fbpx

השגות וערעורי שומה – מה הן ומי רשאי להגיש אותן?

הגשת השגות וערעורים בענייני ארנונה היא דרך שבה החוק בישראל מאפשר לבעלי נכסים לערער על חיובי ארנונה שהעירייה או המועצה המקומית שלחה להם ואינם מוצדקים לתחושתם. בשורות הבאות נסביר על השגות וערעורי שומה – מה הן ומי רשאי להגיש אותן, נפרט אודות התנאים שבהם הדבר מתאפשר, הנימוקים שבגינם ניתן לערער על חיוב ארנונה והדרך לקבל עזרה משפטית מסודרת בהקשר זה. מומלץ לקרוא ולהכיר את הנושא.

מהם השגות וערעורי שומה ומי רשאי להגיש אותן?

השגות וערעורי שומה הם שני שלבים בהגשת ערר על שומת ארנונה. ההשגה מוגשת כערעור ראשוני למנהל הארנונה בעירייה או ברשות המקומית בתוך עד 90 יום מקבלת דרישת התשלום של הארנונה, ואילו ערעור השומה מוגש במקרה בו ההשגה אינה מאושרת בידי מנהל הגביה של הרשות המקומית. את הערעור יש להגיש לוועדת העררים של הרשות המקומית בתוך 30 יום ממועד קבלת התשובה של מנהל הארנונה.

 

מי רשאי להגיש השגות וערעורי שומה?

מי שרשאי להגיש השגה הם בעלי נכסי מקרקעין שקיבלו דרישה לתשלום ארנונה לשנה ספציפית, הסבורים כי היא איננה מוצדקת מהטעמים הבאים:

  1. הנכס שבגינו בקשת התשלום נשלחה אינו נמצא במיקום שרשום בדרישת התשלום.
  2. בדרישת התשלום סוג הנכס המופיע, גודלו או סוג השימוש הנעשה בו – אינם תקינים.
  3. האדם המחוייב בתשלום הארנונה בגין הנכס הוא לא בעליו החוקי של הנכס על פי ההגדרה בפקודת העיריות.

 

מנהל הארנונה מחויב על פי חוק להגיב לכל השגה שהוגשה לו בתוך לא יותר מ- 60 יום ממועד ההגשה. במידה ולא ניתנה תשובה בטווח זמנים זה, תיחשב ההשגה בראי החוק כמאושרת. במידה והתשובה ניתנה בטווח המתאים אך אינה מקובלת על המשיג, הוא יהיה רשאי להגיש ערעור שומה לוועדת העררים של העירייה או הרשות המקומית בתוך עד 30 יום ממועד קבלת תשובה סופית מהמנהל.

השגות וערעורי שומה - מה הן ומי רשאי להגיש אותן
השגות וערעורי שומה – מה הן ומי רשאי להגיש אותן

האם ניתן לערער גם על תשובת הוועדה?

כן. אפשר להגיש ערר על החלטת ועדת העררים של העירייה או הרשות המקומית, בתוך עד 30 יום ממועד מסירת תשובתה למערער. ערר על החלטת הועדה יוגש להכרעת בית המשפט המחוזי המוסמך לדון בעניינים מנהליים בהקשר לרשות המקומית שמולה נתגלעה מחלוקת הארנונה הנ"ל.

 

מה צריך לעשות לפני שמגישים השגות?

לפני שפונים לכתוב השגה על תשלום ארנונה, חשוב להיכנס לאתר הרשות המקומית או העירייה באינטרנט, על מנת לאתר דרכו את צו תשלום הארנונה לשנה הנוכחית. אם הצו טרם התפרסם, יש לחפש את הטיוטה שלו ולבדוק אף את צו הארנונה של השנה הקודמת.

זאת לצורך בדיקת הסיווג הרלוונטי עבור הנכס שלכם ובירור תעריף הארנונה שהוגדר לו. בנוסף, זהו המקום לבדוק בו אם גודל השטח שבגינו מחייבים אתכם בדרישת התשלום של הארנונה, אכן חופף להיקפו של שטח הנכס שבו אתם מחזיקים הלכה למעשה.

בהקשר זה חשוב לדעת שישנם מקרים שבהם בשל חלוקה של נכסים לסיווגים שונים או לשטחים נפרדים, עלולים להתקבל כמה חשבונות ארנונה בגין אותו נכס. לכן בבואכם לערוך את מכתב ההשגה, תידרשו לציין את כלל מספרי חשבונות הארנונה שמשויכים לשטח הנכס. אחרת לא כולם יטופלו במסגרת בקשתכם והפחתת החוב בגינם עבור אותה השנה, לא תתאפשר.

 

הקווים המנחים להגשת השגה

הגשת השגות ארנונה מתבצעת בפורמט של מכתב רשמי המוגש לעירייה או לרשות המקומית. בהשגה על הארנונה יש להציג באופן מפורט וברור את הנימוק לבקשתכם לדחות את התשלום המבוקש או לשנות את סכום החיוב בארנונה שלכם. זאת בהתבסס על אחד הנימוקים שהזכרנו מעלה בלבד: סיווג שגוי לנכס, שטח בלתי תקין לחיוב, או טעות בזיהוי המחזיק בנכס / בעלי הנכס.

אין טעם להציג נימוקים אחרים לבקשתכם, היות והשגות שמוגשות תחת נימוקים אחרים שאינם מופיעים בחוק הערר, אינן נמצאות בתחום טיפולו של מנהל הארנונה ולכן יידחו אוטומטית ולא יטופלו ממילא. יש להציג בהשגה את הטענות שמצדיקות לטעמכם שינוי או ביטול בשומת הארנונה שקיבלתם, ולציין מפורשות את התיקונים שאותם אתם מבקשים שיבצעו בהודעת החיוב, לרבות הנימוקים לבקשותיכם אלו.

אל כתב ההשגה עליכם לצרף אסמכתאות רלוונטיות, כמו שרטוטי מדידה, אזכור של סעיפי חוק רלוונטיים, תמונות מהנכס, ורצוי גם פסקי דין שעשויים להיות רלוונטיים לעניין. ככל שההשגה שהגשתם לא אושרה בידי מנהל הארנונה ברשות, תוכלו כאמור לערער על החלטתו על ידי הגשת ערעור לוועדת לענייני ארנונה ברשות המקומית או העירייה.

 

איך מגישים ערעורי שומה?

ערעור שומה יוגש בתצורה דומה לכתב טענות המוגש במסגרת תביעה משפטית. בכותרת הערעור יש לציין את פרטי העורר (כולל כתובת מלאה ומדויקת) ופרטי המשיב (מנהל הארנונה של העירייה או הרשות המקומית). בנוסף יש למלא את פרטי הנכס המלאים כפי שהם מופיעים בחשבונות הארנונה שלכם. עם הפרטים האלו אפשר למנות את מספרו של הנכס, מספר חשבון הארנונה  או מספר המשלם.

בגוף כתב הערעור יש לכתוב מהי ההחלטה שבעניינה הערר מוגש ולצרף את מכתב ההחלטה כנספח. עליכם לציין במפורש מהן הסיבות לכך שאתם חולקים על החלטת מנהל הארנונה ומאמינים כי היא איננה מוצדקת. לבסוף, תידרשו כמובן לפרט מהי בקשתכם בעניין.

לדוגמה, היה ואתם חפצים בכך שסיווג הנכס שלכם או גודלו יעודכנו, או ששמכם יוסר לאלתר מפרטי בעלי הנכס ושפרטיו של אדם אחר יעודכנו במקום זאת – יהיה עליכם לציין זאת באופן ברור ומפורש במסגרת כתב הערעור שתגישו לוועדת הערר לענייני ארנונה.

את כתב הערר תידרשו להגיש למשרדי וועדת הערעורים של העירייה או הרשות המקומית בארבעה העתקים: העתק אחד למנהל הארנונה (המשיב) ושלושה העתקים נוספים עבור חברי הוועדה. ניתן להגיש את הערעור גם בדואר רשום.

 

התועלת בפנייה לסיוע משפטי בנושא השגות וערעורי שומה

הגשת השגות וערעורי שומת ארנונה, אינה שונה מאוד במהותה, מהליכים משפטיים מסוגים אחרים אשר מתנהלים בערכאות משפטיות. ההליך להגשת ערעור אף עשוי לכלול נדבך של התייצבות לדיונים בוועדה, צורך להגיש תצהירי עדות ואף דיוני הוכחות שבהם הצדדים רשאים לחקור אחד את השני.

בהתאם לכל אלו, הפנייה לסיוע משפטי איכותי מעורך דין לענייני רשויות מקומיות, היא לא פחות מאשר קריטית למיקסום של סיכויי ההצלחה בהליך. עו"ד דני אורדן ליווה בעלי נכסים רבים בהגשת השגות וערעורים בהקשרי ארנונה, ומספק ייצוג משפטי מול הרשויות המקומיות במגוון נושאים נוספים.

משרדנו ישמח להילחם גם למענכם ולעזור לכם להבטיח שהזכויות שלכם תתממשנה במלואן מול העירייה וכל גורם רשותי אחר. בואו נדבר!

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
מהו הסדר כופר

המילה כופר נתפסת בעולמנו בתור סוג של מחוות סליחה מסוימת על מעשה כזה או אחר. הסדר כופר הוא מעין הסכם אשר מתקיים בין רשויות המס

קרא עוד »
תקנות מס הכנסה

תקנות מס הכנסה הינן הוראות מחייבות החלות על אזרחי מדינת ישראל, שלא בהכרח נחקקו על ידי הרשות המחוקקת עצמה אלא תוקנו על ידי גורמים מקצועיים

קרא עוד »
עורך דין מע"מ 

מס ערך מוסף (מע"מ) הוטל במדינת ישראל החל מאמצע שנות השבעים של המאה הקודמת. זאת, לאחר דיונים ממושכים ותהליך הכנה שנמשך תקופה ארוכה. מאז, הפך

קרא עוד »