררות, החל מהבחירה של הבורר ועד להליך הבוררות עצמו. הבורר הוא בדרך כלל מומחה בתחום הרלוונטי לסכסוך, מה שמאפשר לו להכריע בסכסוך באופן מהיר ויעיל יותר מאשר שופט בבית משפט.

 

מהם יתרונותיו של הליך הבוררות העסקית ביחס להליכים משפטיים המתנהלים בערכאות?

לבוררות עסקית, יש מספר יתרונות משמעותיים בהשוואה להליך משפטי רגיל המתקיים בבית המשפט:

 1. יעילות וחסכון בזמן: הליך בוררות הוא בדרך כלל מהיר ויעיל יותר מאשר הליך משפטי רגיל.
 2. פרטיות: הליך בוררות מתנהל בדרך כלל באופן פרטי, בניגוד להליך משפטי רגיל, המתנהל בדרך כלל בפומבי.
 3. שליטה על התהליך: הצדדים לסכסוך שולטים על התהליך בבוררות העסקית, החל מהבחירה של הבורר ועד להליך הבוררות עצמו.
 4. מומחיות: הבורר הוא בדרך כלל מומחה בתחום הרלוונטי לסכסוך העסקי, מה שמאפשר לו להכריע בסכסוך באופן מהיר ויעיל יותר מאשר שופט בבית משפט.

 

אילו סוגי מחלוקות עסקיות ניתן לפתור בעזרת הליכי בוררות עסקית?

בוררות עסקית משמשת לפתרון מגוון רחב של סכסוכים עסקיים בשלל נושאים ותחומים מסחריים, לרבות:

 • סכסוכים בין שותפים עסקיים
 • סכסוכים בין ספקים ללקוחות
 • סכסוכים בין עובדים למעסיקים
 • סכסוכים בין חברות
 • סכסוכים ברכישה ומכירה של חברות
 • ועוד
הליך בוררות עסקית ברכישת חברה
הליך בוררות עסקית ברכישת חברה

 

באיזו מסגרת נהוג להסדיר הליך בוררות ברכישת חברה?

הליך בוררות ברכישת חברה יכול להיות מוסדר בהסכם הרכישה עצמו, או במסמך נפרד. כאשר הליך הבוררות מוסדר בהסכם הרכישה, הרי שתנאי הבוררות יחולו על כל סכסוך שעשוי להתעורר במהלך העסקה או לאחריה, בין אם מדובר בסכסוך בין הצדדים להסכם הרכישה, ובין אם מדובר בסכסוך בין הצדדים לבוררות.

לעומת זאת, כאשר הליך הבוררות מוסדר במסמך נפרד, הרי שתנאי הבוררות יחול רק על סכסוכים מסוימים, כפי שנקבע במסמך.

 

אילו פרטים מומלץ לכלול במסגרת הסכם בוררות עסקית ברכישת חברה?

הסכם בוררות הוא מסמך משפטי, המגדיר את תנאי הבוררות. ההסכם צריך לכלול את הפרטים הבאים:

 • בחירת הבורר או הבוררים: הצדדים לסכסוך צריכים להסכים על מי יהיה הבורר או הבוררים בסכסוך. הבורר או הבוררים יכולים להיות עורכי דין, מומחים בתחום הרלוונטי לסכסוך, או אנשים אחרים ששני הצדדים סומכים עליהם.
 • סמכות הבורר או הבוררים: הצדדים לסכסוך צריכים לקבוע מה תהיה סמכות הבורר או הבוררים. הסמכות יכולה להיות מוגבלת לנושאים מסוימים, או רחבה יותר.
 • הליך הבוררות: הצדדים לסכסוך צריכים לקבוע את מתווה הליך הבוררות. ההליך יכול לכלול פגישה ראשונה בין הצדדים לבורר, הזמנת עדים, הגשת ראיות, וכן הלאה.
 • החלטת הבורר: הצדדים לסכסוך צריכים לקבוע מה תהיה משמעות ההחלטה של הבורר. ההחלטה יכולה להיות מחייבת, או רק המלצה.

בנוסף לתנאים האופייניים המפורטים לעיל, ישנם מספר תנאים נוספים שיכולים להיות מוכללים בהסכם בוררות ברכישת חברה, כגון:

 1. מיקום הבוררות: הצדדים לסכסוך יכולים לקבוע היכן תתקיים הבוררות, ככל שיידרשו הליכים מסוג זה.
 2. שפת הבוררות: הצדדים לסכסוך יכולים לקבוע באיזו שפה תתקיים הבוררות.
 3. חוקי הבוררות: הצדדים לסכסוך יכולים לקבוע אילו חוקים יחולו על הבוררות.

בקצרה, הסכם בוררות ברכישת חברה הוא מסמך חשוב, אשר יכול לעזור לצדדים לפתור סכסוכים באופן מהיר ויעיל. על כן, חשוב להתייעץ עם עורך דין מנוסה לפני כריתת הסכם בוררות עסקית ברכישת חברה ולקראת כל מהלך עסקי וכלכלי משמעותי.

 

כמה זמן הליכי בוררות עסקית אמורים להימשך?

משך הליך בוררות עסקית ברכישת חברה ובכלל, משתנה בהתאם לנסיבות הספציפיות של המקרה. בדרך כלל, הליך בוררות עסקית יכול להסתיים בהצלחה בתוך שבועות ספורים, כאשר הוא מתבצע מול בורר מיומן שזהותו מוסכמת על שני הצדדים לסכסוך העסקי. יחד עם זאת, במקרים מורכבים או מחלוקות חריפות, הליך הבוררות עשוי להימשך זמן רב יותר.

 

אילו גורמים עשויים להשפיע על משכו של הליך בוררות עסקית ברכישת חברה?

הגורמים העיקריים המשפיעים על משך הליך בוררות עסקית ברכישת חברה כוללים:

 1. מורכבות התיק: ככל שהתיק מורכב יותר, כך ייקח יותר זמן לבורר ללמוד את העובדות ולהכריע בסכסוך.
 2. כמות החומרים המשפטיים: ככל שיש יותר חומרים משפטיים להגיש לבורר, כך ייקח יותר זמן לצדדים לספק אותם ולבורר לעיין בהם.
 3. שיתוף פעולה בין הצדדים: ככל שהצדדים משתפים פעולה יותר בהליך הבוררות, כך ייקח פחות זמן עד שההליך יניב פתרון ויבוא על סיומו המוצלח.

 

כך תקבעו בהסכם הרכישה קווים מנחים לניהול הליכי בוררות עסקית

להלן מספר טיפים לעריכת הסכם בוררות יעיל במסגרת עסקת הרכישה:

 • הגדירו את הנושאים שיהיו נתונים לבוררות: חשוב להגדיר בבירור את הנושאים שיהיו נתונים לבוררות. כך, תימנעו מחלוקות עתידיות לגבי הסמכות של הבורר.
 • בחר בורר או בוררים מומחים: הבורר או הבוררים צריכים להיות מומחים בתחום הרלוונטי לסכסוך. כך, הם יוכלו להכריע בסכסוך באופן הוגן, מקצועי ואפקטיבי.
 • קבעו הליך בוררות יעיל: קבעו הליך בוררות יעיל, אשר יאפשר להגיע לפתרון הסכסוך במהירות וביעילות.
 • התייעצו עם עורך דין: חשוב להתייעץ עם עורך דין מנוסה לפני כריתת הסכם בוררות. עורך הדין יוכל לעזור לכם להכין הסכם בוררות יעיל וראוי יותר.

 

לסיכום: כך תיגשו בצורה נכונה לנושא של הליך בוררות עסקית ברכישת חברה

בוררות עסקית היא דרך יעילה ופרטית לפתור סכסוכים ברכישת חברה כמו גם בעקבות המהלך.
על ידי עריכת הסכם בוררות ברכישת החברה, הצדדים יכולים להבטיח שהם יהיו בשליטה על הליך פתרון הסכסוכים במידה ויווצרו מחלוקות עסקיות בעקבות הרכישה בהמשך הדרך, וכי ההליך יהיה מהיר ויעיל ככל הניתן.

לסיכום, אם אתם עומדים לרכוש חברה, או אם אתם מעורבים בסכסוך עסקי, חשוב להתייעץ עם עורך דין מנוסה בנושא בוררות עסקית. עורך הדין יוכל לעזור לכם להכין הסכם בוררות יעיל וראוי, ויוכל לייצג אתכם בהליך הבוררות במידת הצורך.

משרד עו"ד אורדן מתמחה בבוררות עסקית, ויש לנו ניסיון רב בטיפול בעריכת הסכמי בוררות ברכישת חברות ובפתרון סכסוכים עסקיים. נשמח לעמוד לשירותכם ולסייע לכם לפתור את הסכסוך שלכם בצורה מהירה ויעילה.

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי: