fbpx

הסכם שותפות

לאורך חיינו אנו חותמים על מגוון הסכמים, שמטרתם להגדיר את היחסים בינינו לבין הצד השני. הסכמים אלו חשובים במיוחד בעולם העסקי, שם הם יכולים למנוע מחלוקות עתידיות ולשמור על האינטרסים של הצדדים. בשורות הבאות נסביר למה חשוב לחתום על הסכמי שותפות, למי החתימה על הסכם כזה רלוונטית, מהו תזמון החתימה המומלץ עבור הסכמי שותפות, אילו סעיפים נכללים בהסכמים הללו וכיצד לבחור עורך דין לצורך עריכתם באופן מקצועי ויסודי.

 

למה חשוב לחתום על הסכם שותפות?

אחד החוזים החשובים ביותר בעולם העסקי הוא הסכם שותפות (הידוע גם בתור "הסכם מייסדים"). הסכם זה נחתם בין יזמים המעוניינים להקים פעילות עסקית משותפת, וזאת במטרה להגדיר את היחסים ביניהם ולהסדיר את ענייני המיזם. הסכם השותפות חשוב גם כדי להגן על היזמים במקרה של מחלוקות. אם יהיה צורך לפנות לבית המשפט, הסכם כזה ייתן לבית המשפט בסיס להכריע בסכסוך.

 

למי החתימה על הסכם שותפות רלוונטית?

הסכם השותפות יכול להיחתם בין כל גורם משפטי, לרבות יחידים, שותפויות וחברות. במקרה של שני עסקים קיימים, ניתן להקים ישות הקרויה "מיזם משותף" שבה שני העסקים יתאגדו כחברה או כשותפות. במקרים אלו, חשוב להקפיד על דגשים מיוחדים בחוזה השותפות, כגון:

 • הגדרת היחסים בין העסקים השותפים
 • חלוקת ההחזקות והזכויות במיזם
 • מנגנון קבלת החלטות
 • מנגנון יציאה מהמיזם
 • ועוד
הסכם שותפות
הסכם שותפות

 

מהו תזמון החתימה המומלץ עבור הסכם שותפות?

חוזה שותפות הוא כלי חשוב להסדרת היחסים בין מייסדי עסק. הוא מגדיר את הזכויות והחובות של כל צד, ועוזר למנוע מחלוקות עתידיות. הזמן הנכון ביותר לחתום על הסכמי שותפות הוא בתחילת הדרך, עוד לפני הקמת החברה בפועל. בשלב זה, היחסים בין מייסדי העסק עדיין טובים, והם יכולים להגיע לעמק השווה מבלי שמטענים רגשיים ושיקולי אגו, יכנסו למשוואה.

כמובן, אם העסק עדיין בשלבים ראשוניים מאוד, ניתן להמתין עם החתימה על הסכם שותפות. עם זאת, ברגע שהרעיון שלכם מתחיל להתגבש, מומלץ לעצור ולעשות "חושבים" לטובת גיבוש הסכם מסודר. הסכם השותפות יאפשר לכם לקדם את הפעילות העסקית שלכם, תוך מזעור אי הוודאות ביניכם למינימום האפשרי, ולגשת לאינטראקציה עם גורמים חיצוניים כדוגמת משקיעים, לקוחות, ספקים ועובדים, בשיתוף פעולה מלא, בסינכרון ובביטחון.

 

אילו סעיפים יש לכלול במסגרת הסכם שותפות?

עינינו הרואות, כי הסכם השותפות הוא הסכם חשוב להסדרת היחסים בין מייסדי העסק. הוא מגדיר את הזכויות והחובות של כל צד, ועוזר למנוע מחלוקות עתידיות. בכל הסכם מייסדים, קיימים כמה נושאים מרכזיים שקריטי לתת להם מענה, לרבות:

 • מטרת המיזם: חשוב להגדיר את מטרת המיזם, מה יהיה התחום הספציפי שבו הוא יפעל, מהי תכליתו, ומה תהיה חלוקת התפקידים בין המייסדים.
 • היקף העבודה של כל צד בשותפות: חיוני לקבוע מה תהיה חלוקת העבודה בין המייסדים, ואילו סנקציות עשויות להיות מוטלות בשל חריגה מהמתווה שנקבע מראש.
 • זכויות ניהול ודרכי קבלת החלטות: חשוב להגדיר את הזכויות הניהוליות של הצדדים ודרכי קבלת ההחלטות במיזם.
 • השקעות או הלוואות בעלים: חשוב לציין את התקיימותן של השקעות או הלוואות הניתנות בידי מי מבעלי החברה, וכן את תנאיהן.

בהתאם לכך, הסכם השותפות בדרך כלל כולל את הסעיפים הבאים:

 1. חלוקת ההחזקות בחברה – הסעיף זה קובע כמה מניות או חלקים בשותפות יש לכל יזם.
 2. חלוקת התפקידים והציפיות המקצועיות – הסעיף זה קובע מי אחראי על איזה תחום בעסק.
 3. מנגנון קבלת ההחלטות – הסעיף זה קובע איך יתקבלו החלטות בעסק.
 4. חלוקת הרווחים – הסעיף זה קובע איך יתחלקו הרווחים בין היזמים.
 5. זכויות היציאה – הסעיף זה קובע כיצד יזם יכול לצאת מהעסק.
 6. זכויות וטו – הסעיף זה קובע האם יזם יכול להשתמש בזכות וטו כדי למנוע החלטה מסוימת.
 7. הלוואות בעלים והשקעות – הסעיף זה קובע איך מתנהלות הלוואות בין היזמים.
 8. הגבלות על העברת מניות – הסכם שותפות צריך לכלול סעיפים שיגנו על המייסדים מפני העברת מניות לצדדים שלישיים שאינם מקובלים עליהם ובהם:
 • איסור מכירה: סעיף זה אוסר על המייסדים למכור את מניותיהם בתקופה מוגדרת, למשל, שלוש שנים.
 • זכות סירוב ראשונה: סעיף זה נותן למייסדים אחרים זכות ראשונה לרכוש מניות שמוכרות על ידי מייסד אחר.
 • זכות הצטרפות למכירה: סעיף זה נותן למייסדים אחרים זכות להצטרף למכירה של מניות על ידי מייסד אחר.
 • זכות השתתפות בהשקעות המשך: סעיף זה נותן למייסדים אחרים זכות להשתתף בהשקעות המשך של החברה.

סעיפים אלו חשובים כדי לשמור על השליטה של המייסדים בחברה, ולמנוע מחלוקות עתידיות. בסיכומו של עניין, הסכם המייסדים הוא כלי חשוב ביותר להצלחת המיזם. הוא עוזר למנוע מחלוקות פוטנציאליות, ומאפשר ליזמים להתרכז בבניית העסק.

 

כיצד לבחור עורך דין לעריכת הסכמי שותפות?

הסכם המייסדים הוא הסכם חשוב מאוד להצלחת המיזם. הוא עוזר כאמור לעיל, למנוע את היווצרותן של מחלוקות בין היזמים בהמשך הדרך העסקית, ומאפשר ליזמים להתרכז בדבר החשוב באמת והוא בבניית העסק. מסיבות אלו, כדי להבטיח שהסכם השותפות יהיה יעיל, חשוב לבחור עורך דין בעל ניסיון עשיר בתחום העסקי.

לאור העובדה שבחירת עורך דין להסכם שותפות היא חשובה כל כך, עורך הדין צריך להיות בעל ידע וניסיון רלוונטי לתחום העסקי שבו המיזם מתעתד לפעול, ויכולת לנסח הסכם שיגן על האינטרסים של היזמים בהקשרים הנוגעים לעולם התוכן שבו הם צפויים לפעול. בנוסף לכך, כאשר בוחרים עורך דין להסכם מייסדים, חשוב לבחור עורך דין בעל המלצות טובות, ואשר עבד ועובד עם יזמים אחרים.

 

מה השוני בין להסכמי מייסדים לחוזה בין שותפים בעסק?

הסכם מייסדים וחוזה בין השותפים בעסק, הם שניהם הסכמים חשובים להסדרת היחסים בין מייסדי העסק. ההבדל העיקרי בין שני ההסכמים הוא בסוג ההתאגדות של העסק. הסכם מייסדים מתייחס לחברה, בעוד שחוזה שותפות בעסק מתייחס לשותפות.

להלן טבלה המסכמת את ההבדלים בין הסכם מייסדים לחוזה שותפות בעסק:

מאפיין הסכם מייסדים חוזה שותפות בעסק
סוג ההתאגדות חברה שותפות
מטרת העסק יצירת פעילות עסקית רווחית יצירת פעילות עסקית רווחית או פעילות מחקר ופיתוח
שימושים נפוצים סטארטאפים, מיזמים בתחילת דרכם עסקים מסורתיים, עסקים עם יתרון לשותפות עסקית
סעיפים נפוצים חלוקת האחזקות, חלוקת התפקידים, מנגנון קבלת ההחלטות, חלוקת הרווחים, זכויות היציאה, זכויות וטו, הלוואות בעלים והשקעות חלוקת האחזקות, חלוקת התפקידים, מנגנון קבלת ההחלטות, חלוקת הרווחים, זכויות היציאה, זכויות וטו, הלוואות בעלים והשקעות

ברמה המעשית, נהוג לחשוב שהסכמי שותפות מתאימים יותר לעסקים "מסורתיים" יותר, שמטרתם העיקרית היא יצירת רווח. לעומת זאת, הסכמי מייסדים מתאימים יותר להקמת חברות מסוג סטארטאפים, שמטרתם העיקרית בתחילת הדרך, היא פיתוח קניין רוחני.

 

לסיכום – אל תקלו ראש בחשיבות של עריכת הסכם שותפות מפורט ויסודי

הסכם השותפות הוא כלי חשוב להסדרת היחסים בין מייסדי עסק. הוא מגדיר את הזכויות והחובות של כל צד, ועוזר למנוע מחלוקות שעלולות להכשיל את המיזם. לכן חשוב לחתום על הסכם שותפות כבר בתחילת הדרך, גם אם היחסים בין המייסדים טובים. זכרו כי ההסכמות של אתמול עלולות להפוך לחילוקי הדעות של מחר, ומה שלא כתוב בהסכם יהיה נתון לפרשנות.

למותר לציין כי הסכם שותפות או חוזה מייסדים, הם מסמכים משפטיים מורכבים, ולכן מומלץ לפנות לעורך דין רב ניסיון בתחום העסקי והמסחרי, לצורך עריכת הסכם כזה. עורך דין יעזור לכם להבין את הצרכים שלכם ולהכין הסכם מקיף שיגן כהלכה על הזכויות והאינטרסים שלכם. משרד עורכי דין אורדן, כאן כדי לסייע לכם בתהליך של עריכת הסכם השותפות שלכם, על מנת להעניק לכם את השקט הנפשי שיאפשר לכם להתמקד במה שבאמת חשוב – פיתוח העסק שלכם.

לפרטים נוספים על עריכת הסכמי שותפות מקצועיים – פנו כעת אל משרד עו"ד אורדן.

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי: