fbpx

חוזה שותפות עסקית

שותפות עסקית היא דרך נפוצה לשיתוף פעולה בין יזמים ובעלי הון לצורך הקמת עסק. שותפות עסקית מאפשרת לחלק את ההוצאות, הסיכונים והרווחים הכרוכים בהקמת עסק חדש. חוזה שותפות עסקית מסדיר את היחסים המשפטיים בין השותפים וקובע את זכויותיהם וחובותיהם ומכאן חשיבותו הרבה.

 

מהו חוזה שותפות עסקית?

הסכם שותפות עסקית הוא הסכם משפטי חיוני להסדרת יחסי הגומלין בין שותפים עסקיים. חוזה מפורט וברור יכול למנוע סכסוכים עתידיים ולאפשר שיתוף פעולה פורה לאורך זמן בין הצדדים לשותפות. אולם לצורך כך, על השותפים להקפיד על ניסוח זהיר של החוזה ורצוי שיתבצע בידי עו"ד מסחרי המתמחה בדיני שותפויות, שיוכל לייעץ גם בבחירת סוג השותפות המתאים למטרות העסק ולצרכי הארגון.

 

סוגי שותפויות עסקיות בישראל

בישראל קיימים שני סוגים עיקריים של שותפויות עסקיות והן שותפות כללית ושותפות מוגבלת.

 

בשותפות כללית

כל השותפים מעורבים בניהול העסק ונושאים באחריות באופן אישי.

 

בשותפות מוגבלת

השותפים ה"מוגבלים" משקיעים הון אך אינם מעורבים בניהול, ואחריותם מוגבלת.

 

מהם הרכיבים העיקריים שיש לכלול בעריכת חוזה שותפות עסקית?

כדי שחוזה שותפות יהיה שלם וימלא את ייעודו, חשוב להתייחס בו לנושאים הבאים:

 • פרטי השותפים והיקף השקעתם בעסק – בציון שמות מלאים, מספרי תעודת זהות, כתובות ופרטי קשר.
 • תיאור העסק ומטרותיו – תחומי הפעילות, המוצרים או השירותים שהוא מציע.
 • הון השותפות – סכום ההשקעה ההתחלתי של כל שותף, ערבויות או ביטחונות שמעמידים השותפים ואופן ההשקעות בעתיד.
 • חלוקת רווחים והפסדים בין השותפים – כולל הגדרת מנגנון דיווחים לטובת שקיפות כספית.
 • תחומי אחריות וסמכות של כל שותף – יש לפרט מה יהיו התפקידים והסמכויות של כל שותף.
 • מנגנון קבלת החלטות – לרבות תנאי פרישה או הצטרפות של שותפים.
 • פתרון סכסוכים – קביעת דרכי יישוב סכסוכים בין השותפים, כדוגמת סעיף בוררות או גישור עסקי.
 • אופן פירוק השותפות – הגדרת קווים מנחים למקרה שיוחלט על פירוק חברה או פירוק שותפות בעתיד מכל סיבה שהיא.

לאור ריבוי הרכיבים שראוי לכלול בעריכת הסכם שותפות עסקית, חשוב להיוועץ בעורך דין חברות ועסקים הבקיא בדיני חברות ומיסוד שותפויות עסקיות, כדי לוודא שהחוזה מקיף את כל ההיבטים הרלוונטיים.

חוזה שותפות עסקית
חוזה שותפות עסקית

 

מהן חובות וזכויות השותפים על פי חוזה השותפות העסקית?

חוזה שותפות קובע כי השותפים חייבים לנהוג בתום לב זה כלפי זה. על השותפים לשתף פעולה לקידום מטרות העסק. כל שותף רשאי להשתתף בניהול העסק, אלא אם נקבע אחרת. לרוב, השותפים נושאים באחריות משותפת לחובות השותפות כלפי צדדים שלישיים, וזכאים לחלק ברווחי העסק בהתאם לחלקם היחסי בהון השותפות.

 

מדוע קריטי לחתום על חוזה שותפות?

ישנן מספר סיבות חשובות שבעטיין קריטי לחתום על חוזה שותפות עסקי:

 

הגדרה ברורה של זכויות וחובות הצדדים לשותפות

חוזה שותפות מגדיר במדויק את תפקידו, אחריותו וזכויותיו של כל שותף במיזם, מה שמונע אי הבנות וסכסוכים בהמשך.

 

חלוקת רווחים והפסדים

החוזה קובע כיצד יחולקו הרווחים או ההפסדים בין השותפים, בהתאם לתרומתו היחסית של כל שותף.

 

הגדרת מתווה קבלת החלטות מוסכם מראש

נוהל קבלת החלטות, האם ברוב קולות או פה אחד, נקבע בחוזה ומסייע בניהול העסק.

 

פתרון סכסוכים אפקטיבי

החוזה כולל מנגנון ליישוב סכסוכים בין השותפים ללא צורך בהתדיינות משפטית יקרה וממושכת.

 

שקיפות

החוזה מחייב את השותפים לשקיפות מלאה בכל הנוגע לניהול העסק והפעילות הכספית.

 

הבטחת יציבות השותפות לטווח הארוך

חוזה כתוב מונע שינויים חד צדדיים ומקנה יציבות לטווח ארוך.

 

הגנה משפטית על הצדדים לשותפות

חוזה שותפות תקף משפטית מחייב את הצדדים ומגן על זכויותיהם.

מכל הסיבות הללו וסיבות נוספות, חתימה על חוזה שותפות היא צעד הכרחי להבטחת שיתוף פעולה מוצלח וארוך טווח בין שותפים עסקיים.

 

באיזה שלב בחיי העסק כדאי לערוך חוזה לשותפות עסקית?

ישנן מספר אפשרויות מתי כדאי לערוך חוזה שותפים:

 • לפני תחילת הפעילות העסקית – האופציה המומלצת ביותר היא לערוך את החוזה עוד לפני שמתחילים בפועל בפעילות העסקית. זה מאפשר להגדיר את כללי המשחק מראש ולהימנע מקונפליקטים בהמשך הדרך.
 • עם כניסת שותף חדש – אם מצטרף שותף נוסף לעסק קיים, חשוב לעדכן את החוזה ולהתאימו למצב החדש.
 • עם שינוי מהותי בעסק – אם חל שינוי גדול בהיקף העסק, כדאי לעדכן את החוזה בהתאם.
 • בעת משבר או סכסוך – לעתים דווקא משבר או סכסוך מחייב את השותפים לשבת ולעדכן את החוזה כדי לפתור את הבעיות.
 • באופן תקופתי – מומלץ לעיתים לעדכן ולחדש את החוזה גם אם לא חלו שינויים מהותיים, רק כדי להתאימו למציאות המשתנה.

ככלל, כדאי להימנע ממצב שבו מתנהל עסק ללא חוזה שותפות ברור ומחייב, היות והחוזה הוא הבסיס להבנות וסנכרון בין השותפים.

 

כיצד חוזה השותפות מסייע ליזמים ובעלי עסקים לחסוך כספים על ניהול מחלוקות?

חוזה שותפות עסקית שנוסח היטב יכול לחסוך כספים רבים ליזמים ובעלי עסקים, על ידי מניעה או צמצום של מחלוקות בין השותפים.

להלן כמה דרכים שבהן חוזה שותפות עשוי לסייע בכך:

 1. הגדרה ברורה של תפקידים ואחריות – מקטינה חיכוכים ואי-הסכמות בנוגע לחלוקת העבודה בין השותפים.
 2. נוהל ברור לקבלת החלטות – מונע מצב של קיפאון ניהולי.
 3. מנגנון ליישוב מחלוקות – מאפשר לפתור בעיות בשלב מוקדם לפני שהן מחמירות.
 4. אפשרות לפרישת שותף – מאפשרת פרישה מסודרת של שותף ללא פגיעה בעסק.
 5. שקיפות פיננסית – מונעת חשדנות ומתחים בין השותפים.
 6. תוקף משפטי – עצם קיומו של חוזה בכתב מעגן את ההסכמות בין הצדדים משפטית והופך אותן קבילות וברות אכיפה בערכאות.
 7. עיגון סעיפי פיצוי וקנסות – אלו מרתיעים שותפים מלהפר את ההסכם.

עינינו הרואות כי בעריכת חוזה שותפות עסקית מסודר, ניתן לחסוך זמן וכסף רב על ייעוץ וייצוג משפטי במקרה של סכסוך בין השותפים.

 

מדוע הכנת חוזה שותפות עסקית צריכה להתבצע בליווי עורך דין חברות ועסקים מנוסה?

ישנן מספר סיבות חשובות לכך שכדאי להכין חוזה שותפות עסקית בליווי עורך דין מנוסה בתחום חברות ועסקים.

בראש ובראשונה, עורך הדין מכיר היטב את החוקים והתקנות הרלוונטיים לשותפויות עסקיות ויכול לייעץ בהתאם. כמו כן, לעורכי דין מסחריים ניסיון רב בניסוח חוזים עסקיים.

שנית, ליווי משפטי מעו"ד דיני חברות, מסייע במזעור סיכונים. עורך הדין יכול לזהות סיכונים משפטיים פוטנציאליים ולנסח את החוזה באופן שימזער אותם.

יתרה מכך, עורך דין ידאג לניסוח מדויק ותקין מבחינה משפטית של החוזה, באופן שיהיה ברור וחד משמעי. זאת תוך ייצוג הולם של האינטרסים הלגיטימיים של כל אחד מהשותפים, והבטחה שאלו יבואו לידי ביטוי בחוזה.

גם בהיבטי גישור במחלוקות – עורך דין יכול לסייע באמצעות הגדרת ערוצים ליישוב מחלוקות בין השותפים, כחלק מסעיפי החוזה.

זכרו כי חוזה שותפות תקין ימנע צורך בהתדיינויות משפטיות יקרות בעתיד ובכך יתרום לחסכון בעלויות משפטיות עבור כל השותפים.

לפיכך, מומלץ לא להסתפק בחוזה שותפויות גנרי אלא להיוועץ בעורך דין חברות ועסקים מנוסה, שיערוך למענכם הסכם שותפות יסודי ומקצועי, המותאם פרטנית לשותפות שלכם.

 

לסיכום

חוזה שותפות עסקית הוא מסמך משפטי חיוני להצלחת שיתוף פעולה בין יזמים ובעלי עסקים.
כפי שראיתם, חוזה שותפות מגדיר בבהירות את זכויות וחובות השותפים, מנגנון קבלת ההחלטות בעסק, מתווה לחלוקת רווחים והפסדים, דרכי פתרון סכסוכים ועוד היבטים קריטיים להצלחת המיזם שלכם. לבטח כבר הבנתם, שחוזה שותפות עסקית מקצועי ואיכותי יכול לחסוך המון כאבי ראש והוצאות משפטיות מיותרות בהמשך הדרך. לכן, מומלץ מאוד להיוועץ במשרד עורכי דין המתמחה בדיני שותפויות עסקיות, כמו משרד עו"ד אורדן, כבר בשלבים הראשונים של הקמת שותפות עסקית. השקעה זו עשויה להניב תשואה גבוהה במיוחד עבורכם כיזמים ובעלי עסקים.

למידע נוסף על הכנת הסכם שותפות לעסק שלכם – פנו למשרדנו בהקדם.

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי: